X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

สิทธิการใช้พักร้อน

 • สิทธิการใช้พักร้อน

            เข้าทำงานเมื่อ 2 กรกฎาคม 2547 จนถึงปัจจุบันนี้ ได้พักร้อน 6 วัน แต่ไม่สามารถที่จะหยุดได้พร้อมกันหมด 6 วัน เนื่องจากทางฝ่ายบุคคลได้กำหนดไว้ว่า บุคคลที่ได้พักร้อน 6 วันแล้ว ต้องทำงาน 2 เดือนก่อนถึงจะหยุดได้ 1 วัน 4 เดือนก็หยุดได้ 2 วัน 6 เดือนก็หยุดได้ 3 วัน เป็นต้น ห้ามใช้ล่วงหน้าก่อนทั้งที่ก็ได้พักร้อนมาแล้ว จึงอยากรู้ว่า  สิทธิของการใช้พักร้อนเป็นแบบไหน จะตามที่สถานประกอบการกำหนดใช่หรือเปล่า?

   

  คำแนะนำสำนักงานทนายความ ทนายคลายทุกข์
              ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 30 ได้กำหนดสิทธิการหยุดพักผ่อนประจำปีของลูกจ้างเอาไว้ กล่าวคือ หากลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาแล้วครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 6 วันทำงาน โดยให้นายจ้างเป็นผู้กำหนดวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างล่วงหน้าหรือกำหนดให้ตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน ดังนั้น นายจ้างจึงมีสิทธิกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีของลูกจ้างตามอัตราดังกล่าว โดยไม่จำต้องหยุดติดต่อกัน 6 วันทำงานได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วปีหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 6 วันทำงาน


  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541
  มาตรา 30
    ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่งปีมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่าหกวันทำงานโดยให้นายจ้างเป็นผู้กำหนดวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างล่วงหน้าหรือกำหนดให้ตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน
  ในปีต่อมานายจ้างอาจกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้างมากกว่าหกวันทำงานก็ได้
  นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าให้สะสมและเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ยังมิได้หยุดในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้
  สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานยังไม่ครบหนึ่งปี นายจ้างอาจกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้างโดยคำนวณให้ตามส่วนก็ได้
   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด