รถที่เช่าซื้อถูกลักไป ผู้เช่าซื้อไปแจ้งความร้องทุกข์เองได้|รถที่เช่าซื้อถูกลักไป ผู้เช่าซื้อไปแจ้งความร้องทุกข์เองได้

รถที่เช่าซื้อถูกลักไป ผู้เช่าซื้อไปแจ้งความร้องทุกข์เองได้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

รถที่เช่าซื้อถูกลักไป ผู้เช่าซื้อไปแจ้งความร้องทุกข์เองได้

  • Defalut Image

ผู้เช่าซื้อเป็นผู้มีสิทธิครอบครองใช้ประโยชน์จากรถคันที่เช่าซื้อ

บทความวันที่ 13 ม.ค. 2563, 09:57

มีผู้อ่านทั้งหมด 488 ครั้ง


รถที่เช่าซื้อถูกลักไป ผู้เช่าซื้อไปแจ้งความร้องทุกข์เองได้

               ผู้เช่าซื้อเป็นผู้มีสิทธิครอบครองใช้ประโยชน์จากรถคันที่เช่าซื้อ เมื่อมีบุคคลภายนอกลักรถคันที่เช่าซื้อไป ผู้เช่าซื้อเป็นผู้เสียหาย สามารถไปร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ลักรถไปโดยไม่ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์แต่อย่างใด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2841/2562
เมื่อว.เป็นผู้เช่าซื้อรถยนต์จากธนาคาร ธ. ผู้ให้เช่าซื้อ ว. ย่อมมีสิทธิครอบครองใช้ประโยชน์จากรถที่เช่าซื้อ และมีหน้าที่ต้องส่งมอบรถที่เช่าซื้อคืนแก่ผู้ให้เช่าซื้อ เมื่อมีผู้ลักรถที่เช่าซื้อไป ว. ย่อมได้รับความเสียหาย ว. จึงเป็นผู้เสียหาย มีอำนาจร้องทุกข์ได้โดยไม่จำต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้ให้เช่าซื้อ และการที่ผู้ให้เช่าซื้อมอบอำนาจให้ว. ไปร้องทุกข์ก็ถือได้ว่า ว. ร้องทุกข์ในฐานะที่ตนเป็นผู้เสียหายด้วย ไม่ถือว่าหนังสือมอบอำนาจจะระบุให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 แต่พนักงานสอบสวนรับแจ้งความร้องทุกข์ในวันที่ 18 กันยายน 2559 ก็ไม่มีผลลบล้างการที่ ว . ร้องทุกข์ในฐานะที่ตนเป็นผู้เสียหาย

ตัวบทกฏหมายอ้างอิง
ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 2
  ในประมวลกฎหมายนี้
(4) “ผู้เสียหาย” หมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 4 , 5 และ 6

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก