ที่ดิน สปก.ไปทำพินัยกรรมยกให้ใครไม่ได้เป็นโมฆะ|ที่ดิน สปก.ไปทำพินัยกรรมยกให้ใครไม่ได้เป็นโมฆะ

ที่ดิน สปก.ไปทำพินัยกรรมยกให้ใครไม่ได้เป็นโมฆะ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ที่ดิน สปก.ไปทำพินัยกรรมยกให้ใครไม่ได้เป็นโมฆะ

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 6527/2561

บทความวันที่ 13 ส.ค. 2562, 11:16

มีผู้อ่านทั้งหมด 74 ครั้ง


ที่ดิน สปก.ไปทำพินัยกรรมยกให้ใครไม่ได้เป็นโมฆะ

คำพิพากษาฎีกาที่ 6527/2561
                 ข้อกำหนดในพินัยกรรมของ ส. ที่ยกที่ดินที่ ส. ได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2528  ให้แก่ ถ. มารดาของโจทก์  เป็นการต้องห้ามตามพระราชบัญญัติการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  พ.ศ.2518  มาตรา 39  ย่อมเป็นการใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้ง โดยกฎหมาย การนั้นเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 โจทก์ไม่อาจอาศัยสิทธิตามพินัยกรรมของ ส. มาเรียกร้องให้จำเลยแบ่งที่ดินได้ตามคำฟ้อง

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก