พยานให้การโดยละเอียดในชั้นพนักงานสอบสวน จะกลับคำให้การในชั้นศาลไม่ได้ ศาลจะรับฟังคำให้การในชั้นสอบสวนมากกว่าในชั้นพิจารณา|พยานให้การโดยละเอียดในชั้นพนักงานสอบสวน จะกลับคำให้การในชั้นศาลไม่ได้ ศาลจะรับฟังคำให้การในชั้นสอบสวนมากกว่าในชั้นพิจารณา

พยานให้การโดยละเอียดในชั้นพนักงานสอบสวน จะกลับคำให้การในชั้นศาลไม่ได้ ศาลจะรับฟังคำให้การในชั้นสอบสวนมากกว่าในชั้นพิจารณา

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

พยานให้การโดยละเอียดในชั้นพนักงานสอบสวน จะกลับคำให้การในชั้นศาลไม่ได้ ศาลจะรับฟังคำให้การในชั้นสอบสวนมากกว่าในชั้นพิจารณา

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 1435/2555

บทความวันที่ 8 ก.ค. 2562, 10:29

มีผู้อ่านทั้งหมด 305 ครั้ง


พยานให้การโดยละเอียดในชั้นพนักงานสอบสวน จะกลับคำให้การในชั้นศาลไม่ได้ ศาลจะรับฟังคำให้การในชั้นสอบสวนมากกว่าในชั้นพิจารณา
 

คำพิพากษาฎีกาที่ 1435/2555
           แม้คำเบิกความของพยานโจทก์ทั้งสอง จะเป็นคำเบิกความของพยานในชั้นพิจารณาต่อหน้าศาล ก็มิใช่ว่าเมื่อพยานดังกล่าวเบิกความอย่างไรแล้ว ศาลจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามคำเบิกความของพยานเสมอไปไม่ ศาลจะฟังข้อเท็จจริงได้เพียงใดหรือไม่สุดแล้วแต่เหตุผลเป็นเรื่องๆ ไป คดีนี้คำให้การในชั้นสอบสวนของพยานโจทก์ทั้งสอง ระบุถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยรายละเอียด ยากที่พนักงานสอบสวนจะแต่งเรื่องขึ้นเอง ทั้งคำให้การยังสอดคล้องกับบาดแผลของผู้เสียหาย พยานโจทก์ทั้งสองรู้จักจำเลยมาก่อน ไม่ปรากฏว่าเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกัน ประกอบกับพยานโจทก์ทั้งสองได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนหลังเกิดเหตุไม่นาน ย่อมไม่มีเวลาคิดที่จะปรึกษาหรือช่วยเหลือฝ่ายใด ดังนั้น แม้พยานโจทก์ทั้งสองจะเบิกความกลับคำในชั้นพิจารณาไม่ยืนยันข้อเท็จจริงตามที่ให้การไว้ในชั้นสอบสวน และอ้างว่าไม่ได้ให้การในชั้นสอบสวนไว้เช่นนั้น ก็น่าจะเป็นเรื่องที่พยานโจทก์ทั้งสอง " พยายามเบิกความเพื่อจะช่วยเหลือจำเลย " คำให้การในชั้นสอบสวนของพยานโจทก์ทั้งสอง จึงรับฟังเป็นความจริงยิ่งกว่าคำเบิกความในชั้นพิจารณา.
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก