X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์

 • เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์

            ทนายคลายทุกข์ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคอันสืบเนื่องมาจากการใช้โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้านเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน  โดยเรื่องที่ร้องเรียนแยกเป็นเรื่อง ๆ ดังต่อไปนี้
            1. เรื่องคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ เช่น ไม่สามารถโทรข้ามเครือข่ายได้  การคลอบคลุมของสัญญาณ สายหลุด การซ่อมล้าช้า ไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่/พื้นฐานได้ ความเร็วไม่เป็นไปตามที่โฆษณา
            2. เรื่องค่าบริการผิดพลาด/ไม่เป็นธรรม เช่น การคิดค่าบริการทั้งที่ไม่ได้สมัครใช้ การคิดค่าบริการเกินจริง
            3. เรื่องข้อความรบกวน/สิทธิความเป็นส่วนตัว /เปิดเผยข้อมูล เช่น ข้อความรบกวน ถูกเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การขายสินค้าผ่านทางโทรศัพท์
            4. เรื่องกำหนดวันหมดอายุโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน เช่น การกำหนดวันใช้งาน ถูกหักเงินในระบบเพราะเติมเงินไม่ทัน
            5. เรื่องการให้ข้อมูลไม่ชัดเจน/อธิบายไม่ครบ/เกินจริง เช่น การให้ข้อมูลไม่ชัดเจน การโฆษณาเกินจริง การให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ไม่แจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน
            6. เรื่องการยกเลิกการใช้บริการ เช่น ถูกคิดค่าบริการหลังจากที่แจ้งยกเลิกไปแล้ว ถูกยกเลิกบริการแต่ไม่แจ้งให้ทราบ ไม่ยกเลิกหนี้ที่เกิดหลังจากการยกเลิกบริการ
            7. เรื่องค่าต่อคู่สายโทรศัพท์ 107 บาท เช่น การค้างชาระค่าบริการจนถูกตัดบริการแล้วต้องการใช้บริการใหม่ การขอระงับการใช้บริการชั่วคราวแล้วต้องการใช้บริการใหม่
            8. เรื่องความปลอดภัยต่อสุขภาพ เช่น การเกิดผลกระทบในการใช้ชีวิต กลัวเกิดโรคร้าย และการเกิดฟ้าผ่า
            9. เรื่องการเข้าถึงบริการ เช่น การให้บริการที่ไม่ทั่วถึง
           10. เรื่องการเปลี่ยนเงื่อนไขของสัญญา เช่น การเปลี่ยนแปลงสัญญา/รายการส่งเสริมการขาย โดยไม่แจ้งล่วงหน้า
  ตัวอย่างการร้องเรียนจากเว็บไซต์ www.decha.com
            -  ระงับโปรโมชั่น โกงประชาชน
            - ข้อความ ข่าวสาร บนมือถือที่เราไม่ได้สมัคร  แล้วบริษัทที่ให้บริการโทรศัพท์  คิดค่าบริการจากเรา  มันเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการหรือที่ต้องจ่าย  แล้วมีกฎหมายฉบับใดบ้างที่จะช่วยหรือเตือนให้ผู้ใช้บริการระวังตัว  ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ
            - ตอนประมาณ 7 โมงเช้า กำลังหลับอยู่ เสียงมือถือดัง พอดูจอมือถือขึ้นว่า Withheld ก็ไม่อยากรับ เลยตัดสายไป กำลังจะวางมือถือก็ดังอีก ขึ้น Withheld อีกก็ตัดสาย แล้วจะดังอีกขึ้นเบอร์ +8852256512340 ก็ตัดสายอารมณ์อยากนอน ซักพักเกือบนาทีได้ดังอีกขึ้น Withheld ก็ตัดสายเหมือนเดิม  แล้วก็ดังอีกพอตัดสาย  อยากให้ผู้ดูแลจัดการพวกมาร คนชั่วทำงานบนหลังคนด้วย เพราะมั่นใจเลยว่าต้องมีอีกหลายคนที่โดนแบบนี้ แต่ที่แปลกใจคือ เบอร์ที่พวกคนชั่วโทรเข้ามา มันเป็นเบอร์ที่เพิ่งใช้ช่วงหลังที่ทำเรื่องภาษีแล้ว พอมาปีนี้ทำภาษีแล้วดันมาเจอแบบนี้  ขอขอบคุณล่วงหน้าถ้าปราบพวกคนชั่วทำงานบนหลังคนเหล่าได้
            - ได้ซื้อโทรศัพท์พร้อมเบอร์แล้วเลิกใช้  ได้ขายคนอื่นไปและคนนั้นได้ติดค่าบริการการใช้โทรศัพท์ และบริษัทแห่งหนึ่งได้ทวงกับดิฉัน เพราะมันยังเป็นชื่อของฉันอยู่ ทุกวันนี้ยังทวงอยู่เลย  และได้โทรมารบกวนทางบริษัทที่ดิฉันได้ทำงานอยู่นั้นจะทำอย่างไรดีคะ และให้ดิฉันรับผิดชอบทั้งที่ดิฉันไม่ได้เป็นคนใช้เบอร์นั้นแล้ว  ส่วนการเปลี่ยนชื่อที่ไม่ได้เปลี่ยนนั้นเพราะบริษัทไม่สามารถให้เปลี่ยนได้ค่ะ
            - ซื้อซิมต่างประเทศมาชื่อว่า ไอซิม เพื่อนำไปใช้ต่างประเทศ ก่อนซื้อศึกษาว่า ใช้งานที่ประเทศที่จะไปได้  มีเรทคิดเงินให้ดู  เราสนใจจึงไปหาซื้อมา  พอเปิดใช้บริการที่ไทยใช้ได้ แต่พอนำไปใช้ที่ประเทศที่เราต้องการใช้ปรากฏว่าใช้ไม่ได้  และยังถูกหักค่าบริการอีก  
            - ไม่เคยใช้หมายเลขโทรศัพท์ของเครือข่ายหนึ่ง  แต่มีหนังสือทวงหนี้จากทนายความ
            - มีคนโทรมาหาบอกว่า จะส่งข้อความดูดวงมาให้ดูฟรี 15 วัน แล้วหลังจากนั้นถ้าไม่ต้องการใช้ก็ส่งข้อความตอบกลับไปว่า ให้ยกเลิก ทำตามข้อความ  หลังจากวันนั้นกับส่งข้อความมาอีก แล้วยังคิดค่าบริการกับเรา  ข้อความละ 6 บาท
            - ถูกคิดค่าบริการการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่เป็นธรรม ไปตรวจสอบรายการใช้แล้ว พบว่ามีการแจ้งตอบกลับให้หลายครั้งจนเกินความจริง 
            - ได้ไปรับซิมฟรี มา 2 ซิม โดยนำบัตรประชาชนไปแลก และหลังจากมีเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าเบอร์ที่ได้ไปเปิดใช้บริการได้แล้ว  ยังไม่ได้เปิดกล่องใช้เลย  หลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีบิลเรียกเก็บค่าบริการมาที่บ้าน
           -  ได้ไปชำระค่าโทรศัพท์  คิดค่าต่อสัญญาณเพิ่มอีก 107 บาท จึงถามว่ายังคิดค่าเชื่อมต่อสัญญาณอีกหรือ  ในเมื่อเขาบอกไม่ให้คิดค่าต่อสัญญาณแล้ว เจ้าหน้าที่ตอบกลับมาว่า คุณเอากฎหมายหรือข้อบังคับข้อไหนมาอ้าง
             การกระทำของผู้ให้บริการเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ท่านสามารถร้องเรียนได้ที่ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) โทร.02-634-6000 Call Center 1200 (โทรฟรี)
  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
  มาตรา 4
    ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้
  (1) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  (2) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
  (3) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  (3 ทวิ)  สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
  (4) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ หรือพระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้
   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2   

 • ความคิดเห็นที่ 29

   ปกติมีโทรศัพท์สองเครื่องสองบริษัทสองค่าย มีปัญหาอยู่ว่าโทรศัพท์ตอนนี้ใช้อยู่ใกล้ยักษ์ใหญ่ เดื เดือนนี้โดนค่าใช้จ่ายสูงสุดมากเราไม่สามารถเดือนหนึ่งเราใช้โทรศัพท์ค่าใช้จ่าย 4400 ได้อย่างไรเพราะเรามีโทรศัพท์สองเครื่องยังไงเราก็เปลี่ยนเครื่องใช้เครื่องดนตรีเครื่องนี้ดีหรือยังข้อความส่วนมากจะใช้ใน Facebook หรือ LINE ก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใช่ไหมส่วนโทรศัพท์เราก็โทรไปหาลูกสาวและเบอร์อีกไม่กี่จ้าวเพราะเราไม่ได้ทำบริษัท เพราะปกติจะเป็นคนไม่ชีเรียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเราใช้โปรโมชั่น 1449 บาทโทรได้ถึง 1200 นาที  แต่บินออกมาค่าใช้จ่ายแล้วเดือนนี้ 4400 กว่าบาทมันเป็นไปได้อย่างไรแค่เดือนละสูงสุด 2500 เราก็ยินดีจ่าย ขอให้เค้าส่งเอกสารมาให้ดูทุกรอบบินการใช้จ่ายการโทรเข้าโทรออกแต่เค้าก็บอกให้ไปโหลดเองที่อินเตอร์เน็ตเพราะเราจะโหลดแล้วก็ไปดับๆหยุดๆคุ คุณคิดว่าประชาชนยังไงก็ต้องใช้โทรศัพท์ใช่ไหมคุณถึงคิดอย่างนี้ คุณไม่แคร์ประชาชนไม่เป็นไรประชาชนอย่างดิฉันก็ยังมีไข้หลายค่ายที่ให้ใช้และเลือกบริการค่ะ 

  เราเลยร้อ

  โดยคุณ ณหทัย   (182.232.151.20)     24 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 28

   ดีแทค เรียกเก็บค่าบริการ sms ที่เราไม่ได้ยืนยันการสมัคร โดยเราได้ กด*137 ไปแล้ว แต่อีกเดือนต่อมาก็มีข้อความเราสมัคร sms อีก โดยข้อความสั้นๆ ว่าเราสมัครแล้วมีค่าบริการครั้งละ 8 บาท เราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้ไปกดสมัครอะไร แล้วก็มีข้อความมาทุกวัน เช็คยอดบริการดีแทคก็มีแค่ยอดโปรรายเดือนปกติ แต่พอสิ้นรอบบิล มันคิดค่า sms 240 บาท ดิฉันไม่จ่ายแน่ยอดเงินนี้ ขอคำแนะนำตามกฏหมายด้วยคะ

  โดยคุณ ณิชตา  (1.46.232.69)     7 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 27

   โทรศัพท์ที่แลกซื๊อพร้อมซิมรายเดือนมีปัญหาทางด้านโทรศัพท์จอโทรศัพท์มีเส้นแสงลงมาจากหน้าจอใช้ยังไม่ถึง5เดือนโทรศัพท์มีปัญหาแล้วไม่เคยกระแทกตกหรือโดนน้ำเลยแต่ทางบริษัทไม่สามารถรับประกันเครื่องได้โทรศัพท์รุ่นนี้เพื่อนที่ใช้ก้อเป็นน้องก้อเป็นต้องทำยังไงถึงจะเปลี่ยนเครื่องหรือซ่อมแซมได้คับช่วยหน่อยนนะคับ

   

   

  โดยคุณ นาย ณภคดล ต่อมคำ  (223.24.99.185)     4 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 26

   ของทรู บิลค่าโทรบอกค่าบริการส่วนเกิน/ค่าใช้จ่ายอื่นทุกเดือนแถมแพงทั้งที่เล่นอะไรไม่ใช้โทรอย่างเดียววันล่ะ,3,4ครั้งๆละไม่ถึง1นาที

   

   

   

  ใครได้บิลแบบนี้บ้าง

   

  ห่วยแตกที่สุด

  โดยคุณ   (119.76.100.11)     24 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 25

   ทำไมไม่มีกฏหมายคุ้มครอง จำพวกที่จ่ายรายเดือน เช่น เหมาจ่าย 899 3g หรือ 4g unlimit แต่ทำไมไม่ให้ความเร็วมันคงที่ ทั้งที่เป้นการเหมาจ่าย ใช้เน็ตแบบไม่อั้น แต่ก็ความเร็วไม่ควรจะน้อยลงไปเรื่อยๆ แล้วก็จะมาขาย เน็ต เพื่อให้ความเร็วเพิ่มขึ้น ซึ่งแบบนี้ผมว่ามันไม่ยุติธรรม เพราะมันคือ Unlimit

  โดยคุณ   (223.24.73.43)     26 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 24

   ถึงเพื่อนๆทุกคน และคนที่อ่านข้อความครับ
  ผมมีเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือแบบรายเดือนให้ช่วยพิจารณา ปัจจุบันผมใช้สัญญาณของทรูมูฟเอส ตามที่ได้โฆษณาไว้ว่ามีสัญญาณครอบคลุม ใช้มาประมาณ6-7ปี มีปัญหาบ้างก็ได้รับการแก้ไขเป็นอย่างดี แต่เดือนนี้ทรูมีปัญหามากมายคับ จากการที่โทรศัพท์โทรออกไม่ได้ สัญญาณขาดๆหาย อินเตอร์เน็ตใช้ 4g ไม่ได้ ทางเราพยายามติดต่อกับทางทรูมาเกือบ2 สัปดาห์แล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าเลย ทางทรูแจ้งแต่ว่าสัญญาณเขาดี ผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไง
  ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ผมกำลังจะบอกกับทุกท่านที่ใช้ระบบรายเดือนคับ เราจ่ายค่าโทรศัพท์เป็นรายเดือน แต่เวลาไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้ ตามความเข้าใจทางเจ้าของเครือข่ายต้องรับผิดชอบดำเนิการแก้ไข และต้องชดเชยการใช้งานไม่ได้ให้กับทางผู้ใช้บริการ ทุกคนคิดว่าการชดเชยเป็นเรื่องเล็กน้อยทำเรื่องยุ่งยากกว่า แค่เราคนเดียวแค่10-20 บาท นิดเดียว แต่ถ้าคิดถึงผู้ใช้บริการเป็นล้านๆคนแต่ละวันที่ทางผู้ให้บริการโกงเรานับเป็นกว่า10ล้าน การบริการที่ห่วยแตก มีปัญหาการโทรที่โทรได้บ้างไม่ๆได้บ้าง
  คำตอบที่ได้รับจากพนักงานคือจะรีบจัดการโดยด่วย แต่ไม่รู้จะจัดการให้เสร็จเมื่อไร ให้รอไปเรื่อยๆ โดยไม่มีจุดหมาย ขอถาม บริษัททรู ว่า
  1.ในเมื่อปัญหาเกิดจากระบบของคุณ แต่ให้ลูกค้ารอโดยไม่มีจุดหมาย เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือ
  2.การที่แก้ไขได้โดยมีเงื่อนไขในการแก้ โดยให้ผู้ใช้บริการรับข้อผูกมัดเป็นเวลา2 ปี โดยถ้ามีการยกเลิกก่อนผู้ใช้บริการต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เป็นความถูกต้องแล้วหรือ
  3.กระผมได้ขอเอกสารยกเลิกการให้บริการจากทรู ในการที่ไม่สามารถให้บริการในพื้นที่ได้ ก็ไม่สามารถออกให้ได้ แต่บอกผมว่าต้องทน
  4.เราจะทำการย้ายค่ายก็ไม่ได้ เพราะค่าใช้จ่ายที่ค้างโดยเงื่อนไขการย้ายต้องไม่มีภาระหนี้สินผูกพัน ผมถามว่าใช้เครือข่ายคุณไม่ได้ต้องจ่ายค่าบริการด้วยหรือ
  สุดท้ายขอบอกเพื่อนผู้ใช้โทรศัพท์ระบบรายเดือน การคิดค่าบริการคิด30วัน โดยเงื่อนไขที่ต้องใช้สัญญาณในเครื่อข่ายได้โดยสมบูรณ์ แต่นี่ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง จะต้องจ่ายด้วยหรือ บางคนคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่เมื่อไรคุณเจอกับตัวเองคุณจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆ ที่คุณไม่สามารถติดต่อใครได้ หรือใครจะติดต่อคุณ
  ฝากถึง ทรู ที่โฆษณาที่เลิศหรู บริการที่เป็นเลิศ บอกตามตรงโครตห่วยเลย จริงๆ แล้วยังมีหน้ามาแหกตาผู้บริโภคที่ใช้บริการอีก
  ลาก่อน บริษัทห่วยแตกอย่างทรู

  โดยคุณ นายเจษฎา  (171.98.147.191)     18 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 23

   ช่วยด้วยค่ะ โดนมาตลอด3-4เดือน ใช้มือถือ เครือค่ายยักษ์ใหญ่ เดี๋ยวเก็บ่ค่าแพ็คเกจเสริม ค่าดาวน์โหลด โฆษณา ข้อความที่ไม่ได้รับเชิญ แล้วก้อ้รียกเก็บค่าบริการ อยากรู้จังเค้าได้ข้อมูลเบอร์ของเราได้ไง

  โดยคุณ ศิริรัตน์  (49.230.101.170)     25 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 22

   เนื่องจากแม่สามีได้ใช้บริการของทรูมาเกือบตลอดเวลาที่มาเมืองไทยแต่พอมาครั้งนี้ต้องยดเลิกเพราะมีี่การเรียกเก็บค่าบริการที่เกินจริง และได้ทำการยกเลิกไปแล้วแต่ก็ยังมีการเรียกเก็บค่าบริการอินเตอร์น๊ตเข้ามาอีกทั้งที่ยังไม่ได้เปิดใช้ตั้งแต่กลับมาเมืองไทยและวันที่เปิดใช้เป็นวันที่ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยด้วยแล้วที่ยิ่งกว่าคือคนที่ใช้เป็นชาวต่างชาติซึ่งเป็นแฟนของแม่ค่ะ เค้าโมโหมาก เค้าว่าระบบบ้านเรามันไม่ดีมันเป็น"มาเฟีย"เค้ายอมจ่ายเงิน 2000กว่าบาททั้งก่อนกลับสวิส และระงับการใช้พอ3เดือนกลับมาก็มาจ่ายอีก 2000กว่า บาททั้งๆที่ยังไม่ได้ใช้เลยเค้าเครียดมากเลยจะทำยังัยดีเพราะเค้าไม่ยอมเลย กรุณาตอบด้วยนะค่ะขอบคุณค่

  โดยคุณ ปวีณา ดิษฐชลอ  (223.204.34.240)     22 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 21

  เนื่องจากเดือนก่อนค่ะยังค้างค่าชำระรายเดือนของ ais เหตุผลที่ไม่ยอมจ่ายคือเดือนนั้นใช้ไม่ถึงเดือนโดนตัดสัญญาณเนตเลยไม่พอใจ ใช้แค่17 วัน แล้วคุณจะมาเรียกเก็บรายเดือนยังไง????? พอมาเดือนนี้ก้อมาเรียกเก็บอีกเป็น เดือนที่สอง  คือข้องใจว่าคุณตัดสัญญาณเนตฉันตั้งแต่เดือนก่อนล่ะ คุณจะมาเก็บอะไรเดือนนี้ ฉันไม่ได้เล่นเลยตั้งแต่คุณตัดล่ะ เอาเปรียบมากเลยๆๆ คิดว่ามันจะตัดสัญญาณแล้วจะไม่คิดเงินเราด้วย บอกตรงๆเลยไม่ชอบเลยค่ายนี้ ทำไมเอาเปรียบได้ขนาดนี้ เสียใจ แต่เมื่อสอบถาม call center คำตอบที่ได้คือ ถึงคุณไม่ได้งาน ถึงเขาจะตัดสัญญาณก้อต้องจ่ายเพราะเป็นรายเดือนมัน รัน อัตโนมัติ รู้สึกซึ้งกับคำตอบที่ได้รับ วอนช่วยแนะนำแนวทางหน่อยค่ะ  ช่วยด้วยค่ะ

  โดยคุณ หนูนา  (101.51.221.232)     25 พ.ย. 2557

 •  1  2   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด