ผู้แทนโดยชอบธรรมจะทำนิติกรรมต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อน|ผู้แทนโดยชอบธรรมจะทำนิติกรรมต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อน

ผู้แทนโดยชอบธรรมจะทำนิติกรรมต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ผู้แทนโดยชอบธรรมจะทำนิติกรรมต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อน

  • Defalut Image

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1774/2562

บทความวันที่ 21 ธ.ค. 2563, 11:42

มีผู้อ่านทั้งหมด 262 ครั้ง


ผู้แทนโดยชอบธรรมจะทำนิติกรรมต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อน

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1774/2562
                 แม้ บ. ภริยาผู้ตายเป็นผู้จัดการมรดกโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของโจทก์ร่วมทั้งสองซึ่งสามารถทำนิติกรรมแทนโจทก์ร่วมทั้งสองซึ่งเป็นผู้เยาว์ได้ก็ตาม แต่การที่มารดาโจทก์ร่วมทั้งสองทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับ พ.ภริยาจำเลยที่สถานีตำรวจตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีอันจะทำให้สัญญาประนีประนอมยอมความผูกพันโจทก์ทั้งสองได้นั้น บ. จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลเสียก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1574(12) เมื่อ บ. ในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมของโจทก์ร่วมทั้งสองทำสัญญาประนีประนอมยอมความโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล สัญญาประนีประนอมยอมความไม่มีผลผูกพันโจทก์ร่วมทั้งสอง โจทก์ร่วมทั้งสองมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยซึ่งทำละเมิดให้บิดาถึงแก่ความตายได้

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
มาตรา 1574
  นิติกรรมใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ดังต่อไปนี้ ผู้ใช้อำนาจปกครองจะกระทำมิได้ เว้นแต่ศาลจะอนุญาต
(12) ประนีประนอมยอมความ

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก