452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ขั้นตอนการฟ้องคดีเงินกู้

 • ขั้นตอนการฟ้องคดีเงินกู้

            พอดีให้คนรู้จักกู้ยืมเงินไปจำนวน  45,000.-  บาท มีสัญญาลงชื่อผู้กู้และผู้ให้กู้เรียบร้อย(แต่ยังขาดอากรแสตมป์)  พยายามติดต่อลูกหนี้แล้วแต่หาตัวไม่พบ  จะดำเนินการฟ้องร้อง  อยากสอบถามว่ามีวิธีการอย่างไร 

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            1.การกู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนั้น  ต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ  จึงจะฟ้องบังคับคดีเรียกหนี้เงินได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 653
            2.เมื่อผู้ยืมผิดนัดชำระหนี้กู้ยืม  ก็ย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิของท่านผู้ให้กู้ในการที่จะรับชำระหนี้ท่านย่อมมีสิทธิฟ้องคดีเรียกให้ผู้กู้รับผิดชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 55 ประกอบ มาตรา 213
            3.โดยการฟ้องร้องคดีเรียกคดีเรียกหนี้เงินกู้  ท่านก็ต้องแต่งทนายความเข้าดำเนินคดีฟ้องร้องผู้กู้ยังศาลต่อไป  แนะนำให้ท่านนำสัญญากู้เข้ามาปรึกษากับทีมทนายความทนายคลายทุกข์ได้  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  และสอบถามค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีด้วยตัวท่านเอง หรือโทร. 02-948-5700 ต่อไป

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  มาตรา 55
    ถ้าผู้ไม่อยู่ได้ตั้งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจเฉพาะการอันใดไว้ ผู้จัดการทรัพย์สินจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการอันเป็นอำนาจเฉพาะการนั้นไม่ได้ แต่ถ้าปรากฏว่าการที่ตัวแทนจัดทำอยู่นั้นอาจจะเสียหายแก่ผู้ไม่อยู่ ผู้จัดการทรัพย์สินจะร้องขอให้ศาลถอดถอนตัวแทนนั้นเสียก็ได้

  มาตรา 213  ถ้าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชำระหนี้ของตน เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับชำระหนี้ก็ได้ เว้นแต่สภาพแห่งหนี้จะไม่เปิดช่องให้ทำเช่นนั้นได้
  เมื่อสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับชำระหนี้ได้ ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำการอันหนึ่งอันใด เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับให้บุคคลภายนอกกระทำการอันนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้ แต่ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำนิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไซร้ ศาลจะสั่งให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได้
  ส่วนหนี้ซึ่งมีวัตถุเป็นอันจะให้งดเว้นการอันใด เจ้าหนี้จะเรียกร้องให้รื้อถอนการที่ได้กระทำลงแล้วนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่าย และให้จัดการอันควรเพื่อกาลภายหน้าด้วยก็ได้
  อนึ่งบทบัญญัติในวรรคทั้งหลายที่กล่าวมาก่อนนี้ หากระทบกระทั่งถึงสิทธิที่จะเรียกเอาค่าเสียหายไม่

  มาตรา 653 การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่
  ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4   

 • ความคิดเห็นที่ 64

  มีรุ่นพี่ที่รู้จักมายืมเงินเราที่ละ 100 200 หลายๆครั้งถี่ๆแต่เขาไม่คิดคืนเงินเราเลย จนตอนนี้รวมเงินเป็น 1400 พอทวงก็บอกเดี๋ยวก่อนๆขายของไม่ดีบ้าง ไม่มีเงินบ้าง เอาไปจ่ายนู่นนี้หมดบ้าง บอกว่าเดี๋ยวๆมาหลายเดือนละ ทักไลน์ไปก็ไม่ตอบ โทรไปก็ไม่รับพอเจอหน้าก็ไม่มีใคร แต่เราไม่ได้ทำสัญญาอะไรไว้เลยมีแต่ไลน์ที่คุยกัน แล้วแบบนี้จะแจ้งความดำเนินคดีได้ไหมค่ะ 

  โดยคุณ ฐิติมา  (171.4.167.46)     22 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 63

   เมื่อประมานกันยาปี 56 มีครูข้าราชการมายืมเงินแม่ 50000 บาท ทำสัญญากันแค่ข้อตกลงกะลายเซนต์  มีพยาน ในสัญญาระบุว่าสามเดือนคืน   แม่เลยให้ยืม   ต่อมาเกินสามเดือนครูท่านนี้ก้ออาสาจะจ่ายดอกให้โดยกำหนดดอกเบีย้ให้เองและจ่ายดอกมากประมานเกือบปี  ไม่มีต้นเลย   และหายไปทวงก้อจ่ายบ้างไม่จ่ายบ่างแต่ส่วนใหญ่ไม่จ่าย   ตอนนี้ทวงไปไม่จ่ายแถมชอบขู่ให้เนาอยากทำอะไร  ก้อทำไป    พูดดีก้อไม่ได้คืน   เราสามารถดำเนินการอย่างไรเพื่ให้ได้ต้นคืนบ้างค่ะ    

  รบกวนทีค่ะ   อยากได้เงินตัวเองคืน   ใจเขาใจเราถึงเวลาเรามีความต้องการใช้เงิน  กลับไม่เห็นใจเรา

   

  โดยคุณ วรรณวิสา พรรณจันทร์แม้น  (171.98.235.86)     7 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 62

   ผมให้คนกู้เงินไปจำนวน 100,000.-บาท.โดยทำหนังสือสัญญาเงินกู้แนบบัญประชาชนเรียบร้อย แต่ลูกหนี้ไม่เคยจ่ายทั้งต้นและดอกเบี้ยผมสามารถฟ้องร้องได้หรือไม่ต้องทำอย่างไรและเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร

  โดยคุณ อรรถพล แก้วช่วย  (1.47.129.180)     19 ต.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 62

   ฟ้องได้ครับ 

  โดยคุณ ทนายกิตติพงษ์ 0822142246  (49.230.246.163)     1 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 61

   เพื่อนกู้เงินไป 700,000  อยากจ้างทนายฟ้องร้อง ไม่ทราบว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอยู่ที่เท่าไร คะ

  โดยคุณ   (146.88.39.219)     7 ก.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 61

   ปรึกษาได้ครับ

  โดยคุณ ทนายกิตติพงษ์ 0822142246  (49.230.246.163)     1 พ.ย. 2558

 •  1  2  3  4   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด