X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ชั้นฎีกาประกันตัวได้หรือไม่

 • ชั้นฎีกาประกันตัวได้หรือไม่

              ถ้าเราถูกจับในข้อหาลักทรัพย์คดีอยู่ในชั้นศาลฎีกาจะประกันตัวได้ไหม  ตัวคนที่โดนจับแค่ทำงานรับจ้างรายวันกิน  โดยไม่ทราบสาเหตุ  แต่โดนจับไม่ยุติธรรมเลย  จะมีวิธีช่วยอย่างไรบ้าง  เพราะเราเป็นแพะรับบาปแทนคนที่มีเงินมีอำนาจ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
             1. เมื่อท่านถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดฐานลักทรัพย์  โดยคดีอยู่ระหว่างพิจารณาในชั้นศาลฎีกา  กรณีย่อมเป็นสิทธิของท่านซึ่งเป็นจำเลยที่จะยื่นคำร้องขอประกันตัว หรือปล่อยตัวชั่วคราวโดยยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้น หรือจะยื่นต่อศาลฎีกาก็ได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 106
  2.  เมื่อท่านมั่นใจว่าตนเป็นแพะโดยไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดตามฟ้อง  ก็ย่อมมีสิทธิที่จะต่อสู้คดีในฐานะที่เป็นจำเลย  โดยศาลฎีกาจะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจพิจารณา  และหากศาลเห็นว่า  ท่านมิได้กระทำความผิดก็ดี  การกระทำของท่านไม่เป็นความผิดก็ดี  คดีขาดอายุความแล้วก็ดี  มีเหตุตามกฎหมายที่จำเลยไม่ควรต้องรับโทษก็ดี  กฎหมายกำหนดให้ศาลพิพากษายกฟ้องโจทก์ปล่อยจำเลยไป  ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 185 และหากศาลมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำผิดหรือไม่  ศาลย่อมยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้แก่จำเลย  โดยยกฟ้องโจทก์ได้ ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 227

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  มาตรา 106
  คำร้องขอให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราวโดยไม่ต้องมีประกันหรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกัน ไม่ว่าผู้นั้นต้องควบคุมหรือขังตามหมายศาล ย่อมยื่นได้โดยผู้ต้องหา จำเลย หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องดังนี้
  (1) เมื่อผู้ต้องหาถูกควบคุมอยู่และยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล ให้ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี
  (2) เมื่อผู้ต้องหาต้องขังตามหมายศาลและยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล ให้ยื่นต่อศาลนั้น
  (3) เมื่อผู้ต้องหาถูกฟ้องแล้ว ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้น
  (4) เมื่อศาลอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์แล้ว แม้ยังไม่มีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา หรือมีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้น
  ในกรณีที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราว ให้ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตมิฉะนั้นให้รีบส่งคำร้องพร้อมสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเพื่อสั่ง แล้วแต่กรณี
  (5) เมื่อศาลส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้ว จะยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้น หรือจะยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณีก็ได้
  ในกรณีที่ยื่นต่อศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นรีบส่งคำร้องไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเพื่อสั่ง แล้วแต่กรณี

  มาตรา 185  ถ้าศาลเห็นว่าจำเลยมิได้กระทำผิดก็ดี การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดก็ดี คดีขาดอายุความแล้วก็ดี มีเหตุตามกฎหมายที่จำเลยไม่ควรต้องรับโทษก็ดี ให้ศาลยกฟ้องโจทก์ปล่อยจำเลยไป แต่ศาลจะสั่งขังจำเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้
  เมื่อศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำผิด และไม่มีการยกเว้นโทษตามกฎหมาย ให้ศาลลงโทษแก่จำเลยตามความผิด แต่เมื่อเห็นสมควรศาลจะปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้

  มาตรา 227  ให้ศาลใช้ดุลพินิจวินิจฉัยชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งปวง อย่าพิพากษาลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระทำผิดจริงและจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดนั้น
  เมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำผิดหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลย

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3   

 • ความคิดเห็นที่ 58

   รบกวนถามนักกฏหมายค่ะ. เรื่องคือ. พ่อดิฉัน. ได้เซ็นต์เป็นพยานตอนผู้ตายทำพินัยกรรม. แต่น้าชายกับน้องชายผู้ตาย ได้ปลอมแปลงเอกสารพินัยกรรม แต่พ่อดิฉันไม่มีส่วนได้เสียกับเงินจำนวนนั้นสักบาท. แต่โดนจำเลย ฟ้องข้อหา ร่วมกันปลอมแปลงเอกสาร  จน(ตอนนี้เรื่องไปจนถึงศาลฏีกา). ควรทำอย่างไรค่ะ. ไม่ยุติธรรมกับพ่อเลย

  โดยคุณ   (171.100.162.61)     23 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 58

   ท่านควรนำสำนวนคดีทั้งหมดเข้าปรึกษาทนายความต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.47.55)     7 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 57

   พี่ชายโดนฟ้อง 4คดีค่ะ ยกฟ้องไป3คดี หลือคดีขุ่มขู่ โจทร์อ้างว่าจำเสียงเสียงได้ หลักฐานอย่างอื่นไม่มี ที่สำคัญพี่ชายโดนใส่ร้ายค่ะ ศาลอุธรสั่งจำคุก1ปี ตอนนี้ประกันออกมาแล้วค่ะ ปรึกษาทนายเขาบอกต้องรอว่าศาลจะให้ฎีกาป่าว เขาให้ประกันตัวแล้ว ศาลอาจจะไม่ให้ฏีกาอีกหรือค่ะมันคืออะไรค่ะ แล้วเราจะสู้ยังไงค่ะ คือทนายที่ปรึกษาดูไม่เก่งค่ะ  หลักฐานความผิดไม่มีสักอย่าง ตอนนี้สงสารพี่ชายค่ะ ถ้าต้องติดคุก ตอบด้วยนะค่ะพี่

  โดยคุณ nuch  (182.232.117.167)     17 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 57

   คำถามของท่านยังไม่ชัดเจน สามารถสอบถามที่ 02-9485700

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.215.105)     24 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 56

   แฟนโดนคดีรับของโจร (รับจำนำ) เนื่องจากมีคนเคยรู้จักกันนำมาจำนำ แต่เจ้าทรัพย์ได้แจ้งความและตามรถกลับคืนได้  ต่อมา เจ้าทรัพย์เรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 130,000 บาท ผู้ต้องหาที่ 1 และ 2. ยอมจ่ายเงินค่าเสียหายให้แก่เจ้าทรัพย์ บางส่วน. แต่ทางเราแฟนเราไม่ได้รับคำแนะนำจากทนายให้ไกเกลี่ยค่าเสียหาย จนกระทั่งอัยการสั่งฟ้อง  สุดท้ายแฟนถูกตัดสินจำคุก 2 ปี และยื่นประกันตัวศาลชั้นต้นไม่ให้ประกัน  จึงยืานอุทธรณ์ต่อ  แต่ศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้น แฟนดิฉันตั้งทนายคนใหม่เข้ามาดูคดี เขาเลยแนะนำให้ไกล่เกลี่ยเจ้าทรัพย์แล้วบางส่วน และอีกบางส่วนจะจ่ายเพิ่มให้ครบจำนวนพร้อมกับทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานแนบขอประกันตัว แต่ศาลก็ไม่ให้ประกัน กรณีแบบนี้ดิฉันสามารถยื่นประกันตัวจากศาลฏีกาได้ไหมค่ะ  หรือมีวิธีไหนที่สามารถแก้ไขได้บ้าง เพื่อให้เขาพ้นโทษ จากคดีนี้ 

  โดยคุณ คุณ นัทวัฒน์  (182.232.152.172)     6 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 56

   พี่ชายโดนฟ้อง 4คดีค่ะ ยกฟ้องไป3คดี หลือคดีขุ่มขู่ โจทร์อ้างว่าจำเสียงเสียงได้ หลักฐานอย่างอื่นไม่มี ที่สำคัญพี่ชายโดนใส่ร้ายค่ะ ศาลอุธรสั่งจำคุก1ปี ตอนนี้ประกันออกมาแล้วค่ะ ปรึกษาทนายเขาบอกต้องรอว่าศาลจะให้ฎีกาป่าว เขาให้ประกันตัวแล้ว ศาลอาจจะไม่ให้ฏีกาอีกหรือค่ะมันคืออะไรค่ะ แล้วเราจะสู้ยังไงค่ะ คือทนายที่ปรึกษาดูไม่เก่งค่ะ  หลักฐานความผิดไม่มีสักอย่าง ตอนนี้สงสารพี่ชายค่ะ ถ้าต้องติดคุก ตอบด้วยนะค่ะ

  โดยคุณ นุช  (182.232.117.167)     17 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 56

   ขอโทษนะคะ ส่งผิด

  โดยคุณ   (182.232.117.167)     17 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 56

   ต้องให้ทนายความยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้น ขอให้ยกฟ้อง/รอการลงโทษ/ลดโทษครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.61.33)     21 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 55

   ขอสอบถามค่ะ พอดีว่าแฟนกับพวกมีเรื่องรุมทำร้ายร่างกาย แต่โจทย์ไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะแค่มีรอยฟกช้ำตามใบรับรองแพทย์ ศาลชั้นต้นตัดสินเพื่อนแฟน4คนให้รอลงอาญา แต่แฟนเราโดนตัดสินจำคุก2เดือน เพราะเคยเป็นนักโทษเด็ดขาดมาก่อนคดียาเสพติด แต่ว่าพ้นโทษออกมาแล้วประมาณ3ปีครึ่ง แต่แฟนเราไม่ได้เป็นโจทย์นะคะ แค่เป็นหนึ่งในพวก5คนค่ะ เลยยื่นศาลอุธรณ์ต่อ วันนี้ไปฟังคำตัดสินศาลอุธรณ์ค่ะ ศาลยืนตามคำตัดสินศาลชั้นต้นค่ะ เลยยื่นประกันตัวศาลฎีกาต่อค่ะ อยากสอบถามค่ะว่าพอจะเป็นไปได้มั้ยคะ ที่ศาลฎีกาจะให้รอลงอาญา ไม่ต้องมีโทษจำคุกค่ะ เพราะตอนนี้แฟนดิฉันมีหน้าที่การงานทำที่ดีแล้ว มีลูกที่ต้องดูแลลอีก2คนค่ะ เพราะถ้าติด2เดือนจริง หน้าที่การงานก็ต้องจบลงค่ะ

  โดยคุณ ฐาปณี  (223.204.249.201)     27 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 54

  สวัสดีค่ะ คือ แฟนหนูกับพวก2คน โดนคดีทำร่ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้อี่นถึงแกความตาย เยาว์ชนอีก 2 คน ก่อนศาลจะตัดสิน(ศาลชั้นต้น)เค้าเรียกไปคุยที่ห้องไกล่เกลี่ยเค้าบอกว่าถ้ายอมรับจะได้ลดโทษไม่ติดแน่นอนจิงๆแล้วคือแฟนหนูไม่ได้ทำแต่อยู่ในเหตุการณ์หนูก็อยู่แต่อีก2คนทำจริง2คนนั้นเลยยอมรับแฟนหนูก็เลยต้องตามเค้าไปเพราะไม่รู้ว่าจะทำยังไงพอศาลตัดสินรอลงอาญาคือไม่ติดคุก ก็มีหมายศาลมาอีกคือศาลแพ่งเค้าเรียกเงิน5แสน พอคุยตกลงกันได้เหลือ2แสน คนโตเค้าก็โอเคยอมจ่าย พอสักพักมีหมายศาลมาอีกศาลอุทร ศาลตัดสินจำคุก2ปี6เดือนไม่รอลงอาญา ก็เลยประกันตัวออกมาสู้คดีอีกเพราะชดใช้ค่าเสียหายไปแล้วทำไมยังโดนตั้ง2ปี6เดือน คนโตเค้าบอกว่าทนายเราไม่ส่งเอกสารที่เราชดเชยค่าเสียหาย พอประกันตัวมาศาลชั้นสูงสุดศาลตัดสิ้นเหมือนเดิม จำคุก 2ปี6เดือนไม่นอลงอาญา คืนอยากรู้ว่าเราจะช่วยแฟนเรายังไงแฟนหนูไม่ได้ทำแต่โดนไปด้วย ถ้าจะรื้อคดีใหม่ได้รึป่าว มีพยานหลายปากค่ะ ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ 

  โดยคุณ พรวลี อึ้งชัยพงษ์  (49.48.164.207)     22 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 53

   ขอปรึกษาเรื่องคดีอาญานะคะ

  คือหนูถูกจับ(ทำฟันแฟชั่น)ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก2ปี4เดือน ก็อุทธรณ์ต่อ เหลือโทษ 1ปี4เดือน ก็ฎีกาคดีต่ออยากจะทราบว่า โทษจะหลุดพ้นจากจำคุกมั้ยคะ จ้างทนายความเขียนคำร้องต่างๆมีลูกเล็กอยู่อายุ6เดือนค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ คนมีทุกข์  (171.96.65.31)     16 ก.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 53

   หากท่านต้องการให้ทนายยื่นฎีกาให้ ท่านต้องนำสำนวนคดีในศาลชั้นต้น และ ชั้นอุทธรณ์เข้าปรึกษาทนายความต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.9.37)     21 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 52

   พ่อกับแม่ใด้ขอฏีกาผ่านมาแล้วต่อไปต้องทำอย่างงัยต่อไป เรื่องป่าสงวนค่ะ ตัดสินจำคุกสองปี

  โดยคุณ   (88.115.107.156)     4 ส.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 52

   กรณีของท่าน เมื่อดำเนินการทางคดีมาถึงชั้นศาลฎีกาแล้ว เมื่อศาลมีคำพิพากษาถือว่าคดีสิ้นสุดครับ เพราะเป็นศาลสุดท้าย ในกระบวนการยุติธรรม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.129.81)     17 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 51

   แฟนโดนคดี ปืนไม่มีทะเบียนค้ะแต่ตอนที่โดนจับตำรวจมาค้นบ้านน้ะค่ะไม่ได้พกอาวุธไปนอกสถานที่่.              ตอนนี้อฟนอยู่ในเรือนจำแต่4ฝากแฟนยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา อยากรู้ว่าศาลจะให้รอลงอาญา หรือ ป่าวค้ะ แล้วถ้าศาล ตัดสินไห้จำคุก จะติดประมาณกี่เดือน ค้ะถ้าเรา จะยื่นอุทรณ์ต้องทำยังไงบ้างค้ะช้สยแนะนำหน่อยค้ะ

   

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ พรทิพาพันธ์. พิชัยยุทธ์  (223.24.124.84)     14 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 50

   อยากจะทราบคดีของแฟนเกี่ยวกีบคดียาซัสทอดค่ะตอนนี้แฟนพี่จำคุกอยุ่และกำลังจะยื่นศสลฏีกาอยุ่ค่ัะ คุณคิดว่าคดียาซัลทอดที่ไม่มีของกลางศาลจะให้ยื่นฏีกาหรือเปล่า ใช้เาลานานหรือเปลาเพราะพี่รุ้ว่า.ใช้เวลานาน1-2-3 ปีค่ะ

  โดยคุณ อำภา งานแข้ง  (118.173.162.13)     30 พ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 50

   คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด(เช่น ทำจริงหรือไม่)ถือเป็นที่สุด ตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 ไม่สามารถยื่นฎีกาได้อีกต่อไป แต่หากเป็นคดีเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิด(เช่น คดีไต่สวนคำร้องขอคืนของกลาง) สามารถยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นฎีกา และ ยื่นฎีกาในคดีดังกล่าวได้ ตามพ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 มาตรา 19 วรรคแรก

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.147.24)     7 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 49

   ขอสอบถามการประกันตัวในศาลฎีกา

  โดยคุณ พงษ์พันธ์สังข์ขาว  (64.233.173.64)     5 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 48

  สวัสดีครับผมอยากสอบถามเรื่องเป็นอย่างนี้..ผมโดนจับแล้วไปตรวจชี่ที่ป้อมตำรวจแล้วอุปกรณ์ตรวจชี่ว่าผมมีชี่สีม่วงผมตกใจเพราะผมไม่เคยเล่นผมปฎิเสฎทุกอย่างแล้วผมขอตรวจโรงพยาบาลแล้วตำรวจก็ไม่ให้ไปตรวจโรงพยาบาลแล้วเอาผมไปขังเลยตื่นเช้ามาตำรวจเอาผมไปสอบสวนตำรวจที่สอบสวนอ่านเอกสารเค้าตกใจว่าเอามาขังได้ไงในเมื่อผมปฎิเสธแล้วขอตรวจโรงพยาบาลแล้วนายตำรวจคนนั้นก็ให้ผมไปตรวจโรงพยาบาล (เขรมราฎ)ผลตรวจไม่มี(สารเสพติด)แล้วผมก็ถือใบรับรองกลับโรงพักยื่นให้นายตำรวจที่สอบสวนดู เค้าบอกว่าอายุผมยังไม่ถึง18ต้องไปให้สานตัดสิ้นส่งตัวใน24.ชม ไปถึงสาร บอกว่าติดคุกนะค่ะ (ผมคิดว่านายตำรวจคนที่ยื่นเอกสารในผู้พิภาคไม่ยื่นใบรับรองผลตรวจที่โรงพยาบาล) แล้วผมได้ประกันตัวออกมาหลังจากนั้นผมก็มาทำงานไม่ได้รายงานตัวเลยผ่านไป3ปีกว่าแล้วผมควรจะทำยังไงดีครับ

  โดยคุณ ยุทธภูมิ กอนาก  (1.47.199.30)     3 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 47

   พอดีแฟนหนูติดคุกคดีชิงพอดีแฟนหนูติดคุกคดีชิงทรัพย์ค่ะ ศาลตัดสินแล้ว 3ปี9เดือน แฟนหนูเข้าไปอยู่ในได้สองอาทิตย์กว่าแล้ว อยากรู้ว่าเราสามารถประกันยื่นอุทธรณ์หรือศาลฏีกาได้ไหมค่ะ แล้วต้องใช้หลักทรัพย์เท่าไหร่ 

  อีกอย่างทางศาลชั้นต้นก็บอกว่าขออุทธรณ์ไปก็เท่านั้น เพาระคดีนี้มีทั้งพกอาทุดและเอารถไปซ่อนแต่ทางฝ่ายเสียหายก็ได้รถคืนและไม่เอาความแล้ ว เราสามารถประกันได้ไหม่ แล้ว วันที่ 5 นี้จะได้รับอภัยโทษหรือเปล่าค่ะ 

  โดยคุณ เบญจมาศ  (1.46.165.90)     28 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 46

   แฟนโดนคดีซัดทอด เจ้าคดีรับหมด ศาลชั้นต้น ยกฟ้อง ต่อมาอัยการยื่น ศาลอุทรณ์ ตัดสินมา 9ปี แต่ให้ทนายยื่นสู้ฎีกา จะรบกวนถามว่า

  1.ส่วนมากรอศาลฎีกาใช้เวลาพิจารณาช้าสุดกี่เดือนค่ะ

  2.ระหว่างรอศาลฎีการับพิจารณาคดีนั้น สามารถยื่นประกันตัวได้หรือไม่

  3.ถ้าประกันตัวได้ใช้ระยะเวลาอีกนานมั้ยกว่าจะตัดสินอีกที ....รบกวนด้วยนะคะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

   

   

   

   

  โดยคุณ บาย  (118.174.75.149)     29 ต.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 46

  1.คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ศาลฎีการับไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งไม่อาจกำหนดได้โดยแน่นอนว่าศาลฎีกาจะพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดคดีแล้วเสร็จเมื่อใด พฤติการณ์ขึ้นอยู่กับปริมาณคดีของศาลฎีกาในขณะนั้นว่ามากน้อยเพียงใด
  2.จำเลยหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องมีสิทธิยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาก็ได้ตามความ ป.วิ.อ.มาตรา 106 แต่ศาลจะอนุญาตให้ประกันหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.130.67)     26 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 45

   กรณีคดีพยายามฆ่าในชั้นศาลอุทรณ์ได้พิจารณาพิพาทษาคดีแล้ว10ปี แล้วเอกสารต่อสาลฎีกาพิจารณาอนุมัติให้ประกันหรือไม่ให้ประกันจำเลยสามารถดำเนินการอย่างได้ได้บ้างครับ

  โดยคุณ นายโชติชัยพัฒน์   (118.172.43.236)     23 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 44

   ในกรณีที่ศาลอุทรณ์พิพาทษาคดีพยายามฆ่าสิ้นสุดให้จำเลยถูกจองจำ 10ปี แล้วส่งเอกสารยื่นต่อศาลฏีกาอยากทราบว่าจำเลยและญาติของจำเลยจะรู้ได้อย่างไรว่าศาลพิจาจำรณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ประกันตัวจำเลยค่ะ

  โดยคุณ นายโชติชัยพัฒน์   (118.172.43.236)     23 ส.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 44

  ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับจำเลยสามารถโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ศาลฝ่ายประกันตัวได้โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.60.236)     11 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 43

  ขอทราบเรื่อง การประกันตัวเมื่อศาลชั้นอุทรณ์ ตัดสิน จำคุก แล้ว สามารถประกันตัวได้ไหมครับ แล้วถ้าศาลฎีกาสั่งจำคุกสามารถนำตัวออกมาสู้คดีได้ไหม (ไม่ได้ทำเขาจริงๆ) โดนคดีเดียวกันแต่ผมยกฟ้อง

   

   

  โดยคุณ สิระวุฒิ ถนอมสุวรรณ  (125.26.168.193)     23 ก.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 43

  จำเลยหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องมีสิทธิยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวหรือประกันตัวในชั้นฎีกาได้ แต่ศาลฎีกาจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวหรือไม่เป็นดุลพินิจของศาลตามความ ป.วิ.อ.มาตรา 108, 108/1

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.60.236)     11 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 42

   คือเป็นเเพะรับบาป โดนฟ้องว่าสมรู้ร่วมคิดโกงเงินรัฐ โทษจำคุก4ปี โดนจำคุกแล้วสามารถขอรื้อคดีใหม่ได้มั้ย?

  โดยคุณ นันทิยา  (180.183.202.233)     29 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 41

   รบกวนสอบถามค่ะ. แฟนหนูฉี่สีม่วงศาลตัดสิน 9 เดือนตอนนี้ยื่นประกันขอปล่อยตัวชัวคราวกับศาลฎีกา ยื่นตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 57 ตอนนี้จะครบ 2 เดือนแล้ว ยังไม่มีคำสั่งมาเลย ทำไมถึงช้าจังค่ะ 

  โดยคุณ   (223.204.210.98)     16 ต.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 41

  เนื่องจากศาลฎีกามีอยู่ศาลเดียว ประกอบกับต้องรับผิดชอบชี้ขาดตัดสินคดีเป็นจำนวนมาก คดีจึงอาจล่าช้าไปบ้าง รายละเอียดท่านอาจสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ศาลชั้นต้นที่พิพากษาตัดสินคดีนี้โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     12 พ.ย. 2557

 •  1  2  3   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด