คดีปลอมเอกสาร ใช้พยานบุคคลสืบก็ได้ แม้ไม่มีตัวเอกสารปลอมมาเป็นพยานในคดี|คดีปลอมเอกสาร ใช้พยานบุคคลสืบก็ได้ แม้ไม่มีตัวเอกสารปลอมมาเป็นพยานในคดี

คดีปลอมเอกสาร ใช้พยานบุคคลสืบก็ได้ แม้ไม่มีตัวเอกสารปลอมมาเป็นพยานในคดี

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

คดีปลอมเอกสาร ใช้พยานบุคคลสืบก็ได้ แม้ไม่มีตัวเอกสารปลอมมาเป็นพยานในคดี

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 416/2523

บทความวันที่ 8 ก.ค. 2562, 10:20

มีผู้อ่านทั้งหมด 202 ครั้ง


คดีปลอมเอกสาร ใช้พยานบุคคลสืบก็ได้ แม้ไม่มีตัวเอกสารปลอมมาเป็นพยานในคดี

คำพิพากษาฎีกาที่ 416/2523
            เอกสารที่จำเลยทำปลอม ผู้ชำนาญได้พิสูจน์แล้ว เอกสารนั้นหายไปไม่ได้มาเป็นพยานในคดีเรื่องเจ้าพนักงานปลอมเอกสารและรับรองเอกสารเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 161, 162,157 กับมีพยานบุคคลว่าเป็นลายมือชื่อปลอม ศาลฟังพยานบุคคลเป็นพยานลงโทษได้ แม้ไม่มีตัวเอกสารปลอมมาเป็นพยานในคดี

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก