X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปัญหาที่ดินทำกิน

 • ปัญหาที่ดินทำกิน


            ที่ดินทำกินเเปลงนี้นาย ก ครอบครองเเละทำกินมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี เเต่โฉนดเป็นชื่อของนาย ข ต่อมานาย ข จะแบ่งเเยกโฉนดให้บุคคลอื่นเเต่ถูกนาย ก ยื่นเรื่องคัดค้านต่อเจ้าพนักงานนาย ข จึงยื่นเรื่องฟ้องนาย ก ผมอยากทราบว่า  สิทธิการครองครองจะตกเป็นของใคร


  คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
           การที่นาย ก. ครอบครองที่ดินมีโฉนดของนาย ข. ทำกินตลอดมาโดยความสงบเปิดเผยและด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมากว่า 10 ปี นาย ก. ย่อมได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทนี้โดยการครอบครองปรปักษ์ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1382 จึงถือว่านาย ก. เป็นผู้ได้มาซึ่งที่ดินอันเป็นอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมตามมาตรา 1299 วรรคสอง แต่เมื่อนาย ก. ยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงให้ตนได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นโดยการครอบครอง สิทธินาย ก. ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนแม้จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต ตามความมาตรา 1299 วรรคสอง ตอนท้ายไม่ได้ก็ตาม แต่ในระหว่างนายก. และนาย ข. ด้วยกันเอง นาย ก. ชอบที่จะยกขึ้นต่อสู้ในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ตนมีสิทธิดีกว่านาย ข.เจ้าของเดิมนั้นได้ ไม่ต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว
   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด