แก้ไขใบรับรองแพทย์ เป็นการกระทำความผิดอาญาต่อนายจ้าง เป็นเหตุให้ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย    |แก้ไขใบรับรองแพทย์ เป็นการกระทำความผิดอาญาต่อนายจ้าง เป็นเหตุให้ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย    

แก้ไขใบรับรองแพทย์ เป็นการกระทำความผิดอาญาต่อนายจ้าง เป็นเหตุให้ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย    

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

แก้ไขใบรับรองแพทย์ เป็นการกระทำความผิดอาญาต่อนายจ้าง เป็นเหตุให้ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย    

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่  2334/2523

บทความวันที่ 4 พ.ย. 2562, 10:22

มีผู้อ่านทั้งหมด 325 ครั้ง


แก้ไขใบรับรองแพทย์ เป็นการกระทำความผิดอาญาต่อนายจ้าง เป็นเหตุให้ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย    


คำพิพากษาฎีกาที่  2334/2523
    การที่โจทก์แก้ไขใบรับรองแพทย์ซึ่งต้องยื่นต่อจำเลยตามระเบียบ เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาอนุญาตให้โจทก์ลาป่วย โดยเพิ่มวันที่แพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวขึ้นอีก1 วัน และได้ยื่นใบรับรองแพทย์ที่แก้ไขแล้วต่อจำเลยนั้น เป็นความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารปลอม การกระทำของโจทก์ดังกล่าวย่อมทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(1)ตอนท้าย จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์ได้

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก