เจ้าของที่ดินรู้เห็นยินยอมให้บุคคลอื่นนำที่ดินไปจำนอง เจ้าของจะขอเพิกถอนสัญญาจำนองไม่ได้|เจ้าของที่ดินรู้เห็นยินยอมให้บุคคลอื่นนำที่ดินไปจำนอง เจ้าของจะขอเพิกถอนสัญญาจำนองไม่ได้

เจ้าของที่ดินรู้เห็นยินยอมให้บุคคลอื่นนำที่ดินไปจำนอง เจ้าของจะขอเพิกถอนสัญญาจำนองไม่ได้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

เจ้าของที่ดินรู้เห็นยินยอมให้บุคคลอื่นนำที่ดินไปจำนอง เจ้าของจะขอเพิกถอนสัญญาจำนองไม่ได้

  • Defalut Image

เจ้าของที่ดินยินยอมให้จำเลยที่ 1 จำนองที่ดินของตนต่อบุคคลภายนอก

บทความวันที่ 13 ม.ค. 2563, 09:59

มีผู้อ่านทั้งหมด 131 ครั้ง


เจ้าของที่ดินรู้เห็นยินยอมให้บุคคลอื่นนำที่ดินไปจำนอง เจ้าของจะขอเพิกถอนสัญญาจำนองไม่ได้

               เจ้าของที่ดินยินยอมให้จำเลยที่ 1 จำนองที่ดินของตนต่อบุคคลภายนอก หากบุคคลภายนอกรับจำนองไว้โดยสุจริต เจ้าของที่ดินจะมาเพิกถอนสัญญาจำนองไม่ได้

คำพิพากษาฎีกาที่ 4928/2562
               โจทก์รู้เห็นยินยอมให้จำเลยที่ 1 นำที่ดินพิพาทไปจดทะเบียนจำนองแก่จำเลยที่ 2 นิติกรรมจำนองที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 มีผลผูกพันโจทก์เสมือนหนึ่งว่าโจทก์เป็นผู้จำนองเอง การที่โจทก์มาฟ้องขอให้เพิกถอนหนังสือสัญญาจำนองที่ดินระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 เพื่อที่โจทก์ไม่ต้องชำระหนี้จำนองแก่จำเลยที่ 2 ย่อมเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต โดยไม่จำต้องวินิจฉัยว่าจำเลยที่ 2 รับจำนองโดยสุจริตหรือไม่

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก