หลักการรับฟังพยานในชั้นไต่สวนมูลฟ้องและชั้นพิจารณา|หลักการรับฟังพยานในชั้นไต่สวนมูลฟ้องและชั้นพิจารณา

หลักการรับฟังพยานในชั้นไต่สวนมูลฟ้องและชั้นพิจารณา

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

หลักการรับฟังพยานในชั้นไต่สวนมูลฟ้องและชั้นพิจารณา

  • Defalut Image

การรับฟังพยานหลักฐานในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง เพียงแต่มีข้อเท็จจริงครบองค์ประกอบความผิด

บทความวันที่ 27 ก.พ. 2563, 10:24

มีผู้อ่านทั้งหมด 185 ครั้ง


หลักการรับฟังพยานในชั้นไต่สวนมูลฟ้องและชั้นพิจารณา

             การรับฟังพยานหลักฐานในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง เพียงแต่มีข้อเท็จจริงครบองค์ประกอบความผิด และไม่มีพิรุธประจักษ์ ก็เพียงพอที่คดีมีมูลได้แล้ว แต่ชั้นพิจารณาศาลต้องรับฟังพยานหลักฐานจนปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องจริงจึงจะลงโทษจำเลยได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3965/2553
          การรับฟังพยานหลักฐานในชั้นไต่สวนมูลฟ้องกับชั้นพิจารณาแตกต่างกัน ชั้นไต่สวนมูลฟ้องเมื่อได้ข้อเท็จจริงครบองค์ประกอบความผิดที่ฟ้องโดยไม่มีข้อพิรุธอันเป็นที่ประจักษ์ชัดก็ฟังได้แล้วว่า คดีมีมูลตามฟ้อง ส่วนข้อเท็จจริงที่ได้ความมาจะเป็นความจริงหรือไม่เป็นข้อที่จะต้องพิสูจน์กันอีกชั้นหนึ่งในชั้นพิจารณา ซึ่งในชั้นพิจารณาต้องฟังพยานหลักฐานจนได้ความอันสิ้นสงสัยว่าข้อเท็จจริงที่ได้มานั้นเป็นความจริง จึงจะฟังได้ว่ามีการกระทำความผิดตามฟ้อง

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก