X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ขั้นตอนการฟ้องคดีเงินกู้

 • ขั้นตอนการฟ้องคดีเงินกู้

            พอดีให้คนรู้จักกู้ยืมเงินไปจำนวน  45,000.-  บาท มีสัญญาลงชื่อผู้กู้และผู้ให้กู้เรียบร้อย(แต่ยังขาดอากรแสตมป์)  พยายามติดต่อลูกหนี้แล้วแต่หาตัวไม่พบ  จะดำเนินการฟ้องร้อง  อยากสอบถามว่ามีวิธีการอย่างไร 

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            1.การกู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนั้น  ต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ  จึงจะฟ้องบังคับคดีเรียกหนี้เงินได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 653
            2.เมื่อผู้ยืมผิดนัดชำระหนี้กู้ยืม  ก็ย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิของท่านผู้ให้กู้ในการที่จะรับชำระหนี้ท่านย่อมมีสิทธิฟ้องคดีเรียกให้ผู้กู้รับผิดชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 55 ประกอบ มาตรา 213
            3.โดยการฟ้องร้องคดีเรียกคดีเรียกหนี้เงินกู้  ท่านก็ต้องแต่งทนายความเข้าดำเนินคดีฟ้องร้องผู้กู้ยังศาลต่อไป  แนะนำให้ท่านนำสัญญากู้เข้ามาปรึกษากับทีมทนายความทนายคลายทุกข์ได้  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  และสอบถามค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีด้วยตัวท่านเอง หรือโทร. 02-948-5700 ต่อไป

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  มาตรา 55
    ถ้าผู้ไม่อยู่ได้ตั้งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจเฉพาะการอันใดไว้ ผู้จัดการทรัพย์สินจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการอันเป็นอำนาจเฉพาะการนั้นไม่ได้ แต่ถ้าปรากฏว่าการที่ตัวแทนจัดทำอยู่นั้นอาจจะเสียหายแก่ผู้ไม่อยู่ ผู้จัดการทรัพย์สินจะร้องขอให้ศาลถอดถอนตัวแทนนั้นเสียก็ได้

  มาตรา 213  ถ้าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชำระหนี้ของตน เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับชำระหนี้ก็ได้ เว้นแต่สภาพแห่งหนี้จะไม่เปิดช่องให้ทำเช่นนั้นได้
  เมื่อสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับชำระหนี้ได้ ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำการอันหนึ่งอันใด เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับให้บุคคลภายนอกกระทำการอันนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้ แต่ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำนิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไซร้ ศาลจะสั่งให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได้
  ส่วนหนี้ซึ่งมีวัตถุเป็นอันจะให้งดเว้นการอันใด เจ้าหนี้จะเรียกร้องให้รื้อถอนการที่ได้กระทำลงแล้วนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่าย และให้จัดการอันควรเพื่อกาลภายหน้าด้วยก็ได้
  อนึ่งบทบัญญัติในวรรคทั้งหลายที่กล่าวมาก่อนนี้ หากระทบกระทั่งถึงสิทธิที่จะเรียกเอาค่าเสียหายไม่

  มาตรา 653 การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่
  ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 6   

 • ความคิดเห็นที่ 113

   เล่นแชรทองผ่อนมา3งวดงวดที่4ไม่มีส่งเพราะโดนท้าวบ้านอื่นโกงเเละไม่ได้ทำงานตอนนี้ช็อตมาดแต่ทำสันยาเงินกุ้ท้าวเาวบ้านอื่นโกงเเละไม่ได้ทำงานตอนนี้ช็อตมาดแต่ทำสันยาเงินกุ้ท้าวเเชรเเจ้งความไม่ทราบคดีแพ่งหรือต้องถุกตำรวจจับคะยอด10เชรเเจ้งความไม่ทราบคดีแพ่งหรือต้องถุกตำรวจจับคะยอด10000

  โดยคุณ Kea  (119.76.101.45)     15 มี.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 112

   ลูกหนี้ไม่ยอมขึ้นศาล ไม่ยอมทำอะไรสักอย่างทำอย่างไรดีแล้วไม่มีทรัพย์สินอีก บัตรเอทีเอ็มยังเป็นชื่อของผู้อื่น ท้อมากเรยตอนนี้เงินตั้งเยอะ ทำอย่างไรดีครับ (ตอนนี้หาตัวไม่เจอครับ)

  โดยคุณ Yochi  (1.47.128.15)     11 มี.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 111

  ทำหนังสือสัญญากู้เงิน ระบุว่ามาร่วมลงทุน ได้รับผลตอบแทน 6% ต่อเดือน แต่ไม่จ่ายดอกเบี้ยมา3 เดือนแล้ว ไม่ได้ระบุวันคืนเงิน เคสนี้ทำไงดีคะ ถึงจะได้คืน ต้นก็ยังดี

  โดยคุณ นรินพร นิลดวง  (61.90.20.216)     10 มี.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 110

  กรณีของผม (คู่กรณีเป็น ชาวต่างชาติ) ถูกคู่กรณีขับรถยนต์เก๋ง กลับรถตัดหน้า ระยะกระชั้นชิด ทำให้ผมซึ่งขับขี่จักรยานยนต์มาทางด้านทางตรงในช่องที่ 1 ไม่สามารถหยุดรถได้ทัน ทำให้ชนเข้าไปกลางลำตัวรถคู่กรณีอย่างจัง ผมได้รับเจ็บจากการชน "ขาหัก" รถยนต์เก๋งคู่กรณี ไม่มีประกันภัยอุบัติเหตุ มีเพียง พรบ.รถยนต์เท่านั้น ซึ่งทาง พรบ.คู้กรณีจ่ายเงินช่วยเหลือค่าผ่าตัด มาเพียง 30,000 บาท อีกจำนวน 96,759 บาท ทางประกันสังคมของผม เป็นผู้จ่าย ซึ่งตรงนี้ ทางคู่กรณีบอกเพียงว่า "ในเมื่อคุณมีประกันสังคมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว ทางเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องชดใช้ให้ตามที่ร้องขอได้ เพราะคุณก็ไม่ได้ใช้เงินส่วนตัวจ่ายค่าอะไรอยู่แล้ว" แบบนี้ ผมสามารถร้องขอได้จำนวนเท่าไร และ ตลอดระยะเวลาที่ผมเข้ารับการรักษา ทางคู่กรณีไม่เคยมาเยี่ยม หรือ ติดต่อพูดคุยแม้แต่ครั้งเดียว มีแต่ทางเรา ติดต่อขอพูดคุยด้วยอยู่ฝ่ายเดียว 

  โดยคุณ อำพล   (49.49.243.72)     7 มี.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 109

  เจ้าหนี้ให้ทำสัญญา400000 บาทแต่ความจิงเป็นต้นบวกดอกรวมยุเป็นดอกร้อยละ10ต่อ 5วันมีหลักฐานการจ่ายดอกมาตลอดแต่เจ้าหนี้บังคับให้เซ็นต์สัญญา อยากปรึกษาทำไงดี

  โดยคุณ jeab  (180.183.248.131)     24 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 108

   เล่นแชร์ค่ะ ต้น26000ค้างส่งยุ14100 (ไม่สามารถส่งต่อได้เพราะดอกแพง)

  ส่งสันยาเงินกุ้แบบเขียนแนบบัตรประชาชนส่งทางไลน์ ท้าวแชร์ถ่ายเอกสารไปแจ้งความเข้าผิดเราได้ไหมค่ะ

   

  โดยคุณ po  (182.232.153.88)     18 ก.พ. 2560

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 108

   ผิดสัญญากู้ยืมเงินเป็นคดีแพ่ง ไม่สามารถแจ้งความได้เพราะไม่ใช่คดีอาญา

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.93.208)     16 มี.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 107

   ให้เค้ายืมเงิน 212,000 บาท ตกลงกันที่ดอก3%ต่อเดือน ยืมมาสองปีแล้วค่ะ ปัจจุบันไม่เคยได้ดอกเบี้ยและเงินต้นมา1ปีแล้วค่ะ มีสัญญาเงินกู้ไม่ด้ระบุวันที่และอัตราดอกเบี้ย ฟ้องร้องแล้วจะได้อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ต่อปีค่ะ ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มบะลายแต่ความจริงมีการให้ผู้อื่นเปิดบัญชีทางการเงินรวมทั้งเป็นเจ้าของกิจการแทน จะฟ้องข้อหาอะไรได้บ้างค่ะ

  #ขอบพระคุณมากๆค่ะ.

   

  โดยคุณ   (1.46.172.138)     4 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 106

  ขอให้เป็นวันที่ดี

  ผม Richard Cosmos ผู้ให้กู้เงินส่วนตัว ฉันให้ออกเงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปีและอยู่ในปริมาณของ $ 1,000.00 - การ $ 500,000,000.00 ด้วยการระดมทุนโครงการ 100% มีเงินให้สินเชื่อที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันที่มีอยู่ เรามีการรับประกันในการให้บริการทางการเงินที่ออกให้กับลูกค้าของเราจำนวนมากทั่วทุกมุมโลก กับแพคเกจการให้กู้ยืมเงินที่มีความยืดหยุ่นของเราเงินให้กู้ยืมสามารถประมวลผลและการโอนเงินให้กับผู้กู้ภายในเวลาที่สั้นที่สุด เราดำเนินงานภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนและเข้าใจได้และเรามีเงินให้สินเชื่อทุกชนิดให้กับลูกค้าที่สนใจ บริษัท , บริษัท , และทุกชนิดขององค์กรธุรกิจภาคเอกชนและนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ติดต่อเราตอนนี้ได้ที่: (richardcosmos5@gmail.com)

  ข้อเสนอเงินกู้
   

  โดยคุณ Mr. Richard Cosmos  (105.112.36.255)     1 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 105

   ถ้าสัญญาเงินกู้เซ็นทุกอย่างเรียบร้อยยกเว้นจำนวนสามารถฟ้องได้ไหมค่ะและหนังสือยอมรับสภาพหนี้ก็ไม่ได้ลงจำนวนเงินค่ะ

  โดยคุณ ga  (49.228.96.29)     5 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 104

  ให้แม่ค้าในโรงเรียนรู้จักกันแต่ไม่ใช่ญาติยืมเงินไปใช้ในงานศพญาติเขาและซ่อมรถยนต์ืืจำนวนเงิน 48,000 บาท  วันที่ 28 กรกฎาคม 2558  ลูกหนี้บอกว่าจะใช้วันที่15 สิงหาคม  เจ้าหนี้ว่าไม่นานก้อเลยช่วยเพราะเขาบอกว่าปู่เขายืมเงินสหกรณ์ครูเงินออกจะแบ่งให้ลูกเอามาใช้หนี้เราก้อเลยเชื่อและช่วยไป  ณ ตอนนี้ถูกโกหกหลายรอบจนอายทวงหนี้คิดว่าจะไม่ไดคืนรอให้โอกาสถึงสิ้นเดือนพ.ย. นี้

  โดยคุณ มัทนพร เพชรนก  (110.77.238.240)     11 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 103

   ให้เจายืมเงินไป 350000 บาทยังไม่หมดสัญญาแจ้งความได้เลยไหมค่ะแล้วถ้าหมดสัญญา/เกินเวลาที่จะเขาไม่คืน จะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ นิตยา  (223.205.199.47)     8 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 102

   ให้ คนรู้จัก ยืม เงินไป 220,000.- บาท ค่ะ ให้เขาเซ็นต์ ในบัตรประชาชนไว้ แต่ตอนนี้เค้าไม่ยอมใช้เงินคืน ไม่ทราบว่าเราสามารถฟ้องร้องได้มั้ยค่ะ

  โดยคุณ วิไลลักษณ์ พรหมจิตวราพัน  (125.25.81.230)     31 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 101

   คนรู้จักมายืมเงินทำสัญญาเงินกู้ จำนวน26000 ถึงกำหนดไม่ใช้คืนให้..แจ้งความแล้ว ก็อ้างว่าไม่ได้ทำงานและมีลูกต้องเลี้ยวดูไม่มีเงินคืนให้ต้องทำอย่างไรคะ

  โดยคุณ กอบกุล  (101.109.91.111)     25 ต.ค. 2559

 •  1  2  3 .. 6   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด