ชั้นฎีกาประกันตัวได้หรือไม่ | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ชั้นฎีกาประกันตัวได้หรือไม่

 • ชั้นฎีกาประกันตัวได้หรือไม่

              ถ้าเราถูกจับในข้อหาลักทรัพย์คดีอยู่ในชั้นศาลฎีกาจะประกันตัวได้ไหม  ตัวคนที่โดนจับแค่ทำงานรับจ้างรายวันกิน  โดยไม่ทราบสาเหตุ  แต่โดนจับไม่ยุติธรรมเลย  จะมีวิธีช่วยอย่างไรบ้าง  เพราะเราเป็นแพะรับบาปแทนคนที่มีเงินมีอำนาจ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
             1. เมื่อท่านถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดฐานลักทรัพย์  โดยคดีอยู่ระหว่างพิจารณาในชั้นศาลฎีกา  กรณีย่อมเป็นสิทธิของท่านซึ่งเป็นจำเลยที่จะยื่นคำร้องขอประกันตัว หรือปล่อยตัวชั่วคราวโดยยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้น หรือจะยื่นต่อศาลฎีกาก็ได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 106
  2.  เมื่อท่านมั่นใจว่าตนเป็นแพะโดยไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดตามฟ้อง  ก็ย่อมมีสิทธิที่จะต่อสู้คดีในฐานะที่เป็นจำเลย  โดยศาลฎีกาจะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจพิจารณา  และหากศาลเห็นว่า  ท่านมิได้กระทำความผิดก็ดี  การกระทำของท่านไม่เป็นความผิดก็ดี  คดีขาดอายุความแล้วก็ดี  มีเหตุตามกฎหมายที่จำเลยไม่ควรต้องรับโทษก็ดี  กฎหมายกำหนดให้ศาลพิพากษายกฟ้องโจทก์ปล่อยจำเลยไป  ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 185 และหากศาลมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำผิดหรือไม่  ศาลย่อมยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้แก่จำเลย  โดยยกฟ้องโจทก์ได้ ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 227

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  มาตรา 106
  คำร้องขอให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราวโดยไม่ต้องมีประกันหรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกัน ไม่ว่าผู้นั้นต้องควบคุมหรือขังตามหมายศาล ย่อมยื่นได้โดยผู้ต้องหา จำเลย หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องดังนี้
  (1) เมื่อผู้ต้องหาถูกควบคุมอยู่และยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล ให้ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี
  (2) เมื่อผู้ต้องหาต้องขังตามหมายศาลและยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล ให้ยื่นต่อศาลนั้น
  (3) เมื่อผู้ต้องหาถูกฟ้องแล้ว ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้น
  (4) เมื่อศาลอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์แล้ว แม้ยังไม่มีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา หรือมีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้น
  ในกรณีที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราว ให้ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตมิฉะนั้นให้รีบส่งคำร้องพร้อมสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเพื่อสั่ง แล้วแต่กรณี
  (5) เมื่อศาลส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้ว จะยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้น หรือจะยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณีก็ได้
  ในกรณีที่ยื่นต่อศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นรีบส่งคำร้องไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเพื่อสั่ง แล้วแต่กรณี

  มาตรา 185  ถ้าศาลเห็นว่าจำเลยมิได้กระทำผิดก็ดี การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดก็ดี คดีขาดอายุความแล้วก็ดี มีเหตุตามกฎหมายที่จำเลยไม่ควรต้องรับโทษก็ดี ให้ศาลยกฟ้องโจทก์ปล่อยจำเลยไป แต่ศาลจะสั่งขังจำเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้
  เมื่อศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำผิด และไม่มีการยกเว้นโทษตามกฎหมาย ให้ศาลลงโทษแก่จำเลยตามความผิด แต่เมื่อเห็นสมควรศาลจะปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้

  มาตรา 227  ให้ศาลใช้ดุลพินิจวินิจฉัยชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งปวง อย่าพิพากษาลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระทำผิดจริงและจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดนั้น
  เมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำผิดหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลย

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2   

 • ความคิดเห็นที่ 39

   แก้ไข ความคิดเห็นที่ 38 ครับ

  รบกวนขอคำปรึกษาครับ คดีร่วมกันปล้น (แพะ) เป็นเรื่องของพี่ชาย เรื่องเกิดเมื่อประมาณ6ปีก่อนประมาณเดือนมิถุนายน ได้มีตำรวจมาคุมตัวพี่ชาย ตั้งข้อหา ร่วมกันปล้น ตั้งแต่เดือนมกราคม(วันที่ปล้น) ว่าได้มีการร่วมกับพวกอีก 2 คน ใช้รถจักรยายนต์เป็นพาหนะร่วมกันปล้นชิงทรัพย์โจทย์ แต่พี่ชายไม่สวมหมวกกันนิรภัยแต่เพื่อนที่เป็นคนขับอีก 2คนสวม จึงทำให้โจทย์จำหน้าได้  และศาลชั้นต้นตัดสินให้จำคุก15 ปี ไม่รอลงอาญา 

   

   (เนื่องจากเป็นความผิดพลาดจากทางเราที่ได้ติดต่อทนายจากคนที่รู้จักกัน และทำให้เราโดนโกงไปเพราะความที่ไม่มีประสบการณ์ในการขึ้นศาล และมั่นใจว่าในเมื่อเราไม่ผิดก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้น) ทนายไม่ได้ดำเนินเรื่องอะไรเลยไม่สืบพยานทั้งคนใกล้ตัวรอบข้างและพยานต่างๆ เพียงแค่ให้เหตุผลว่า “ไม่จำเป็น” จากนั้นก็ต้องติดอยู่ 1 เดือน และได้ประกันตัว   จากนั้นได้ทำการเปลี่ยนทนาย ยื่นเรื่องขออุธรณ์ แย้งทางฝั่งโจทย์จน ศาลอุธรณ์ให้ยกฟ้องเพราะพยานฝั่งโจทย์ให้การไม่ตรงกัน

   

    จากนั้นหลังจากที่ศาลอุธรณ์ยกฟ้อง พี่ชายได้มีการไปรายงานตัวเป็นประจำไม่เคยผิดนัดและ ตลอดเวลามีการทำงานซึ่งมีหลักฐานในการทำงานทั้งประกันสังคมและไม่เคยมีคดีติดตัว และเมื่อวันที่20 มิ.ย. 2557 

   

  ศาลฏีกา นัดฟังคำตัดสิน สรุปคือ ศาลฏีกา ยืนคำตัดสินศาลชั้นต้นให้จำคุก15 ปีครับ

   

   คือสิ่งที่ผมจะบอกก็คือ ครอบครัวจำใจยอมรับคำตัดสินของศาล ถึงแม้ว่ารู้ทั้งรู้ว่าพี่ชายไม่ได้เป็นคนทำ และด้วยพยานหลายๆอย่างที่มีแต่ เป็นที่เราเองที่ไม่รอบครอบ พลาดที่ได้ทนายไม่ใส่ใจและไม่ได้ตามงานอย่างที่ควร ไม่ใช่ว่าค่าตอบแทนน้อย แต่อย่างไรซึ่งตอนนั้นเราก็ทุ่มเต็มที่ เรียกเท่าไหร่เราก็สู้ เพราะคิดว่าเราไม่ผิด แต่ในเมื่อเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วทางครอบครัวก็ทำใจยอมรับ และทางพี่ชายเองก็ไม่อยากที่จะต้องใช้ชีวิตแบบรอคอยวันขึ้นศาลคอยลุ้นว่าจะชนะหรือไม่ เพราะรู้ว่าถ้ารื้อคดี ใช่ว่าศาลจะอนุญาตและถ้ารื้อมาแล้วใช่ว่าจะชนะเสมอไป ก็เลยทำใจครับ อีกอย่างครับโจทย์ เป็นคนในระแวกเดียวกันซึ่งทางครอบครัวเราและเพื่อนบ้านคนรอบข้างก็รู้จักครอบครัวนี้เป็นอย่างดี ก็เลยไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วโจทย์ต้องการอะไร (เพราะมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่จะโดนจับ พี่สะใภ้ ได้ถูกสายสืบพาตัวไปและไกล่เกลี่ยเหมือนจะให้สินบน ถ้าอยากให้เรื่องเงียบ แต่พี่สะใภ้ไม่ยอม ก็เลยเรื่องอย่างที่เล่ามาข้างต้นครับ) 

   

   สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือตอนนี้คือ ต่อไปเราจะต้องทำยังไงบ้างเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับพี่ชายผมบ้างครับ

   

  ขอบคุณครับ

   

   
   

  โดยคุณ สุพจน์ แดงทิม  (66.249.80.63)     23 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 38

   พี่ชาย ไม่ได้ทำเป็นแพะ แต่ตอนศาลชั้นต้น ทนายไม่ทำงาน ไม่นำสืบ ศาลชั้นต้นตัดสิน โทษ 15 ปี ข้อหา ร่วมกันปล้น แต่จำเลยมีคนเดียว จนต่อมา เปลี่ยนทนาย เขียน อุทร ศาลอุทร ตัดสิน ยกฟ้อง ทางครอบครัวก้อไม่ได้กังวลอะไร จนถึง ศาล ฎีกา ตัดสินยืนตามชั้นต้น ตัดสิน15ปี หลักฐานหลัดคือ โจทย์จำหน้าจำเลยได้ชัดเจน ที่เกิดเหตุมีแสงสว่างเพียงพอ โจทย์ไม่เคยรู้จักจำเลยมาก่อนจึงไม่มีเหตไห้ต้องกลั่นแกล้งจำเลย พี่ชายติดคุก โดยที่ตัวเค้าไม่ได้ทำ มีประวัติทำงานมาตลอด ทรัพย์สินที่ถูกหาว่าปล้น คือ ทอง 1/3 สลึง มีอย่างนึงที่สงสัยมากว่า ตำรวจจับพี่ชาย หลังจาก โจทย์ แจ้งความ 7เดือน ถามว่า คนเราจะจำหน้าได้ไง ถ้าไม่เปิดดูประวิตของ เจ้าขอรถ พี่ชายำม่เคยมีประวัติ แต่ซวย ที่บ้านได้แต่ทำใจ คิดว่าเปนบาปกรรมชาตที่แล้ว ดีกว่าตายจากกัน ติดคุกโดยที่ไม่ได้ทำ มีลูดต้องเลี้ยง มีรถที่ไช้ทำมาหากินต้องผ่อน ผิดที่ไปเชื่อทนายคนแรกโดยคนรู้จัดบอกมา ทนายเอาแต่เงิน เสียใจดับความยุติธรรมมาก ได้แต่สาบแช่ง คนที่มีส่วนร่วม ไห้พี่ผม นาย สุวิทย์ แดงทิม ต้องติดคุก ข้อไห้มันและครอบครัวมีอันเปนไป วันพี่ผมอยู่ไนคุกวันที่4 แล้ว ไเแต่ภาวนา ไห้ะชาย ทำใจไห้ได้ กับการเป็นแพะ มอยุ

  โดยคุณ สุพจน์ แดงทิม  (66.249.80.63)     23 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 37

   คดีทำร้ายร่างกายศาลอุทรตัดมา2ปีแร้วจะขอทำเรื่องขอฏีกาต่อจะได้ไม๊คะ

  โดยคุณ วรรณกรรม  (49.230.172.122)     21 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 37

  สามารถดำเนินการยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาได้ภายในบังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายตาม ป.วิ.อ.มาตรา 218, 219

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     23 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 36

  สามีมีคดีปืนเถื่อน ศาลชั้นต้น รอลงอาญา 2 ปีค่ะ ทางอัยการฟ้องศาลอุทธรณ์ต่อ 

  สามีรับสารภาพตั้งแต่ศาลชั้นตั้น ศาลอุทธรณ์ตัดสินให้จำคุก 9 เดือน ไม่รอลงอาญา

  ตอนนี้ประกันตัวมาสู้คดีในศาลชั้นฎีกา อยากถามว่า คดีนี้มีสิทธิ์ที่ศาลฎีกาจะตัดสินให้รอลงอาญาไหมคะ

  โดยคุณ มัทนา  (49.230.79.98)     22 พ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 36

  หากศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลชั้นต้น ก็ชอบที่จะพิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ด้วยพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดโดยรอการลงโทษจำคุกไว้ตามศาลชั้นต้นได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     19 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 35

   คดีชิงทรัพย์ ตัดสิน20ปี สามารถ ประกันตัวได้รึเปล่าคับ จะประกันตัวในชั้นศาลฎีกา สามารถประกันได้รึเปล่า ใช้หลักทรัพย์ประมาณ เท่าไร 

  โดยคุณ เเม็ก  (223.204.102.171)     18 เม.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 35

  จำเลยหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องสามารถยื่นคำร้องขอประกันได้ แต่ศาลจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวหรือไม่ เป็นดุลพินิจของศาลเฉพาะ ส่วนราคาประกันให้สอบถามเจ้าหน้าที่ศาลโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     8 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 34

  คดี พรบ.เผยแพร่ข้อความหรือภาพสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก 9 เดือน ได้อุทธรณ์ไป ศาลอุทธรณ์ตัดสินยืนพื้นตามศาลชั้นต้น และได้ขอฎีกา ประมาณ 1 ปี มีหมายศาลให้ไปฟังคำตัดสิน อยากทราบว่าหากผลออกมาเร็วเพียงแค่หนึ่งปี แสดงว่าศาลฎีฏาไม่รับฟัง จะตัดสินเหมือนเดิมตามศาลชั้นต้นและอุทธรณ์รึเปล่าคะ ช่วยกรุณาตอบให้ด่วนด้วยค่ะ

  โดยคุณ panida  (101.109.183.43)     13 เม.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 34

  กำหนดระยะเวลาที่ศาลฎีกาพิจารณาคดีนี้ด้วยความรวดเร็ว ไม่หลักแห่งกฎเกณฑ์ใดที่บังคับผลว่าศาลฎีกาจะต้องเห็นฟ้องด้วยกับคำวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีของศาลล่างทั้งสองด้วย ศาลฎีกาอาจพิพากษายื่นยก กลับหรือแก้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ก็ได้ ย่อมเป็นไปตามพยานหลักฐานแห่งคดีที่คู่ความนำสืบมาเป็นสำคัญที่ศาลฎีกาพิจารณาได้ความ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     6 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 33

  ศาลฏีกาใช้เวลาตัดสินคดีนานที่สุดกี่ปีค่ะ คดีของญาติรอมาประมาน2ปีแล้ว ไม่รุ้ว่าต้องรออีกนานแค่ไกน

  โดยคุณ pichy  (103.10.228.214)     29 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 33

  ไม่มีกำหนดเวลาไว้เป็นแน่นอนว่าคดีที่ศาลฎีกาตัดสินชี้ขาดเป็นระยะเวลาเท่ากว่าจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง เพราะเป็นอยู่กับความสลับซับซ้อนหรือยากง่ายและปริมาณคดีที่ศาลฎีกาพิจารณาพิพากษานั้นด้วย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     22 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 32

   ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทย์แล้วไม่บันทึกเทบเวลาทนายถามค้านพยานโจทย์

  แล้วถ้าไปต่อสู้ในศาลอุธรณ์จะยกฟ้องรึป่าวคับ

   

  โดยคุณ ช่วยแพะด้วย  (180.183.178.114)     7 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 32

  การที่ศาลอุทธรณ์จะพิพากษายกฟ้องคดีใดหรือไม่ ย่อมเป็นไปตามกระบวนพิจารณาพิพากษาและคำสั่งขึ้นศาลอุทธรณ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และหากศาลอุทธรณ์เห็นจำเป็นเนื่องจากศาลชั้นต้นมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกระบวนพิจารณา ก็มีอำนาจพิพากษาสั่งศาลชั้นต้นทำการพิจารณาและพิพากษาหรือสั่งใหม่ตามรูปคดีตาม ป.วิ.อ.มาตรา 208(2)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     2 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 31

  แฟนหนูถูกจับเป็นแพะรับบาปคดีทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ความตายตอนนี้ศาลอุธรณ์ภาค3ตัดสินจำคุก  4ปี16เดือนแต่กำลังจะยื่นประกันตัวในชั้นศาลฎีกา   ศาลฎีกาจะอนุญาติให้ประกันตัวมาต่อสู้คดีมั้ยคะ  ขอบคุณคะ

  โดยคุณ นางสาวชนิสราพร โสภะวงษ์  (101.51.17.193)     18 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 31

  การที่ศาลฎีกาจะสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาหรือไม่ ศาลต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ใน ป.วิ.อ.มาตรา 108/1 ดังนั้น หากศาลเห็นว่าจำเลยจะหลบหนีหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ ศาลก็จะสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราวนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     12 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 30

   ถ้าศาลชั้นต้นตัดสินว่ามีความผิดเเต่ศาลอุธรท์ตัดสินว่าไม่มีความผิดเเล้วการตัดสินของศาลฎีกาจะออกมารูปเเบบในครับ

  โดยคุณ สุริพงษ์  (101.51.142.36)     10 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 30

  ลักษณะการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีของศาลฎีกาเป็นการพิจารณา ซ้ำจากที่ศาลล่างทั้งสองชี้ขาดตัดสินมาแล้ว โดยพิจารณาจากพยานหลักฐานบางแห่งคดีอีกครั้งหนึ่ง ศาลฎีกาจะพิพากษายืนหรือแก้คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์นั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     4 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 29

   คือพี่ชายถูกแจ้งข้อหา พยายามฆ่า ศาลฏีกา ตัดสินมา 3ปี 4เดือน ถ้าอยากประกันตัวออกมาใช้ชีวิดข้างนอกต้องทำยังไงค่ะ หรือว่าไม่สามารทำได้ ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  โดยคุณ ll  (223.206.195.123)     8 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 29

  คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลฎีกาในคดีอาญาดังกล่าวย่อมเป็นที่สุด โดยจำเลยผู้ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาดังกล่าวต้องรับโทษจำคุกจนกว่าจะครบกำหนด จึงไม่อาจยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวได้อีก

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.15)     28 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 28

   แฟนโดนจับคดียาเสพติดตัดสินมา2ปี21เดือน จึงยื่นขออนุญาตฎีกาผ่านแล้ว

  ตอนนี้ยื่นขออนุญาติประกันตัวชั่วคราวแต่ยื่นไปสองครั้งแล้วยังไม่ผ่าน

  จะยื่นรอบที่สามรบกวนขอคำแนะนำหน่อยต้องทำอย่างไรถึงจะมีน้ำหนักพอที่จะอนุญาตประกัน รบกวนด้วยค่ะหมดปัญญาจริงๆ

  โดยคุณ seesuda  (114.109.89.49)     14 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 28

  สามารถยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวได้อีกโดยอ้างเหตุผลอันสมควรขึ้นใหม่ นอกจากเหตุผลเดิมที่ศาลยกคำร้องมาแล้วนั้น โดยควรปรึกษาทนายเพื่อทำคำร้องดังกล่าวต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     27 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 27

   แฟนโดนข้อหาฆ่ามนุยษ แต่ให้การปฎิเสด. ถ้าสู้คดีแล้วแพ้ ขอยื่นเรื่องประกันตัว ได้ไหม

  -ถ้ายื่นได้ .ประกันตัวแล้ว เรื่องจยเรยรึป่าว 

   

   

   

  โดยคุณ type   (110.49.250.90)     8 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 27

  แม้ว่าศาลชั้นต้น หรือศาลอุทธรณ์วินิจฉัยชี้ขาดตัดสินพิพากษาลงโทษหรือไม่ จำเลยหรือลงโทษหรือไม่ จำเลยหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องชอบที่จะร้องขอปล่อยชั่วคราวได้ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 106 การประกันตัวไม่ใช่เงื่อนไขที่จะทำให้คดีถึงที่สุด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     18 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 26

   กรณีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม มาตรา218  วรรคแรก เราสามารถขอปล่อยตัวชั่วคราวได้หรือไม่. ศาลฎีกาท่านจะสั่งให้หรือไม่ขอบคุณครับ

  โดยคุณ ราชนิต  (1.4.165.171)     5 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 26

  จำเลยหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องสามารถยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในชั้นฎีกานี้ได้ แต่ศาลฎีกาจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวหรือไม่เป็นดุลพินิจของศาลฎีกาโดยเฉพาะ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     12 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 25

   คดีฆ่าคนตาย ศาลอุธรณ์ตัดสินประหารชีวิต แต่อัยการบอกว่ารอคำสั่งจากศาลฎีกาอีกครั้ง กรณีแบบนี้ศาลฎีกาจะตัดสินยังไงได้บ้างค่ะ

  โดยคุณ wilawan  (115.67.166.235)     5 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 25

  หากศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลอุทธรณ์ดังกล่าว ศาลฎีกาก็ชอบที่จะพิพากษายืน ยก แก้ หรือกลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นั้น ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 225 , 214 (2)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     12 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 24

   คดีพรบ.ยาเสพติดครอบครองเพื่อเสพติดศ่ลชั้นต้นตัดสิน2ปี6เดือนได้ขอยื่น100/2ขอลดโทษและประกันตัวในศาลชั้นอุธร ตอนนี้คำสั่งศาลตกลงมาแล้วให้ไปฟังคำพิพากษาใหม่ แต่หนูกลัวจะยืนยังคำสั่งศาลชั้นต้นแล้วเราจะยื้นขอประกันตัวในศาลชั้นฏีกาต่อจำเป็นต้องนำตัวไปฝากขังในเรือนจำเพื่อรอคำสังศาลฏีกาก่อนหรือไม่

  โดยคุณ เบญจวรรณ  (125.27.14.150)     18 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 24

  กรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น เนื่องจากการกระทำซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับสาเสพติดคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุดตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด 2550 โดยจำเลยหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องสามารถยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวต่อศาลฎีกาได้พร้อมยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาไปพร้อมกับฎีกาต่อศาลฎีกาภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่วันอ่าน หรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์นั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     28 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 23

  1ในกรณีที่ขอยื่นฎีกาอยู่ระหว่างรออนุญาตให้ฎีกาใช้เวลากี่วันคะ

  2คดีป่าสงวนแห่งชาติตัดสิน 2 ปีจะสามารถฎีกาได้หรือไม่

  3.ขอยื่นฎีกาไปก่อนแต่ยังไม่ได้ของประกันตัวทำผิดไหมคะ

  โดยคุณ ส้ม  (203.62.153.43)     16 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 23

  1.ไม่สามารถกำหนดชัดเจนได้ว่ากี่วัน แต่ศาลฎีกาต้องพิจารณาคำขอและมีคำสั่งโดยไม่ชักช้า
  2.กรณีที่ศาลอุทธรณ์ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 2 ปี ยื่นตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น คดีต้องห้ามคู่ความ ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา 219
  3.สามารถใช้สิทธิขอประกันตัวได้ แต่ศาลจะอนุญาติให้ประกันตัวหรือไม่เป็นดุลพินิจศาล
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.8)     23 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 22

  ในคดีปลอมและใช้เอกสารปลอม  ศาลอุทธรณ์ต้ดสินจำคุก 6 เดือน  ตามศาลชั้นต้น  อย่างนี้เราทำเรื่องขอประกันตัวเพื่อขอยื่นฎีกาได้เลยหรือไม่  แบบว่าขอประกันตัวก่อนแล้วค่อยยื่นฎีกาทีหลัง

  โดยคุณ nut  (118.174.16.58)     30 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 22

  จะสอบถามการยื่นฎีกาในกรณียาเสพติด

  โดยคุณ เครือวัลย์  (61.91.26.50)     29 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 21

   คดีลักทรัพ์นายจ้างถ้าตัดสินแ้ล้วเดือนพฤศจิกายนนี้5ธันวาจะได้อภัยออกมาไหม

  โดยคุณ vv  (171.4.88.137)     13 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 21

  การจะได้รับการอภัยโทษหรือไม่อย่างไร ต้องเป็นผู้ต้องโทษตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดและเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กรมราชทัณฑ์โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     29 พ.ย. 2555

 •  1  2   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด