X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

เหตุบรรเทาโทษตามกฎหมาย(ลดโทษจำเลยในคดีอาญา)

 • เหตุบรรเทาโทษตามกฎหมาย(ลดโทษจำเลยในคดีอาญา)

            มีผู้ต้องหาหรือจำเลยหลายคนสอบถามมายังทนายคลายทุกข์ว่า ถ้าได้กระทำความผิดทางอาญาแล้ว และสำนึกในการกระทำความผิดรวมถึงยอมรับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนและศาล แล้วจะมีเหตุบรรเทาโทษหรือเหตุลดโทษตามกฎหมายอย่างไรบ้างรวมทั้ง ตัวอย่างคดีที่ศาลตัดสินใจให้ลดโทษเป็นอย่างไร
              ทนายคลายทุกข์จึงขออธิบายให้ผู้ต้องหาและจำเลยทราบว่าเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมายมี 7 ประเภท ดังต่อไปนี้
  1. เป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญา
  2. ตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัส
  3. มีคุณความดีมาก่อน
  4. รู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้าย
  5. ลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงาน
  6. ให้ความรู้แก่ศาลเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา
  7. เหตุอื่น ๆ ในลักษณะทำนองเดียวกัน

  ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกา/เหตุบรรเทาโทษ
  1. ตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัส

  - การไม่รู้หนังสือและกฎหมายไทย ไม่มีญาติพี่น้องจะติดต่อขอความช่วยเหลือ ถือว่าตกอยู่ในความทุกข์อย่างแสนสาหัส คำพิพากษาฎีกาที่ 1244/2542
  2. มีคุณความดีมาก่อน
  - รับสารภาพชั้นสอบสวนและเคยช่วยเหลือราชการ มีเหตุบรรเทาโทษ คำพิพากษาฎีกาที่ 744/2521
  3. รู้สึกความผิด พยายามบรรเทาผลร้าย
  - พาผู้เสียหายมาคืนพร้อมเงินขอขมา และอยู่กินด้วยกัน ถือเป็นเหตุบรรเทาโทษ คำพิพากษาฎีกาที่ 1665/2520
  - ช่วยยกรถจักรยานยนต์ที่ทับขาผู้เสียหาย ถือว่าพยายามบรรเทาผลร้าย มีเหตุบรรเทาโทษ คำพิพากษาฎีกาที่ 4197/2540
  - ชดใช้ค่าเสียหายและออกค่ารักษาพยาบาล เป็นเหตุบรรเทาโทษ  คำพิพากษาฎีกาที่ 5296/2540
  - ชดใช้เงินค่าเสียหายถอนคำร้องทุกข์ ถือว่าพยายามบรรเทาผลร้าย เป็นเหตุบรรเทาโทษ คำพิพากษาฎีกาที่ 5598/2540
  - อายุน้อย พฤติการณ์ไม่รุนแรง และและชดใช้ค่าเสียหาย ถือว่ามีเหตุบรรเทาโทษ คำพิพากษาฎีกาที่ 763/2541
  - พฤติการณ์ที่นำผู้ตายส่งโรงพยาบาล บอกชื่อสารพิษที่ผู้ตายกิน ออกค่ารักษาพยาบาล ถือว่าเป็นการบรรเทาผลร้าย  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3337/2543
  - ศาลวินิจฉัยโดยมิได้แจ้งให้ผู้เสียหายรับเงิน ต้องคืนเงินจำเลย คำพิพากษาฎีกาที่ 138/2547
  4. ลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงาน
  - ยินยอมให้จับกุม และมอบของกลางแก่เจ้าพนักงานตำรวจ เป็นเหตุบรรเทาโทษ คำพิพากษาฎีกาที่ 479/2520
  - ยินยอมให้จับกุมและรับสารภาพทั้งที่ไม่มีประจักษ์พยาน เป็นเหตุบรรเทาโทษ คำพิพากษากาที่  29/2535
  - เข้ามอบตัวต่อเจ้าพนักงาน เป็นการลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงาน มีเหตุบรรเทาโทษ คำพิพากษาฎีกาที่ 347/2500, 262/2510, 1103/2510, 425/2512, 1449/2513, 1790/2521, 1465/2522, 2754/2524, 2100/2531, 2104/2533
  - มอบตัวช้า ไม่มีเหตุบรรเทาโทษ คำพิพากษาฎีกาที่ 1666/2520
  - แม้มีพยานหลักฐานที่สามารถนำสืบพิสูจน์ความผิดของจำเลยได้ โดยไม่ต้องใช้คำรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน แต่พฤติการณ์ที่จำเลยยอมมอบตัว ทั้งที่มีอาวุธปืนพร้อมกระสุนปืนอยู่ เป็นเหตุบรรเทาโทษ คำพิพากษาฎีกาที่ 1473/2544
  5. ให้ความรู้แก่ศาล เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา
  กรณีที่ถือเป็นเหตุบรรเทาโทษ
  - รับสารภาพชั้นจับกุมหรือสอบสวน เป็นการลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงาน มีเหตุบรรเทาโทษ คำพิพากษาฎีกาที่ 1209/2521, 894/2525, 234/2530, 825/2530, 1963/2531, 108/2540
  - รับสารภาพชั้นจับกุมและสอบสวน ปฎิเสธชั้นศาล และศาลนำคำให้การรับสารภาพประกอบการวินิจฉัย มีเหตุบรรเทาโทษ คำพิพากษาฎีกา 1281/2508, 2377/2525, 2548/2525, 7279/2541, 7579/2541, 5368/2542,
  - รับสารภาพก่อนสืบพยาน โดยมิได้จำนนต่อพยานหลักฐาน เป็นเหตุบรรเทาโทษ คำพิพากษาฎีกาที่ 1001/2512
  - ให้การรับสารภาพ โดยไม่ต้องสืบพยาน มีเหตุบรรเทาโทษ คำพิพากษาฎีกาที่ 1958/2518, 437/2530, 1651/2535, 3353/2541
  - หากจำเลยเบิกความรับบางประเด็น มีเหตุบรรเทาโทษ คำพิพากษาฎีกาที่  817/10, 31/2511, 2042/2515, 2033/2528, 2457/2530
  - แม้รับสารภาพหลังจากสืบพยานจำเลยบางส่วน ก็มีเหตุบรรเทาโทษ คำพิพากษาฎีกาที่ 3152/2538
  - หากจำเลยเบิกความทำนองรับสารภาพความผิด ถือว่ามีเหตุบรรเทาโทษ คำพิพากษาฎีกาที่ 3801/2543
  - เหตุบรรเทาโทษใช้เฉพาะคดีที่ศาลพิจารณาเท่านั้น ไปลดโทษคดีอื่นไม่ได้ คำพิพากษาฎีกาที่ 5613/2543, 8677/2547, 482/2547
  กรณีที่ถือว่าไม่มีเหตุบรรเทาโทษ
  - หากนำสืบปฏิเสธคำรับสารภาพ ก็ไม่เป็นเหตุบรรเทาโทษ คำพิพากษาฎีกาที่ 707/2531, 2003/2531, 1803/2532
  - พฤติการณ์ร้ายแรง ไม่มีเหตุบรรเทาโทษ คำพิพากษาฎีกาที่ 2707/2527
  - หากรับสารภาพเพราะจำนนต่อพยานหลักฐาน ไม่มีเหตุบรรเทาโทษ คำพิพากษาฎีกาที่ 161/2510, 1614/2513, 1913/2514, 617/2526, 1896/2526, 175/2527, 3294/2527, 2538/2528, 1720/2530, 5806/2534, 708/2535, 1449/2535, 426/2541, 1897/2542
  - หากปรากฎว่า เฉพาะแต่เพียงพยานหลักฐานโจทก์ที่นำสืบ ก็ฟังได้ว่า จำเลยกระทำความผิด โดยไม่จำต้องพิจารณาถึงคำให้การของจำเลยในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน ถือได้ว่าจำนนต่อหลักฐาน คำพิพากษาฎีกาที่ 1794/2542, 132/2545
  - หากนำสืบปฏิเสธอ้างอุบัติเหตุ ไม่มีเหตุบรรเทาโทษ คำพิพากษาฎีกาที่ 661/2514
  - หากมิได้นำเอาคำให้การของจำเลยในชั้นสอบสวนมาประกอบการวินิจฉัย ก็ไม่เป็นเหตุบรรเทาโทษ คำพิพากษาฎีกาที่ 1509/2515
  - หากรับสารภาพชั้นสอบสวนเพราะจำนนต่อหลักฐาน ไม่ถือเป็นเหตุบรรเทาโทษ คำพิพากษาฎีกาที่ 5865/2543, 4211/2546
  - หากเจ้าพนักงานตรวจสอบพบการกระทำความผิดและแจ้งข้อหาเพิ่มเติม ไม่เป็นเหตุบรรเทาโทษ คำพิพากษาฎีกาที่ 209/2545
  - แม้ได้รับการศึกษาสูง แต่พฤติการณ์โหดเหี้ยมทารุณ ผิดวิสัยมนุษย์ ก็ไม่มีเหตุลดโทษ คำพิพากษาฎีกาที่ 8688/2543
  6. เหตุอื่น ๆ ในลักษณะทำนองเดียวกัน
  - ข้อนำสืบของจำเลยไม่เป็นประโยชน์ แต่พฤติการณ์มีเหตุบรรเทาโทษ คำพิพากษาฎีกาที่ 1955/2515
  - หากเป็นกรณีใช้วิธีการที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งการจับกุม ก็มีเหตุบรรเทาโทษ คำพิพากษาฎีกาที่ 1337/2517
  - การที่มิได้ลงมือทำร้าย ไม่เป็นเหตุบรรเทาโทษ คำพิพากษาฎีกาที่ 312/2520
  - การเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ ไม่มีเหตุบรรเทาโทษ คำพิพากษาฎีกาที่ 40/2536
  - บิดามารดาป่วย มิใช่เหตุบรรเทาโทษ คำพิพากษาฎีกาที่ 378/2534
  - ดุลพินิจเหตุบรรเทาโทษ จำเลยหลายคน แตกต่างกันได้ คำพิพากษาฎีกาที่ 5772/2549

  ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือการรอการลงโทษ เหตุบรรเทาโทษ เหตุยกเว้นความรับผิด เหตุยกเว้นโทษ เหตุลดหย่อนความรับผิด ของท่านสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ (ผู้พิพากษา)

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นที่ 4

  ข่มขืน=โดนปาหินจนตายยยยย....

  โดยคุณ ซอบีส  (125.27.16.181)     13 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 3

  น่าจะตัดของสงวนไปเลย.. ให้ทรมานจนถึงขีดสุด..

  โดยคุณ rainie  (1.10.203.39)     8 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 2

  ประหารชีวิตเท่านั้น ถึงจะเหมาะพกับคนพวกนี้

  โดยคุณ ศศิธร  (61.90.28.179)     16 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1

   ถ้าผู้ต้องหาตามคดีพรากผู้เยาว์และข่มขืน  ถูกออกหมายจับหนีคดีมา 2 ปีและตำรวจจับกุมได้ รับสารภาพในชั้นศาล จะได้รับการลดโทษหรือไม่คะ

  โดยคุณ สมพร วิทยารังษีพงษ์  (171.100.23.109)     29 พ.ย. 2556

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด