รู้อยู่แล้วว่าขณะที่ออกเช็ค ผู้ออกเช็คไม่มีทางที่จะชำระเงินตามเช็คได้  ผู้ออกเช็คไม่มีความผิดตามกฎหมาย|รู้อยู่แล้วว่าขณะที่ออกเช็ค ผู้ออกเช็คไม่มีทางที่จะชำระเงินตามเช็คได้  ผู้ออกเช็คไม่มีความผิดตามกฎหมาย

รู้อยู่แล้วว่าขณะที่ออกเช็ค ผู้ออกเช็คไม่มีทางที่จะชำระเงินตามเช็คได้  ผู้ออกเช็คไม่มีความผิดตามกฎหมาย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

รู้อยู่แล้วว่าขณะที่ออกเช็ค ผู้ออกเช็คไม่มีทางที่จะชำระเงินตามเช็คได้  ผู้ออกเช็คไม่มีความผิดตามกฎหมาย

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 1523-1524/2525 

บทความวันที่ 10 พ.ค. 2561, 13:50

มีผู้อ่านทั้งหมด 401 ครั้ง


รู้อยู่แล้วว่าขณะที่ออกเช็ค ผู้ออกเช็คไม่มีทางที่จะชำระเงินตามเช็คได้  ผู้ออกเช็คไม่มีความผิดตามกฎหมาย

คำพิพากษาฎีกาที่ 1523-1524/2525 
           จำเลยออกเช็คให้แก่โจทก์ โดยโจทก์ทราบดีแล้วว่าขณะที่ออกเช็คนั้นจำเลยไม่มีทางที่จะชำระเงินได้จำเลยอยู่ในภาวะที่ถูกบีบบังคับให้ต้องออกเช็คจึงไม่เป็นความผิด
             คำแนะนำจากทนายคลายทุกข์
             ก่อนออกเช็คก็คิดให้ดีก่อนนะ ว่าจะมีปัญญาหาเงินมาชำระหนี้ได้หรือไม่ถ้ายังไม่มั่นใจก็อย่าเขียนเช็คนะครับ  มิฉะนั้นจะติดคุก
มีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดได้ที่ 081 625 2161 หรือ 02 948 5700
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก