สำเนาเอกสารหากรับรองสำเนาถูกต้อง รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้|สำเนาเอกสารหากรับรองสำเนาถูกต้อง รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้

สำเนาเอกสารหากรับรองสำเนาถูกต้อง รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

สำเนาเอกสารหากรับรองสำเนาถูกต้อง รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4050/2562

บทความวันที่ 21 ธ.ค. 2563, 11:46

มีผู้อ่านทั้งหมด 134 ครั้ง


สำเนาเอกสารหากรับรองสำเนาถูกต้อง รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4050/2562
           แม้หนังสือรับรองเป็นเพียงสำเนาเอกสารและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 238 บัญญัติว่าต้นฉบับเอกสารเท่านั้นที่อ้างเป็นพยานได้ แต่ก็มีข้อยกเว้นไว้ว่า ถ้าหาต้นฉบับไม่ได้สำเนาที่รับรองว่าถูกต้องหรือพยานบุคคลที่รู้ข้อความก็อ้างเป็นพยานได้  เมื่อโจทก์มีพยานบุคคลที่รู้เห็นและทราบเนื้อความในหนังสือรับรองมาเบิกความยืนยัน หนังสือรับรองย่อมรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 238
ต้นฉบับเอกสารเท่านั้นที่อ้างเป็นพยานได้ ถ้าหาต้นฉบับไม่ได้ สำเนาที่รับรองว่าถูกต้องหรือพยานบุคคลที่รู้ข้อความก็อ้างเป็นพยานได้

           ถ้าอ้างหนังสือราชการเป็นพยาน แม้ต้นฉบับยังมีอยู่จะส่งสำเนาที่เจ้าหน้าที่รับรองว่าถูกต้องก็ได้ เว้นแต่ในหมายเรียกจะบ่งไว้เป็นอย่างอื่น

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก