X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

พรบ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 11/1

 • พรบ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 11/1


            มาตรา 11/1 ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหาคนมาทำงานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการทำงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ และโดยบุคคลนั้นจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำงานหรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างให้แก่คนที่มาทำงานนั้นหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของคนที่มาทำงานดังกล่าว  ให้ผู้ประกอบกิจการดำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน  กับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ  อันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน ข้อความนี้หมายความว่าอย่างไรครับ
           1. หมายถึง บริษัทที่จัดหาแรงงานเข้าไปทำงานในสถานประกอบการของผู้ประกอบกิจการใช่หรือไม่ครับ
           2. ในกรณีที่เข้าไปทำงานในบริษัท ก. โดยบริษัท ก. ได้ว่าจ้างให้บริษัท ข. ส่งคนเข้าไปทำงานในบริษัท ก. โดยตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบนั้นเหมือนกับพนักงานของประจำของบริษัท ก. สวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับนั้นต้องเป็นไปตามบริษัท ก. หรือ ข. ครับ (กรณีที่สวัสดิการต่างๆของบริษัท ก. ดีกว่าบริษัท ข.)

   
  คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
           1. การที่ผู้ประกอบกิจการได้มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหาลูกจ้างทำงานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน กฎหมายให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการนั้นเป็นนายจ้างของลูกจ้างดังกล่าวด้วย ดังนั้น หากเป็นบริษัทจัดหาแรงงานเข้าไปทำงานในสถานประกอบการ จึงย่อมเป็นการประกอบธุรกิจจัดหางานอันเป็นปกติธุระ ไม่เข้าความหมายที่ทำให้ผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของลูกจ้างนั้นแต่อย่างใด
           2. เมื่อบริษัท ก. เป็นผู้ซึ่งมอบหมายให้บริษัท ข. เป็นผู้จัดหาลูกจ้างทำงาน โดยไม่ปรากฎว่า บริษัท ข. ประกอบธุรกิจจัดหางาน กรณีจึงถือว่าบริษัท ก. ผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของลูกจ้างดังกล่าว ลูกจ้างนั้นมีสิทธิได้รับสวัสดิการของบริษัท ก. นายจ้างนั้นด้วย

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นที่ 6

   มีปัญหาเรื่องสัญญาการซับ บริษัทเจ้าของงานบอกว่าเบิกเงินงวดไม่ได้ เนื่องจากส่วนราชการเจ้าของเรื่องทราบว่ามีการซับงานกัน จะยกเลิกสัญญากับผู้ซับงาน เพื่อให้เบิกเงินงวดได้ งานที่ทำเป็นงานก่อสร้างอาคาร ซึ่งตอนนี้งานได้ก่อสร้างแล้วเสร็จครบทุกงวดแล้ว รอแต่คณะกรรมการมาตรวจงวดสุดท้าย หากเราเซ็นต์ยกเลิกสัญญาจ้าง ที่ซับงาน กลัวจะไม่ได้รับเงินค่าจ้างจากบริษัทเจ้าของงาน เพราะไม่มีเอกสารผูกมัด  

  งานมีทั้งหมด 10 งวด  บริษัทเจ้าของงานเบิกเงินได้แล้ว งวดที่ 1 - 6  เหลืองวด 7 - 10

  จึงขอคำแนะนำด้วยค่ะ จะทำยังไงถึงจะไม่ถูกโกง หากยกเลิกสัญญาซับงาน  หรือจะมีวิธียังไงหากต้องยกเลิกสัญญาจริงๆ  ขอความกรุณาด้วยนะคะ  ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ กัลยรัตน์  (223.205.244.224)     25 มี.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 5

   ขอคำตอบความคิดที่1.ให้ผมด้วยครับ

  โดยคุณ ประสบผล เตียวองอาจกุล  (1.4.196.210)     26 ม.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 4

   ขอถามหน่อยค่ะ เจ้าของบริษัทซับบอกว่าให้เบิกเงินได้ 

  แต่มาคิดดอกร้อยละสิบก่อนเงินเดือนออกสิบวัน ซึ่งจริงๆแล้วมันคือการปล่อยเงินกู้นอกระบบสามารถเอาผิดนายจ้างได้มั้ยค่ะ

  โดยคุณ   (202.183.201.242)     12 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 3

   กรณีที่ทำงานที่โรงบาลนะครับแล้วเกิดปัญหากับพนักงานคือทางหัวหน้างานมีลักษณะคล้ายคลึงว่าไม่ถูกชะตาเลยบีบพนักงานออกพนักงานเอาออกโดยการกลั่นแกล้งทุกอย่างเพื่อให้เกิดความผิดพลาดแล้วออกใบเตือนทุกผิดพลาดนิดนิดหน่อยคือจะให้เขียนใบลาออกอย่างเดียวมันมีข้อโต้แย้งหรือกระบวนการต่อสู้อย่างไรบ้างครับ

  โดยคุณ วชิราวุธ  (49.229.125.117)     27 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 2

   กรณีที่พนักงานขาดงานบ่อยและหัวหน้างานได้ตักเตือนแล้ว(ไม่มีลายลักษณ์อักษร) พนักงานยังขาดงานเหมือนเดิม ทางหัวหน้างานจึงให้พนักงานคนนี้ออกจากงาน โดยไม่มีลายลักษณ์อักษร 

  คำถาม ?

  1.การออกใบเตือนพนักงานควรจะเป็นทางผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้จัดหาลูกจ้าง ? ครับ

   

   

   

   

  โดยคุณ พรหมพิริยะ  (101.109.237.246)     30 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1

   แล้วบริษัทซับคอนแทรคต่างๆที่นำพนักงานเข้าไปทำงานในบริษัทหรือกิจการใหญ่ๆอีกที ต้องอยู่ในบังคับมาตรานี้ด้วยหรือไม่  

  แล้วลูกจ้างของบริษัทซับคอนแทรกจะได้รับความคุ้มครองและสวัดิการจากผู้ประกอบกิจการเหมือนเป็นลูกจ้างของผู้ประกอบกิจการด้วยหรือไม่

  ขอเรียนถามอาจารย์ค่ะ

  โดยคุณ สุชนัน  (111.84.180.42)     27 ต.ค. 2556

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด