ความเห็นผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่พยานบอกเล่าศาลรับฟังได้|ความเห็นผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่พยานบอกเล่าศาลรับฟังได้

ความเห็นผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่พยานบอกเล่าศาลรับฟังได้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ความเห็นผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่พยานบอกเล่าศาลรับฟังได้

  • Defalut Image

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่พยานบอกเล่าที่ศาลต้องห้ามรับฟัง

บทความวันที่ 23 มี.ค. 2563, 13:55

มีผู้อ่านทั้งหมด 414 ครั้ง


ความเห็นผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่พยานบอกเล่าศาลรับฟังได้

    ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่พยานบอกเล่าที่ศาลต้องห้ามรับฟัง  ศาลจึงรับฟังประกอบดุลพินิจของศาลได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1204/2536
            การที่ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรมแล้วลงความเห็นว่า ลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรมไม่ใช่ลายมือชื่อของส. นั้น เป็นการแสดงความเห็นตามหลักวิชาการ หาได้รับฟังถ้อยคำจากบุคคลใดมากล่าว ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจึงมิใช่พยานบอกเล่าแต่ศาลก็มิได้รับฟังคำเบิกความของผู้เชี่ยวชาญเป็นหลักในการวินิจฉัยเสมอไป หากแต่รับฟังประกอบดุลพินิจของศาลเท่านั้น

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก