ข้อกฎหมายเกี่ยวกับตัวแทนขายประกันชีวิต|ข้อกฎหมายเกี่ยวกับตัวแทนขายประกันชีวิต

ข้อกฎหมายเกี่ยวกับตัวแทนขายประกันชีวิต

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

ข้อกฎหมายเกี่ยวกับตัวแทนขายประกันชีวิต

  • Defalut Image

ผู้จัดการสาขาของบริษัทรับประกันชีวิตมีหน้าที่เพียงหาลูกค้าที่สนใจ

บทความวันที่ 9 มี.ค. 2561, 09:41

มีผู้อ่านทั้งหมด 269 ครั้ง


ข้อกฎหมายเกี่ยวกับตัวแทนขายประกันชีวิต/ทนายคลายทุกข์/ทนายความ

                ผู้จัดการสาขาของบริษัทรับประกันชีวิตมีหน้าที่เพียงหาลูกค้าที่สนใจเอาประกันชีวิตและดำเนินการเบื้องต้นเท่านั้นมิใช่ตัวแทน    ในการทํากรมธรรม์ประกันชีวิตอำนาจที่จะรับประกันหรือไม่เป็นอำนาจของบริษัทประกันชีวิตดังนั้นการที่ผู้จัดการสาขารู้ข้อความจริงอันจะบอกล้างสัญญาประกันชีวิตได้ตามมาตรา 865 วรรคสองจึงถือว่าบริษัทตัวการต้องรู้ความจริงนั้นด้วยหาได้ไม่
        
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 505/2508
             เมื่อผู้จัดการสาขาของบริษัทจำเลยซึ่งประกอบธุรกิจการค้าในทางรับประกันภัยและประกันชีวิตเป็นเพียงผู้หาผู้ที่จะเอาประกันและดำเนินการเบื้องต้นเท่านั้นมิใช่ตัวแทนของบริษัทจำเลยในการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตอำนาจในการที่จะรับประกันหรือไม่เป็นอำนาจของสำนักงานใหญ่การที่ผู้จัดการสาขารู้ข้อความจริง จะถือว่าบริษัทจำเลยต้องรู้ข้อความจริงด้วยหาได้ไม่
            เมื่อข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ได้ว่า จำเลยรู้ข้อความจริงหรือรู้ว่าข้อแถลงเป็นความเท็จหรือควรจะรู้กรรมธรรม์ประกันชีวิตก็ตกเป็นโมฆียะเมื่อผู้รับประกันบอกล้างแล้ว ก็ตกเป็นโมฆะ ผู้รับประโยชน์ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงินค่าประกัน

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก