ฉ้อโกงประชาชน ยอมความไม่ได้|ฉ้อโกงประชาชน ยอมความไม่ได้

ฉ้อโกงประชาชน ยอมความไม่ได้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ฉ้อโกงประชาชน ยอมความไม่ได้

  • Defalut Image

ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน แม้ผู้เสียหายไม่ติดใจดำเนินคดีและถอนคำร้องทุกข์แล้ว

บทความวันที่ 20 พ.ย. 2563, 10:30

มีผู้อ่านทั้งหมด 472 ครั้ง


ฉ้อโกงประชาชน ยอมความไม่ได้

              ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน แม้ผู้เสียหายไม่ติดใจดำเนินคดีและถอนคำร้องทุกข์แล้ว แต่พนักงานอัยการก็ยังมีอำนาจฟ้องจำเลยในความผิดฐานดังกล่าวอยู่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6768/2562
              ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนเป็นความผิดอาญาแผ่นดินมิใช่ความผิดต่อส่วนตัว พนักงานอัยการย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยในความผิดฐานดังกล่าวได้โดยไม่จำต้องอาศัยคำร้องทุกข์ของผู้เสียหาย ดังนั้น การที่ผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ย่อมไม่ตัดอำนาจของพนักงานอัยการที่จะฟ้องจำเลยในความผิดฐานดังกล่าว และสิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ย่อมไม่ระงับ  ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 39(2) ประกอบมาตรา 126 วรรคสอง

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา 39  สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป ดังต่อไปนี้
(1) โดยความตายของผู้กระทำผิด
(2) ในคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อได้ถอนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย
(3) เมื่อคดีเลิกกันตามมาตรา 37
(4) เมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง
(5) เมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระทำผิดยกเลิกความผิดเช่นนั้น
(6) เมื่อคดีขาดอายุความ
(7) เมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

รับปรึกษาเรื่องการเงิน ทุกรูปแบบ ปอนทำมา9ปีแล้ว ติดต่อสอบถามได้ที่ 0631390398 ดอก 2% รายเดือน ขั้นต่ำ10,000-700,000บาท
โดยคุณ ปอน 25 พ.ย. 2563, 12:11

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก