ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล

 • ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล

  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล

   

  ทนายคลายทุกข์ ร่วมมือกับศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาล สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อนสมาชิกท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับการติดต่อราชการ ถูกข่มเหงรังแก หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่มีชื่อเรียก 1111 สอดคล้องกัน 4 ช่องทางประกอบด้วย

  1.  เว็บไซต์ www.1111.go.th

  2. โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล เลขหมาย 1111

  3. ตู้ ปณ. 1111

  4. จุดบริการประชาชน 1111

  ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ส่งนโยบายการพัฒนาระบบการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์และงานประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ซึ่งมีการเปิดงานวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ผ่านมา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 12  13  14  15  16 .. 30   

 • ความคิดเห็นที่ 340

  ขอความช่วยเหลือครูอัตราจ้างที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเงินเดือนด้วย ตามนโยบาย 15000 บาทหน่วยงานอื่นและครูบางที่ได้รับกันหมดแล้ว แต่ครู สพฐ.ที่เป็นอัตราจ้างยังได้ 9140 บาทหักประกันสังคมเหลือ 8600 บาทยังไม่ได้เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาทเลย ตามวุฒิปริญญาตรี ขอความเป็นธรรมและได้เท่าเทียมกันด้วยเพราะบางที่ได้ชดเชยตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 แล้วด้วยซ้ำแต่ครูอัตราจ้างยังได้น้อยเท่าเดิมไม่อย่างนั้นทางลูกจ้าง สพฐ.ทั้งหมดจะนัดรวมตัวประท้วงแต่ตอนนี้รอกำหนดวันอีกทีนึงว่าจะไปกันเมื่อ ไหร่เอาให้สังคมรู้ไปเลยว่าแม้แต่ครูอัตราจ้างก็ลำบากเหมือนกันเพราะนโยบาย รัฐบาลแต่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องค่าแรงไม่เท่าเทียมกัน

  โดยคุณ เฟสบุ๊คครูรับจ้างประเทศไทย  (171.6.0.110)     22 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 339

  ขอความช่วยเหลือครูอัตราจ้างที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเงินเดือนด้วย ตามนโยบาย 15000 บาทหน่วยงานอื่นและครูบางที่ได้รับกันหมดแล้ว แต่ครู สพฐ.ที่เป็นอัตราจ้างยังได้ 9140 บาทหักประกันสังคมเหลือ 8600 บาทยังไม่ได้เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาทเลย ตามวุฒิปริญญาตรี ขอความเป็นธรรมและได้เท่าเทียมกันด้วยเพราะบางที่ได้ชดเชยตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 แล้วด้วยซ้ำแต่ครูอัตราจ้างยังได้น้อยเท่าเดิมไม่อย่างนั้นทางลูกจ้าง สพฐ.ทั้งหมดจะนัดรวมตัวประท้วงแต่ตอนนี้รอกำหนดวันอีกทีนึงว่าจะไปกันเมื่อ ไหร่เอาให้สังคมรู้ไปเลยว่าแม้แต่ครูอัตราจ้างก็ลำบากเหมือนกันเพราะนโยบาย รัฐบาลแต่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องค่าแรงไม่เท่าเทียมกัน

  โดยคุณ เฟสบุ๊คครูรับจ้างประเทศไทย  (171.6.0.110)     22 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 338

  ขอความช่วยเหลือครูอัตราจ้างที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเงินเดือนด้วย ตามนโยบาย 15000 บาทหน่วยงานอื่นและครูบางที่ได้รับกันหมดแล้ว แต่ครู สพฐ.ที่เป็นอัตราจ้างยังได้ 9140 บาทหักประกันสังคมเหลือ 8600 บาทยังไม่ได้เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาทเลย ตามวุฒิปริญญาตรี ขอความเป็นธรรมและได้เท่าเทียมกันด้วยเพราะบางที่ได้ชดเชยตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 แล้วด้วยซ้ำแต่ครูอัตราจ้างยังได้น้อยเท่าเดิมไม่อย่างนั้นทางลูกจ้าง สพฐ.ทั้งหมดจะนัดรวมตัวประท้วงแต่ตอนนี้รอกำหนดวันอีกทีนึงว่าจะไปกันเมื่อ ไหร่เอาให้สังคมรู้ไปเลยว่าแม้แต่ครูอัตราจ้างก็ลำบากเหมือนกันเพราะนโยบาย รัฐบาลแต่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องค่าแรงไม่เท่าเทียมกัน

  โดยคุณ เฟสบุ๊คครูรับจ้างประเทศไทย  (171.6.0.110)     22 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 337

  ขอความช่วยเหลือครูอัตราจ้างที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเงินเดือนด้วย ตามนโยบาย 15000 บาทหน่วยงานอื่นและครูบางที่ได้รับกันหมดแล้ว แต่ครู สพฐ.ที่เป็นอัตราจ้างยังได้ 9140 บาทหักประกันสังคมเหลือ 8600 บาทยังไม่ได้เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาทเลย ตามวุฒิปริญญาตรี ขอความเป็นธรรมและได้เท่าเทียมกันด้วยเพราะบางที่ได้ชดเชยตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 แล้วด้วยซ้ำแต่ครูอัตราจ้างยังได้น้อยเท่าเดิมไม่อย่างนั้นทางลูกจ้าง สพฐ.ทั้งหมดจะนัดรวมตัวประท้วงแต่ตอนนี้รอกำหนดวันอีกทีนึงว่าจะไปกันเมื่อ ไหร่เอาให้สังคมรู้ไปเลยว่าแม้แต่ครูอัตราจ้างก็ลำบากเหมือนกันเพราะนโยบาย รัฐบาลแต่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องค่าแรงไม่เท่าเทียมกัน

  โดยคุณ เฟสบุ๊คครูรับจ้างประเทศไทย  (171.6.0.110)     22 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 336

  ขอความช่วยเหลือครูอัตราจ้างที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเงินเดือนด้วย ตามนโยบาย 15000 บาทหน่วยงานอื่นและครูบางที่ได้รับกันหมดแล้ว แต่ครู สพฐ.ที่เป็นอัตราจ้างยังได้ 9140 บาทหักประกันสังคมเหลือ 8600 บาทยังไม่ได้เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาทเลย ตามวุฒิปริญญาตรี ขอความเป็นธรรมและได้เท่าเทียมกันด้วยเพราะบางที่ได้ชดเชยตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 แล้วด้วยซ้ำแต่ครูอัตราจ้างยังได้น้อยเท่าเดิมไม่อย่างนั้นทางลูกจ้าง สพฐ.ทั้งหมดจะนัดรวมตัวประท้วงแต่ตอนนี้รอกำหนดวันอีกทีนึงว่าจะไปกันเมื่อ ไหร่เอาให้สังคมรู้ไปเลยว่าแม้แต่ครูอัตราจ้างก็ลำบากเหมือนกันเพราะนโยบาย รัฐบาลแต่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องค่าแรงไม่เท่าเทียมกัน

  โดยคุณ ประธานชมรมครูรับจ้างปรเทศไทย 0861197693  (171.6.0.110)     22 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 335

  ขอความช่วยเหลือครูอัตราจ้างที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเงินเดือนด้วย ตามนโยบาย 15000 บาทหน่วยงานอื่นและครูบางที่ได้รับกันหมดแล้ว แต่ครู สพฐ.ที่เป็นอัตราจ้างยังได้ 9140 บาทหักประกันสังคมเหลือ 8600 บาทยังไม่ได้เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาทเลย ตามวุฒิปริญญาตรี ขอความเป็นธรรมและได้เท่าเทียมกันด้วยเพราะบางที่ได้ชดเชยตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 แล้วด้วยซ้ำแต่ครูอัตราจ้างยังได้น้อยเท่าเดิมไม่อย่างนั้นทางลูกจ้าง สพฐ.ทั้งหมดจะนัดรวมตัวประท้วงแต่ตอนนี้รอกำหนดวันอีกทีนึงว่าจะไปกันเมื่อ ไหร่เอาให้สังคมรู้ไปเลยว่าแม้แต่ครูอัตราจ้างก็ลำบากเหมือนกันเพราะนโยบาย รัฐบาลแต่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องค่าแรงไม่เท่าเทียมกัน

  โดยคุณ ประธานชมรมครูรับจ้างปรเทศไทย 0861197693  (171.6.0.110)     22 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 334

  ขอความช่วยเหลือครูอัตราจ้างที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเงินเดือนด้วย ตามนโยบาย 15000 บาทหน่วยงานอื่นและครูบางที่ได้รับกันหมดแล้ว แต่ครู สพฐ.ที่เป็นอัตราจ้างยังได้ 9140 บาทหักประกันสังคมเหลือ 8600 บาทยังไม่ได้เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาทเลย ตามวุฒิปริญญาตรี ขอความเป็นธรรมและได้เท่าเทียมกันด้วยเพราะบางที่ได้ชดเชยตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 แล้วด้วยซ้ำแต่ครูอัตราจ้างยังได้น้อยเท่าเดิมไม่อย่างนั้นทางลูกจ้าง สพฐ.ทั้งหมดจะนัดรวมตัวประท้วงแต่ตอนนี้รอกำหนดวันอีกทีนึงว่าจะไปกันเมื่อ ไหร่เอาให้สังคมรู้ไปเลยว่าแม้แต่ครูอัตราจ้างก็ลำบากเหมือนกันเพราะนโยบาย รัฐบาลแต่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องค่าแรงไม่เท่าเทียมกัน

  โดยคุณ ประธานชมรมครูรับจ้างปรเทศไทย 0861197693  (171.6.0.110)     22 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 333

  ขอความช่วยเหลือครูอัตราจ้างที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเงินเดือนด้วย ตามนโยบาย 15000 บาทหน่วยงานอื่นและครูบางที่ได้รับกันหมดแล้ว แต่ครู สพฐ.ที่เป็นอัตราจ้างยังได้ 9140 บาทหักประกันสังคมเหลือ 8600 บาทยังไม่ได้เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาทเลย ตามวุฒิปริญญาตรี ขอความเป็นธรรมและได้เท่าเทียมกันด้วยเพราะบางที่ได้ชดเชยตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 แล้วด้วยซ้ำแต่ครูอัตราจ้างยังได้น้อยเท่าเดิมไม่อย่างนั้นทางลูกจ้าง สพฐ.ทั้งหมดจะนัดรวมตัวประท้วงแต่ตอนนี้รอกำหนดวันอีกทีนึงว่าจะไปกันเมื่อ ไหร่เอาให้สังคมรู้ไปเลยว่าแม้แต่ครูอัตราจ้างก็ลำบากเหมือนกันเพราะนโยบาย รัฐบาลแต่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องค่าแรงไม่เท่าเทียมกัน

  โดยคุณ ประธานชมรมครูรับจ้างปรเทศไทย 0861197693  (171.6.0.110)     22 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 332

  ขอความช่วยเหลือครูอัตราจ้างที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเงินเดือนด้วย ตามนโยบาย 15000 บาทหน่วยงานอื่นและครูบางที่ได้รับกันหมดแล้ว แต่ครู สพฐ.ที่เป็นอัตราจ้างยังได้ 9140 บาทหักประกันสังคมเหลือ 8600 บาทยังไม่ได้เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาทเลย ตามวุฒิปริญญาตรี ขอความเป็นธรรมและได้เท่าเทียมกันด้วยเพราะบางที่ได้ชดเชยตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 แล้วด้วยซ้ำแต่ครูอัตราจ้างยังได้น้อยเท่าเดิมไม่อย่างนั้นทางลูกจ้าง สพฐ.ทั้งหมดจะนัดรวมตัวประท้วงแต่ตอนนี้รอกำหนดวันอีกทีนึงว่าจะไปกันเมื่อ ไหร่เอาให้สังคมรู้ไปเลยว่าแม้แต่ครูอัตราจ้างก็ลำบากเหมือนกันเพราะนโยบาย รัฐบาลแต่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องค่าแรงไม่เท่าเทียมกัน

  โดยคุณ 0861197693  (171.6.0.110)     22 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 331

  ขอความช่วยเหลือครูอัตราจ้างที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเงินเดือนด้วย ตามนโยบาย 15000 บาทหน่วยงานอื่นและครูบางที่ได้รับกันหมดแล้ว แต่ครู สพฐ.ที่เป็นอัตราจ้างยังได้ 9140 บาทหักประกันสังคมเหลือ 8600 บาทยังไม่ได้เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาทเลย ตามวุฒิปริญญาตรี ขอความเป็นธรรมและได้เท่าเทียมกันด้วยเพราะบางที่ได้ชดเชยตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 แล้วด้วยซ้ำแต่ครูอัตราจ้างยังได้น้อยเท่าเดิมไม่อย่างนั้นทางลูกจ้าง สพฐ.ทั้งหมดจะนัดรวมตัวประท้วงแต่ตอนนี้รอกำหนดวันอีกทีนึงว่าจะไปกันเมื่อ ไหร่เอาให้สังคมรู้ไปเลยว่าแม้แต่ครูอัตราจ้างก็ลำบากเหมือนกันเพราะนโยบาย รัฐบาลแต่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องค่าแรงไม่เท่าเทียมกัน

  โดยคุณ เฟสบุ๊คครูรับจ้างประเทศไทย  (171.6.0.110)     22 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 330

  ขอความช่วยเหลือครูอัตราจ้างที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเงินเดือนด้วย ตามนโยบาย 15000 บาทหน่วยงานอื่นและครูบางที่ได้รับกันหมดแล้ว แต่ครู สพฐ.ที่เป็นอัตราจ้างยังได้ 9140 บาทหักประกันสังคมเหลือ 8600 บาทยังไม่ได้เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาทเลย ตามวุฒิปริญญาตรี ขอความเป็นธรรมและได้เท่าเทียมกันด้วยเพราะบางที่ได้ชดเชยตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 แล้วด้วยซ้ำแต่ครูอัตราจ้างยังได้น้อยเท่าเดิมไม่อย่างนั้นทางลูกจ้าง สพฐ.ทั้งหมดจะนัดรวมตัวประท้วงแต่ตอนนี้รอกำหนดวันอีกทีนึงว่าจะไปกันเมื่อ ไหร่เอาให้สังคมรู้ไปเลยว่าแม้แต่ครูอัตราจ้างก็ลำบากเหมือนกันเพราะนโยบาย รัฐบาลแต่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องค่าแรงไม่เท่าเทียมกัน

  โดยคุณ เฟสบุ๊คครูรับจ้างประเทศไทย  (171.6.0.110)     22 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 329

  ขอความช่วยเหลือครูอัตราจ้างที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเงินเดือนด้วย ตามนโยบาย 15000 บาทหน่วยงานอื่นและครูบางที่ได้รับกันหมดแล้ว แต่ครู สพฐ.ที่เป็นอัตราจ้างยังได้ 9140 บาทหักประกันสังคมเหลือ 8600 บาทยังไม่ได้เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาทเลย ตามวุฒิปริญญาตรี ขอความเป็นธรรมและได้เท่าเทียมกันด้วยเพราะบางที่ได้ชดเชยตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 แล้วด้วยซ้ำแต่ครูอัตราจ้างยังได้น้อยเท่าเดิมไม่อย่างนั้นทางลูกจ้าง สพฐ.ทั้งหมดจะนัดรวมตัวประท้วงแต่ตอนนี้รอกำหนดวันอีกทีนึงว่าจะไปกันเมื่อ ไหร่เอาให้สังคมรู้ไปเลยว่าแม้แต่ครูอัตราจ้างก็ลำบากเหมือนกันเพราะนโยบาย รัฐบาลแต่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องค่าแรงไม่เท่าเทียมกัน

  โดยคุณ เฟสบุ๊คครูรับจ้างประเทศไทย  (171.6.0.110)     22 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 328

  ขอความช่วยเหลือครูอัตราจ้างที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเงินเดือนด้วย ตามนโยบาย 15000 บาทหน่วยงานอื่นและครูบางที่ได้รับกันหมดแล้ว แต่ครู สพฐ.ที่เป็นอัตราจ้างยังได้ 9140 บาทหักประกันสังคมเหลือ 8600 บาทยังไม่ได้เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาทเลย ตามวุฒิปริญญาตรี ขอความเป็นธรรมและได้เท่าเทียมกันด้วยเพราะบางที่ได้ชดเชยตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 แล้วด้วยซ้ำแต่ครูอัตราจ้างยังได้น้อยเท่าเดิมไม่อย่างนั้นทางลูกจ้าง สพฐ.ทั้งหมดจะนัดรวมตัวประท้วงแต่ตอนนี้รอกำหนดวันอีกทีนึงว่าจะไปกันเมื่อ ไหร่เอาให้สังคมรู้ไปเลยว่าแม้แต่ครูอัตราจ้างก็ลำบากเหมือนกันเพราะนโยบาย รัฐบาลแต่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องค่าแรงไม่เท่าเทียมกัน

  โดยคุณ เฟสบุ๊คครูรับจ้างประเทศไทย  (171.6.0.110)     22 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 327

  ขอความช่วยเหลือครูอัตราจ้างที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเงินเดือนด้วย ตามนโยบาย 15000 บาทหน่วยงานอื่นและครูบางที่ได้รับกันหมดแล้ว แต่ครู สพฐ.ที่เป็นอัตราจ้างยังได้ 9140 บาทหักประกันสังคมเหลือ 8600 บาทยังไม่ได้เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาทเลย ตามวุฒิปริญญาตรี ขอความเป็นธรรมและได้เท่าเทียมกันด้วยเพราะบางที่ได้ชดเชยตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 แล้วด้วยซ้ำแต่ครูอัตราจ้างยังได้น้อยเท่าเดิมไม่อย่างนั้นทางลูกจ้าง สพฐ.ทั้งหมดจะนัดรวมตัวประท้วงแต่ตอนนี้รอกำหนดวันอีกทีนึงว่าจะไปกันเมื่อ ไหร่เอาให้สังคมรู้ไปเลยว่าแม้แต่ครูอัตราจ้างก็ลำบากเหมือนกันเพราะนโยบาย รัฐบาลแต่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องค่าแรงไม่เท่าเทียมกัน

  โดยคุณ เฟสบุ๊คครูรับจ้างประเทศไทย  (171.6.0.110)     22 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 326

  ขอความช่วยเหลือครูอัตราจ้างที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเงินเดือนด้วย ตามนโยบาย 15000 บาทหน่วยงานอื่นและครูบางที่ได้รับกันหมดแล้ว แต่ครู สพฐ.ที่เป็นอัตราจ้างยังได้ 9140 บาทหักประกันสังคมเหลือ 8600 บาทยังไม่ได้เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาทเลย ตามวุฒิปริญญาตรี ขอความเป็นธรรมและได้เท่าเทียมกันด้วยเพราะบางที่ได้ชดเชยตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 แล้วด้วยซ้ำแต่ครูอัตราจ้างยังได้น้อยเท่าเดิมไม่อย่างนั้นทางลูกจ้าง สพฐ.ทั้งหมดจะนัดรวมตัวประท้วงแต่ตอนนี้รอกำหนดวันอีกทีนึงว่าจะไปกันเมื่อ ไหร่เอาให้สังคมรู้ไปเลยว่าแม้แต่ครูอัตราจ้างก็ลำบากเหมือนกันเพราะนโยบาย รัฐบาลแต่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องค่าแรงไม่เท่าเทียมกัน

  โดยคุณ เฟสบุ๊คครูรับจ้างประเทศไทย  (171.6.0.110)     22 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 325

  ขอความช่วยเหลือครูอัตราจ้างที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเงินเดือนด้วย ตามนโยบาย 15000 บาทหน่วยงานอื่นและครูบางที่ได้รับกันหมดแล้ว แต่ครู สพฐ.ที่เป็นอัตราจ้างยังได้ 9140 บาทหักประกันสังคมเหลือ 8600 บาทยังไม่ได้เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาทเลย ตามวุฒิปริญญาตรี ขอความเป็นธรรมและได้เท่าเทียมกันด้วยเพราะบางที่ได้ชดเชยตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 แล้วด้วยซ้ำแต่ครูอัตราจ้างยังได้น้อยเท่าเดิมไม่อย่างนั้นทางลูกจ้าง สพฐ.ทั้งหมดจะนัดรวมตัวประท้วงแต่ตอนนี้รอกำหนดวันอีกทีนึงว่าจะไปกันเมื่อ ไหร่เอาให้สังคมรู้ไปเลยว่าแม้แต่ครูอัตราจ้างก็ลำบากเหมือนกันเพราะนโยบาย รัฐบาลแต่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องค่าแรงไม่เท่าเทียมกัน

  โดยคุณ ชมรมครูรับจ้างประเทศไทย  (171.6.0.110)     22 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 324

  ขอความช่วยเหลือครูอัตราจ้างที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเงินเดือนด้วย ตามนโยบาย 15000 บาทหน่วยงานอื่นและครูบางที่ได้รับกันหมดแล้ว แต่ครู สพฐ.ที่เป็นอัตราจ้างยังได้ 9140 บาทหักประกันสังคมเหลือ 8600 บาทยังไม่ได้เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาทเลย ตามวุฒิปริญญาตรี ขอความเป็นธรรมและได้เท่าเทียมกันด้วยเพราะบางที่ได้ชดเชยตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 แล้วด้วยซ้ำแต่ครูอัตราจ้างยังได้น้อยเท่าเดิมไม่อย่างนั้นทางลูกจ้าง สพฐ.ทั้งหมดจะนัดรวมตัวประท้วงแต่ตอนนี้รอกำหนดวันอีกทีนึงว่าจะไกันเมื่อไหร่เอาให้สังคมรู้ไปเลยว่าแม้แต่ครูอัตราจ้างก็ลำบากเหมือนกันเพราะนโยบายรัฐบาลแต่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องค่าแรงไม่เท่าเทียมกัน

  โดยคุณ ครูอัตราจ้าง  (171.6.0.110)     22 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 323

   ด้วยชุมชนยกกระบัตรทราบว่าบริษัท ฟิวเจอร์ อลูมิเนียม แอนด์ ซัพพลาย จำกัด บริษัท บี เค ริไซเคิล จำกัด และบริษัท เอ็ม.ซี.ที.รอยัลวูด จำกัด มีสถานประกอบการตั้งอยู่ที่ 88/8 ม.6 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ซึ่งมีโรงงาน 4 โรงงานดังนี้

  1.             บริษัท บี เค ริไซเคิล จำกัด

  โรงงานเม็ดพลาสติกเกรดบีและผลิตภัณฑ์พลาสติก

  2.             บริษัท เอ็ม.ซี.ที.รอยัลวูด จำกัด

  โรงงานผลิตประตู ชุดบานซิ้ง

  3.             บริษัท ฟิวเจอร์ อลูมิเนียม แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

  โรงงานผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ปริมาณการผลิต 66.50 ตันต่อปี เครื่องจักร 152.86 แรงม้า คนงาน 15 คน เนื้อที่โรงงาน 28,363.20 ตารางเมตร

  4.             บริษัท ฟิวเจอร์ อลูมิเนียม แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

  โรงงานหลอมอลูมิเนียม  ปริมาณการผลิต 1,100 ตันต่อปี เครื่องจักร 470 แรงม้า คนงาน 15 คน เนื้อที่โรงงาน 28,363.20 ตารางเมตร

  โดยบริษัทดังกล่าวได้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และได้มีประกาศเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 และเทศบาลตำบลหลักห้า แจ้งประกาศของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานพลาสติกและโรงงานหลอมอลูมิเนียม เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 โดยหากผู้ใดมีข้อคิดเห็นโต้แย้งการขอรับใบอนุญาต ให้แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศ

                  ในการนี้ ประชาชนในนามชุมชนยกกระบัตร ยังไม่ได้รับทราบข้อมูลการดำเนินการของโรงงานดังกล่าวโดยละเอียด ประชาชนชุมชนยกกระบัตร จึงได้มีข้อโต้แย้งไปยังหน่วยงานส่วนท้องถิ่นให้มีการให้ข้อมูลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น ข้อกังวล จากประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งเชิญผู้แทนผู้ประกอบการเข้าชี้แจง ถึงการดำเนินการ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ยังมีข้อกังวลและยังไม่กระจ่างชัดในคำชี้แจงถึงขั้นตอนการขออนุญาต การประกอบกิจการของโรงงานดังกล่าว จึงได้จัดทำข้อวิตกกังวล พร้อมทั้งข้อเรียกร้องมายังท่านดังนี้

  1.             ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานรวบรัดและขาดกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน โดยทางบริษัทฯ ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และได้มีประกาศเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 และเทศบาลตำบลหลักห้า แจ้งประกาศของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานพลาสติกและโรงงานหลอมอลูมิเนียม เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 โดยหากผู้ใดมีข้อคิดเห็นโต้แย้งการขอรับใบอนุญาต ให้แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศ

  2.             เทศบาลตำบลหลักห้า ได้มีการอนุญาตการก่อสร้างอาคารโรงงาน ทั้งที่ยังมิได้มีการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

  3.             เนื่องจากพื้นที่หมู่ 6 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ในเขตโซนสีเขียว ตามร่างผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว ซึ่งอยู่ระหว่างรอการประกาศผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว ห้ามมิให้มีการก่อสร้างโรงงานประเภท 3 มิได้มีการนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณา

  4.             ขั้นตอนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้เกี่ยวข้อง ขาดความชัดเจนและครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทั่วถึง เนื่องจากทางบริษัทบริษัท บี เค ริไซเคิล จำกัด จัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 มติประชาชนคัดค้านในการประกอบกิจการโรงงานพลาสติก แต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีการดำเนินการผลิต และบริษัท ฟิวเจอร์ อลูมิเนียม แอนด์ ซัพพลาย จำกัด จัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 12 มิถุนายน 2555 โดยเชิญเฉพาะประชาชนในเขตหมู่ 9 หมู่ 10 ต.ยกกระบัตร ซึ่งในความจริงแล้วต้องรับฟังความคิดเห็นกับประชาชนในหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียงอย่างครบถ้วน ตลอดจนมีการนำประชาชนบางกลุ่มที่อยู่นอกพื้นที่มารับฟังความคิดเห็นแทนที่จะเป็นประชาชนใกล้เคียงที่จะได้รับผลกระทบและยังมิได้รับการอนุญาตประกอบกิจการแต่ก็มีการดำเนินการผลิตเช่นทุกวันนี้

  5.             การชี้แจ้งสร้างความเข้าใจของบริษัทฯ ยังมิได้ชี้แจงรายละเอียดความชัดเจนในกระบวนการผลิตและตลอดจนการจัดการมลพิษและการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นดังนี้

  -                   การใช้น้ำในการผลิต เนื่องจากในกระบวนการผลิตมีปริมาณการใช้น้ำสูงแต่ทางบริษัทฯ ยังไม่สามารถชี้แจงความชัดเจนของแหล่งน้ำที่ใช้กระบวนการผลิตได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนในอนาคตได้

  -                   ขั้นตอนกระบวนการผลิตตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายเพื่อให้เห็นถึงผลกระทบทั้งด้านมลพิษทางอากาศ มลพิษด้านเสียง มลพิษทางน้ำ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชน

  -                   การจัดการน้ำเสียตลอดจนรายละเอียดของระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน โดยในการชี้แจงสร้างความเข้าใจกับประชาชนมิได้มีการชี้แจงกระบวนการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดการกรณีเกิดความขัดข้องของระบบบำบัดน้ำเสีย มีเพียงการนำเนอข้อมูลการบำบัดน้ำเสียแต่ไม่ปรากฏในแบบผังของโรงงาน

  6.             เนื่องจากตำบลที่ก่อสร้างโรงงาน อยู่นอกเขตควบคุมอาคาร จึงทำให้เจ้าของบริษัทฯ ก่อสร้างอาคารเต็มพื้นที่โดยไม่มีระยะเว้นหรือพื้นที่ว่าง เพื่อความปลอดภัยตามแนวทางของ พรบ.ควบคุมอาคารแต่อย่างใด

  7.             ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการต่อพื้นที่ตำบลยกกระบัตร เนื่องจากพื้นที่บริเวณที่ตั้งของโรงงานเป็นพื้นที่สวนและพื้นที่ชุมชน และมีลำคลองลำกระโดงที่เชื่อมเป็นเครือข่ายทางน้ำจำนวนมากและเป็นแหล่งน้ำหลักที่สำคัญของชุมชนที่ใช้ในประกอบอาชีพการเกษตร เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา ในวิถีชีวิตของชุมชนมานาน

  ดังนั้นอาศัยความตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 57 “ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา “  ทางชุมชนยกกระบัตร จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนตลอดจนตรวจสอบและดำเนินการให้ดังนี้

  1.             ขอให้ระงับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังต่อไปนี้

  บริษัท บี เค ริไซเคิล จำกัด โรงงานเม็ดพลาสติกเกรดบีและผลิตภัณฑ์พลาสติก

  บริษัท เอ็ม.ซี.ที.รอยัลวูด จำกัด โรงงานผลิตประตู ชุดบานซิ้ง

  บริษัท ฟิวเจอร์ อลูมิเนียม แอนด์ ซัพพลาย จำกัด โรงงานผลิตภัณฑ์จากพลาสติก

  บริษัท ฟิวเจอร์ อลูมิเนียม แอนด์ ซัพพลาย จำกัด โรงงานหลอมอลูมิเนียม 

  ที่มีสถานประกอบการที่ 88/8 ม.6 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เพื่อให้มีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการศึกษาผลกระทบอย่างครบถ้วนและคลอบคลุมในทุกมิติ

  2.             ขอให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ที่ตำบลยกกระบัตรและพื้นที่ตำบลใกล้เคียงที่คลอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทั่วถึง

  3.             ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการอนุญาตก่อสร้างอาคารของเทศบาลตำบลหลักห้า ทั้งที่ยังไม่มีการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

  4.             ขอให้ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ในการพิจารณารับคำร้องใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดยอาศัยช่องว่างของประกาศผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมปิดประกาศ

  5.             หากมีการดำเนินการหรือความคืบหน้าในกรณีดังกล่าวขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษรมายังเครือข่าย

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

   

  ขอแสดงความนับถือ

   

  เครือข่ายชุมชนยกกระบัตร

  โดยคุณ เครือข่ายชุมชนยกกระบัตร  (182.52.210.207)     21 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 322

   ด้วยชุมชนยกกระบัตรทราบว่าบริษัท ฟิวเจอร์ อลูมิเนียม แอนด์ ซัพพลาย จำกัด บริษัท บี เค ริไซเคิล จำกัด และบริษัท เอ็ม.ซี.ที.รอยัลวูด จำกัด มีสถานประกอบการตั้งอยู่ที่ 88/8 ม.6 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ซึ่งมีโรงงาน 4 โรงงานดังนี้
  1. บริษัท บี เค ริไซเคิล จำกัด
  โรงงานเม็ดพลาสติกเกรดบีและผลิตภัณฑ์พลาสติก
  2. บริษัท เอ็ม.ซี.ที.รอยัลวูด จำกัด
  โรงงานผลิตประตู ชุดบานซิ้ง
  3. บริษัท ฟิวเจอร์ อลูมิเนียม แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
  โรงงานผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ปริมาณการผลิต 66.50 ตันต่อปี เครื่องจักร 152.86 แรงม้า คนงาน 15 คน เนื้อที่โรงงาน 28,363.20 ตารางเมตร
  4. บริษัท ฟิวเจอร์ อลูมิเนียม แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
  โรงงานหลอมอลูมิเนียม ปริมาณการผลิต 1,100 ตันต่อปี เครื่องจักร 470 แรงม้า คนงาน 15 คน เนื้อที่โรงงาน 28,363.20 ตารางเมตร
  โดยบริษัทดังกล่าวได้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และได้มีประกาศเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 และเทศบาลตำบลหลักห้า แจ้งประกาศของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานพลาสติกและโรงงานหลอมอลูมิเนียม เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 โดยหากผู้ใดมีข้อคิดเห็นโต้แย้งการขอรับใบอนุญาต ให้แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศ
  ในการนี้ ประชาชนในนามชุมชนยกกระบัตร ยังไม่ได้รับทราบข้อมูลการดำเนินการของโรงงานดังกล่าวโดยละเอียด ประชาชนชุมชนยกกระบัตร จึงได้มีข้อโต้แย้งไปยังหน่วยงานส่วนท้องถิ่นให้มีการให้ข้อมูลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น ข้อกังวล จากประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งเชิญผู้แทนผู้ประกอบการเข้าชี้แจง ถึงการดำเนินการ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ยังมีข้อกังวลและยังไม่กระจ่างชัดในคำชี้แจงถึงขั้นตอนการขออนุญาต การประกอบกิจการของโรงงานดังกล่าว จึงได้จัดทำข้อวิตกกังวล พร้อมทั้งข้อเรียกร้องมายังท่านดังนี้
  1. ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานรวบรัดและขาดกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน โดยทางบริษัทฯ ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และได้มีประกาศเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 และเทศบาลตำบลหลักห้า แจ้งประกาศของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานพลาสติกและโรงงานหลอมอลูมิเนียม เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 โดยหากผู้ใดมีข้อคิดเห็นโต้แย้งการขอรับใบอนุญาต ให้แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศ
  2. เทศบาลตำบลหลักห้า ได้มีการอนุญาตการก่อสร้างอาคารโรงงาน ทั้งที่ยังมิได้มีการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  3. เนื่องจากพื้นที่หมู่ 6 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ในเขตโซนสีเขียว ตามร่างผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว ซึ่งอยู่ระหว่างรอการประกาศผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว ห้ามมิให้มีการก่อสร้างโรงงานประเภท 3 มิได้มีการนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณา
  4. ขั้นตอนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้เกี่ยวข้อง ขาดความชัดเจนและครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทั่วถึง เนื่องจากทางบริษัทบริษัท บี เค ริไซเคิล จำกัด จัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 มติประชาชนคัดค้านในการประกอบกิจการโรงงานพลาสติก แต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีการดำเนินการผลิต และบริษัท ฟิวเจอร์ อลูมิเนียม แอนด์ ซัพพลาย จำกัด จัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 12 มิถุนายน 2555 โดยเชิญเฉพาะประชาชนในเขตหมู่ 9 หมู่ 10 ต.ยกกระบัตร ซึ่งในความจริงแล้วต้องรับฟังความคิดเห็นกับประชาชนในหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียงอย่างครบถ้วน ตลอดจนมีการนำประชาชนบางกลุ่มที่อยู่นอกพื้นที่มารับฟังความคิดเห็นแทนที่จะเป็นประชาชนใกล้เคียงที่จะได้รับผลกระทบและยังมิได้รับการอนุญาตประกอบกิจการแต่ก็มีการดำเนินการผลิตเช่นทุกวันนี้
  5. การชี้แจ้งสร้างความเข้าใจของบริษัทฯ ยังมิได้ชี้แจงรายละเอียดความชัดเจนในกระบวนการผลิตและตลอดจนการจัดการมลพิษและการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นดังนี้
  - การใช้น้ำในการผลิต เนื่องจากในกระบวนการผลิตมีปริมาณการใช้น้ำสูงแต่ทางบริษัทฯ ยังไม่สามารถชี้แจงความชัดเจนของแหล่งน้ำที่ใช้กระบวนการผลิตได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนในอนาคตได้
  - ขั้นตอนกระบวนการผลิตตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายเพื่อให้เห็นถึงผลกระทบทั้งด้านมลพิษทางอากาศ มลพิษด้านเสียง มลพิษทางน้ำ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชน
  - การจัดการน้ำเสียตลอดจนรายละเอียดของระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน โดยในการชี้แจงสร้างความเข้าใจกับประชาชนมิได้มีการชี้แจงกระบวนการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดการกรณีเกิดความขัดข้องของระบบบำบัดน้ำเสีย มีเพียงการนำเนอข้อมูลการบำบัดน้ำเสียแต่ไม่ปรากฏในแบบผังของโรงงาน
  6. เนื่องจากตำบลที่ก่อสร้างโรงงาน อยู่นอกเขตควบคุมอาคาร จึงทำให้เจ้าของบริษัทฯ ก่อสร้างอาคารเต็มพื้นที่โดยไม่มีระยะเว้นหรือพื้นที่ว่าง เพื่อความปลอดภัยตามแนวทางของ พรบ.ควบคุมอาคารแต่อย่างใด
  7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการต่อพื้นที่ตำบลยกกระบัตร เนื่องจากพื้นที่บริเวณที่ตั้งของโรงงานเป็นพื้นที่สวนและพื้นที่ชุมชน และมีลำคลองลำกระโดงที่เชื่อมเป็นเครือข่ายทางน้ำจำนวนมากและเป็นแหล่งน้ำหลักที่สำคัญของชุมชนที่ใช้ในประกอบอาชีพการเกษตร เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา ในวิถีชีวิตของชุมชนมานาน
  ดังนั้นอาศัยความตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 57 “ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา “ ทางชุมชนยกกระบัตร จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนตลอดจนตรวจสอบและดำเนินการให้ดังนี้
  1. ขอให้ระงับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังต่อไปนี้
  บริษัท บี เค ริไซเคิล จำกัด โรงงานเม็ดพลาสติกเกรดบีและผลิตภัณฑ์พลาสติก
  บริษัท เอ็ม.ซี.ที.รอยัลวูด จำกัด โรงงานผลิตประตู ชุดบานซิ้ง
  บริษัท ฟิวเจอร์ อลูมิเนียม แอนด์ ซัพพลาย จำกัด โรงงานผลิตภัณฑ์จากพลาสติก
  บริษัท ฟิวเจอร์ อลูมิเนียม แอนด์ ซัพพลาย จำกัด โรงงานหลอมอลูมิเนียม
  ที่มีสถานประกอบการที่ 88/8 ม.6 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เพื่อให้มีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการศึกษาผลกระทบอย่างครบถ้วนและคลอบคลุมในทุกมิติ
  2. ขอให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ที่ตำบลยกกระบัตรและพื้นที่ตำบลใกล้เคียงที่คลอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทั่วถึง
  3. ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการอนุญาตก่อสร้างอาคารของเทศบาลตำบลหลักห้า ทั้งที่ยังไม่มีการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
  4. ขอให้ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ในการพิจารณารับคำร้องใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดยอาศัยช่องว่างของประกาศผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมปิดประกาศ
  5. หากมีการดำเนินการหรือความคืบหน้าในกรณีดังกล่าวขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษรมายังเครือข่าย
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

  ขอแสดงความนับถือ

  เครือข่ายชุมชนยกกระบัตร

  โดยคุณ ขอให้ระงับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานพลาสติกและโรงงานหลอมอลูมิเนียม ของบริษัท ฟิว เจอร์ อลูมิเนียมแอนด์ซัพพลาย จำกัด บริษัท เอ็ม.ซี.ที.รอยัลวูด จำกัด และบริษัท บี เค ริไซเคิล จำกัด มีสถานประกอบการตั้งอยู่ที่ 88/8 ม.6 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สม  (182.52.210.207)     21 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 321

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่  16 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ทำตัวไม่ดี ได้มาเป็น ผญ.ก็เพราะการซื้อเสียง ทุจริตเงินกองทุนหมู่บ้าน นายมัน ทองดอนเถิ่ง ผญ.ไร้ความสามารถ ทุรจริตเป็นอย่างเดียวกินเล็กกินน้อย ขอให้ได้กิน ถนนทางเข้าหมู่บ้านก็ยังกิน จะทำอย่างไรให้เขาได้รับผลที่เขาทำ  ให้นายก อบต.ด่าก็ยังดี ถ้าให้ดีเข้ามาตรวจสอบบ้าง ร้องเรียนมาอยากเห็นผลตอบรับไม่ใช่ว่าเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

  โดยคุณ คุณผลไม้  (223.205.240.52)     21 ม.ค. 2556

 •  1 .. 12  13  14  15  16 .. 30   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด