ทรัพย์สินหาได้ร่วมกันหากไม่จดทะเบียน ฝ่ายใดเอาไปมีความผิดฐานลักทรัพย์|ทรัพย์สินหาได้ร่วมกันหากไม่จดทะเบียน ฝ่ายใดเอาไปมีความผิดฐานลักทรัพย์

ทรัพย์สินหาได้ร่วมกันหากไม่จดทะเบียน ฝ่ายใดเอาไปมีความผิดฐานลักทรัพย์

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ทรัพย์สินหาได้ร่วมกันหากไม่จดทะเบียน ฝ่ายใดเอาไปมีความผิดฐานลักทรัพย์

  • Defalut Image

สามีภริยาอยู่กินกันไม่ได้จดทะเบียนสมรส ทรัพย์สินที่หาได้ร่วมกันจึงเป็นกรรมสิทธิ์รวม หากฝ่ายใดเอาทรัพย์สินไปมีความผิดฐานลักทรัพย์

บทความวันที่ 20 ก.ค. 2563, 09:57

มีผู้อ่านทั้งหมด 288 ครั้ง


สามีภริยาอยู่กินกันไม่ได้จดทะเบียนสมรส ทรัพย์สินที่หาได้ร่วมกันจึงเป็นกรรมสิทธิ์รวม หากฝ่ายใดเอาทรัพย์สินไปมีความผิดฐานลักทรัพย์

คำพิพากษาฎีกาที่ 502/2563  
    ก่อนเกิดเหตุจำเลยกับผู้เสียหายอยู่กินกันโดยมิได้จดทะเบียนสมรส และระหว่างอยู่กินด้วยกันร่วมกันลงทุนประกอบกิจการร้านอินเตอร์เน็ตที่บ้านผู้เสียหาย ทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ระหว่างอยู่กินกันฉันสามี – ภริยา ย่อมเป็นกรรมสิทธิ์รวมโดยแต่ละฝ่ายมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวคนละส่วนเท่า ๆ กัน เมื่อเลิกกันต้องแบ่งกรรมสิทธิ์คนละครึ่ง การที่จำเลยกับพวกมาขนทรัพย์สินกรรมสิทธิ์รวมขณะอยู่ในความครอบครองของผู้เสียหายไปเป็นของตนฝ่ายเดียวทั้งหมด เป็นการเอาทรัพย์สินที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต จำเลยมีความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายอาญา

    มาตรา 334  ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกหมื่นบาท

ที่มา : หนังสือรวมคำบรรยายภาค 1 สมัยที่ 73 ปี พ.ศ.2563 เล่ม 2

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก