X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์

 • เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์

            ทนายคลายทุกข์ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคอันสืบเนื่องมาจากการใช้โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้านเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน  โดยเรื่องที่ร้องเรียนแยกเป็นเรื่อง ๆ ดังต่อไปนี้
            1. เรื่องคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ เช่น ไม่สามารถโทรข้ามเครือข่ายได้  การคลอบคลุมของสัญญาณ สายหลุด การซ่อมล้าช้า ไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่/พื้นฐานได้ ความเร็วไม่เป็นไปตามที่โฆษณา
            2. เรื่องค่าบริการผิดพลาด/ไม่เป็นธรรม เช่น การคิดค่าบริการทั้งที่ไม่ได้สมัครใช้ การคิดค่าบริการเกินจริง
            3. เรื่องข้อความรบกวน/สิทธิความเป็นส่วนตัว /เปิดเผยข้อมูล เช่น ข้อความรบกวน ถูกเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การขายสินค้าผ่านทางโทรศัพท์
            4. เรื่องกำหนดวันหมดอายุโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน เช่น การกำหนดวันใช้งาน ถูกหักเงินในระบบเพราะเติมเงินไม่ทัน
            5. เรื่องการให้ข้อมูลไม่ชัดเจน/อธิบายไม่ครบ/เกินจริง เช่น การให้ข้อมูลไม่ชัดเจน การโฆษณาเกินจริง การให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ไม่แจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน
            6. เรื่องการยกเลิกการใช้บริการ เช่น ถูกคิดค่าบริการหลังจากที่แจ้งยกเลิกไปแล้ว ถูกยกเลิกบริการแต่ไม่แจ้งให้ทราบ ไม่ยกเลิกหนี้ที่เกิดหลังจากการยกเลิกบริการ
            7. เรื่องค่าต่อคู่สายโทรศัพท์ 107 บาท เช่น การค้างชาระค่าบริการจนถูกตัดบริการแล้วต้องการใช้บริการใหม่ การขอระงับการใช้บริการชั่วคราวแล้วต้องการใช้บริการใหม่
            8. เรื่องความปลอดภัยต่อสุขภาพ เช่น การเกิดผลกระทบในการใช้ชีวิต กลัวเกิดโรคร้าย และการเกิดฟ้าผ่า
            9. เรื่องการเข้าถึงบริการ เช่น การให้บริการที่ไม่ทั่วถึง
           10. เรื่องการเปลี่ยนเงื่อนไขของสัญญา เช่น การเปลี่ยนแปลงสัญญา/รายการส่งเสริมการขาย โดยไม่แจ้งล่วงหน้า
  ตัวอย่างการร้องเรียนจากเว็บไซต์ www.decha.com
            -  ระงับโปรโมชั่น โกงประชาชน
            - ข้อความ ข่าวสาร บนมือถือที่เราไม่ได้สมัคร  แล้วบริษัทที่ให้บริการโทรศัพท์  คิดค่าบริการจากเรา  มันเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการหรือที่ต้องจ่าย  แล้วมีกฎหมายฉบับใดบ้างที่จะช่วยหรือเตือนให้ผู้ใช้บริการระวังตัว  ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ
            - ตอนประมาณ 7 โมงเช้า กำลังหลับอยู่ เสียงมือถือดัง พอดูจอมือถือขึ้นว่า Withheld ก็ไม่อยากรับ เลยตัดสายไป กำลังจะวางมือถือก็ดังอีก ขึ้น Withheld อีกก็ตัดสาย แล้วจะดังอีกขึ้นเบอร์ +8852256512340 ก็ตัดสายอารมณ์อยากนอน ซักพักเกือบนาทีได้ดังอีกขึ้น Withheld ก็ตัดสายเหมือนเดิม  แล้วก็ดังอีกพอตัดสาย  อยากให้ผู้ดูแลจัดการพวกมาร คนชั่วทำงานบนหลังคนด้วย เพราะมั่นใจเลยว่าต้องมีอีกหลายคนที่โดนแบบนี้ แต่ที่แปลกใจคือ เบอร์ที่พวกคนชั่วโทรเข้ามา มันเป็นเบอร์ที่เพิ่งใช้ช่วงหลังที่ทำเรื่องภาษีแล้ว พอมาปีนี้ทำภาษีแล้วดันมาเจอแบบนี้  ขอขอบคุณล่วงหน้าถ้าปราบพวกคนชั่วทำงานบนหลังคนเหล่าได้
            - ได้ซื้อโทรศัพท์พร้อมเบอร์แล้วเลิกใช้  ได้ขายคนอื่นไปและคนนั้นได้ติดค่าบริการการใช้โทรศัพท์ และบริษัทแห่งหนึ่งได้ทวงกับดิฉัน เพราะมันยังเป็นชื่อของฉันอยู่ ทุกวันนี้ยังทวงอยู่เลย  และได้โทรมารบกวนทางบริษัทที่ดิฉันได้ทำงานอยู่นั้นจะทำอย่างไรดีคะ และให้ดิฉันรับผิดชอบทั้งที่ดิฉันไม่ได้เป็นคนใช้เบอร์นั้นแล้ว  ส่วนการเปลี่ยนชื่อที่ไม่ได้เปลี่ยนนั้นเพราะบริษัทไม่สามารถให้เปลี่ยนได้ค่ะ
            - ซื้อซิมต่างประเทศมาชื่อว่า ไอซิม เพื่อนำไปใช้ต่างประเทศ ก่อนซื้อศึกษาว่า ใช้งานที่ประเทศที่จะไปได้  มีเรทคิดเงินให้ดู  เราสนใจจึงไปหาซื้อมา  พอเปิดใช้บริการที่ไทยใช้ได้ แต่พอนำไปใช้ที่ประเทศที่เราต้องการใช้ปรากฏว่าใช้ไม่ได้  และยังถูกหักค่าบริการอีก  
            - ไม่เคยใช้หมายเลขโทรศัพท์ของเครือข่ายหนึ่ง  แต่มีหนังสือทวงหนี้จากทนายความ
            - มีคนโทรมาหาบอกว่า จะส่งข้อความดูดวงมาให้ดูฟรี 15 วัน แล้วหลังจากนั้นถ้าไม่ต้องการใช้ก็ส่งข้อความตอบกลับไปว่า ให้ยกเลิก ทำตามข้อความ  หลังจากวันนั้นกับส่งข้อความมาอีก แล้วยังคิดค่าบริการกับเรา  ข้อความละ 6 บาท
            - ถูกคิดค่าบริการการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่เป็นธรรม ไปตรวจสอบรายการใช้แล้ว พบว่ามีการแจ้งตอบกลับให้หลายครั้งจนเกินความจริง 
            - ได้ไปรับซิมฟรี มา 2 ซิม โดยนำบัตรประชาชนไปแลก และหลังจากมีเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าเบอร์ที่ได้ไปเปิดใช้บริการได้แล้ว  ยังไม่ได้เปิดกล่องใช้เลย  หลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีบิลเรียกเก็บค่าบริการมาที่บ้าน
           -  ได้ไปชำระค่าโทรศัพท์  คิดค่าต่อสัญญาณเพิ่มอีก 107 บาท จึงถามว่ายังคิดค่าเชื่อมต่อสัญญาณอีกหรือ  ในเมื่อเขาบอกไม่ให้คิดค่าต่อสัญญาณแล้ว เจ้าหน้าที่ตอบกลับมาว่า คุณเอากฎหมายหรือข้อบังคับข้อไหนมาอ้าง
             การกระทำของผู้ให้บริการเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ท่านสามารถร้องเรียนได้ที่ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) โทร.02-634-6000 Call Center 1200 (โทรฟรี)
  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
  มาตรา 4
    ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้
  (1) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  (2) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
  (3) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  (3 ทวิ)  สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
  (4) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ หรือพระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้
   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นที่ 17

   ผมก็ใช้ซิมais คับแต่ซิมนั้นมันหายตั้ง4-5เดือนแล้วผมก็ไม่ได้้ใช้แต่ยังมี ใบแจ้งหนี้มาอยู่      ตอนนี้ยอดเงินที่เรียกเก็บ9145.53คับ   อย่างนี้มันเอาเปียบกันชัดๆเห็นๆเลยคับทั้งที่ไม่ได้ใช้มันยังคิดค่าบริการเราแทนที่ไม่ได้ใช้ครบ3เดือนแล้วมันจะตัดแต่ป่อยมาเรื่อยๆเพื่อเรียกเก็บเงินในจำนวนสูงจากเรา ผมอยากให้เอาจิงเอาจังกับกฎหมายเรื่องการเอาเปียบแบบนี้  นะคับ..ใครก็ได้ช่วยที

  โดยคุณ จรัญ เกี้ยวพิมาย  (49.230.109.25)     11 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 16

  ขอยกเลิกการใช้เบอร์ เนื่องจากซิมหายมาสองเดือนแล้ว ประกอบการโดนระงับการใช้เบอร์ตั้งแต่เดือนมกราคม แต่มีการเรียกเก็บรายเดือนอยู่เลยค่ะ เบอร์ 081-989-5893 ค่ะ ขอยกเลิกด่วน!!

  โดยคุณ อัมพรทิพย์ กรวยสวัสดิ์  (202.44.70.58)     20 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 15

  ย้ายค่ายไปจากดีแทคไปทรู ก่อนย้ายเซ็คค่าใช้จ่ายค้างบอกไม่มี พอใช้ทรูได้เกือบ 2 เดือน ดีแทคโทรมาให้ไปชำระค่าบริการค้าง 2 รอบบิล งงเลยครับ แล้วตอนย้ายใช้เวลานานมาก 14 วัน ทรูแจ้งว่าดีแทคไม่ยอมปล่อยเบอร์มาให้ แล้วค่าบริการระหว่างย้ายดีแทคก็คิดซะเต็มที่ แล้วสาเหตุที่ย้ายคื่อค่าโทรดีแทคเพิ่มขึ้นจนน่าผิดปกติแล้วไม่ได้คำชี้แจงใดๆว่าทำไมมันเยอะเกินที่เคยเสีย โทษแต่ลูกค้าว่าใช้มากเองแล้ว ถ้าระบบมันทำงานผิดพลาดหรือมีการคิดเงินผิด ผุ้ใช้บริการจะเอาอะไรไปเป็นหลักฐาน ประวัติการชำระเงินทางเค้าก็น่าจะมีเค้ารู้ว่าลูกค้าเฉลี่ยแล้วเสียรายเดือนเท่าไหร ถ้ามันไม่ผิดปกติมากผมไม่เคยคิดจะย้ายค่ายนะ แต่นี่มันเกินความเป็นจริงไปเยอะคือเสียค่าบริการมากขึ้นเป็น 3 เท่า แล้วจะให้เชื่อใบแจ้งรายละเอียดการโทรที่ดีแทคพิมพ์มาให้ผมได้หรือครับ

  โดยคุณ รัตนศักดิ์ บุตดาราช  (202.28.119.226)     13 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 14

  ใช้โทรศัพท์ของค่ายดีเทคค่ะ ต้องการยกเลิกการใช้เบอร์โทรศัพท์รายเดือนค่ะ ไปติดต่อที่ศูนย์บริการดีเทคที่สุพรรณบุรีค่ะ  แต่ได้รับคำตอบว่าถ้ายกเลิกเบอร์รายเดือนต้องไปยกเลิกที่จังหวัดอยุธยา หรือไม่ก็ไปที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้า เซ็นทรัสแจ้งวัฒนะ  ถ้าเป็นแบบนี้ผู้ให้บริการไม่ได้ให้บริการกับลูกค้าที่แท้จริง จึงขอร้องเรียนว่าเป็นการเอาเปรียบลูกค้ามาก ๆ เวลาเปิดใช้เบอร์สาขาเปิดได้ทุกที่ แต่ทำไมเวลายกเลิกการใช้เบอร์ทำไมไม่ให้ยกเลิกที่ทุกสาขาทุกจังหวัด

  โดยคุณ วรรณภร  (125.26.89.249)     21 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 13

  คือแบบว่าทีบ้านไม่ค่อยมีสัญญาณโทรศัพท์ค่ะ(ก็แบบว่าบ้านนอก)แต่ไม่ว่าจะสัญญาณโทรศัพท์ของค่ายไหน ไม่ว่าจะเป็น AIS DTAC TRUE คือสัญญาณก็มีน่ะค่ะแต่ว่ามีแบบรอบๆๆหมู่บ้านค่ะ ก็เลยทำให้สัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยมี มีแบบขาดๆๆหายๆๆ คุยอยู่ดีๆๆก็สายหลุด มีสัญญาณก็โทรไม่ได้ รึว่ามีสัญญาณอยู่ดีๆๆเวลาจะโทรสัญญาณก็หายไปซะดื้อๆๆเลยค่ะ กว่าจะได้คุยเดินรอบหมู่บ้านได้เลยค่ะ เลยอยากทราบว่าที่เห็นโปรโหมด ว่า3G จะใช้ได้แล้วจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อแค่สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มี แล้วจะเอา3Gมาทำไม แค่โฆษณาหลอกลวงประชาชน  ไปวันๆๆแค่นั้นหรือ ที่บ้านนาเหล่า ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ช่วยหาคำตอบให้ด้วยค่ะ

  โดยคุณ แอน  (1.4.167.67)     19 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 12

   ผมใช้ ชิมดีเทค ทุกวันนี้ยังบังคับให้ผมเติมเงิน เพระาไม่อย่างนั้น ผมจะหมดวัน ในวันที่ 31 มกราคมนี้ 

  ผมโทรเข้า เครือข่ายเขา ก็ไม่มีคนรับ ก็ไหนว่าวันหมดอายุจะไม่มีแล้วครับ

  โดยคุณ กีรติ กันยา  (27.55.128.5)     31 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 11

  ผมเป็นลูกค้าของบริษัท TRUE มีการใช้โทรศัพท์ มือถือเบอร์0891341441 โดยจะจ่ายเป็นรายเดือน มีโปรโมชั่น เดือนละ 89 บาท โทรนาทีแรก 0.25 บาท นาทีต่อไป 1.25 บาท มี SMS 30 ข้อความ เสีย 30. บาท และซื้อชั่วโมงเน็ต 20 ชม/เดือน/100. บาท ปกติจะเสียค่าโทรศัพท์เดือนละประมาณ 200 - 300 บาท ประมาณเดือน6-7-8-9 ปีนี้ (55) เสียค่าโทรศัพท์เดือนละประมาณ 800 กว่าบาท สงสัย ให้ทางshop ยุไนเต็ด ตรวจสอบพบว่า มีค่าบริการ VDO CLIP และค่าอะไรแจ้งเข้ามาในบิลเรียกเก็บ ซึ่งผมไม่เคยสมัครใช้บริการดังกล่าวเลย ทางเจ้าหน้าที(คุณรุ่งโรจน์) เช็คสอบและแจ้งว่าจะทำการแจ้งยกเลิกและปรับปรุงยอดให้ประมาณเดือน 9 เดือน 10  แต่ให้ผมชำระค่าโทรศัพท์ที่เกิดขึ้นไปก่อน  ซึ่งผมก็ชำระไปตาที่แนะนำ จนกระทั่ง เดือน 11 ได้รับบิลค่าโทรศัพท์ ก็ยังมีการแจ้งยอดค่าใช้จ่ายประมาณ 800 กว่าบาท ผมจึงได้โทรศัพท์ไปถามคุณรุ่งโรจน์ ซึ่งแจ้งว่ารอยอดสรุปอยู่สุทธิอยู่ จะเร่งดำเนินการให้  

  การกระทำของบริษัทฯ TRUE เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค มาก เป็นบริษัทที่แย่มาก ขาดความรับผิดชอบ  รบกวนให้หน่วยงานทีเกี่ยวข้องเช็คสอบด้วยครับ  

  อีกทั้งยังมีการโทรศัพท์จากพนักงานขายประกันต่าง ๆ โทรเข้ามารบกวน กวนใจ เสนอขายของต่าง ๆ ซึ่งผมไม่เคยให้ข้อมุลใด ๆ กับบริษัทพวกนี้ และไม่รู้ด้วยว่าบริษัท พวกนี้เอาข้อมูลของผมมาจากไหน ทำไมไม่มีการควบคุมกันบ้างครับ รบกวนเช่วยตอบปัญหาให้ด้วยครับ ขอบคุณมาก

  โดยคุณ อิทธิกร  (171.7.139.161)     6 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 10

   ผมก็เป็นคนนึงทีโดนแบบนี้ครับ ผมใช่โปรเหมาจ่ายไม่จํากัดชั่วโม่ง  พนักงานบอกว่า ใช่สามเดือนก่อนโปรถึงจะหมด ผมก็ใช่สามเดือน หลังจากนั้นก็ไม่ได้ใช่เลยเพราะแพงมาก แต่ละเดือนต้องจ่าย854 บาท หลังจากทีผมไม่ได้ใช่ ทางais ส่ง จ ม ว่า คุนค้างค่าชํระ 2564 บ ผมตกใจมาก ว่า ทั้งๆทีผมไม่ได้ใช่เน็ตเลยทําไหมมีค่าบริการอีก พอผมโทรไปที cc. เขาบอกว่าเบอร์คุณจะถูกยกเลิกเดือนหน้า ผมก้อดีใจ แต่ ค่าชําระต้องจ่าย3400กว่าบาท ทําให้ผมตกใจอีก อยากทราบว่าถ้าผมไม่จ่าย ได้ไหมครับ เพราะมันไม่ยุติธรรม ทั้งๆทีผมไม่ได้ใช่เน็ตเลย ชิมตอนนี้ก็ไม่รู้อยู่ไหนแล้ว 

  โดยคุณ   (115.67.4.50)     22 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 9

  เรื่องโทรศัพท์มือถือ AIS เกี่ยวกับการรับข้อความ ข่าวสารต่าง ๆ ที่เราไม่ได้สมัคร รับข่าวสารเลย อยู่ๆก็มีการหักเงิน จากเราเลย อย่างนี้ มันเอาเปรียบ ผู้บริโภคเกินไป บางทีก็โทรมา ถามก่อนพอตอบไม่รับ แต่ก็ยังส่งข้อความมาให้อีก  ( ไม่รู้ว่า ฟังภาษาคน ไม่รู้เรี่องหรือไง ) พอเราวางสาย แถมยังโทรมาว่าเราอีก ( ไม่รู้ เป็นค....หรือไง ควายปล่าว ควายที่บ้าน ยังฉลาดกว่าอีก ) ช่วยอบรม พนักงานบางนะ ((ไม่รับก็คือไม่รับ)) รู้เรื่องไหม  

         ส่วนอีกเบอร์ เป็นของลูกชาย ป.6 นักเรียน เติมเงินให้ใว้โทร เวลามีปัญญา ไม่จำเป็นต้องข้อความ ข่าวสารใดๆ ยังส่งมาให้อีก ก็บอกไปแล้วนะว่า เป็น เด็กนักเรียน ( ไม่รู้ฟังภาษาคนรู้ไหม )

  ไม่รู้เขียนไปมันจะรู้บางนะ  AIS  สคบ ช่วยตามดู อย่าปล่อย มันลอยนวล ไปทำกับคนอื่นอีก เงินมากน้อย มันก็เงิน 29 บาท 30 บาท มันเงินของ เรา

  โดยคุณ แมว  (171.6.232.192)     18 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 8

   ผมใช้ซิมAISมีอาการคล้ายกับของ2คนในหมู่เพื่อนคือ ได้รับข้อความโฆษณาต่างๆ ดูดวงมามากเป็นอันดับแรก แล้วก็ชวนสมัครต่างๆ ผมไม่ตอบรับแค่เปิดดูแล้วรีบลบทิ้ง ก็ยังมีข้อความเดิมๆเข้าทุกวันอย่างน้อยวันละ2-8ข้อความ  

  ที่สำคัญเติมเงินไป50บาท โทรออก 3หมายเลข คุยกันไม่เกินประมาณ 10 นาที เครื่อง/เครือข่ายบอกว่าให้รีบเติมเงินเช็คดูเหลือ0.75บาท 

  งงมากๆ.....ใครมีความรู้ช่วยแนะนำด้วย..เพราะเจอลักษณะแบบนี้3รายแล้ว...

  โดยคุณ สุพล  (125.25.112.177)     18 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 7

   เจอรายเดือนของ เอ ไอ เอส  โดนโกงค่ะ ไม่เคยโหลดรูปภาพเลย แต่ในบิลมี 22 ครั้ง 174 b.ถ้าเป้นแบบนี้ตลอดไป  AIS  รวยเนะๆๆ จะทำไงดี 

  โดยคุณ อาย  (101.51.201.212)     13 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 6

  เรื่องค่าใช้บริการ พอดีสัญญานถูกระงับโทรออกวันที่19 กพ55   ระงับโทรเข้าออก วันที่24กพ2555

  มีค่าใช้บริการเดือนละ250บาทโทรได้150นาที แต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ สมัครชัวโมงอินเตอร์เน็ตไป199บาทเล่นได้50ชั่วโมง บอกว่าสัญญาณ3Gแต่ใช้ไม่ได้ที่ทำงานอยู่ชั้น15บางนาไม่มีสัณณาญโทรศัพท์ด้วย หลังจากเบอร์ถูกระงับว่าจะจ่าสิ้นเดือนเมษา โทรไปสอบถามก่อนว่าเราไม่ได้เล่นเน็ตเลยตั้งแต่ถูกตัดสัญญาณทำไมยังคิกค่าบริการ พนักงานตอบมาว่าลูกค้าจะทราบอยู่แล้วถ้ามียอดค้างชำระจะระงับสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ได้ เราต้องเสียค่าโทรศัพท์ที่สัญญาณถูกระงับและค่าเน็ตด้วยทั้งที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพย์ คือเสียสองบรอการเลย จะคิดไปเรื่อยๆไม่ยกเว้นให้จนกว่าจะจ่ายค่าบรอการทั้งหมดทั้งที่เดือนหลังสุกไม่มีสัญญาณเลย พนักงานยืนว่าลูกค้าทุกคนทราบ ทุกรายยินดีไปชำระค่าบริการ อยากทราบว่าในกรณีนี้เราต้องจ่ายค่าเน็ตที่ไม่มีสัญญาณด้วยหรอ  โทรศัพท์ของtrueค่ะ

  โดยคุณ อนิญชนา   (124.120.112.8)     2 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 5

  อยากจะขอให้ช่วยตรวจสอบการบริการของทรูมูฟให้หน่อยวันที่6ธันวาคม2554 อาตมาจะแจ้งเรื่องต่อสัญญาณ 1ชั่วโมง40นาทียังไม่ได้รับบริการเลยจึงอยากจะขอให้ทางท่านช่วยตรวจสอบขอความเป็นธรรมหน่อยเพราะต้องเสียค่าโทรศัพย์เปล่าๆประโยชน์เลย วันนี้โทรสองสามครั้งแล้วครั้งละเกือบครึ่งชั่วโมงบ้าง  สี่สิบนาที่บ้างจนชาวบ้านเขาเริ่มรู้สึกว่าถูกเอาเปียบแล้ว  เจริญพรมาณ โอกาศนี้

  พระมหายุทธพิชัย  ชยธัมโม 

  โดยคุณ พระมหายุทธพิชัย ชยธัมโม  (118.173.204.196)     6 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 4

  ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมในการหักค่าบริการของ AIS เนื่องจาก ดิฉันสมัครใช้บริการ GPRS ของเครือข่าย เหมาจ่าย 20 ชม. 100.-บาท ใช้ได้ 30 วัน นับจากวันที่สมัคร ซึ่งล่าสุดเป็นวันที่ 2 ของทุกเดือน ประเด็นคือ
  1. เดือนไหนที่ชั่วโมงยังเหลืออยู่ AIS ก็จะตัดทิ้งไป และหักเงิน 100.- บาท และได้ 20 ชม. ส่วนที่เหลือจากเดือนก่อนเขาตัดทิ้ง ทั้งที่เราเหมาจ่ายแล้ว สิทธิมันควรจะเป็นของเรามิใช่หรือ
  2. ในวันที่ 29 ต.ค.54  ชม.เราหมดแล้ว แต่จำเป็นต้องใช้ ชม. เราจึงสมัคร โดยการส่งคำขอแบบเหมาจ่าย 30 วัน ใช้ได้ 20 ชม.100.- บาท  โดยการสมัครก่อนวันครบกำหนด จะมีค่าภาษี 7 บาท
  แต่ในวันรุ่งขึ้น กลับได้รับข้อความว่า เราสามารถใช้ GPRS ได้ถึงวันที่ 2 พ.ย.54
  แล้วที่สมัครแบบเหมาจ่ายใช้ได้ 30 วัน ทำไมไม่นับจากวันที่เราสมัครคือ วันที่ 29 ต.ค.54
  แบบนี้ไม่เป็นธรรมเลย เพราะเมื่อก่อนสมัครจากวันไหน ก็นับจากวันนั้น ก็เงื่อนไขมันบอกอยู่แล้วว่าใช้ไ 30 วัน นี่ใช้ได้แค่ 3 วัน ทางระบบก็เตรียมจะตัด ชม. และหักเงินเราใหม่อีกแล้ว ....

  โดยคุณ senyor  (110.49.127.13)     30 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 3

  ดิฉันได้ไปซื้อโทรศัพท์รุ่น NOKIA C3-01มาในราคา 5,000 บาท ใช้ไปได้ไม่ถึงครึ่งเดือนก็ใช้งานไม่ได้  ทางร้านได้ส่งซ่อมศูนย์ให้  พอได้โทรศัพท์มาก็ต้องกลับไปส่งศูนย์อีก เพราะว่ากล้องใช้งานไม่ได้  พอผ่านไปสัปดาห์กว่าทางร้านก็โทรมาบอกว่ากล้องโดนความชื้น  ถ้าจะซ่อมต้องมีค่าใช้จ่าย  ดิฉันจะทำยังไงดีค่ะ 

  โดยคุณ คุณพิมพา สุเสนา  (183.88.50.148)     10 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 2

  ผมได้รับข้อความจากเบอร์ 4899889และอีกเบอร์คือ4899888  ทีแรกส่งมาก็เปิดดูก็ไม่เสียเงิน

  แต่พอผ่านไปสัก 5วัน เงินผมที่เติมไว้หายจนเหลือ0.65บาท  ทั้งที่ผมไม่เคยสมัคร หรือยอมรับเลย

  เป็นข้อความเกี่ยวกับดูดวง   ผมต้องทำอย่างรัยจึงจะได้เงินผมคืน

  โดยคุณ โจ  (58.10.30.51)     1 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1

  11/12/2553

  เรียน รายการทนายคลายทุกข์

  จากการยกเลิกSIMโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS หมายเลข 0854697070
  เป็น GSM Net SIM 99 เหมาจ่าย 99 บาท ฟรี EDGE/GPRS เดือนละ 3. ชม.MMS ครั้งละ 4 บาท
  โทรนาทีละ1.25 บาท วันสิ้นสุดโปรโมชั่น 27/07/2554 ข้าพเจ้าได้ใช้บริการมาเรื่อยๆ จนกระทั่งรอบบิลเดือนตุลาคม 2553 (28/09/2553-27/10/2553) มียอดค่าใช้จ่ายเป็น 1623.73 บาทจึงได้ไปชำระในวันที่ 08/11/2553 พร้อมแจ้งยกเลิกที่ร้านบริการของ telewiz AIS ศรีสะเกษ ถนนขุขันธ์อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จุดบริการบอกว่าแจ้งยกเลิกเรียบร้อยแล้ว อีก 2 วันต่อมามีเจ้าหน้าที่จาก AIS โทรมาถามยืนยันการยกเลิกและได้ยืนยันไปว่าจะยกเลิก ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นพยายามขอให้ใช้ต่อ แต่ข้าพเจ้ายืนยันยกเลิกจึงตกลงว่ายกเลิกแล้ว และเลิกใช้ SIMโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS หมายเลข 0854697070
  จนกระทั่งในวันที่11 /12/2553 มีใบแจ้งหนี้มาเก็บเงินยอด 105.93 บาท รอบบิลเดือนพย.53 (28/10/2553-27/11/2553) จึงไปสอบถามทางร้านเดิม(telewiz AIS ศรีสะเกษ ) บอกว่าสัญญาณยังไม่ยกเลิก ข้าพเจ้าจึงสงสัยถามว่าจะยังไม่จ่ายรอสอบถามกับทางบริษัทก่อนและจะร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค เจ้าหน้าที่จึงทำการจ่ายเงินแทนข้าพเจ้าบอกว่า เพราะถ้าไม่จ่ายเงินระบบก็จะไม่ถูกยกเลิก เป็นยอดเงิน 106.00 บาท และยอดใช้บริการเพิ่มอีก 50 บาท
  รวมเป็น 156 บาท ซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้บอกให้พนักงานจ่ายแทน เมื่อพนักงานทำรายการไปแล้วระบบถูกยกเลิก จึงได้ขอติดต่อกับบริษัท ซึ่งบอกข้าพเจ้าว่าเป็นข้อตกลงกับตัวแทนในการยกเลิก สอบถามสาเหตุว่าทำไมไม่มีการยกเลิกให้ในวันที่แสดงจำนงค์ ก็ไม่ได้คำตอบ
  และถามว่าทำไม่ต้องรอเรียกเก็บบิลอีก 1 เดือนจึงจะยกเลิกให้ ก็ไม่ได้คำตอบ
  ดังนั้นข้าพเจ้าสอบถามว่าพนักงาน telewiz AIS ศรีสะเกษ แก้ปัญหานี้ใช้เงินจากที่ใด พนักงานตอบว่า ใช้เงินส่วนตัว ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าไม่เป็นธรรมกับพนักงานและเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง ที่แก้ปัญหาวิธีนี้ จึงได้จ่ายเงินให้พนักงานคืน 156 บาท จากเหตุการณ์นี้ข้าพเจ้าเห็นว่าถูกเอาเปรียบจากบริษัท AIS จึงขอร้องเรียน
  1. ขอค่าบริการคืน จำนวน 156 บาท หากคืนไม่ได้ชี้แจงถึงข้าพเจ้าเป็นลายลักษณ์อักษร นาย อัศวิน สกุลธนะศักดิ์ 1321 ถนนรอบเมืองเหนือ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
  2. การที่บริษัทมีพฤติกรรมเช่นนี้ ซึ่งข้าพเจ้าถูกเรียกเก็บบริการนี้ มา แล้ว 1 ครั้ง จาก AIS แต่ไม่ร้องเรียนเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ถือว่าบริษัทเอาเปรียบผู้บริโภคเกินไป หากข้าพเจ้าไม่ไปจ่ายเงินที่ครั้งนี้ ค่าบริการก็จะถูกเพิ่มไปเรื่อยๆ ทั้งๆที่ไม่มีการใช้บริการ มีมาตรการใดบ้างที่ลงโทษกับบริการบริษัท AIS นี้
  3. เมื่อ ลงโทษ แล้วแจ้งให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงพฤติกรรมบริษัท AIS ที่เอาเปรียบผู้บริโภค อย่างทั่วถึง เพราะสร้างความร่ำรวยบนความเดือนร้อนของประชาชนมานานแล้ว
  สุดท้ายนี้หวังว่าเรื่องนี้คงไม่เป็นเรื่องเล็กน้อยที่ไม่สามารถแก้ไขได้ หรือเป็นเรื่องเงียบๆ และหายไป
  ขอแสดงความนับถือ
  นายอัศวิน สกุลธนะศักดิ์
  เลขบัตรประชาชน 3339900004312
   

  โดยคุณ อัศวิน สกุลธนะศักดิ์  (223.207.165.102)     11 ธ.ค. 2553

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด