ผัวซื้อสร้อยให้เมียเป็นสินส่วนตัว |ผัวซื้อสร้อยให้เมียเป็นสินส่วนตัว 

ผัวซื้อสร้อยให้เมียเป็นสินส่วนตัว 

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ผัวซื้อสร้อยให้เมียเป็นสินส่วนตัว 

  • Defalut Image

มีแฟนคลับทนายคลายทุกข์สอบถามมาว่า  สามีซื้อเครื่องประดับให้

บทความวันที่ 11 ก.ค. 2561, 09:45

มีผู้อ่านทั้งหมด 323 ครั้ง


ผัวซื้อสร้อยให้เมียเป็นสินส่วนตัว 

            มีแฟนคลับทนายคลายทุกข์สอบถามมาว่า  สามีซื้อเครื่องประดับให้ เช่น สร้อย แหวน  เข็มขัด ทรัพย์สินเหล่านี้ถือเป็นสินสมรสหรือไม่  ทนายคลายทุกข์ขอให้คำแนะนำว่า ทรัพย์สินที่คู่สมรสซื้่อมาให้ประดับกาย นับว่าเป็นราคาไม่มากนัก ไม่ได้เป็นสินสมรส แต่เป็นสินส่วนตัวครับ

คำพิพากษาฎีกาที่อ้างอิง         
1. คำพิพากษาฎีกาที่ 812/2533

            สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน เข็มขัด นาก เป็นเครื่องประดับกายรวมกันประมาณ 67,210 บาท นับว่าเป็นราคาไม่มาก เมื่อพิจารณาตามฐานะและรายได้ของคู่สมรส จึงเป็นเครื่องประดับกายตามสมควรแก่ฐานะของ ล. ผู้เป็นภริยา แม้ ล. จะได้มาโดยสามีเป็นผู้หามาให้หรือตนหามาเองในระหว่างสมรสก็ตาม ก็เป็นสินส่วนตัวของ ล.

2. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3666-3667/2535 
           สร้อยคอทองคำหนัก 5 บาท และพระเลี่ยมทอง 10 องค์เป็นเครื่องประดับกายตามควรแก่ฐานะ แม้สามีจะซื้อให้ภริยาในระหว่างสมรสก็ตาม ก็เป็นสินส่วนตัวของภริยา

ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1471
 สินส่วนตัวได้แก่ทรัพย์สิน
(1) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส
(2) ที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับกายตามควรแก่ฐานะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
(3) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หา
(4) ที่เป็นของหมั้น

ปรึกษาข้อกฎหมายกับทีมทนายความ ทนายคลายทุกข์ โทร.02-9485700, 081-6161425

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก