X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ขั้นตอนการฟ้องคดีเงินกู้

 • ขั้นตอนการฟ้องคดีเงินกู้

            พอดีให้คนรู้จักกู้ยืมเงินไปจำนวน  45,000.-  บาท มีสัญญาลงชื่อผู้กู้และผู้ให้กู้เรียบร้อย(แต่ยังขาดอากรแสตมป์)  พยายามติดต่อลูกหนี้แล้วแต่หาตัวไม่พบ  จะดำเนินการฟ้องร้อง  อยากสอบถามว่ามีวิธีการอย่างไร 

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            1.การกู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนั้น  ต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ  จึงจะฟ้องบังคับคดีเรียกหนี้เงินได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 653
            2.เมื่อผู้ยืมผิดนัดชำระหนี้กู้ยืม  ก็ย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิของท่านผู้ให้กู้ในการที่จะรับชำระหนี้ท่านย่อมมีสิทธิฟ้องคดีเรียกให้ผู้กู้รับผิดชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 55 ประกอบ มาตรา 213
            3.โดยการฟ้องร้องคดีเรียกคดีเรียกหนี้เงินกู้  ท่านก็ต้องแต่งทนายความเข้าดำเนินคดีฟ้องร้องผู้กู้ยังศาลต่อไป  แนะนำให้ท่านนำสัญญากู้เข้ามาปรึกษากับทีมทนายความทนายคลายทุกข์ได้  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  และสอบถามค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีด้วยตัวท่านเอง หรือโทร. 02-948-5700 ต่อไป

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  มาตรา 55
    ถ้าผู้ไม่อยู่ได้ตั้งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจเฉพาะการอันใดไว้ ผู้จัดการทรัพย์สินจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการอันเป็นอำนาจเฉพาะการนั้นไม่ได้ แต่ถ้าปรากฏว่าการที่ตัวแทนจัดทำอยู่นั้นอาจจะเสียหายแก่ผู้ไม่อยู่ ผู้จัดการทรัพย์สินจะร้องขอให้ศาลถอดถอนตัวแทนนั้นเสียก็ได้

  มาตรา 213  ถ้าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชำระหนี้ของตน เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับชำระหนี้ก็ได้ เว้นแต่สภาพแห่งหนี้จะไม่เปิดช่องให้ทำเช่นนั้นได้
  เมื่อสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับชำระหนี้ได้ ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำการอันหนึ่งอันใด เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับให้บุคคลภายนอกกระทำการอันนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้ แต่ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำนิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไซร้ ศาลจะสั่งให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได้
  ส่วนหนี้ซึ่งมีวัตถุเป็นอันจะให้งดเว้นการอันใด เจ้าหนี้จะเรียกร้องให้รื้อถอนการที่ได้กระทำลงแล้วนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่าย และให้จัดการอันควรเพื่อกาลภายหน้าด้วยก็ได้
  อนึ่งบทบัญญัติในวรรคทั้งหลายที่กล่าวมาก่อนนี้ หากระทบกระทั่งถึงสิทธิที่จะเรียกเอาค่าเสียหายไม่

  มาตรา 653 การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่
  ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3   

 • ความคิดเห็นที่ 59

   สวัสดี !
  คุณไม่จำเป็นต้องบริการสินเชื่อที่ถูกต้องและรวดเร็ว?

  สมัครตอนนี้และได้รับเงินของคุณอย่างเร่งด่วน!

  * ยืมระหว่าง $ 10,000 ถึง $ 50,000,000 บาท
  * เลือกระหว่าง 1 ถึง 30 ปีในการชำระคืน
  * ข้อกำหนดและเงื่อนไขการกู้ยืมเงินที่มีความยืดหยุ่น
  แผนทั้งหมดเหล่านี้และอื่น ๆ ติดต่อเราตอนนี้
  ติดต่อเราผ่านทาง email: msfavourpetersonloanfirm@gmail.com

  ความนับถือ
  การจัดการ
  ติดต่อสินเชื่อ Speedy ของคุณตอนนี้ !!

  โดยคุณ Ms Favour  (41.66.208.189)     25 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 58

  ดิฉันกลุ่มมากตอนนี้ ให้เพื่อนยืมเงินไป 350,000 บาท มีหลักฐานสัญญากู้ยืมครบ ยืนฟ้องศาลแล้ว ลูกหนี้ ประนอมหนี้ขอผ่อนใช้เป็นเดือน ทำสัญญาที่ศาลตกลงผ่อนเดือนละ10,000 บาท ลูกหนี้ผ่อนได้ 3 เดือน ก็หยุดส่ง จะให้ทนายทำเรื่องบังคับคดีให้ก็ไม่คืบหน้า ตอนนี้ดิฉันกลุ้มใจมาก ไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไป ถึงจะได้เงินคืน. ตอนนี้รู้ว่าลูกหนี้เอาที่ไปจำนองหลังจากดิฉันฟ้อง แล้วทรัพย์สินผู้ค้ำประกันเราก็ไม่รู้ว่าจะยึดอะไรได้บ้าง ตอนนี้กลุ้มใจมาก ยื่นฟ้อง สิงหาคม 2557 ตอนนี้จะครบปีแล้วยังไม่รู้ว่าจะได้เงินตอนใหน คุณคิดว่าคดีแบบนี้จะได้เงินใหม ศาลก็ฟ้องแล้ว ทำทุกอย่างเพื่อจะให้ได้เงินคืน

  โดยคุณ   (101.108.87.134)     21 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 57

   ให้เขายืมเงิน 40,000 บาท  โดยในหนังสือกู้ยืม ระบุชื่อผู้กู้ บ้านเลขที่ โดยที่ในหนังสือกู้ยืมเขียนว่า (ข้อ 2 เพื่อเป้นหลักฐานในเงินซึ่งข้าพเจ้ากู้ไปนี้ ข้าพเจ้าได้นำ บ้านซึ่งข้าพเจ้าอาสัยอยู่ ตามบ้านเลขที่ข้างต้น ให้ถือเป็นประกัน) แต่ไม่ได้ให้โฉนดมา (ข้อ4. เข้าพเจ้ายอมให้ ค่าเช่าบ้านที่ข้าพเจ้าอาศัย แก่ท่านทุกเดือนไป) โดยที่ตกลงกันว่าจะจ่ายเดือนละ 3800 บาท แต่เขาไม่ได้จ่ายทั้งต้นทั้งดอก และยังบอกว่าถ้าอยากได้เงินก้ไปฟ้องเอาสิ ผมจะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อทำเรื่องฟ้อง และฟ้องแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างครับ

  โดยคุณ ฮาเล็ม ดอเลาะ  (202.28.68.33)     13 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 56

  สอบถามค่ะ

  ให้เพื่อนยืมเงิน 5,000 บาท มีเอกสารให้เซ็นต์ (ไม่ทราบต้องติดอากรณ์สแตมป์เท่าไหร่คะ)

  และเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อนไม่มาทำงาน หลายคนโทรติดต่อไม่ได้

  และเมื่อทราบว่าเค้าจะไม่กลับมาทำงานแล้ว จึงได้รู้ว่าเค้าได้ยืมเงินจากหลายคนก่อนออกจากบริษัท 

  ยืมคนที่ 1 จำนวนเงิน 2,000 บาท

  ยืมคนที่ 2 จำนวนเงิน 3,000 บาท

  และยืมดิฉัน จำนวนเงิน 5,000 บาทรวมทั้งสิ้น 10,000 บาทถ้วน โดยแต่ละคนเค้าสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยให้ร้อยละ 15/เดือน

  สามารถดำเนินคดีใดๆ กับเค้าได้บ้างคะ กำหนดคืนในสัญญาวันที่ 29 หรือ 30 มิถุนายน 2558 นี้

  แต่กลัวไม่ได้คืน สามารถแจ้งความฐานยักยอกทรัพย์ หรืออื่นๆ ได้ไหม

  ขอบคุณมากค่ะ 

  ***จำนวนเงินแม้ไม่มาก แต่ความรู้สึกว่าถูกหลอกถูกโกงมันมากกว่าค่ะ***

  โดยคุณ เมย์  (180.183.9.112)     10 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 55

   ให้ครู กทม. ยืมกู้เงิน 60000 บาท  มีสัญญาเงินกู้ ลงลายมือชื่อคนกู้  และคนค้ำ  พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรบอกว่าจะคืน เดือน ธ.ค. 57   จนป่านนี้ยังไม่คืน  โทรหาก็ไม่รับสาย  บางทีก็ปิดเครื่อง ส่งขอความไปก็เงียบ  แบบนี้เราต้องทำไงดีค่ะ  จะฟ้องเลยได้ไหม

  โดยคุณ Poopa  (66.249.82.138)     8 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 54

  ให้ครูยืมเงินไปเป็นจำนวนเงิน 70000 บาท โดยที่ตอนแรกครูท่านนี้บอกว่าจะคืนภายใน 2-3 เดือน จึงให้ยืมไป แต่ตอนนี้ 3 ปี แล้วค่ะ ยังไม่มีวี่แวว ว่าจะได้คืน โทรไปก็ไม่รับ ส่งข้อความไปก็นิ่งเฉย ควรทำอย่างไรดีคะ

  โดยคุณ ฺBell  (125.24.91.83)     26 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 53

   ดิฉันกลุ่มมากตอนนี้ ให้เพื่อนยืมเงินไป 400,000 บาท มีหลักฐานสัญญากู้ยืมครบ ยืนฟ้องศาลแล้ว ลูกหนี้ ประนอมหนี้ขอผ่อนใช้เป็นเดือน ทำสัญญาที่ศาลตกลงผ่อนเดือนละ 5,000 บาท ลูกหนี้ผ่อนได้ 2 เดือน ก็หยุดส่ง จะให้ทนายทำเรื่องบังคับคดีให้ก็ไม่คืบหน้า ตอนนี้ดิฉันกลุ้มใจมาก ไม่รู้จะทำงานอย่างไรต่อไป ถึงจะได้เงินคืน. ถึงบังคับคดีก็ไม่รู้จะยึดทรัพย์อะไรได้บ้างเพราะลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินเลย แล้วทรัพย์สินผู้ค้ำประกันเราก็ไม่รู้ว่าจะยึดอะไรได้บ้าง เพราะสามีผู้ค้ำไม่ได้ลงชื่อยินยอม ทั้งกลุ้มใจทั้งเจ็บใจเพราะตอนลูกหนี้ยืมนั้นบอกว่าแม่ป่วยเราก็สงสาร ลูกหนี้เป็นข้าราชการ อบต. ผู้ค้ำประกันมีตำแหน่งเป็นคลัง อบต.  อยากรู้ว่าเราจะฟ้องอย่างอื่นได้หรือไม่  กรุณาตอบกลับด้วยค่ะ และขอขอบพระคุณ ท่านผู้มีความรู้ด้านกฏหมายที่ช่วยให้ความรู้ค่ะ

  โดยคุณ ทุกข์ของเจ้าหนี้  (49.230.121.208)     4 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 52

   ผมกู้เงินคนใยบริษัทมานาน กว่า4ปี ในอัตราร้อยละ10บาท เจ้าหนี้ ยึดบัตรเอทีเอ็มไปกดเองเพื่อหักดอกและต้นทุกเดือน ทำให้ผมเงินไม่พอเลยต้องวนกู้อยุ่เรื่อยๆไม่จบสักที แต่ไม่มีการทำสัญญาเงินกุ้แต่อย่างไร เลย 

  และอยู่มาเดือน ตุลาคม ที่ผ่านมาผมถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ให้ออกจากงานกะทันหัน และไม่ได้รับค่าชดเชย จากนายจ้าง (ตกงานกะทันหัน) หลังจากนั้น เจ้าหนี้ ได้ทวงถามหนี้ และกลัวไม่ได้ เงินคืน จึงเอาหนังสือสัญญาเงินกู้มาให้ผม เซนต์ อยู่ที่ห้องพัก หลังจากผมถูกเลิกจ้างมาแล้ว 2อาทิตย์ แต่ยอดหนี้ ไม่ได้ระบุ มา ดวยความที่ผมได้คุยแล้วว่าถ้าหากผมฟ้องร้องการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ชนะแล้วได้กลับเข้าไปทำงานเหมือนเดิม ผมจะใช้หนี้ให้ ตามที่ได้คุยกัน แต่ตอนนี้ผมสู้คดีแรงงานนี้อยู่ เลยไม่ได้ทำงานไม่มีรายได้เลย แต่แล้วอยู่ๆ ผ่านมา 2เดือน มีหมายศาลมาจากเจ้าหนี้ ให้ผมชำระหนี้ ซึ่งยอดเงินหนี้ เกินที่ผม กู้มา

  ในลักษณะ แบบนี้ผมต้องทำอย่างไรครับ ก็ตอนนี้ผมตกงาน ไม่มีรายได้เลยครับ ตกงานมา4เดือนเดือนและไปศาลแรงงานมา 3 รอบแล้ว ครับ  แต่เรื่องที่ผมถูกฟ้องเรื่องหนี้เงินกู้นี้ ศาลนัด แรก วันที่ 9 มีนาคม2558 นี้ครับที่ จ.สระบุรี ช่วยแนะนำด้วยครับ วันจันทร์ นี้ต้องขึ้นศาลแล้วครับ

  คดีดำหมายเลข 1411   2557

   

   

   

   

   

  โดยคุณ กุมภวา  (103.246.25.234)     6 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 51

   โทรหาเขาว่าจะขอกู้30000แต่เขาให้โอนเงินมาก่อน10000แต่หนุบอกว่าไม่มีแล้วก้อให้โอน5000 แต่ก่อไม่มีและบอกเขาเดี่ยวจะให้เพื่อนโอนแต่เพื่อนก้อไม่โอนเขาบอกว่าจะฟ้องศาลทึ่ทำให้เขาเสียเวลาและมีคลิปเสียงทีเราพุดกัน

  โดยคุณ นะ  (49.230.216.92)     2 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 50

  แม่ดิฉันให้คนแถวบ้านกู้เงิน 1.9 ล้านบาท มีสัญญาเงินกู้ แต่ไม่มีของที่ค้ำประกัน มีการลงงายมือชื่อ ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ชัดเจน มีพยานฝ่ายผู้ให้กู้(เจ้าหนี้)อย่างเดี่ยว แต่ไม่ม่พยานฝ่ายกู้(ลูกหนี้) เลย เขียนสัญญาใช้ปากกาสีดำค่พ ไม่ม่อากรแสตมป์ จะฟ้องร้องได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ เพ็ญนภา วาทีวสุรัตน์  (183.89.215.122)     15 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 49

  ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินกับลูกหนี้ไว้ 100,000.-บาทโดยระบุชัดเจนว่าสามารถชำระหนี้โดยการผ่อนจ่ายทั้งหมด 4 งวด หากจ่ายตรงตามงวดจะไม่คิดดอกเบี้ย แต่หากไม่จ่ายตามงวดจะคิดดอกเบี้ย 1.5% แต่ผ่านไปจะครบงวดที่ 4 แล้ว ลูกหนี้ได้จ่ายแค่แรกงวดเดียว ผลัดหนี้มาเรื่อยๆ จะทำอย่างไรดีคะ

  โดยคุณ   (110.164.215.178)     10 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 48

   ผมอยากทราบว่า ผมกู้ อบต ไป 33000

  แบ่งจ่าย5งวดๆละ 6600

  ส่งไป1งวด ขาดส่ง 2 งวด แต่เวลายังเหลืออีก2งวด

  เขามีสิทบังคับมั้ยว่าต้องรีบจ่ายก่อน ทั้งที่เวลาเหลืออีก 2งวด

  ดอกก้คิด แล้วถ้าผมจะทบทีเดว 5งวดพร้อมดอก ผมจะผิดรึป่าว ถ

  โดยคุณ ประพนธ์ สุทธิรอด  (1.46.146.198)     9 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 47

   ขอคำปรึกษาครับ

  ได้ทำสัญญากู้เงินไว้กับเพื่อนจำนวนเงิน 90000 บาท สุดท้ายเพื่อนไม่ยอมใช้หนี้คืน แต่เพื่อนตกลงยอมเสียดอกมาเดือนละ 3000 เป็นเวลา 1 ปี โดยเป็นการเสียโดยสัญญาใจ แต่ตอนนี้เพื่อนได้หายไปติดต่อไม่ได้เลย 5-6 เดือนแล้ว สัญญาทำไว้มีการเซ็นชื่อ พร้อมพยาน แต่ไม่ได้มีการเขียนบอกในสัญญา ว่าต้องคืนวันไหน และไม่มีบอกว่าต้องเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่ ถ้าเป็นกรณีแบบนี้ควรจะต้องทำยังไง จะสามารถฟ้องร้องได้หรือไม่ ขอความกรุณาช่วยให้คำแนะนำทีครับ

   

  โดยคุณ กิตติพันธุ์  (1.46.1.226)     6 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 46

   ผมให้ลูกหนีกู้ยืมเงินไปประมาณสามแสน บาทได้ทำสัญญาเรียบร้อยแล้วพร้อมติดแสตมป์ 

  โดยไม่คิดดอกหากลูกหนี้ผิดนัดชำระ เราจะสามารถฟ้องได้ลึเปล่าคับ และศาลจะพิจารณาให้ลูกหนีชำระหนี้คืนเราอย่างไรคับ

  โดยคุณ เดชา ไชยศิลป์  (110.77.250.56)     6 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 45

  ให้เพื่อนครูยืมเงินไปใช้หนี้ 300,000 บาท คิดดอกเบี้ยเท่าธนาคารออมสินทุกอย่างแม้แต่ดอกก็ไม่ให้เลยจะฟ้องได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ นางภิรญา ศรีเจริญพร  (202.143.149.254)     25 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 44

  คุณแม่เสียไป 5 ปี เพิ่งจะพบเอกสารสัญญาเงินกู้โดยออกเช็คล่วงหน้ามาค้ำประกัน

  ตั้งแต่ปี 2541 ดิฉันเป็นผู้รับแต่งตั้งจากพี่น้องเป็นผู้จัดการมรดก

  สามารถฟ้องร้องได้มั้ยคะ

  โดยคุณ เพ็ญนภา พรมณีพงษ์  (115.87.175.150)     21 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 43

   ลูกหนี้หนีไปแล้วครับแต่มีสัญญาเงินกู้อยู่มีพยานเช็นรับรู้ ติดอากรแสตมป์ถูกต้อง อย่างนี้ผมฟ้องได้เลยใหมครับ แล้วมีขั้นตอนการฟ้องอย่างไรบ้างครับ

  โดยคุณ ศรายุทธ  (49.230.155.239)     8 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 42

  เพื่อนในสำนักงานเดียวกันขอกู้เงินไป 100,000 บาทมีสัญญากู้  พอขอต้นคืนแจ้งล่วงหน้า 3เดือน กำหนดจ่ายต้นตั้งแต่เดือน ก.ย. 56 แต่ไม่มีลงในสัญญาว่าคืนต้นตอนไหน ก็ผลัดมาจนถึงเดือนนี้ ถามก็อ้างว่าให้ดอกเบี้ยทุกเดือน ให้ดอกมาหลายปีแล้วเกินต้นอีก ฟังแล้วเหมือนจะไม่คืนต้นค่ะ กรณีนี้เราจะสามารถฟ้องเพื่อเอาต้นคืนได้หรือไม่คะ ต้องทำอย่างไรบ้างคะ ถ้าเป็นคดีความแล้วจะมีผลกับตำแหน่งหน้าที่หรือไม่คะ

  โดยคุณ ปวีณา อินทร์ดี  (110.78.178.206)     27 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 41

  ดิฉันได้โทรไปกู้เงินเป็นจำนวนเงิน150000และผู้ให้กู้ได้นัดจะมาหาเพื่อทำสัญญาแต่ต้องโอนเงินไปให้ก่อน10000 เพื่อวัดใจกันเพราะไม่เคยรู้จักกันมาก่อน  ดิฉันก็โอนไป 10000 พอโอนไปแล้วโทรไปหาเค้าก็บอกว่ากู้ไม่ได้ฐานเงินเดือนไม่พอ  และบอกจะโอนเงินคืนให้แต่พอติดต่อกลับไปเค้าก็ไม่รับสายและปิดเครื่องหนี โทรติดแต่ก็ไม่รับสาย ดิฉันมีหลักฐานการโอนเงินอยู่ไม่ทราบว่าจะแจ้งความคดีฉ้อโกงได้ไหมคะ เพราะอยากได้เงินคืนมากๆ เพราะถ้าปล่อยไปก็เป็นอันตรายกับคนอื่น

  โดยคุณ   (110.77.174.223)     4 พ.ย. 2556

 •  1  2  3   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด