ที่ดิน นส3 ซื้อขายได้หรือไม่ | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ที่ดิน นส3 ซื้อขายได้หรือไม่

 • ที่ดิน นส3 ซื้อขายได้หรือไม่


            ผมกำลังจะซื้อที่ดิน เป็น นส.3  (ไม่ใช่ นส.3 ก) เคยหาข้อมูลหลายที่แล้วยังไม่เข้าใจ  อยากทราบรายละเอียดดังนี้ครับ
            1. นส.3 ซื้อขายได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร
            2. จำนองธนาคารได้หรือไม่
            3. ออกโฉนดได้หรือไม่
            4. มีค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมอะไรบ้าง
            5. มีข้อแนะนำอย่างไร


  คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
           1. ที่ดินที่มีเอกสารเป็น นส.3 (หนังสือรับรองการทำประโยชน์) เป็นที่ดินที่มีแต่เพียงสิทธิครอบครองยังไม่อาจมีกรรมสิทธิ์ได้ แต่บุคคลผู้มีชื่อใน นส.3 ซึ่งกฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตาม นส.3 นั้น ย่อมมีสิทธิจดทะเบียนโอนขายแก่บุคคลอื่นได้ในฐานะที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336,1373
           2. เจ้าของย่อมจดทะเบียนจำนองที่ดินไว้ ไม่ต้องห้ามตาม ป.พ.พ.มาตรา 705
           3. เมื่อสำนักงานที่ดินประกาศให้ผู้ครอบครอง นส.3 ที่อยู่ในเขตยื่นคำร้องขอออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินนั้น ที่ดินดังกล่าวย่อมออกโฉนดได้โดยชอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประมวลกฎหมายที่ดิน
           4. หากมีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินนี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก็ย่อมมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการต่างๆ นั้น

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  มาตรา 705
    การจำนองทรัพย์สินนั้น นอกจากผู้เป็นเจ้าของในขณะนั้นแล้ว ท่านว่าใครอื่นจะจำนองหาได้ไม่

  มาตรา 1336  ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

  มาตรา 1373 ถ้าทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดไว้ในทะเบียนที่ดิน ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลผู้มีชื่อในทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นที่ 5

   ที่ดิน นส- ครุฑตราสีเขียว หมายความว่าอย่างไร และครุฑตราสีแดง หมายความว่าอย่างไร ครั

  โดยคุณ เฉลิมชัย รัตตะประทุม  (203.146.242.210)     17 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 4

  ผมจะซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างครับเเต่ที่ดินเป็น นส3 ข เลยไม่ทราบข้อมูลในเรื่องที่ นส3 ข เลยครับ จึงอยากทราบข้อมูลในเรื่องนี้ผมมีข้อที่อยากจะถามข้อมูล 3 ข้อครับ  

  1. นส 3 ข คือ

  2. นส 3 ข สามารถซื้อขายได้หรือไม่

  3. นส 3 ข นำไปกู้กับทางธนาคารได้หรือไม่ (อยากทราบถ้าธนาคารรับผมอยากทราบว่าเป็นธนาคารไหน)

  ขอบขอบพระคุณที่ให้ความรู้มา ณ ที่นี้ครับ

  โดยคุณ อิทธิพล  (125.27.125.180)     28 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 3

  ที่เป็น นส 3 ก เขานำเอามาประกันการกู้เงินจากเราและเป็นชื่อแม่เขาที่ตายไปแล้วจะมีผลดีกับผู้ที่ให้กู้เงินไหม

  โดยคุณ นง  (182.52.133.14)     20 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 2

  ที่ สปก พ่อผมเป็นน้องของ พ่อน้าสาว  ถ้า น้าสาวจะโอน ที่ สปก ให้ ผมได้ไหมครับ

  โดยคุณ นิเวศน์ กันทะเนตร  (118.174.85.109)     4 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1

  มีโฉนดที่ดินเป็น นส 3 ของตา ตาได้เสียชีวิตแล้ว ยังไม่ได้มีการโอนโฉนดให้ใคร ชื่อในโฉนดเป็นของตา ตามีลูก 1 คน เป็นแม่ของดิฉัน  แต่แม่หนีออกจากบ้านไปหลายปีแล้ว ดิฉันเป็นหลานคนเดียว แต่ตามีลูกเลี้ยง 1 คน ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน อยากทราบว่าใครมีสิทธิได้รับมรดก ในที่ดินแปลงนี้ค่ะ

  โดยคุณ ตริษา ดวงภูเขียว  (202.57.166.195)     3 มิ.ย. 2556

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด