X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

คุณสมบัติผู้ใหญ่บ้าน/เรื่องวุฒิการศึกษา

 • คุณสมบัติผู้ใหญ่บ้าน/เรื่องวุฒิการศึกษา

            พรบ.ลัษณะปกครองท้องที่ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2551 ระบุคุณสมบัติผู้ใหญ่บ้าน มาตรา 12 (14) มีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ หรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ เว้นแต่ในท้องที่ใดไม่อาจเลือกผู้มีพื้นความรู้ดังกล่าวได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยอนุมัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อาจประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเว้นหรือผ่อนผันได้
           พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
           “การศึกษาภาคบังคับ” หมายความว่า การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
           “สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
           “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหมายความรวมถึงบุคคลที่เด็กอยู่ด้วยเป็นประจำหรือที่เด็กอยู่รับใช้การงาน
           “เด็ก” หมายความว่า เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว
            ข้อสอบถาม ผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน เกิดปี 2509 ไม่จบการศึกษาในระบบปกติ แต่มาเรียนเพิ่มที่ กศน.ได้วุฒิ ป.6 จบปี 2549 ถ้าบุคคลนี้ลงสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน จะมีคุณสมบัติตรงตามนัย พรบ.ทั้งสองนี้หรือไม่อย่างไรครับ
   
  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
           เมื่อพรบ.ลักษณะการปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11 ) พ.ศ.2551 ได้กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ว่าต้องมีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ หรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า  ไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับโดยการศึกษาภาคบังคับ เป็นการศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยบุคคลผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าว ได้รับวุฒิการศึกษามาเพียงชั้นปีที่ 6 ซึ่งเป็นการศึกษาที่ต่ำกว่าภาคบังคับยังไม่ถึงปีที่ 9 และหากท้องที่ที่ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าว ไม่ใช่ท้องที่ที่ไม่อาจเลือกผู้มีความรู้พื้นฐานดังกล่าวได้ ที่กำหนดให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยอนุมัติ รมต.มหาดไทยซึ่งอาจประกาศในราชกิจจานุเษกษายกเว้น หรือผ่อนผันได้ ผู้สมัครท่านนี้จึงขาดคุณสมบัติในการรับสมัครคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านในเรื่องการศึกษาดังกล่าว

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4   

 • ความคิดเห็นที่ 80

   อยากให้ยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน 60 หรือเกษียน 

   

  อยากให้มีการเลือกตั้งใหม่ทุกๆ4ปีเพราะการเป็นจนเกษียนจะทำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไม่แคร์ชาวบ้านมุ่ง กอบโกยผลประโชยน์ สร้างอิทธิพล เปนแบบนี้เกือบทุกแห่งคับ เป็น4ปีเลือกใหม่ก็ดีท้าทำงานดีชาวบ้านก็เลือกให้ เป็นอีก อีกอย่างมันเปนการปิดกันโอกาสของคนรุ่นใหม่ๆ อยากให้ยกเลิกจิงคับ 

  ได้ข่าวจะให้ชาวบ้าน20คนประเมินผู้ใหญ่บ้าน มันไม่ได้ผลเพราะเขาเลือกคนของเขามาประเมิน. พอได้เป็นจนเกษียนตอนนี้เหลิงกันหมดแล้วคับ

   

  โดยคุณ Arcom  (171.6.251.15)     11 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 79

   หากผู้ลงสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน(เชื้อชาติ-สัญชาติไทย) จดทะเบียนสมรสกับต่างด้าว และคู่สมรสยังคงถือสัญชาติต่างด้าว สามารถเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ได้หรือไม่ครับ

  โดยคุณ ถวิล  (118.172.89.59)     10 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 78

   สมมติว่าผู้ใหญ่บ้านปฏิบิติหน้าที่หละหลวม ลูกหรือภรรยามีส่วนพัวพันกับยาเสพติด หรือลูกต้องโทษคดียาเสพติด(มีไว้เพื่อครอบครองและจำหน่าย(ยาบ้า))ในขณะที่ผู้เป็นพ่อดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเพราะถูกโขมยทรัพย์สินและพบเห็นการค้ายาเสพติดและได้เข้าแจ้งต่อผู้ใหญ่บ้านแต่ผู้ใหญ่บ้านกลับเพิกเฉย อยาถามว่า ผู้ใหญ่มีความผิดตามพรบ.ปกครองท้องถิ่นหรือไม่ และชาวบ้านสามารถร้องเรียนต่อกำนันหรือนายอำเภอได้หรือไม่

  โดยคุณ ยุซรอ เส็ง  (110.77.222.246)     25 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 77

  อยากทราบว่า ถ้าผู้ใหญ่บ้านหรือลูกหรือภรรยาของผู้ใหญ่บ้าน มีส่วนพัวพันกับยาเสพติด(ยาบ้า)หรือต้องโทษคดียาเสพติด(มีไว้เพื่อครอบครองและจำหน่าย) ผู้ใหญ่บ้านคนนั้นสมควรปกครองหมู่บ้านได้อีกหรือไม่ และหรือไม่ใส่ใจความเดือดร้อนของชาวบ้าน เช่นเกิดเหตุโขมย พบเห็นมีผู้ค้ายาเสพติด แจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วแต่กลับเพิกเฉย ถามว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้สมควรปกครองหมู่บ้านนี้อีกหรือไม่

  โดยคุณ อารีรัตน์ วีระธรรมวาทิน  (116.58.249.37)     25 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 76

  อยากทราบว่า ถ้าผู้ใหญ่บ้านหรือลูกหรือภรรยาของผู้ใหญ่บ้าน มีส่วนพัวพันกับยาเสพติด(ยาบ้า)หรือต้องโทษคดียาเสพติด(มีไว้เพื่อครอบครองและจำหน่าย) ผู้ใหญ่บ้านคนนั้นสมควรปกครองหมู่บ้านได้อีกหรือไม่ และหรือไม่ใส่ใจความเดือดร้อนของชาวบ้าน เช่นเกิดเหตุโขมย พบเห็นมีผู้ค้ายาเสพติด แจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วแต่กลับเพิกเฉย ถามว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้สมควรปกครองหมู่บ้านนี้อีกหรือไม่

  โดยคุณ อารีรัตน์ วีระธรรมวาทิน  (116.58.249.37)     25 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 75

   ผมเรียนอยู่ รำไพจัน ปี3กำลังจะขึ้นปี4 การพัฒนาชุมชน. เกิด พ.ศ.36 อายุจะ23แล้วสมัครผู้ใหญ่บ้านได้ไหมครับ

  โดยคุณ ภูริภัทร ปะสิ่งชอบ  (180.180.105.39)     24 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 74

  รบกวนสอบถาม

  เรื่อง การศึกษาภาคบังคับ เกิด พ.ศ 2511 จบ ป.4 ประมาณปี 2518 - 2520 มีคุณสมบัติเป็นผู้ใหญ่บ้านได้หรือเปล่า อ.ไทรโยค ตำบลไทรโยค หมู่บ้านแก่งปะลอม จังหวัดกาญจนบุรี 

  โดยคุณ Thip   (101.109.202.93)     13 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 73

   ผมอายุ 29 เดียวนี้ อยากเป็นผู้ใหญ่บ้านในอนาคต ต้องทำยังงัยบ้าง จบ ปวส. อยากพัฒนาบ้านเกิดเดียวน้ีทำงานอยู่ เริ่มเบื่อ และมากกกกก 

  โดยคุณ สานิตย์  (223.204.241.3)     25 ก.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 73

  ท่านอาจสอบถามคุณสมบัติการสมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอำเภอหรือจังหวัดโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.124.48)     21 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 72

   แม่ของดิฉันจบ ป. 4 สมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านได้หรือไม่ค่ะ

  โดยคุณ อภิฤดี พันศรี  (49.230.194.16)     23 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 71

   ผมเกิดปี 2514 จบป6.จะลงสมัครผู้ใหญ่บ้านได้ไหมครับ

  และณ.ปัจุบันผู้ใหญ่บ้านวาระ 60ปีหรือเปล่าครับ

  ใครทราบตอบด้วยขอบพระคุณมาก

   

   

  โดยคุณ ผู้ช่วย ผบ.  (110.168.108.12)     24 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 70

  เคยถูกจับเสพยาบ้าแต่ฟิ้นฟู้สำเร็จ มีหนังสือจากคุมประพฤติไม่ต้องรับโทษตากกฎหมายฟื้นฟูฯแล้ว ต่อมาสมัครได้รับเลือกเป็น ผญบ.แต่มีคนคันค้านเรื่องประวัติฯ ปลัดปกครองฯสั่งให้ลาออก ผญบ.ก่อนแล้วค่อยเข้ามาใหม่ คำสั่งชอบหรือไม่ ถูกต้องหรือไม่  อย่างไร ของทราบด่วน....

  โดยคุณ ว่าที่ ผญบ.A  (1.179.175.138)     22 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 69

  คนเกิดปี  พ.ศ. 2502  จบ ป. 4  จะสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านได้หรือไม่

  โดยคุณ คนอยากทราบ  (1.10.229.146)     3 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 68

   จากคำถามข้อ 63 นะคะ คือคดีเกิดเมื่อ 25 ปีก่อนแล้วได้ไปเซ็คประวัติที่ศาล ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับคดีดังกล่าวแล้ว เพื่อความมั่นใจที่จะลงสมัคร อยากทราบว่าจะสามารถเช็คประวัติได้จากที่ไหนได้อีกบ้างค่ะ 

  โดยคุณ สุนิสา  (49.49.207.83)     16 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 67

   ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทำให้เป็นผุ้ขาดคุณสมบัติตามม.12(15) ได้ยื่นไบสมัครในวันที่ 25 มี.ค.

  และจะมีการเลือกตั้ง ในวันที่ 9 เม.ย. ซึ่ง ในวันที่ 30 มี.ค.จะมีการเลือตั้งสว. 

  อยากถามว่าถ้าผุ้สมัครคนดังกล่าวไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 30 มี.ค จะทำให้เขาเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติได้รับการเลือกตั้งรึเปล่าคะ?

  โดยคุณ krongthong  (27.55.4.133)     28 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 66

  อยากถามว่าถ้าผู้ใหญ่บ้านคนนั้นทำสิ่งผิดกฏหมายเช่นค้าไม้ไม้เป็นกลางให้ช่วยบ้านกินเงินเล็กกินน้อยชาวบ้านอยากให้เขาออกจากการเป็นผู้ใหญ่แต่เขาไม่กล้าและไม่รู้จะทำไงแจ้งอำเภอก็ไม่ดำเนินการดิฉันสงสารชาวบ้าน  ที่หมู่บ้านปิงโค้ง  อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  (ให้คำแนะนำหน่อยค่ะว่าควรจะทำอย่างไร

  โดยคุณ ชัชฏาพร สุขประเสริฐ  (1.47.136.217)     13 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 66

  หากผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตซึ่งเป็นความผิดตาม ป.อ.มาตรา 157 ราษฎรก็ชอบที่จะร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญาก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     10 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 65

   ผู้ใหญ่บ้านจำต้องเป็นผู้ชายไหมคะ

  เป็นผู้หญิงได้รึป่าวคะ

  โดยคุณ สาว อุ๋ย โกจิเบอรี่จัง  (27.55.218.157)     10 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 65

  ตามพรบ.ลักษณะปกครองท้องถิ่นฯ ไม่มีบทบัญญัติบังคับว่าผู้ใหญ่บ้านจะต้องเป็นเพศชายหญิงก็สามารถรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     4 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 64

   ถ้าหากคู่แข่งนำเอกสารที่เป็นเท็จมาสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้าน และมีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ผู้ตรวจสอบไม่มีความรู้เรื่องเอกสาร จึงยกมือเป็นเอกฉันท์ให้ผ่าน ถ้าจะมีการร้องเรียนได้หรือไม่คะ เอกสารที่ว่าคือเอกสารการลาออกจากงาน มันเป็นแค่หนังสือขอลาออกจากการเป็นพนักงานส่งให้ผู้จัดการทั่วไปเซ็นต์ชื่อกำกับเฉยๆ ไม่ใช่หนังสือลาออก ไม่มีกระดาษหัวจดหมายของบริษัท หรือเบอร์โทรศัพท์ที่จะให้สอบกลับ และก็ไม่ใช่หนังสืออนุมัติให้ลาออก อย่างนี้เราสามารถร้องเรียนได้หรือไม่คะ เพราะคิดว่าถ้าเขาสมัครแบบนี้ (และใ้ช้อำนาจเงิน) ถ้าเขาได้เขาก็สามารถกลับไปทำงานได้เหมือนเดิมเพราะหนังสือลาออกยังไม่ได้อนุมัติ รบกวนช่วยตอบกระทู้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ คนช่างสงสัย  (125.26.151.163)     29 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 63

  คุณสมบัติในข้อ (๑๑)ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

  คือว่าเคยโดนคำพิพากษาเกี่ยวกับป่าไม้มาอยากทราบว่าสามารถลบล้างความผิดได้ไหมค่ะถ้าจะสมัครผู้ใหญ่บ้าน

   

  โดยคุณ สุนิสา  (180.183.179.143)     9 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 63

  หากมี พ.ร.บ.ล้างมลทินฯเกี่ยวกับความผิดดังกล่าวก็ย่อมลบล้างความผิดตามกฎหมายนั้นได้ ส่วนคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ให้สอบถามไปยัง กกต.ประจำจังหวัดโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     18 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 62

  มีวุฒิเทียบเท่า ม.6 ที่ กศน.ออกให้ สามารถสมัคผู้ใหญ่บ้านจะใด้ใหม เกิดพศ.2511 จบแค่ ป.6 แต่ปจุบันเป็นสารวัตรกำนัน ในอีกสองปีจะมีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน

  โดยคุณ สารวัตร  (118.172.220.123)     4 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 61

   กลุ่มผู้ใหญ่บ้าน ชุดใหม่ คือนายสมร สิงห์ขร นายปรีชา นาส่งเสริม กินเงินงบ กินเงินวัด หากใครเห็น ดูหน้ามันชัดๆ มันเป็นพวกกินเงินวัด บ้านโคกก่อง หมู่7จ.กุดสระ อ.เมืิอง จ.อุดรธานร พาอกินเงินวัดจนท้องแตกตาย

  โดยคุณ คำตันตะคัน  (118.174.151.225)     28 ก.ย. 2556

 •  1  2  3  4   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด