ขั้นตอนการฟ้องคดีเงินกู้ | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ขั้นตอนการฟ้องคดีเงินกู้

 • ขั้นตอนการฟ้องคดีเงินกู้

            พอดีให้คนรู้จักกู้ยืมเงินไปจำนวน  45,000.-  บาท มีสัญญาลงชื่อผู้กู้และผู้ให้กู้เรียบร้อย(แต่ยังขาดอากรแสตมป์)  พยายามติดต่อลูกหนี้แล้วแต่หาตัวไม่พบ  จะดำเนินการฟ้องร้อง  อยากสอบถามว่ามีวิธีการอย่างไร 

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            1.การกู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนั้น  ต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ  จึงจะฟ้องบังคับคดีเรียกหนี้เงินได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 653
            2.เมื่อผู้ยืมผิดนัดชำระหนี้กู้ยืม  ก็ย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิของท่านผู้ให้กู้ในการที่จะรับชำระหนี้ท่านย่อมมีสิทธิฟ้องคดีเรียกให้ผู้กู้รับผิดชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 55 ประกอบ มาตรา 213
            3.โดยการฟ้องร้องคดีเรียกคดีเรียกหนี้เงินกู้  ท่านก็ต้องแต่งทนายความเข้าดำเนินคดีฟ้องร้องผู้กู้ยังศาลต่อไป  แนะนำให้ท่านนำสัญญากู้เข้ามาปรึกษากับทีมทนายความทนายคลายทุกข์ได้  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  และสอบถามค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีด้วยตัวท่านเอง หรือโทร. 02-948-5700 ต่อไป

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  มาตรา 55
    ถ้าผู้ไม่อยู่ได้ตั้งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจเฉพาะการอันใดไว้ ผู้จัดการทรัพย์สินจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการอันเป็นอำนาจเฉพาะการนั้นไม่ได้ แต่ถ้าปรากฏว่าการที่ตัวแทนจัดทำอยู่นั้นอาจจะเสียหายแก่ผู้ไม่อยู่ ผู้จัดการทรัพย์สินจะร้องขอให้ศาลถอดถอนตัวแทนนั้นเสียก็ได้

  มาตรา 213  ถ้าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชำระหนี้ของตน เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับชำระหนี้ก็ได้ เว้นแต่สภาพแห่งหนี้จะไม่เปิดช่องให้ทำเช่นนั้นได้
  เมื่อสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับชำระหนี้ได้ ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำการอันหนึ่งอันใด เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับให้บุคคลภายนอกกระทำการอันนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้ แต่ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำนิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไซร้ ศาลจะสั่งให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได้
  ส่วนหนี้ซึ่งมีวัตถุเป็นอันจะให้งดเว้นการอันใด เจ้าหนี้จะเรียกร้องให้รื้อถอนการที่ได้กระทำลงแล้วนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่าย และให้จัดการอันควรเพื่อกาลภายหน้าด้วยก็ได้
  อนึ่งบทบัญญัติในวรรคทั้งหลายที่กล่าวมาก่อนนี้ หากระทบกระทั่งถึงสิทธิที่จะเรียกเอาค่าเสียหายไม่

  มาตรา 653 การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่
  ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 5   

 • ความคิดเห็นที่ 100

  รบกวนหน่อยนะคะคือมีคนกูเงินแม่ไปสองแสนกว่าบาทมีสัญญากูยืมค่ะแต่เขาเบี้ยวมาตลอดทุกวันนี้เขาไม่จ่ายคืนเลยค่ะผ่านมาหลายปีแล้วดอกเบี้ยก็ไม่เอาแล้วนะคะเราขอแค่ต้นคืนเขายังเบี้ยวเลยค่ะอ้างว่าไม่มีตลอดแล้วนี่ก็ย้ายบ้านไปแล้วแต่รู้นะคะว่าเขาอยู่ไหนคือเมื่อก่อนเป็นเพื่อนกับแม่ค่ะ

  โดยคุณ ฝัน  (223.24.17.240)     5 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 99

  ให้เพื่อนยืมเงินไป 110,000.- บาท ว่าจะจ่ายคืนให้ทุกเดือน ไม่ทันจะจ่ายเพื่อนชิงลาออกจากงาน และไม่ยอมจ่ายหนี้เลย มีเอกสารครบสัญญาและสลิปในการโอนเงิน ได้แจ้งทนายแล้วเสียเงินอีก 15,000.-ค่าทนาย แต่ไม่ได้เรื่องอะไรเลย เหมือนเขาไม่ตามเรื่องให้ตั้งแต่ พ.ศ.2550 ข้าพเจ้าทำอย่างไรบ้าง ขอบคุณมากๆค่ะ 

  โดยคุณ ลัดดา คำแก้ว  (58.11.18.195)     26 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 98

  รบกวนด้วยคับ ไม่มีเงินที่จะจ้างทนาย ฟ้องคดีคับ มีเพื่อนยืมเงินไป 400,000 กว่า ถ้าคดี เรียบร้อยเเล้วหรือได้เงินคืนยินดีให้ค่าตอบเเทนคับ 0885021164  รบกวนด้วยนะคับ

  โดยคุณ สุรเดช  (183.88.249.34)     26 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 97

  เพื่อนบ้านกู้เงินนอกระบบ ผมเป็นคนค้ำประกัน แต่ไ่ม่ได้เซ็นเอกสารอะไรเลย มีแต่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน คนที่กู้ไม่ยอมจ่ายเงิน แล้วผมก็ไม่มีเงินจ่าย แต่คนที่มาเก็บเงินก็ไม่ฟังจะเอาเงินอย่างเดียว คนที่กู้บอกว่าจะแจ้งตำรวจจับพวกเงินกู้  ผมไม่รู้จะทำยังไงผมเป็นคนจนมีรายได้น้อย ต้องหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวอีก ต้องทำไงดี

  โดยคุณ นำชัย. ไววิชา  (110.171.237.76)     24 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 96

  มีเพื่อนบ้านยืมเงินไป52000.฿คิดดอกเบียร้อยละ2%และตกลงเซ้นสัญญากันเรียบร้อยโดนลูกหนีจะผ่อนให้ทุกวันที่1และ16ของเดือนวิกละ3000หรือเดือนละ6000.฿จำนวน10เดือนแต่ลูกหนีกับไม่จ่ายตามกำหนดและนิ่งเงียบจะฟ้องร้องเค้ายังไงดีคร่

  โดยคุณ สาลินี  (27.55.69.205)     18 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 95

   สอบถามค่ะ มีคนยืมเงินไป80,000 ได้ทำสัญญาเงินกู้ และมีหลักประกันเปนโฉนด แต่ยังไม่ได้โอน แล้วก้ไม่เคยชำระดอกเบี้ยเลย ถึงกำหนดชำระคืนเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก้เงียบ ไม่ติดต่อแถมยังบล็อคเฟส บล็อคไลอีก โทรไปก็ติดต่อไม่ได้หนีตลอด คือต้องการให้เค้าโอนโฉนดให้ควรทำยังงัยต่อดีค่ะ

  โดยคุณ นันทน์ญานาถ พูลสวัสดิ์  (182.232.37.90)     4 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 94

   ถ้าสัญญาเงินกู้ตัวจริงหายแต่มึสำเนาถ่ายเอกสารไว้สามารถใช้ฟ้องร้องได้ไหม

  โดยคุณ บี  (31.201.110.112)     29 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 93

   คือน้องยืมโดยมีสัญญากู้ สี่เดือน อีกเดือนจะหมดสัญญา แต่ไม่ยอมคืนเงิน เราควรจะทำอย่างไร หนึ่งต้องไปแจ้งความก่อนไหม 2 หลังจากครบสัญญา แล้วไม่ยอมคืนสัญญาจะยังมีผลไหมคับ 

  โดยคุณ วัฒน์  (1.46.173.224)     23 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 92

   ถ้าข้าราชการเป็นท้าวแชร์ แชร์เกิดล้ม ท้าวไม่คืนเงินลูกแชร์ ลูกแชร์สามารถทำอะไรกับท้าวที่เป็นข้าราชการได้บ้างค่ะ

   

  โดยคุณ ชนาภรณ์  (182.232.82.225)     17 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 91

   ผู้กู้ กู้ยืมเงินไป 30,000 บาท มีลายมือชื่อ ผู้กู้และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แต่ผู้กู้ไม่ชำระหนี้ ในสัญญากำหนดชำระ 10 งวด โดยงวดแรกเมื่อเดือน พ.ย. ปี 2556 แต่ผุ้กู้ขอเลื่อนมาตลอดและไม่ได้ชำระเลย จากนั้นก็ขาดการติดต่อไป จนกระทั่งเมื่อเดือน มกราคม ปี 2559 ผู้กู้ติดต่อมา ขอผ่อนชำระ และได้โอนเงินมาชำระเป็นจำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาท) หลังจากนั้นบอกว่าจะจ่ายในสิ้นเดือนแต่ละเดือน พอถึงสิ้นเดือน เจ้าหนี้ส่งข้อความทวงถาม ก็บอก เดือนหน้า จนกระทั่งเมื่อเดือน มิถุนายน 2559 ก็ขาดการติดต่อ ไม่สามารถตอดต่อได้ จนถึงปัจจุบัน 

   

  ถ้าเป็นกรณี แบบนี้ ควรทำเช้นไร ครับ

  โดยคุณ รุจ  (182.232.58.46)     17 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 90

   ลูกหนี้นำโฉนดที่ถูกอายัตแล้วมากกู้แต่ในตอนที่มาตั้งโฉนดไม่ได้ประทัับตราอายัตมีการทำหนังสื่อสัญญากู้เรียบร้อยถวงถามไปหลายครั้งแต่ปฏิเสธลูกหนี้ทำงานราชการอย่างนี้ฟ้องคดีฉ้อโกงได้ไหมคะ

  โดยคุณ J  (113.53.14.109)     11 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 89

   ให้กู้ยืมเงินไม่มีสัญญามีแต่สำเนาผู้กู้พร้อมลายเซ็นส่งมาเป็นรูปถ่ายและข้อความขอยืมเงินในโทสับสามารถตามได้มั้ยค่ะ

   

  โดยคุณ Joy  (110.171.171.21)     7 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 88

   มีสัญญาเงินกู้

  โดยคุณ   (171.97.76.21)     5 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 87

   ทำสัญญายืมเงินกับนาง ก.150,000 บาท มีใบ นส.3 ก.เป็นหลักค้ำประกัน แต่นาง ก.นำเงินไปให้นาง ข.ทั้งหมด สัญญากู้ 6 เดือน ขณะนี้ครบ 12 เดือนแล้วยังไม่ได้คืนแม้แต่บาทเดียว  พอทวงกับนาง ก. แต่นาง ก.ให้ผมไปทวงกับนาง ข. เพราะเงินอยู่ที่นาง ข. อยากเรียนถาม  ว่า ผมสามารถฟ้องร้องนาง ข.ได้หรือไม่ เพราะสัญญากู้ไม่ใช่ชื่อนาง ข.ครับ ขอบคุณครับ

  โดยคุณ นคร  (223.204.15.187)     21 ก.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 87

   ฟ้องนางข.ไม่ได้ ฟ้องตามชื่อในสัญญาครับ

  โดยคุณ   (182.232.106.43)     30 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 86

  i maria brown has come to assist you in all your financial  issues, including paying your bills and setting up of a buisness of your dream by assisting you with a loan at 2% interest rate for any amounth . contact us on email or via our customers care number +16303136879

  โดยคุณ maria brown  (197.210.224.54)     14 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 85

   ให้คนรู้จักยืมเงิน ทำสัญญากู้ยืม ลงรายมือชื่อผู้กู้ แต่ไม่มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ จะฟ้องต่อศาลได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ

  โดยคุณ   (71.57.178.17)     14 ก.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 85

   ฟ้องศาลได้เลยครับ

  โดยคุณ rute227755  (182.232.106.43)     30 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 84

   กู้ยืม20000กว่ามีเอกสารสัญญาเงินกู้แต่ผิดนัดไม่ส่งเลยต้องทำไงคะ

  โดยคุณ   (27.55.199.10)     19 มิ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 84

   ฟ้องศาลครับ

  โดยคุณ ทนายกิตติพงษ์0822142246  (49.229.118.243)     19 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 83

   รบกวนหน่อยครับ มีคนยืมเงินไป 260000 บาท มีสัญญาเงินกู้ ถูกต้อง กำหนดคืน ปลายปีที่แล้ว  ยังสามารถติดต่อได้อยู่บ้างแต่เบี้ยวมาตลอด ไม่มีบัตรปขช ของเค้า เคยสืบดู ชื่อที่เรารู้กับนามสกุลอาจไม่ใช่ ชื่อจริง เราเลยยังฟ้องศาลไม่ได้ ต้องทำยังไงครับ และ พวกนี้มีอายุความกี่ปีครับ ขอบคุณมากเลยครับ

  โดยคุณ   (27.55.214.188)     29 พ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 83

   อายุความ 10 ปีครับ

  โดยคุณ ทนายกิตติพงษ์0822142246  (49.229.104.119)     31 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 82

   เป็นผู้คำประกันเงินกู้ จำนวน 200,00 บาท ซึ่งลูกหนี้เป็นคนที่เคยร่วมงานกันมาก่อน แต่ตอนนี้เค้าไปทำงานที่ใหม่และ ชำระไว้ 30,000 และไม่ชำระหนี้อีกเลย ผู้ค้ำจะต้องรับสภาพหนี้แทนเจ้าหนี้..จะมีวิธีทางไหนคะ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่ดี นะคะ

  โดยคุณ สร้อยหวาย พัดเงิน  (223.24.90.49)     3 พ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 82

   ตกลงกับเจ้าหนี้เลยครับ เพราะคนค้ำต้องรับผิด

  โดยคุณ ทนายกิตติพงษ์0822142246  (49.229.104.119)     31 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 81

  รายแรกเพื่อน ทำงานข้าราชการ ยืมเงินไป60,000บาท และยืมเพิ่มรวมแปดหมื่นโดยเซ็นต์สัญาเช่าใช้บัตรข้าราชการค้ำ นี่หลายปีแล้ว

   

  แต่ทวงเท่าไหร่ก็ไม่ได้แถมบล็อคเฟสเปลี่ยนชื่อ ทำไงคะถึงจะได้เงินคืนในขณะที่เขามีเงินซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมใบหลายหมื่นรองเท้าแพงๆรถBMWอย่างหรุ เราสิต้องทำงานกว่าจะได้เงินมาช่วยเขาในขณะเดือดร้อนเหนื่อยแทบตาย ฟ้องได้ไหม ค่าใช้จ่ายคุ้มไหมคะ

  โดยคุณ มนัสพันธน์ พีโค่  (58.8.69.30)     20 เม.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 81

   ฟ้องศาลบังคับให้ได้ครับ

  โดยคุณ ทนายกิตติพงษ์0822142246  (49.229.62.18)     1 พ.ค. 2559

 •  1  2  3 .. 5   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด