สอบถามเรื่องอายุความบัตรอิออน | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

สอบถามเรื่องอายุความบัตรอิออน

 • สอบถามเรื่องอายุความบัตรอิออน

            1.อยากทราบว่า  อายุความของบัตรเครดิตอิออน ที่มีทั้งวงเงินที่ใช้รูดซื้อสินค้าและวงเงินในการเช่าซื้อสินค้าเป็นคนละวงเงินกันจะมีอายุความต่างกันมั้ยคะ? หากดิฉันจะหยุดจ่ายบัตรเครดิตเนื่องจากตกงานไม่มีเงินจ่าย แต่สินค้าที่ผ่อนก็จะผ่อนจ่ายทุกเดือนจนกว่าจะครบ  เพราะญาติเป็นคนซื้อและเป็นคนผ่อนในนามของดิฉันคะ
            2.บัตรเครดิตktc หากมีการชำระเงินเข้าไปเมื่อเดือนมิถุนายน(เป็นไปตามรอบบิลปกติ) แต่ต่อมาตกงานไม่มีเงินใช้จึงได้กดเงินจากบัตรเครดิตมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตอนต้นเดือนกรกฎาคม  ซึ่งจากการกดเงินครั้งนี้ตามรอบบิลเรียกเก็บเงินประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนี้คะ หากดิฉันจะหยุดจ่ายในรอบบิลดังกล่าวเพราะไม่มีเงิน อยากทราบว่าอายุความของบัตรเครดิตนับยังไงคะ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
             1.  อายุความตามมูลหนี้บัตรเครดิต  มีกำหนดอายุความ 2 ปี  นับแต่วันผิดนัดชำระหนี้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/34 (7)  โดยวงเงินที่ใช้ในการซื้อสินค้าและบริการ  จึงเป็นมูลหนี้ตามหนี้บัตรเครดิต จึงมีกำหนดอายุความ 2 ปี ไม่แยกจากกัน
             2.  หนี้ค่าผ่อนจ่ายในการซื้อสินค้า  เนื่องจากญาติเป็นผู้ซื้อ  และมีหน้าที่ต้องผ่อนชำระหนี้ ตามมูลหนี้บัตรเครดิตอันเนื่องมาจากที่ท่านใช้บัตรในการซื้อสินค้าและบริการ  จึงมีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้ให้แก่ธนาคารเจ้าของบัตรในฐานะที่ท่านเป็นลูกหนี้  ตามรอบบิลที่ธนาคารเรียกเก็บจากท่านต่อไป
            3.  หากท่านหยุดการชำระหนี้บัตรเครดิตตามรอบบิลที่เรียกเก็บ  ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ของท่าน  ตามกฎหมายถือว่าท่านผิดนัดชำระหนี้ตามรอบบิลที่เรียกเก็บนั้น ๆ  อันเป็นการโต้แย้งสิทธิของธนาคารเจ้าหนี้  เป็นเรื่องที่ธนาคารมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลให้บังคับท่านชำระหนี้บัตรเครดิตนั้น ๆ ต่อไป ตาม ป.พ.พ. มาตรา 213
            4.  หนี้บัตรเครดิต มีกำหนดอายุความ 2 ปี  นับแต่วันที่ท่านผิดนัดชำระหนี้  กล่าวคือนับแต่เมื่อพ้นกำหนดตามรอบบิลที่เรียกเก็บในเดือนกรกฎาคม เรื่อยไปจนกว่าจะครบ 2 ปี

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง

  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  มาตรา 193/34 สิทธิเรียกร้องดังต่อไปนี้  ให้มีกำหนดอายุความสองปี
  (7)  บุคคลซึ่งมิได้เข้าอยู่ในประเภทที่ระบุไว้ใน (1) แต่เป็นผู้ประกอบธุรกิจในการดูแลกิจการของผู้อื่นหรือรับทำงานการต่างๆ เรียกเอาสินจ้างอันจะพึงได้รับในการนั้น รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป

  มาตรา 213 ถ้าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชำระหนี้ของตน เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับชำระหนี้ก็ได้ เว้นแต่สภาพแห่งหนี้จะไม่เปิดช่องให้ทำเช่นนั้นได้
  เมื่อสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับชำระหนี้ได้ ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำการอันหนึ่งอันใด เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับให้บุคคลภายนอกกระทำการอันนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้ แต่ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำนิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไซร้ ศาลจะสั่งให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได้
  ส่วนหนี้ซึ่งมีวัตถุเป็นอันจะให้งดเว้นการอันใด เจ้าหนี้จะเรียกร้องให้รื้อถอนการที่ได้กระทำลงแล้วนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่าย และให้จัดการอันควรเพื่อกาลภายหน้าด้วยก็ได้
  อนึ่งบทบัญญัติในวรรคทั้งหลายที่กล่าวมาก่อนนี้ หากระทบกระทั่งถึงสิทธิที่จะเรียกเอาค่าเสียหายไม่

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นที่ 20

   อยากทราบว่าบัตรอิออนจะใช้ได้อีกเมื่อไหร่คะ

  โดยคุณ วราภรณ์ ไชยวงค์  (115.87.104.129)     9 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 19

   ในเมื่อจ่ายยอดค้างชำระหมดแล้วทั้งที่มียอดเดียว ทำไมถึงยังมีเอกสารมาตามทวงหนี้อยู่ค่ะ. ค้างอยู่หลายปีแล้ว แต่ชำระหนี้หมดแล้วยังมีใบเสร็จมาทวง. 

  โดยคุณ บุษดี เผ่าพงษ์  (171.4.44.152)     3 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 18

   เป็นหนี้อิออน ซื้อสินค้า 25,000 บาท ตั้งแต่ปี 2005  วันที่22 ก.ค59 มีสำนักงานกฎหมายโทร.มาว่าให้ชำระ  ทางสำนักงานกฎหมายจะดำเนินคดีเราได้มั้ยคะ

  โดยคุณ วีร์สุดา ประทุมเขตต์  (49.228.115.124)     22 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 17

   เป็นหนี้อิออนอยู่ค่ะ พอดีมีฝ่ายกฎหมายของอิออนโทรมาให้ ผ่อนชำระหนี้ค่ะ ตอนคุยกันขอผ่อนเดือนล่ะ 500 บาท อยากรู้ว่า ถ้าเราจ่ายไป เราจะรู้ได้งัยค่ะ ว่าเราไม่เสียเงินฟรี สามารถตรวจสอบได้ทางช่อง ทางไหนบ้างค่ะ 

  โดยคุณ สุพรรณี ทองไชย  (110.77.194.67)     21 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 16

  กดเงินสด 2 ครั้งไม่ได้รับเงิน เป็นจำนวน 8000 บาท ติดต่อผู้จัดการสาขา กลับไปตัดออกให้ 4000 พันบาทแล้วอีก 4000 ไม่ตัด แจ้งจำนวนยังไม่บวกค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม นะคะตัวเลขกลมๆบอกเราเข้าใจผิดแต่ยอดรวมอยู่ได้ติดต่อไปถึงผู้จัดการสาขาแล้วถามหนักเข้าหนักเข้าเงียบไม่ตอบ

  โดยคุณ สุนันท์ตรี ธนถาวรวงศ์  (1.179.132.197)     3 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 15

   เป็นอิออนอยู่70000ครับหยุดจ่ายแล้ว2งวดมีปัญหาเรืองเงินครับค่างวดรถยนต์และเป็นหนี้นอกระบบอีกจำนวนหนึ่งลูกสาว(แฝด)เรียนอยู่ม.5.ก็แย่ครับอยากถามว่าบัตรกดยัวแครชมีอายุความกี่ปี่ครับและบัตรกดวีซ่ากี่ปี่(อิออนทั้ง2ใบ)ถ้ารอศาลนัดเราจะทำตัวอย่างไงดีครับขอบคุณครับ

  โดยคุณ nikoru jongkor  (64.233.173.64)     26 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 14

   ติดอิออนปี2008/3,000กว่า บาทอายุความหมดรยังครับ

  โดยคุณ แดง ศรีเพ็ชงร  (49.229.61.227)     24 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 13

  บัตรอิออนหมดอายุ ใช้งานไม่ได้ โทรแจ้งบริษัท ประมาณวันที่ 3-4 สิงหาคม 2558 บริษัทบอกไม่เกิน 2 สัปดาห์  วันนี้วันที่ 24 สิงหาคม 2558 โทรเช็คอีก สถานะ ยังไม่ส่งมาอีกค่ะ รบกวนขอด่วนๆๆๆๆ นะคะ เพราะมีความจำเป็นต้องใช้มากค่ะ ที่อยู่ก็แจ้งไปแล้วค่ะ ขอบคุรมากค่ะ

  โดยคุณ คุณสุพัตรา  (202.28.119.239)     24 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 12

   เป็นหนี้บัตรอิออนและค้างจ่ายมาเป็นเวลานานแต่ได้ชำระหมดแล้วและเครดิตก็โอเคแล้วเพราะสามารถซื้อรถซื้ออะไรได้ตามปกติแล้ว แต่อยากทราบว่าบัตรจะยังใช้ไดอยู่มั้ยคะ

  โดยคุณ ชลธิชา โสภา  (171.4.79.111)     17 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 11

  เป็นหนี อิอ่อน 7294บาท มา 8 ปีไม่ได้จ่ายจะมีผลไรบ้างค่ะ และหมด อายุความเมื่อไรค่ะ

  โดยคุณ คูณ  (124.122.150.185)     6 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 10

  เป็นหนี้อิออนประมาณ8ปียังไม่ได้จ่ายมีผลยังไงบ้างค่ะ หมดอายุความเมื่อไหร

  โดยคุณ   (27.55.174.222)     26 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 9

   สอบถามบัตร อิออน ว่าใช้งานได้มั้ย หรือว่าหมดอายุแล้วต้องการต่อบัตรทำงัย

  โดยคุณ นิรุต กุลวงศ์  (182.52.31.60)     8 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 8

   อยากรุว่าบัตรถ้าเราไม่ได้มีการใช้จะเป็นไรหรือปล่าวครับ

  โดยคุณ ampom  (27.55.144.209)     10 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 7

   เป็นหนี่อิออนอยู่8000บาทเกือบ2ปีตอนนี้ขึ้นมาหนึ่งเหมื่อนกว่าบาทคดีนี้จะหมดอายุความเมื่อไรครับ

  โดยคุณ ทัยน้อย  (58.9.106.14)     13 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 6

   ต้องการทราบว่าบัตรหมดอายุหรือยัง  ต้องการใช้เป็นบัตรเงินสดค่ะ

  โดยคุณ เทียรทิพย์ ฉิ่นฉิ้ว  (61.91.4.2)     14 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 5

   ต้องการเซ็คว่าบัตรหมดอายุยัง   ต้องการใช้เป็นบัตรเงินสดค่ะ

  โดยคุณ เทียรทิพย์ ฉิ่นฉิ้ว  (61.91.4.2)     14 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 4

  เป็นหนี้บัตรอิออน ไม่ถึง10000 แต่มีทนายทางอิออนโทรมาให้ไปชำระหนี้ที่หน้าศาลไม่งั้นจะส่งหมายศาลมาที่เจ้าบ้านตามทะเบียน ไม่ทราบว่า ทางทนายสามารถทำได้จริงไมค่ะ ช่วยตอบหน่อยค่ะ

  โดยคุณ PORN  (113.53.190.146)     16 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 3

  ดิฉันติดค่าผ่อนสินค้าอิออนมาเป็นระยะเวลา 10 ปี แล้วโดยขาดส่งงวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน 1,800

  บาท จะติดหนี้เครดิตยูโรอยู่หรือเปล่าค่ะ จะสามารถทำบัตรสินเชื่ออื่นได้หรือเปล่าค่ะ และถ้ายากใช้

  หนี้ตัวนี้ต้องไปติดต่อที่ไหนค่ะ  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ มดค่ะ  (203.158.157.90)     23 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 2

  เป็นหนี้บัตรเคดิตวงเงิน 30000บาทขาดส่งมาแล้วประมาณสามปี ทางบริษัทสามารถดำเดินคดีกับลูกหนี้ได้อย่างไรบ้างค่ะ แต่ในช่วงเวลาดั้งกล่าวก็มีจ.มมาแจ้งให้ชำระหนี้แต่ทางตัวดิฉันเองก็ไมเงินจะชำระทางบริษัทจะสามารถดำเดินคดีกับเราได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ณัฐนิชา  (183.88.251.62)     10 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1

  ตอนนี้มีเงินพร้อมที่จะชำระหนี้แล้วจะติดต่อกับฝ่ายไหนได้บ้างค่ะ เอาเงินสดมาจำนวน 8,000 บาท รวมดอกเบี้ยตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ค่ะ ตั้งแต่เดือน ม.ค.2549

  โดยคุณ ฑิฆัมพร   (124.121.238.244)     29 ต.ค. 2553

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด