X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์

 • เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์

            ทนายคลายทุกข์ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคอันสืบเนื่องมาจากการใช้โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้านเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน  โดยเรื่องที่ร้องเรียนแยกเป็นเรื่อง ๆ ดังต่อไปนี้
            1. เรื่องคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ เช่น ไม่สามารถโทรข้ามเครือข่ายได้  การคลอบคลุมของสัญญาณ สายหลุด การซ่อมล้าช้า ไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่/พื้นฐานได้ ความเร็วไม่เป็นไปตามที่โฆษณา
            2. เรื่องค่าบริการผิดพลาด/ไม่เป็นธรรม เช่น การคิดค่าบริการทั้งที่ไม่ได้สมัครใช้ การคิดค่าบริการเกินจริง
            3. เรื่องข้อความรบกวน/สิทธิความเป็นส่วนตัว /เปิดเผยข้อมูล เช่น ข้อความรบกวน ถูกเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การขายสินค้าผ่านทางโทรศัพท์
            4. เรื่องกำหนดวันหมดอายุโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน เช่น การกำหนดวันใช้งาน ถูกหักเงินในระบบเพราะเติมเงินไม่ทัน
            5. เรื่องการให้ข้อมูลไม่ชัดเจน/อธิบายไม่ครบ/เกินจริง เช่น การให้ข้อมูลไม่ชัดเจน การโฆษณาเกินจริง การให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ไม่แจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน
            6. เรื่องการยกเลิกการใช้บริการ เช่น ถูกคิดค่าบริการหลังจากที่แจ้งยกเลิกไปแล้ว ถูกยกเลิกบริการแต่ไม่แจ้งให้ทราบ ไม่ยกเลิกหนี้ที่เกิดหลังจากการยกเลิกบริการ
            7. เรื่องค่าต่อคู่สายโทรศัพท์ 107 บาท เช่น การค้างชาระค่าบริการจนถูกตัดบริการแล้วต้องการใช้บริการใหม่ การขอระงับการใช้บริการชั่วคราวแล้วต้องการใช้บริการใหม่
            8. เรื่องความปลอดภัยต่อสุขภาพ เช่น การเกิดผลกระทบในการใช้ชีวิต กลัวเกิดโรคร้าย และการเกิดฟ้าผ่า
            9. เรื่องการเข้าถึงบริการ เช่น การให้บริการที่ไม่ทั่วถึง
           10. เรื่องการเปลี่ยนเงื่อนไขของสัญญา เช่น การเปลี่ยนแปลงสัญญา/รายการส่งเสริมการขาย โดยไม่แจ้งล่วงหน้า
  ตัวอย่างการร้องเรียนจากเว็บไซต์ www.decha.com
            -  ระงับโปรโมชั่น โกงประชาชน
            - ข้อความ ข่าวสาร บนมือถือที่เราไม่ได้สมัคร  แล้วบริษัทที่ให้บริการโทรศัพท์  คิดค่าบริการจากเรา  มันเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการหรือที่ต้องจ่าย  แล้วมีกฎหมายฉบับใดบ้างที่จะช่วยหรือเตือนให้ผู้ใช้บริการระวังตัว  ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ
            - ตอนประมาณ 7 โมงเช้า กำลังหลับอยู่ เสียงมือถือดัง พอดูจอมือถือขึ้นว่า Withheld ก็ไม่อยากรับ เลยตัดสายไป กำลังจะวางมือถือก็ดังอีก ขึ้น Withheld อีกก็ตัดสาย แล้วจะดังอีกขึ้นเบอร์ +8852256512340 ก็ตัดสายอารมณ์อยากนอน ซักพักเกือบนาทีได้ดังอีกขึ้น Withheld ก็ตัดสายเหมือนเดิม  แล้วก็ดังอีกพอตัดสาย  อยากให้ผู้ดูแลจัดการพวกมาร คนชั่วทำงานบนหลังคนด้วย เพราะมั่นใจเลยว่าต้องมีอีกหลายคนที่โดนแบบนี้ แต่ที่แปลกใจคือ เบอร์ที่พวกคนชั่วโทรเข้ามา มันเป็นเบอร์ที่เพิ่งใช้ช่วงหลังที่ทำเรื่องภาษีแล้ว พอมาปีนี้ทำภาษีแล้วดันมาเจอแบบนี้  ขอขอบคุณล่วงหน้าถ้าปราบพวกคนชั่วทำงานบนหลังคนเหล่าได้
            - ได้ซื้อโทรศัพท์พร้อมเบอร์แล้วเลิกใช้  ได้ขายคนอื่นไปและคนนั้นได้ติดค่าบริการการใช้โทรศัพท์ และบริษัทแห่งหนึ่งได้ทวงกับดิฉัน เพราะมันยังเป็นชื่อของฉันอยู่ ทุกวันนี้ยังทวงอยู่เลย  และได้โทรมารบกวนทางบริษัทที่ดิฉันได้ทำงานอยู่นั้นจะทำอย่างไรดีคะ และให้ดิฉันรับผิดชอบทั้งที่ดิฉันไม่ได้เป็นคนใช้เบอร์นั้นแล้ว  ส่วนการเปลี่ยนชื่อที่ไม่ได้เปลี่ยนนั้นเพราะบริษัทไม่สามารถให้เปลี่ยนได้ค่ะ
            - ซื้อซิมต่างประเทศมาชื่อว่า ไอซิม เพื่อนำไปใช้ต่างประเทศ ก่อนซื้อศึกษาว่า ใช้งานที่ประเทศที่จะไปได้  มีเรทคิดเงินให้ดู  เราสนใจจึงไปหาซื้อมา  พอเปิดใช้บริการที่ไทยใช้ได้ แต่พอนำไปใช้ที่ประเทศที่เราต้องการใช้ปรากฏว่าใช้ไม่ได้  และยังถูกหักค่าบริการอีก  
            - ไม่เคยใช้หมายเลขโทรศัพท์ของเครือข่ายหนึ่ง  แต่มีหนังสือทวงหนี้จากทนายความ
            - มีคนโทรมาหาบอกว่า จะส่งข้อความดูดวงมาให้ดูฟรี 15 วัน แล้วหลังจากนั้นถ้าไม่ต้องการใช้ก็ส่งข้อความตอบกลับไปว่า ให้ยกเลิก ทำตามข้อความ  หลังจากวันนั้นกับส่งข้อความมาอีก แล้วยังคิดค่าบริการกับเรา  ข้อความละ 6 บาท
            - ถูกคิดค่าบริการการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่เป็นธรรม ไปตรวจสอบรายการใช้แล้ว พบว่ามีการแจ้งตอบกลับให้หลายครั้งจนเกินความจริง 
            - ได้ไปรับซิมฟรี มา 2 ซิม โดยนำบัตรประชาชนไปแลก และหลังจากมีเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าเบอร์ที่ได้ไปเปิดใช้บริการได้แล้ว  ยังไม่ได้เปิดกล่องใช้เลย  หลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีบิลเรียกเก็บค่าบริการมาที่บ้าน
           -  ได้ไปชำระค่าโทรศัพท์  คิดค่าต่อสัญญาณเพิ่มอีก 107 บาท จึงถามว่ายังคิดค่าเชื่อมต่อสัญญาณอีกหรือ  ในเมื่อเขาบอกไม่ให้คิดค่าต่อสัญญาณแล้ว เจ้าหน้าที่ตอบกลับมาว่า คุณเอากฎหมายหรือข้อบังคับข้อไหนมาอ้าง
             การกระทำของผู้ให้บริการเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ท่านสามารถร้องเรียนได้ที่ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) โทร.02-634-6000 Call Center 1200 (โทรฟรี)
  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
  มาตรา 4
    ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้
  (1) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  (2) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
  (3) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  (3 ทวิ)  สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
  (4) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ หรือพระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้
   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นที่ 20

  ไหนระเบียบกสทช.บอกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินห้ามบริษัทผู้ให้บริการกำหนดวันหมดโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน แต่ข้าพเจ้ายังมีเงินเหลือจำนวน 600 บาท แต่ไม่สามารถโทรออกได้เนื่องจากวันหมดแบบนี้เอาเปรียบมากไปหรือเปล่าทั้งๆที่กฎหมายห้ามไว้แต่บริษัทยังเอาเปรียบอยู่แต่กฎหมายทำอะไรไม่ได้

  โดยคุณ นายสมควร รัตนปัญญากร  (223.207.51.34)     17 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 19

  ติดตั้งโทร จาน+เน็ต+โทรศัพท์บ้าน ก่อนติดตั้งสอบถามหลายรอบว่าโปร 799 รวมค่าโทรศัพท์บ้านแล้วใช่ไหม พ.ยืนยีีันว่าใช่ แต่เม่ือติดตั้งเสร็จมีค่าเช่าจาก Tot มาอีก 107 บาท ซึ้งรู้สึกว่าทรูไม่แจ้งรายละเอียดให้ครบ เลยอยากยกเลิก แต่ต้องเสียเงินค่าปรับตามสัญญา อยากขอความเป็นธรรมก็แค่ขอยกเลิกโดยไม่เสียค่าปรับพอ โทรไปทรูแจ้งจะติดต่อกลับแต่เงียบไปเลย เบอร์โทรกลับผู้ร้องเรียน 0823216204

  โดยคุณ จารุวรรณ รอดวัน  (1.46.226.115)     8 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 18

   เติมเงินไป 1,000 เพื่อ package 399 รอตัดรอบเครื่อง com net วิ่ง เราไม่รู้ว่า ต่อ net รู้ตัวอีก ครั้งเงินเหลือ 0 ธรรมดาจะมีข้อความ บอกว่าใช้ไปเท่าไร ตอนใช่ Samsung Note ตอนนี้เปน Iphone ไม่เตือนอะไรเลย จนใช้ Whatz app ไม่ได้ คิดได้เปิด ปิดเครื่อง click check money เหลือ 0 โทไปบอกว่าลูกค้าใช้จริง บริษัทไม่ผิด ใครบ้าใช้ 1000 บาท วันเดว บอกให้ไปดู record ไม่สามารถทำไรให้ได้ ให้ package 49 บาท มา 1วัน เราบอกว่าไปเช้คสิเราไม่เคยใช้มากขนาดนี้ ทำไงได้คะ ไม่ยอมจริงๆ ให้เติมเงินใหม่ และ กดสมัคร ว่ามาแบบนี้เลย ส่งข้อความาบอกจริงแต่มันก้พลาดกันได้ ไม่เตือนว่าใช้ไปแล้วเท่าไร ทำไมเป็นแบบนี้ แต่ถือข้อความอันนั้น เป็นหลักฐานว่าเราได้รับแล้ว และเราต้องยอมรับเอง จริงหรอคะ

  โดยคุณ ดนัยา  (58.137.126.162)     6 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 17

   ผมก็ใช้ซิมais คับแต่ซิมนั้นมันหายตั้ง4-5เดือนแล้วผมก็ไม่ได้้ใช้แต่ยังมี ใบแจ้งหนี้มาอยู่      ตอนนี้ยอดเงินที่เรียกเก็บ9145.53คับ   อย่างนี้มันเอาเปียบกันชัดๆเห็นๆเลยคับทั้งที่ไม่ได้ใช้มันยังคิดค่าบริการเราแทนที่ไม่ได้ใช้ครบ3เดือนแล้วมันจะตัดแต่ป่อยมาเรื่อยๆเพื่อเรียกเก็บเงินในจำนวนสูงจากเรา ผมอยากให้เอาจิงเอาจังกับกฎหมายเรื่องการเอาเปียบแบบนี้  นะคับ..ใครก็ได้ช่วยที

  โดยคุณ จรัญ เกี้ยวพิมาย  (49.230.109.25)     11 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 16

  ขอยกเลิกการใช้เบอร์ เนื่องจากซิมหายมาสองเดือนแล้ว ประกอบการโดนระงับการใช้เบอร์ตั้งแต่เดือนมกราคม แต่มีการเรียกเก็บรายเดือนอยู่เลยค่ะ เบอร์ 081-989-5893 ค่ะ ขอยกเลิกด่วน!!

  โดยคุณ อัมพรทิพย์ กรวยสวัสดิ์  (202.44.70.58)     20 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 15

  ย้ายค่ายไปจากดีแทคไปทรู ก่อนย้ายเซ็คค่าใช้จ่ายค้างบอกไม่มี พอใช้ทรูได้เกือบ 2 เดือน ดีแทคโทรมาให้ไปชำระค่าบริการค้าง 2 รอบบิล งงเลยครับ แล้วตอนย้ายใช้เวลานานมาก 14 วัน ทรูแจ้งว่าดีแทคไม่ยอมปล่อยเบอร์มาให้ แล้วค่าบริการระหว่างย้ายดีแทคก็คิดซะเต็มที่ แล้วสาเหตุที่ย้ายคื่อค่าโทรดีแทคเพิ่มขึ้นจนน่าผิดปกติแล้วไม่ได้คำชี้แจงใดๆว่าทำไมมันเยอะเกินที่เคยเสีย โทษแต่ลูกค้าว่าใช้มากเองแล้ว ถ้าระบบมันทำงานผิดพลาดหรือมีการคิดเงินผิด ผุ้ใช้บริการจะเอาอะไรไปเป็นหลักฐาน ประวัติการชำระเงินทางเค้าก็น่าจะมีเค้ารู้ว่าลูกค้าเฉลี่ยแล้วเสียรายเดือนเท่าไหร ถ้ามันไม่ผิดปกติมากผมไม่เคยคิดจะย้ายค่ายนะ แต่นี่มันเกินความเป็นจริงไปเยอะคือเสียค่าบริการมากขึ้นเป็น 3 เท่า แล้วจะให้เชื่อใบแจ้งรายละเอียดการโทรที่ดีแทคพิมพ์มาให้ผมได้หรือครับ

  โดยคุณ รัตนศักดิ์ บุตดาราช  (202.28.119.226)     13 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 14

  ใช้โทรศัพท์ของค่ายดีเทคค่ะ ต้องการยกเลิกการใช้เบอร์โทรศัพท์รายเดือนค่ะ ไปติดต่อที่ศูนย์บริการดีเทคที่สุพรรณบุรีค่ะ  แต่ได้รับคำตอบว่าถ้ายกเลิกเบอร์รายเดือนต้องไปยกเลิกที่จังหวัดอยุธยา หรือไม่ก็ไปที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้า เซ็นทรัสแจ้งวัฒนะ  ถ้าเป็นแบบนี้ผู้ให้บริการไม่ได้ให้บริการกับลูกค้าที่แท้จริง จึงขอร้องเรียนว่าเป็นการเอาเปรียบลูกค้ามาก ๆ เวลาเปิดใช้เบอร์สาขาเปิดได้ทุกที่ แต่ทำไมเวลายกเลิกการใช้เบอร์ทำไมไม่ให้ยกเลิกที่ทุกสาขาทุกจังหวัด

  โดยคุณ วรรณภร  (125.26.89.249)     21 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 13

  คือแบบว่าทีบ้านไม่ค่อยมีสัญญาณโทรศัพท์ค่ะ(ก็แบบว่าบ้านนอก)แต่ไม่ว่าจะสัญญาณโทรศัพท์ของค่ายไหน ไม่ว่าจะเป็น AIS DTAC TRUE คือสัญญาณก็มีน่ะค่ะแต่ว่ามีแบบรอบๆๆหมู่บ้านค่ะ ก็เลยทำให้สัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยมี มีแบบขาดๆๆหายๆๆ คุยอยู่ดีๆๆก็สายหลุด มีสัญญาณก็โทรไม่ได้ รึว่ามีสัญญาณอยู่ดีๆๆเวลาจะโทรสัญญาณก็หายไปซะดื้อๆๆเลยค่ะ กว่าจะได้คุยเดินรอบหมู่บ้านได้เลยค่ะ เลยอยากทราบว่าที่เห็นโปรโหมด ว่า3G จะใช้ได้แล้วจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อแค่สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มี แล้วจะเอา3Gมาทำไม แค่โฆษณาหลอกลวงประชาชน  ไปวันๆๆแค่นั้นหรือ ที่บ้านนาเหล่า ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ช่วยหาคำตอบให้ด้วยค่ะ

  โดยคุณ แอน  (1.4.167.67)     19 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 12

   ผมใช้ ชิมดีเทค ทุกวันนี้ยังบังคับให้ผมเติมเงิน เพระาไม่อย่างนั้น ผมจะหมดวัน ในวันที่ 31 มกราคมนี้ 

  ผมโทรเข้า เครือข่ายเขา ก็ไม่มีคนรับ ก็ไหนว่าวันหมดอายุจะไม่มีแล้วครับ

  โดยคุณ กีรติ กันยา  (27.55.128.5)     31 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 11

  ผมเป็นลูกค้าของบริษัท TRUE มีการใช้โทรศัพท์ มือถือเบอร์0891341441 โดยจะจ่ายเป็นรายเดือน มีโปรโมชั่น เดือนละ 89 บาท โทรนาทีแรก 0.25 บาท นาทีต่อไป 1.25 บาท มี SMS 30 ข้อความ เสีย 30. บาท และซื้อชั่วโมงเน็ต 20 ชม/เดือน/100. บาท ปกติจะเสียค่าโทรศัพท์เดือนละประมาณ 200 - 300 บาท ประมาณเดือน6-7-8-9 ปีนี้ (55) เสียค่าโทรศัพท์เดือนละประมาณ 800 กว่าบาท สงสัย ให้ทางshop ยุไนเต็ด ตรวจสอบพบว่า มีค่าบริการ VDO CLIP และค่าอะไรแจ้งเข้ามาในบิลเรียกเก็บ ซึ่งผมไม่เคยสมัครใช้บริการดังกล่าวเลย ทางเจ้าหน้าที(คุณรุ่งโรจน์) เช็คสอบและแจ้งว่าจะทำการแจ้งยกเลิกและปรับปรุงยอดให้ประมาณเดือน 9 เดือน 10  แต่ให้ผมชำระค่าโทรศัพท์ที่เกิดขึ้นไปก่อน  ซึ่งผมก็ชำระไปตาที่แนะนำ จนกระทั่ง เดือน 11 ได้รับบิลค่าโทรศัพท์ ก็ยังมีการแจ้งยอดค่าใช้จ่ายประมาณ 800 กว่าบาท ผมจึงได้โทรศัพท์ไปถามคุณรุ่งโรจน์ ซึ่งแจ้งว่ารอยอดสรุปอยู่สุทธิอยู่ จะเร่งดำเนินการให้  

  การกระทำของบริษัทฯ TRUE เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค มาก เป็นบริษัทที่แย่มาก ขาดความรับผิดชอบ  รบกวนให้หน่วยงานทีเกี่ยวข้องเช็คสอบด้วยครับ  

  อีกทั้งยังมีการโทรศัพท์จากพนักงานขายประกันต่าง ๆ โทรเข้ามารบกวน กวนใจ เสนอขายของต่าง ๆ ซึ่งผมไม่เคยให้ข้อมุลใด ๆ กับบริษัทพวกนี้ และไม่รู้ด้วยว่าบริษัท พวกนี้เอาข้อมูลของผมมาจากไหน ทำไมไม่มีการควบคุมกันบ้างครับ รบกวนเช่วยตอบปัญหาให้ด้วยครับ ขอบคุณมาก

  โดยคุณ อิทธิกร  (171.7.139.161)     6 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 10

   ผมก็เป็นคนนึงทีโดนแบบนี้ครับ ผมใช่โปรเหมาจ่ายไม่จํากัดชั่วโม่ง  พนักงานบอกว่า ใช่สามเดือนก่อนโปรถึงจะหมด ผมก็ใช่สามเดือน หลังจากนั้นก็ไม่ได้ใช่เลยเพราะแพงมาก แต่ละเดือนต้องจ่าย854 บาท หลังจากทีผมไม่ได้ใช่ ทางais ส่ง จ ม ว่า คุนค้างค่าชํระ 2564 บ ผมตกใจมาก ว่า ทั้งๆทีผมไม่ได้ใช่เน็ตเลยทําไหมมีค่าบริการอีก พอผมโทรไปที cc. เขาบอกว่าเบอร์คุณจะถูกยกเลิกเดือนหน้า ผมก้อดีใจ แต่ ค่าชําระต้องจ่าย3400กว่าบาท ทําให้ผมตกใจอีก อยากทราบว่าถ้าผมไม่จ่าย ได้ไหมครับ เพราะมันไม่ยุติธรรม ทั้งๆทีผมไม่ได้ใช่เน็ตเลย ชิมตอนนี้ก็ไม่รู้อยู่ไหนแล้ว 

  โดยคุณ   (115.67.4.50)     22 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 9

  เรื่องโทรศัพท์มือถือ AIS เกี่ยวกับการรับข้อความ ข่าวสารต่าง ๆ ที่เราไม่ได้สมัคร รับข่าวสารเลย อยู่ๆก็มีการหักเงิน จากเราเลย อย่างนี้ มันเอาเปรียบ ผู้บริโภคเกินไป บางทีก็โทรมา ถามก่อนพอตอบไม่รับ แต่ก็ยังส่งข้อความมาให้อีก  ( ไม่รู้ว่า ฟังภาษาคน ไม่รู้เรี่องหรือไง ) พอเราวางสาย แถมยังโทรมาว่าเราอีก ( ไม่รู้ เป็นค....หรือไง ควายปล่าว ควายที่บ้าน ยังฉลาดกว่าอีก ) ช่วยอบรม พนักงานบางนะ ((ไม่รับก็คือไม่รับ)) รู้เรื่องไหม  

         ส่วนอีกเบอร์ เป็นของลูกชาย ป.6 นักเรียน เติมเงินให้ใว้โทร เวลามีปัญญา ไม่จำเป็นต้องข้อความ ข่าวสารใดๆ ยังส่งมาให้อีก ก็บอกไปแล้วนะว่า เป็น เด็กนักเรียน ( ไม่รู้ฟังภาษาคนรู้ไหม )

  ไม่รู้เขียนไปมันจะรู้บางนะ  AIS  สคบ ช่วยตามดู อย่าปล่อย มันลอยนวล ไปทำกับคนอื่นอีก เงินมากน้อย มันก็เงิน 29 บาท 30 บาท มันเงินของ เรา

  โดยคุณ แมว  (171.6.232.192)     18 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 8

   ผมใช้ซิมAISมีอาการคล้ายกับของ2คนในหมู่เพื่อนคือ ได้รับข้อความโฆษณาต่างๆ ดูดวงมามากเป็นอันดับแรก แล้วก็ชวนสมัครต่างๆ ผมไม่ตอบรับแค่เปิดดูแล้วรีบลบทิ้ง ก็ยังมีข้อความเดิมๆเข้าทุกวันอย่างน้อยวันละ2-8ข้อความ  

  ที่สำคัญเติมเงินไป50บาท โทรออก 3หมายเลข คุยกันไม่เกินประมาณ 10 นาที เครื่อง/เครือข่ายบอกว่าให้รีบเติมเงินเช็คดูเหลือ0.75บาท 

  งงมากๆ.....ใครมีความรู้ช่วยแนะนำด้วย..เพราะเจอลักษณะแบบนี้3รายแล้ว...

  โดยคุณ สุพล  (125.25.112.177)     18 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 7

   เจอรายเดือนของ เอ ไอ เอส  โดนโกงค่ะ ไม่เคยโหลดรูปภาพเลย แต่ในบิลมี 22 ครั้ง 174 b.ถ้าเป้นแบบนี้ตลอดไป  AIS  รวยเนะๆๆ จะทำไงดี 

  โดยคุณ อาย  (101.51.201.212)     13 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 6

  เรื่องค่าใช้บริการ พอดีสัญญานถูกระงับโทรออกวันที่19 กพ55   ระงับโทรเข้าออก วันที่24กพ2555

  มีค่าใช้บริการเดือนละ250บาทโทรได้150นาที แต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ สมัครชัวโมงอินเตอร์เน็ตไป199บาทเล่นได้50ชั่วโมง บอกว่าสัญญาณ3Gแต่ใช้ไม่ได้ที่ทำงานอยู่ชั้น15บางนาไม่มีสัณณาญโทรศัพท์ด้วย หลังจากเบอร์ถูกระงับว่าจะจ่าสิ้นเดือนเมษา โทรไปสอบถามก่อนว่าเราไม่ได้เล่นเน็ตเลยตั้งแต่ถูกตัดสัญญาณทำไมยังคิกค่าบริการ พนักงานตอบมาว่าลูกค้าจะทราบอยู่แล้วถ้ามียอดค้างชำระจะระงับสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ได้ เราต้องเสียค่าโทรศัพท์ที่สัญญาณถูกระงับและค่าเน็ตด้วยทั้งที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพย์ คือเสียสองบรอการเลย จะคิดไปเรื่อยๆไม่ยกเว้นให้จนกว่าจะจ่ายค่าบรอการทั้งหมดทั้งที่เดือนหลังสุกไม่มีสัญญาณเลย พนักงานยืนว่าลูกค้าทุกคนทราบ ทุกรายยินดีไปชำระค่าบริการ อยากทราบว่าในกรณีนี้เราต้องจ่ายค่าเน็ตที่ไม่มีสัญญาณด้วยหรอ  โทรศัพท์ของtrueค่ะ

  โดยคุณ อนิญชนา   (124.120.112.8)     2 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 5

  อยากจะขอให้ช่วยตรวจสอบการบริการของทรูมูฟให้หน่อยวันที่6ธันวาคม2554 อาตมาจะแจ้งเรื่องต่อสัญญาณ 1ชั่วโมง40นาทียังไม่ได้รับบริการเลยจึงอยากจะขอให้ทางท่านช่วยตรวจสอบขอความเป็นธรรมหน่อยเพราะต้องเสียค่าโทรศัพย์เปล่าๆประโยชน์เลย วันนี้โทรสองสามครั้งแล้วครั้งละเกือบครึ่งชั่วโมงบ้าง  สี่สิบนาที่บ้างจนชาวบ้านเขาเริ่มรู้สึกว่าถูกเอาเปียบแล้ว  เจริญพรมาณ โอกาศนี้

  พระมหายุทธพิชัย  ชยธัมโม 

  โดยคุณ พระมหายุทธพิชัย ชยธัมโม  (118.173.204.196)     6 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 4

  ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมในการหักค่าบริการของ AIS เนื่องจาก ดิฉันสมัครใช้บริการ GPRS ของเครือข่าย เหมาจ่าย 20 ชม. 100.-บาท ใช้ได้ 30 วัน นับจากวันที่สมัคร ซึ่งล่าสุดเป็นวันที่ 2 ของทุกเดือน ประเด็นคือ
  1. เดือนไหนที่ชั่วโมงยังเหลืออยู่ AIS ก็จะตัดทิ้งไป และหักเงิน 100.- บาท และได้ 20 ชม. ส่วนที่เหลือจากเดือนก่อนเขาตัดทิ้ง ทั้งที่เราเหมาจ่ายแล้ว สิทธิมันควรจะเป็นของเรามิใช่หรือ
  2. ในวันที่ 29 ต.ค.54  ชม.เราหมดแล้ว แต่จำเป็นต้องใช้ ชม. เราจึงสมัคร โดยการส่งคำขอแบบเหมาจ่าย 30 วัน ใช้ได้ 20 ชม.100.- บาท  โดยการสมัครก่อนวันครบกำหนด จะมีค่าภาษี 7 บาท
  แต่ในวันรุ่งขึ้น กลับได้รับข้อความว่า เราสามารถใช้ GPRS ได้ถึงวันที่ 2 พ.ย.54
  แล้วที่สมัครแบบเหมาจ่ายใช้ได้ 30 วัน ทำไมไม่นับจากวันที่เราสมัครคือ วันที่ 29 ต.ค.54
  แบบนี้ไม่เป็นธรรมเลย เพราะเมื่อก่อนสมัครจากวันไหน ก็นับจากวันนั้น ก็เงื่อนไขมันบอกอยู่แล้วว่าใช้ไ 30 วัน นี่ใช้ได้แค่ 3 วัน ทางระบบก็เตรียมจะตัด ชม. และหักเงินเราใหม่อีกแล้ว ....

  โดยคุณ senyor  (110.49.127.13)     30 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 3

  ดิฉันได้ไปซื้อโทรศัพท์รุ่น NOKIA C3-01มาในราคา 5,000 บาท ใช้ไปได้ไม่ถึงครึ่งเดือนก็ใช้งานไม่ได้  ทางร้านได้ส่งซ่อมศูนย์ให้  พอได้โทรศัพท์มาก็ต้องกลับไปส่งศูนย์อีก เพราะว่ากล้องใช้งานไม่ได้  พอผ่านไปสัปดาห์กว่าทางร้านก็โทรมาบอกว่ากล้องโดนความชื้น  ถ้าจะซ่อมต้องมีค่าใช้จ่าย  ดิฉันจะทำยังไงดีค่ะ 

  โดยคุณ คุณพิมพา สุเสนา  (183.88.50.148)     10 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 2

  ผมได้รับข้อความจากเบอร์ 4899889และอีกเบอร์คือ4899888  ทีแรกส่งมาก็เปิดดูก็ไม่เสียเงิน

  แต่พอผ่านไปสัก 5วัน เงินผมที่เติมไว้หายจนเหลือ0.65บาท  ทั้งที่ผมไม่เคยสมัคร หรือยอมรับเลย

  เป็นข้อความเกี่ยวกับดูดวง   ผมต้องทำอย่างรัยจึงจะได้เงินผมคืน

  โดยคุณ โจ  (58.10.30.51)     1 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1

  11/12/2553

  เรียน รายการทนายคลายทุกข์

  จากการยกเลิกSIMโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS หมายเลข 0854697070
  เป็น GSM Net SIM 99 เหมาจ่าย 99 บาท ฟรี EDGE/GPRS เดือนละ 3. ชม.MMS ครั้งละ 4 บาท
  โทรนาทีละ1.25 บาท วันสิ้นสุดโปรโมชั่น 27/07/2554 ข้าพเจ้าได้ใช้บริการมาเรื่อยๆ จนกระทั่งรอบบิลเดือนตุลาคม 2553 (28/09/2553-27/10/2553) มียอดค่าใช้จ่ายเป็น 1623.73 บาทจึงได้ไปชำระในวันที่ 08/11/2553 พร้อมแจ้งยกเลิกที่ร้านบริการของ telewiz AIS ศรีสะเกษ ถนนขุขันธ์อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จุดบริการบอกว่าแจ้งยกเลิกเรียบร้อยแล้ว อีก 2 วันต่อมามีเจ้าหน้าที่จาก AIS โทรมาถามยืนยันการยกเลิกและได้ยืนยันไปว่าจะยกเลิก ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นพยายามขอให้ใช้ต่อ แต่ข้าพเจ้ายืนยันยกเลิกจึงตกลงว่ายกเลิกแล้ว และเลิกใช้ SIMโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS หมายเลข 0854697070
  จนกระทั่งในวันที่11 /12/2553 มีใบแจ้งหนี้มาเก็บเงินยอด 105.93 บาท รอบบิลเดือนพย.53 (28/10/2553-27/11/2553) จึงไปสอบถามทางร้านเดิม(telewiz AIS ศรีสะเกษ ) บอกว่าสัญญาณยังไม่ยกเลิก ข้าพเจ้าจึงสงสัยถามว่าจะยังไม่จ่ายรอสอบถามกับทางบริษัทก่อนและจะร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค เจ้าหน้าที่จึงทำการจ่ายเงินแทนข้าพเจ้าบอกว่า เพราะถ้าไม่จ่ายเงินระบบก็จะไม่ถูกยกเลิก เป็นยอดเงิน 106.00 บาท และยอดใช้บริการเพิ่มอีก 50 บาท
  รวมเป็น 156 บาท ซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้บอกให้พนักงานจ่ายแทน เมื่อพนักงานทำรายการไปแล้วระบบถูกยกเลิก จึงได้ขอติดต่อกับบริษัท ซึ่งบอกข้าพเจ้าว่าเป็นข้อตกลงกับตัวแทนในการยกเลิก สอบถามสาเหตุว่าทำไมไม่มีการยกเลิกให้ในวันที่แสดงจำนงค์ ก็ไม่ได้คำตอบ
  และถามว่าทำไม่ต้องรอเรียกเก็บบิลอีก 1 เดือนจึงจะยกเลิกให้ ก็ไม่ได้คำตอบ
  ดังนั้นข้าพเจ้าสอบถามว่าพนักงาน telewiz AIS ศรีสะเกษ แก้ปัญหานี้ใช้เงินจากที่ใด พนักงานตอบว่า ใช้เงินส่วนตัว ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าไม่เป็นธรรมกับพนักงานและเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง ที่แก้ปัญหาวิธีนี้ จึงได้จ่ายเงินให้พนักงานคืน 156 บาท จากเหตุการณ์นี้ข้าพเจ้าเห็นว่าถูกเอาเปรียบจากบริษัท AIS จึงขอร้องเรียน
  1. ขอค่าบริการคืน จำนวน 156 บาท หากคืนไม่ได้ชี้แจงถึงข้าพเจ้าเป็นลายลักษณ์อักษร นาย อัศวิน สกุลธนะศักดิ์ 1321 ถนนรอบเมืองเหนือ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
  2. การที่บริษัทมีพฤติกรรมเช่นนี้ ซึ่งข้าพเจ้าถูกเรียกเก็บบริการนี้ มา แล้ว 1 ครั้ง จาก AIS แต่ไม่ร้องเรียนเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ถือว่าบริษัทเอาเปรียบผู้บริโภคเกินไป หากข้าพเจ้าไม่ไปจ่ายเงินที่ครั้งนี้ ค่าบริการก็จะถูกเพิ่มไปเรื่อยๆ ทั้งๆที่ไม่มีการใช้บริการ มีมาตรการใดบ้างที่ลงโทษกับบริการบริษัท AIS นี้
  3. เมื่อ ลงโทษ แล้วแจ้งให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงพฤติกรรมบริษัท AIS ที่เอาเปรียบผู้บริโภค อย่างทั่วถึง เพราะสร้างความร่ำรวยบนความเดือนร้อนของประชาชนมานานแล้ว
  สุดท้ายนี้หวังว่าเรื่องนี้คงไม่เป็นเรื่องเล็กน้อยที่ไม่สามารถแก้ไขได้ หรือเป็นเรื่องเงียบๆ และหายไป
  ขอแสดงความนับถือ
  นายอัศวิน สกุลธนะศักดิ์
  เลขบัตรประชาชน 3339900004312
   

  โดยคุณ อัศวิน สกุลธนะศักดิ์  (223.207.165.102)     11 ธ.ค. 2553

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด