สามีภริยาไม่ได้จดทะเบียนสมรส หากฝ่ายใดเอาทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันไปเป็นของตน ผิดลักทรัพย์|สามีภริยาไม่ได้จดทะเบียนสมรส หากฝ่ายใดเอาทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันไปเป็นของตน ผิดลักทรัพย์

สามีภริยาไม่ได้จดทะเบียนสมรส หากฝ่ายใดเอาทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันไปเป็นของตน ผิดลักทรัพย์

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

สามีภริยาไม่ได้จดทะเบียนสมรส หากฝ่ายใดเอาทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันไปเป็นของตน ผิดลักทรัพย์

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 502/2563

บทความวันที่ 18 มิ.ย. 2563, 10:49

มีผู้อ่านทั้งหมด 1485 ครั้ง


สามีภริยาไม่ได้จดทะเบียนสมรส หากฝ่ายใดเอาทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันไปเป็นของตน ผิดลักทรัพย์

คำพิพากษาฎีกาที่ 502/2563
            ก่อนเหตุจำเลยกับผู้เสียหายอยู่กินกันโดยมิได้จดทะเบียนสมรส และระหว่างอยู่กินด้วยกันร่วมกันลงทุนประกอบกิจการร้านอินเตอร์เน็ตที่บ้านผู้เสียหาย ทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ระหว่างอยู่กินกันฉันสามี-ภริยา ย่อมเป็นกรรมสิทธิ์รวมโดยแต่ละฝ่ายมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวคนละเท่าๆกัน  เมื่อเลิกกันต้องแบ่งกรรมสิทธิ์คนละครึ่ง การที่จำเลยกับพวกมาขนทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมขณะอยู่ในความครอบครองของผู้เสียหายไปเป็นของตนฝ่ายเดียวทั้งหมด เป็นการเอาทรัพย์ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต จำเลยจึงมีความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์

ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 334 
ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกหมื่นบาท

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

แล้วถ้าทรัพย์สิน เช่น โรงงาน บ้าน รถยนต์ เป็นชื่อภริยา จะทำอย่างไร

โดยคุณ ณัฐวุฒิ ถนอมวุฒิศักดิ์ 18 มิ.ย. 2563, 16:17

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก