ชายส่งมอบทรัพย์สินให้หญิง โดยไม่ได้เจตนาจะจดทะเบียนสมรส เรียกเงินคืนไม่ได้ เพราะไม่ใช่ของหมั้น|ชายส่งมอบทรัพย์สินให้หญิง โดยไม่ได้เจตนาจะจดทะเบียนสมรส เรียกเงินคืนไม่ได้ เพราะไม่ใช่ของหมั้น

ชายส่งมอบทรัพย์สินให้หญิง โดยไม่ได้เจตนาจะจดทะเบียนสมรส เรียกเงินคืนไม่ได้ เพราะไม่ใช่ของหมั้น

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ชายส่งมอบทรัพย์สินให้หญิง โดยไม่ได้เจตนาจะจดทะเบียนสมรส เรียกเงินคืนไม่ได้ เพราะไม่ใช่ของหมั้น

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 6543/2562

บทความวันที่ 24 ก.ย. 2563, 12:07

มีผู้อ่านทั้งหมด 728 ครั้ง


 

คำพิพากษาฎีกาที่ 6543/2562
    โจทก์ที่ 2 และจำเลยที่ 1 มิได้มีเจตนาจะทำการสมรสโดยจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1457 ดังนั้น ทรัพย์สินที่โจทก์ทั้งสองมอบให้จำเลยทั้งสองจึงไม่ใช่ของหมั้นเพราะไม่ใช่ทรัพย์สินที่โจทก์ทั้งสองมอบให้จำเลยทั้งสองเพื่อเป็นหลักฐานการหมั้นและประกันว่าโจทก์ที่ 2 จะสมรสกับจำเลยที่ 1 และไม่ใช่สินสอดเพราะไม่ใช่ทรัพย์สินที่โจทก์ทั้งสองให้แก่จำเลยที่ 2 มารดาของจำเลยที่ 1 เพื่อตอบแทนการที่จำเลยที่ 1 ยอมสมรสตามมาตรา 1437 จำเลยทั้งสองไม่ได้ผิดสัญญาหมั้น ไม่ต้องคืนเงินและทองคำและไม่ต้องใช้ค่าทดแทนแก่โจทก์ทั้งสอง

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก