ที่ดินมีข้อกำหนดห้ามโอน สามารถซื้อขายกันได้|ที่ดินมีข้อกำหนดห้ามโอน สามารถซื้อขายกันได้

ที่ดินมีข้อกำหนดห้ามโอน สามารถซื้อขายกันได้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ที่ดินมีข้อกำหนดห้ามโอน สามารถซื้อขายกันได้

  • Defalut Image

ที่ดินที่มีข้อกำหนดห้ามโอน หากผู้ขายและผู้ซื้อทำสัญญาจะซื้อจะขายกันในระหว่างเวลาห้ามโอน

บทความวันที่ 13 ม.ค. 2563, 09:34

มีผู้อ่านทั้งหมด 564 ครั้ง


ที่ดินมีข้อกำหนดห้ามโอน สามารถซื้อขายกันได้

             ที่ดินที่มีข้อกำหนดห้ามโอน หากผู้ขายและผู้ซื้อทำสัญญาจะซื้อจะขายกันในระหว่างเวลาห้ามโอน และเจ้าของที่ดินยังไม่ได้ส่งมอบการครอบครองที่ดินให้กับผู้ซื้อ โดยเจ้าของที่ดินและผู้จะซื้อมีข้อตกลงว่าจะไปโอนที่ดินที่มีข้อกำหนดห้ามโอนกันหลังครบกำหนดระยะเวลาห้ามโอน สัญญาจะซื้อจะขายนั้นสมบูรณ์ใช้บังคับกันได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1461/2562
             การที่โจทก์และจำเลยทั้งสองทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทในระหว่างระยะเวลาห้ามโอนและจำเลยทั้งสองยังมิได้มีการส่งมอบที่ดินพิพาทให้โจทก์ครอบครอง โดยมีข้อตกลงโอนกรรมสิทธิ์กันหลังพ้นกำหนดระยะเวลาห้ามโอน ถือไม่ได้ว่าเป็นการจงใจหลีกเลี่ยงข้อกำหนดห้ามโอนตามกฎหมายหรือมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งตาม พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 มาตรา 12 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาท จึงไม่ตกเป็นโมฆะและสามารถใช้บังคับได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 150 เมื่อจำเลยทั้งสองเป็นฝ่ายผิดสัญญาจึงต้องคืนเงินมัดจำค่าที่ดินที่รับไปจากโจทก์ให้แก่โจทก์

 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก