คดีอาญาถ้าจำเลยจะยื่นฎีกาจำเลยต้องคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์|คดีอาญาถ้าจำเลยจะยื่นฎีกาจำเลยต้องคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์

คดีอาญาถ้าจำเลยจะยื่นฎีกาจำเลยต้องคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

คดีอาญาถ้าจำเลยจะยื่นฎีกาจำเลยต้องคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์

  • Defalut Image

คดีอาญาถ้าจำเลยจะยื่นฎีกาจำเลยต้องคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์

บทความวันที่ 25 มี.ค. 2562, 14:02

มีผู้อ่านทั้งหมด 242 ครั้ง


คดีอาญาถ้าจำเลยจะยื่นฎีกาจำเลยต้องคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์

                  คดีอาญาถ้าจำเลยจะยื่นฎีกาจำเลยต้องคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ไม่ใช่ไปคัดค้านคำพิพากษาของศาลชั้นต้น  ถ้าจำเลยไม่ได้คัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในการฎีกา ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยเพราะเป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 216 วรรคหนึ่ง ทนายใหม่ๆ ซึ่งไม่เคยเขียนฎีกาต้องระมัดระวังนะครับ ถ้าไม่มีความรู้  ไม่มีประสบการณ์ ก็อย่าไปรับคดีของลูกความมาทำ เพราะเป็นการซ้ำเติมลูกความ ทำให้ลูกความเสียสิทธิ์ในการฎีกา

คำพิพากษาฎีกาที่ 1661/2561
                    ฎีกาของจำเลยที่ว่า จำเลยไม่เห็นพ้องด้วยกับศาลชั้นต้นที่วินิจฉัยว่าพยานหลักฐานที่อยู่ของจำเลยมีน้ำหนักน้อย  เพราะหากพิจารณาพยานหลักฐานประกอบเข้าด้วยกันแล้ว เชื่อได้ว่าจำเลยไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุและไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้อง เป็นฎีกาโต้แย้งเฉพาะคำพิพากษาศาลชั้นต้น  มิได้โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 ว่าพิพากษาไม่ถูกต้องอย่างไร  เป็นฎีกาที่มิได้คัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 เป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 216 วรรคหนึ่ง แม้ผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและสั่งรับฎีกาของจำเลยในข้อนี้มา  ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก