นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างด้วยเหตุเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างบางคนถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม|นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างด้วยเหตุเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างบางคนถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างด้วยเหตุเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างบางคนถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างด้วยเหตุเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างบางคนถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 5324/2528

บทความวันที่ 2 ก.ค. 2562, 11:48

มีผู้อ่านทั้งหมด 118 ครั้ง


นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างด้วยเหตุเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างบางคนถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คำพิพากษาฎีกาที่ 5324/2528
            ลูกจ้างคนอื่นกระทำความผิดแต่ไม่ถูกเลิกจ้าง แต่โจทก์เป็นลูกจ้างคนหนึ่ง ถูกเลิกจ้างเพราะได้ทำหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรม จึงถูกตั้งกรรมการสอบสวนและมีคำสั่งเลิกจ้าง กรณีนี้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างโดยไม่เท่าเทียมกันการเลิกจ้าง จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก