ตำรวจที่ยึดใบขับขี่ ต้องเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจ หากไม่ได้รับมอบอำนาจ ไม่มีอำนาจสั่งยึดใบขับขี่|ตำรวจที่ยึดใบขับขี่ ต้องเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจ หากไม่ได้รับมอบอำนาจ ไม่มีอำนาจสั่งยึดใบขับขี่

ตำรวจที่ยึดใบขับขี่ ต้องเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจ หากไม่ได้รับมอบอำนาจ ไม่มีอำนาจสั่งยึดใบขับขี่

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ตำรวจที่ยึดใบขับขี่ ต้องเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจ หากไม่ได้รับมอบอำนาจ ไม่มีอำนาจสั่งยึดใบขับขี่

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 1669/2559

บทความวันที่ 27 ม.ค. 2562, 14:21

มีผู้อ่านทั้งหมด 217 ครั้ง


ตำรวจที่ยึดใบขับขี่ ต้องเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจ หากไม่ได้รับมอบอำนาจ ไม่มีอำนาจสั่งยึดใบขับขี่

คำพิพากษาฎีกาที่ 1669/2559
                ผู้มีอำนาจสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่คือผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ผู้บังคับการตำรวจจราจร ผู้บังคับการตำรวจทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว  เมื่อเจ้าพนักงานจราจรผู้ออกใบสั่ง มิได้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ. ศ. 2522 มาตรา 140 มาตรา 141 และมาตรา 161จึงไม่มีอำนาจยึดใบอนุญาตขับขี่ ตามกฎหมาย  การกระทำของจำเลยที่ขับรถโดยถูกยึดใบอนุญาตดังกล่าวจึงไม่มีความผิดฐานขับรถในระหว่างถูกยึดใบอนุญาต ตามมาตรา 152 เพราะ การยึด ใบอนุญาตไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

เราเสนอสินเชื่อ @ 2% สำหรับอัตราดอกเบี้ยสำหรับธุรกิจและส่วนตัว PURPOSES.APPLY

ตอนนี้ด้วย:

ชื่อ:

จำนวนที่ต้องการ:

ระยะเวลา:

ประเทศ:

วัตถุประสงค์:

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:

หรือเขียนถึงเราได้ที่: [email protected]

โดยคุณ [email protected] 29 ม.ค. 2562, 21:36

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก