เอาทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุดไปหาประโยชน์ต้องได้รับมติจากเจ้าของร่วมก่อน|เอาทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุดไปหาประโยชน์ต้องได้รับมติจากเจ้าของร่วมก่อน

เอาทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุดไปหาประโยชน์ต้องได้รับมติจากเจ้าของร่วมก่อน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700 อ่านต่อ

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700 อ่านต่อ

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 "อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล" อ่านต่อ

รับแปลเอกสารต่างๆ อ่านต่อ

เอาทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุดไปหาประโยชน์ต้องได้รับมติจากเจ้าของร่วมก่อน

  • Defalut Image

เอาทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุดไปหาประโยชน์ต้องได้รับมติจากเจ้าของร่วมก่อน

บทความวันที่ 9 ม.ค. 2562, 10:26

มีผู้อ่านทั้งหมด 97 ครั้ง


เอาทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุดไปหาประโยชน์ต้องได้รับมติจากเจ้าของร่วมก่อน

คำพิพากษาฎีกาที่ 1680/2561 
                 ห้ามนิติบุคคลนำทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุดไปหาประโยชน์ ถ้าจะเอาไปหาประโยชน์จะต้องได้รับมติจากเจ้าของร่วมก่อน ตามมาตรา 33 วรรคสอง มิฉะนั้นเป็นโมฆะ

แสดงความเห็น

ข่าวที่มีผู้อ่านมาก