X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

จ้างต่อเติมบ้านโดยไม่ได้ทำสัญญา

 • จ้างต่อเติมบ้านโดยไม่ได้ทำสัญญา


            จ้างต่อเติมบ้านกับเพื่อนพี่สาวไม่ได้ทำสัญญาตั้งแต่ปี 2546 แต่ส่วนต่อเติมแตกร้าวเขาก็มาซ่อมให้โดยการแกะกระเบื้องที่แตกออกแล้วแปะอันใหม่ให้ 2 ครั้งแล้ว  ต่อมาส่วนที่ต่อเติมทรุดและจะทำให้เกิดปัญหากับตัวบ้านให้ทรุดตามไปด้วย  ทำจดหมายไป 2 ฉบับ  แล้วให้ติดต่อเพื่อเข้ามาแก้ไข  แต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับจากผู้รับเหมา  จะสามารถเรียกผู้รับเหมารายอื่นทำแทน  และฟ้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้หรือไม่  โดยอาศัยจากหลักฐานคือ จดหมาย 2 ฉบับ และ CD บันทึกเสียงการสนทนากับผู้รับเหมาที่ไม่ยอมรับผิดชอบ  หรือควรมีวิธีการดำเนินการอย่างไร

      
  คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
           การทำสัญญาจ้างทำของ กฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องทำเป็นหนังสือ จึงอาจตกลงว่าจ้างด้วยวาจาก็ได้ และถ้าไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาจ้างทำของ ผู้รับจ้างมีหน้าที่จะต้องรับผิดเพื่อการที่ทำชำรุดบกพร่องเพียงแต่ที่ปรากฎขึ้นภายใน 1 ปี นับแต่วันส่งมอบ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 600 วรรคแรก ดังนั้น ท่านสามารถฟ้องบังคับให้ผู้รับจ้างรับผิดเพื่อความชำรุกบกพร่องนั้นได้ภายในกำหนดเวลา 1 ปีดังกล่าว หรือขอให้ศาลมีคำสั่งบังคับให้บุคคลภายนอกทำการแทนโดยให้ผู้รับจ้างเดิมเสียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 213 วรรคสอง
   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด