X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

สอบถามเรื่องอายุความบัตรอิออน

 • สอบถามเรื่องอายุความบัตรอิออน

            1.อยากทราบว่า  อายุความของบัตรเครดิตอิออน ที่มีทั้งวงเงินที่ใช้รูดซื้อสินค้าและวงเงินในการเช่าซื้อสินค้าเป็นคนละวงเงินกันจะมีอายุความต่างกันมั้ยคะ? หากดิฉันจะหยุดจ่ายบัตรเครดิตเนื่องจากตกงานไม่มีเงินจ่าย แต่สินค้าที่ผ่อนก็จะผ่อนจ่ายทุกเดือนจนกว่าจะครบ  เพราะญาติเป็นคนซื้อและเป็นคนผ่อนในนามของดิฉันคะ
            2.บัตรเครดิตktc หากมีการชำระเงินเข้าไปเมื่อเดือนมิถุนายน(เป็นไปตามรอบบิลปกติ) แต่ต่อมาตกงานไม่มีเงินใช้จึงได้กดเงินจากบัตรเครดิตมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตอนต้นเดือนกรกฎาคม  ซึ่งจากการกดเงินครั้งนี้ตามรอบบิลเรียกเก็บเงินประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนี้คะ หากดิฉันจะหยุดจ่ายในรอบบิลดังกล่าวเพราะไม่มีเงิน อยากทราบว่าอายุความของบัตรเครดิตนับยังไงคะ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
             1.  อายุความตามมูลหนี้บัตรเครดิต  มีกำหนดอายุความ 2 ปี  นับแต่วันผิดนัดชำระหนี้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/34 (7)  โดยวงเงินที่ใช้ในการซื้อสินค้าและบริการ  จึงเป็นมูลหนี้ตามหนี้บัตรเครดิต จึงมีกำหนดอายุความ 2 ปี ไม่แยกจากกัน
             2.  หนี้ค่าผ่อนจ่ายในการซื้อสินค้า  เนื่องจากญาติเป็นผู้ซื้อ  และมีหน้าที่ต้องผ่อนชำระหนี้ ตามมูลหนี้บัตรเครดิตอันเนื่องมาจากที่ท่านใช้บัตรในการซื้อสินค้าและบริการ  จึงมีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้ให้แก่ธนาคารเจ้าของบัตรในฐานะที่ท่านเป็นลูกหนี้  ตามรอบบิลที่ธนาคารเรียกเก็บจากท่านต่อไป
            3.  หากท่านหยุดการชำระหนี้บัตรเครดิตตามรอบบิลที่เรียกเก็บ  ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ของท่าน  ตามกฎหมายถือว่าท่านผิดนัดชำระหนี้ตามรอบบิลที่เรียกเก็บนั้น ๆ  อันเป็นการโต้แย้งสิทธิของธนาคารเจ้าหนี้  เป็นเรื่องที่ธนาคารมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลให้บังคับท่านชำระหนี้บัตรเครดิตนั้น ๆ ต่อไป ตาม ป.พ.พ. มาตรา 213
            4.  หนี้บัตรเครดิต มีกำหนดอายุความ 2 ปี  นับแต่วันที่ท่านผิดนัดชำระหนี้  กล่าวคือนับแต่เมื่อพ้นกำหนดตามรอบบิลที่เรียกเก็บในเดือนกรกฎาคม เรื่อยไปจนกว่าจะครบ 2 ปี

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง

  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  มาตรา 193/34 สิทธิเรียกร้องดังต่อไปนี้  ให้มีกำหนดอายุความสองปี
  (7)  บุคคลซึ่งมิได้เข้าอยู่ในประเภทที่ระบุไว้ใน (1) แต่เป็นผู้ประกอบธุรกิจในการดูแลกิจการของผู้อื่นหรือรับทำงานการต่างๆ เรียกเอาสินจ้างอันจะพึงได้รับในการนั้น รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป

  มาตรา 213 ถ้าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชำระหนี้ของตน เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับชำระหนี้ก็ได้ เว้นแต่สภาพแห่งหนี้จะไม่เปิดช่องให้ทำเช่นนั้นได้
  เมื่อสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับชำระหนี้ได้ ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำการอันหนึ่งอันใด เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับให้บุคคลภายนอกกระทำการอันนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้ แต่ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำนิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไซร้ ศาลจะสั่งให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได้
  ส่วนหนี้ซึ่งมีวัตถุเป็นอันจะให้งดเว้นการอันใด เจ้าหนี้จะเรียกร้องให้รื้อถอนการที่ได้กระทำลงแล้วนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่าย และให้จัดการอันควรเพื่อกาลภายหน้าด้วยก็ได้
  อนึ่งบทบัญญัติในวรรคทั้งหลายที่กล่าวมาก่อนนี้ หากระทบกระทั่งถึงสิทธิที่จะเรียกเอาค่าเสียหายไม่

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2   

 • ความคิดเห็นที่ 22

  เห็นเค้าบอกกันว่า10ปีจะล้างข้อมูล ที่เราเป็นหนี้

   

  จิงหรือป่าวคะ รบกวน ช่วยตอบทีคะ

  โดยคุณ หอยหลอด  (49.49.245.9)     23 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 21

   สอบถามหน่อยค่ะ  ดิฉันไม่เคยใช้บัตรเครดิตของอิออนเลยแต่ทางบริษัทมีการเรียกเก็บเงินค่าบริการดิฉันจะต้องทำอย่างไรคะ

   

   

  โดยคุณ พูลศรี  (49.48.159.80)     7 พ.ย. 2559

 •  1  2   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด