452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ขั้นตอนการฟ้องคดีเงินกู้

 • ขั้นตอนการฟ้องคดีเงินกู้

            พอดีให้คนรู้จักกู้ยืมเงินไปจำนวน  45,000.-  บาท มีสัญญาลงชื่อผู้กู้และผู้ให้กู้เรียบร้อย(แต่ยังขาดอากรแสตมป์)  พยายามติดต่อลูกหนี้แล้วแต่หาตัวไม่พบ  จะดำเนินการฟ้องร้อง  อยากสอบถามว่ามีวิธีการอย่างไร 

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            1.การกู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนั้น  ต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ  จึงจะฟ้องบังคับคดีเรียกหนี้เงินได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 653
            2.เมื่อผู้ยืมผิดนัดชำระหนี้กู้ยืม  ก็ย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิของท่านผู้ให้กู้ในการที่จะรับชำระหนี้ท่านย่อมมีสิทธิฟ้องคดีเรียกให้ผู้กู้รับผิดชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 55 ประกอบ มาตรา 213
            3.โดยการฟ้องร้องคดีเรียกคดีเรียกหนี้เงินกู้  ท่านก็ต้องแต่งทนายความเข้าดำเนินคดีฟ้องร้องผู้กู้ยังศาลต่อไป  แนะนำให้ท่านนำสัญญากู้เข้ามาปรึกษากับทีมทนายความทนายคลายทุกข์ได้  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  และสอบถามค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีด้วยตัวท่านเอง หรือโทร. 02-948-5700 ต่อไป

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  มาตรา 55
    ถ้าผู้ไม่อยู่ได้ตั้งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจเฉพาะการอันใดไว้ ผู้จัดการทรัพย์สินจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการอันเป็นอำนาจเฉพาะการนั้นไม่ได้ แต่ถ้าปรากฏว่าการที่ตัวแทนจัดทำอยู่นั้นอาจจะเสียหายแก่ผู้ไม่อยู่ ผู้จัดการทรัพย์สินจะร้องขอให้ศาลถอดถอนตัวแทนนั้นเสียก็ได้

  มาตรา 213  ถ้าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชำระหนี้ของตน เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับชำระหนี้ก็ได้ เว้นแต่สภาพแห่งหนี้จะไม่เปิดช่องให้ทำเช่นนั้นได้
  เมื่อสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับชำระหนี้ได้ ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำการอันหนึ่งอันใด เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับให้บุคคลภายนอกกระทำการอันนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้ แต่ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำนิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไซร้ ศาลจะสั่งให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได้
  ส่วนหนี้ซึ่งมีวัตถุเป็นอันจะให้งดเว้นการอันใด เจ้าหนี้จะเรียกร้องให้รื้อถอนการที่ได้กระทำลงแล้วนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่าย และให้จัดการอันควรเพื่อกาลภายหน้าด้วยก็ได้
  อนึ่งบทบัญญัติในวรรคทั้งหลายที่กล่าวมาก่อนนี้ หากระทบกระทั่งถึงสิทธิที่จะเรียกเอาค่าเสียหายไม่

  มาตรา 653 การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่
  ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4   

 • ความคิดเห็นที่ 69

   ขั้นตอนและระยะเวลาค่ะ แล้วถ้าฟ้องแล้วเขาก็ยังไม่มีให้ เป็นหนี้จริงยอมรับ แต่ไม่มีอะไรจะคืนให้ บอกแต่ไม่มีๆ แล้วจะอะไร ยังไงค่ะ ค่าทนายอีกทึ่เราต้องจ่าย 

  โดยคุณ lin  (49.229.66.179)     5 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 68

  ถ้าเปิดแชร์เล่นกัน แล้วตกลงกันก่อนถึงมมือรับต้องเซตสัญญาเงินก่อนแล้ว ถึงรับเงินได้  หลังจากนั้นรับเงินไปแล้ว ไม่ส่งต่อหายติดต่อไม่ได้  เรามีเอกสารการกู้ยืม สามารถแจ้งความดำเนินการได้เลยใหมครับ 

  โดยคุณ ni  (1.46.204.19)     26 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 67

  มีลูกหนี้ 3 คนมายืมเงิน ทำงานเป็นคนงานรายวันของที่ทำงาน โดยสองคนแรกเป็นสามีภรรยากัน และคนที่ 3 เป็นเพื่อนของลูกหนี้ (ญ)  คิดดอกร้อยละ 10 ต่อเดือน โดยเอาบัตรเอทีเอ็มไว้แต่ไม่มีสัญญากู้  ต่อมาคนงานที่เป็นเพื่อนของภรรยานำเงินต้นและดอกมาฝากคืนให้เจ้าหนี้ แต่ลูกหนี้ (ญ) เก็บเงินไว้ใช้เอง  ทีแรกว่าจะไปแจ้งความ แต่ลูกหนี้คนที่ 3 ไม่ไปเป็นพยานให้ ทำให้เราต้องทำสัญญากู้กับสามีภรรยาคู่นี้โดยรวมยอดค้างทั้งหมด 3 คน เป็นฉบับเดียว แม้ไม่เต็มใจแต่ไม่รู้จะทำยังไง  โดยภรรยาเป็นผู้กู้และสามีเป้นผู้ค้ำ ไม่ระบุดอกเบี้ยในสัญญา ในเดือนแรกชำระเงินตามปกติแต่ไม่ครบจำนวนที่ตกลงในสัญญา ทางผู้กู้ขอให้ถือว่าเงินยอดแรกที่จ่ายเป็นเงินส่วนที่แอบเอามาใช้ก่อน แต่เป็นปากเปล่า ซึ่งทางเราก็ว่ามันแบ่งแยกงั้นไม่ได้ พอเดือนถัดไปพบว่าบัตรเอทีเอ็มกดไม่ได้ และคู่นี้ไปเปิดบัตรใหม่ ทำให้ตอนนี้เขาไม่ยอมใช้หนี้ใดๆ ทั้งสิ้น ทวงถามก็ไม่ให้ ยอดเงินต้นห้าหมื่น พึ่งชำระได้ 9000 ตั้งแต่ มค. ปีที่แล้ว ก็ไม่ได้คืนอีกเลย อยากทราบว่า

      1. กรณีถูกแอบเอาเงินไปแบบนี้ สามารถแจกความคดีใดได้ค่ะ ใครเป็นเจ้าทุกข์แน่ และเคยขอให้ลูกหนี้ที่ใช้เงินช่วยไปเป็นพยาน เขาก็ไม่ยอมไปให้ แต่มีพยานบุคคลรอบข้างที่ทราบเรื่องนี้

      2. กรณีเขาแอบไปทำบัตรเอทีเอ็มใหม่แบบนี้ ทั้งที่เขาแจ้งจำนงว่าให้เอาบัตรมาค้ำ และไปกดเงินออกพร้อมกันสิ้นเดือน แจกความได้ไหมค่ะ

       ปล. ตอนนี้ผ่านไปเป็นปีแล้ว ไม่มีวี่แวว  กัวจะไม่ได้เงินคืนมากเลยค่ะ 

  โดยคุณ จัน  (202.28.123.193)     20 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 66

   ให้คนรู้จักกู้เงินไปค่ะ50,000บาททำหนังสือสัญญาเงินกู้แต่ไม่ได้ติดอากรณ์แสตมป์และไม่ได้มีสำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านของผู้กู้เลยอยากถามว่าสามารถฟ้องร้องได้มั้ยค่ะเพราะผู้กู้ไม่ยอมชำระหนี้เลยนิ่งเฉย

  โดยคุณ วราภรณ์เชาป์  (5.147.86.185)     17 ม.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 66

  สแตมป์ อากรไม่เกี่ยวครับ 

  กฎหมายได้บอกไว้ชัดเจนแล้วว่า

  1. ต้องมีหนังสือหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งหมายหมายว่า ถ้ามีหนังสือสัญญา บอกจำนวนเงินที่ชัดเจน

  2. ลงลายมือชื่อฝ่ายผู้รับผิดเป็นสำคัญ มิฉนั้นตกเป็น ( โมฆะ )  หมายความว่า ถ้าลูกหนี้ได้เซ็นต์ชื่อ ลงไปในหนังสือก็ถือว่าหลักฐานสมบูรณ์ สามารถฟ้องร้องเอาความได้ครับ

  3. ถ้าขาด ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ไป ก็ฟ้องร้องเอาความไม่ได้ แต่สามารถทวงได้  

  4. ถ้าจะฟ้องร้องเอาความต้องลงวันที่ก่อนวันฟ้องร้องด้วย ( วันที่สันไหนก็ได้ ) แต่ต้องก่อนวันฟ้อง 

  คำแนะนำ ถ้าจะฟ้อง ให้มีพยานเป็นบุคคลด้วยดีน่ะครับ

  โดยคุณ อาตี๋  (1.46.142.61)     18 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 65

   อยากถามเหมือนกันค่ะ เรื่องเงินใครๆ ก้กลุ่มถ้าโดนหลอกแล้วไม่จ่ายคืน 

  โดยคุณ เพชรมี ตันเจริญ  (1.1.199.97)     27 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 64

  มีรุ่นพี่ที่รู้จักมายืมเงินเราที่ละ 100 200 หลายๆครั้งถี่ๆแต่เขาไม่คิดคืนเงินเราเลย จนตอนนี้รวมเงินเป็น 1400 พอทวงก็บอกเดี๋ยวก่อนๆขายของไม่ดีบ้าง ไม่มีเงินบ้าง เอาไปจ่ายนู่นนี้หมดบ้าง บอกว่าเดี๋ยวๆมาหลายเดือนละ ทักไลน์ไปก็ไม่ตอบ โทรไปก็ไม่รับพอเจอหน้าก็ไม่มีใคร แต่เราไม่ได้ทำสัญญาอะไรไว้เลยมีแต่ไลน์ที่คุยกัน แล้วแบบนี้จะแจ้งความดำเนินคดีได้ไหมค่ะ 

  โดยคุณ ฐิติมา  (171.4.167.46)     22 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 63

   เมื่อประมานกันยาปี 56 มีครูข้าราชการมายืมเงินแม่ 50000 บาท ทำสัญญากันแค่ข้อตกลงกะลายเซนต์  มีพยาน ในสัญญาระบุว่าสามเดือนคืน   แม่เลยให้ยืม   ต่อมาเกินสามเดือนครูท่านนี้ก้ออาสาจะจ่ายดอกให้โดยกำหนดดอกเบีย้ให้เองและจ่ายดอกมากประมานเกือบปี  ไม่มีต้นเลย   และหายไปทวงก้อจ่ายบ้างไม่จ่ายบ่างแต่ส่วนใหญ่ไม่จ่าย   ตอนนี้ทวงไปไม่จ่ายแถมชอบขู่ให้เนาอยากทำอะไร  ก้อทำไป    พูดดีก้อไม่ได้คืน   เราสามารถดำเนินการอย่างไรเพื่ให้ได้ต้นคืนบ้างค่ะ    

  รบกวนทีค่ะ   อยากได้เงินตัวเองคืน   ใจเขาใจเราถึงเวลาเรามีความต้องการใช้เงิน  กลับไม่เห็นใจเรา

   

  โดยคุณ วรรณวิสา พรรณจันทร์แม้น  (171.98.235.86)     7 พ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 63

   "ทำสัญญากันแค่ข้อตกลงกะลายเซนต์  มีพยาน ในสัญญาระบุว่าสามเดือนคืน "  ในสัญญาได้ระบุจำนวนเงินไว้หรือไม่ครับ ถ้ามีจำนวนเงิน 50000 บาท ก็สามารถฟ้องร้องเอาความได้เลยครับ

  โดยคุณ อาตี๋  (1.46.142.61)     18 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 62

   ผมให้คนกู้เงินไปจำนวน 100,000.-บาท.โดยทำหนังสือสัญญาเงินกู้แนบบัญประชาชนเรียบร้อย แต่ลูกหนี้ไม่เคยจ่ายทั้งต้นและดอกเบี้ยผมสามารถฟ้องร้องได้หรือไม่ต้องทำอย่างไรและเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร

  โดยคุณ อรรถพล แก้วช่วย  (1.47.129.180)     19 ต.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 62

   ฟ้องได้ครับ 

  โดยคุณ ทนายกิตติพงษ์ 0822142246  (49.230.246.163)     1 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 61

   เพื่อนกู้เงินไป 700,000  อยากจ้างทนายฟ้องร้อง ไม่ทราบว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอยู่ที่เท่าไร คะ

  โดยคุณ   (146.88.39.219)     7 ก.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 61

   ปรึกษาได้ครับ

  โดยคุณ ทนายกิตติพงษ์ 0822142246  (49.230.246.163)     1 พ.ย. 2558

 •  1  2  3  4   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด