X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การรับมรดก

 • การรับมรดก

             บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน มีบุตรด้วยกัน 1 คน ไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร  ต่อมาบิดามารดาแยกทางกัน บิดาแต่งงานและจดทะเบียนสมรสกับภรรยาใหม่  บุตรอยู่กับบิดาได้รับการดูแลเลี้ยงดูจากบิดามาตลอด 25 ปี  มีญาติของบิดาที่เป็นพยานได้  กรณีนี้ หากผู้เป็นบิดาถึงแก่กรรม บุตรจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกของบิดา เทียบเท่ากับภรรยาใหม่หรือไม่ บุตรจะต้องฟ้องร้องหรือไม่  หากภรรยาใหม่อ้างว่าตนมีทะเบียนสมรสมีสิทธิ์ได้รับมรดกแต่เพียงผู้เดียว

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
             แม้บิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาของบุตร ทำให้บุตรเป็นบุตรนอกกฎหมาย แต่พฤติการณ์ที่บิดาได้รับบุตรไปอยู่ด้วยหลังจากที่ได้แยกทางกับมารดาของบุตร โดยแสดงแก่บุคคลทั่วไปว่าเด็กเป็นบุตรของตน ย่อมเป็นกรณีที่บิดาได้รับรองบุตรนอกกฎหมายแล้วตามความเป็นจริง ย่อมถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ตามความแห่ง ป.พ.พ. มาตรา 1627,1629(1) ดังนั้น หากภายหลังบิดาตาย บุตรคนนี้มีสิทธิได้รับมรดกบิดา ร่วมกับภรรยาคนใหม่ คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา โดยส่วนแบ่งเท่ากัน ซึ่งภรรยาคนใหม่ได้ส่วนแบ่งมรดกของสามีเสมือนว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตร ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1629 วรรค 2 , 1635(1)

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  มาตรา 1627
  บุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้นให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดาน เหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้

  มาตรา 1629 ทายาทโดยธรรมมีหกลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา 1630 วรรค 2 แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดั่งต่อไปนี้ คือ
  (1)  ผู้สืบสันดาน
  (2)  บิดามารดา
  (3)  พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
  (4)  พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
  (5)  ปู่ ย่า ตา ยาย
  (6)  ลุง ป้า น้า อา
  คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา 1635

  มาตรา 1635  ลำดับและส่วนแบ่งของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ในการรับมรดกของผู้ตายนั้น ให้เป็นไปดั่งต่อไปนี้
  (1)  ถ้ามีทายาทตามมาตรา 1629 (1) ซึ่งยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น มีสิทธิได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตร

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นที่ 2

  คือว่าที่บ้าน พ่อ กับแม่ใด้จดทะเบียนหย่ากันแล้วประมาณ 6 ปี และพ่อใด้จดทะเบียนใหม่กับเมียใหม่ พ่อกับแม่ มีลูกด้วยกัน 3 คนรวมทั้งดิฉัน และตอนนี้พ่อของดิฉันป่วยเพราะเข้ารับการผ่าตัดสมอง และเมียใหม่พ่อตอนนี้ใด้รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับรายใด้ทุกอย่าง พวกเราจะทำอย่างไรดีค่ะ กรุณาให้คำตอบด้วย

  โดยคุณ อชิติมา  (202.149.120.180)     21 พ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1

  คือว่าบ้านที่ผมอยู่นี้เป็นของพ่อแต่พ่อได้ตายแล้วพ่อผมมีเมียหลายคนผมเป็นลูกเมียน้อยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันก่อนพ่อตายได้พูดกับเมียหลวงและลูกๆของเขาว่ายกบ้านหลังนี้ให้ผมตอนนั้นบ้านยังผ่อนไม่หมดแม่ผมก็ได้เก็บเงินส่งทุกๆเดือนจดหมดโดยผ่านทางเค้าแต่เค้าไม่ยอมโอนหั้ยซักทีไม่รู้ว่าผมจะต่อสู้ยังไงถึงจะได้บ้านคืน

   

  โดยคุณ โหน่ง  (61.90.90.33)     11 ต.ค. 2553

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด