ข้อกฎหมายเกี่ยวกับตัวแทน รับเงินจากบุคคลภายนอกแล้วไม่ยอมส่งคืนแก่ตัวการ|ข้อกฎหมายเกี่ยวกับตัวแทน รับเงินจากบุคคลภายนอกแล้วไม่ยอมส่งคืนแก่ตัวการ

ข้อกฎหมายเกี่ยวกับตัวแทน รับเงินจากบุคคลภายนอกแล้วไม่ยอมส่งคืนแก่ตัวการ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ข้อกฎหมายเกี่ยวกับตัวแทน รับเงินจากบุคคลภายนอกแล้วไม่ยอมส่งคืนแก่ตัวการ

  • Defalut Image

คำพิพากษาฎีกาที่ 1020/2546

บทความวันที่ 9 มี.ค. 2561, 09:42

มีผู้อ่านทั้งหมด 326 ครั้ง


ข้อกฎหมายเกี่ยวกับตัวแทน รับเงินจากบุคคลภายนอกแล้วไม่ยอมส่งคืนแก่ตัวการ

คำพิพากษาฎีกาที่ 1020/2546
            เมื่อโจทก์ชำระราคารถจักรยานยนต์จำนวน 52 คันให้กับตัวแทนของจำเลยแล้ว แต่ตัวแทนของจำเลยไม่ได้นำเงินไปให้กับจำเลย ก็เป็นเรื่องระหว่างจำเลยกับตัวแทน จะไปไล่เลี่ยกัน โจทก์ไม่ได้ผิดสัญญาเพราะชำระราคาครบถ้วนแล้ว จำเลยมีหน้าที่ต้องส่งเอกสารให้โจทก์เพื่อใช้ในการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เมื่อจำเลยไม่ปฏิบัติตามได้ชื่อว่าเป็นผู้ผิดสัญญาต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับโจทก์
 

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก