X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การกู้เงินนอกระบบ

 • การกู้เงินนอกระบบ

          คือมีญาติผมเค้าจะมาขอกู้เงินประมาณ 2 แสนครับ โดยเสนอดอกเบี้ยให้ในอัตราที่สูงกว่ากฏหมายกำหนดไว้ และจะให้โฉนดที่ดินมาไว้ที่ผม ผมมีคำถามดังนี้ครับ
  1.ผมจะให้เค้ากู้ดีมั๊ยครับ คือใจผมก็อยากได้ดอกเบี้ย แต่ก็กลัวเค้าจะเบี้ยวครับ
  2.ถ้าให้กู้ผมจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และรายละเอียดที่สำคัญที่ขาดไม่ได้มีอะไรบ้างครับ
  3.ผู้ที่กู้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ
  4.ถ้าเค้าไม่คืนเงินจะทำอย่างไรได้บ้างครับถึงจะได้ไม่ขาดทุน

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            1. ท่านก็ย่อมสามารถให้ญาติกู้ยืมเงินได้  เพียงแต่ท่านย่อมมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยเงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี  ภายใต้บังคับ พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2478  และ ป.พ.พ.มาตรา 654
           2.  หากท่านจะให้ญาติกู้ยืมเงิน  จะต้องทำเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง  และต้องลงลายมือชื่อของญาติผู้ยืมเป็นสำคัญ  หากเขาเบี้ยวไม่ชำระหนี้  ท่านจึงมีสิทธินำหลักฐานการกู้เป็นหนังสือนั้นมาฟ้องร้องบังคับคดีแก่ญาติให้ชำระหนี้เงินกู้ต่อไปได้  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 653
           3.  การทำสัญญากู้ยืมเป็นหนังสือ  เพียงแต่มีแบบพิมพ์สัญญากู้ยืมแล้วลงลายมือชื่อของญาติผู้กู้ไว้เป็นสำคัญ  มีพยานอย่างน้อย 2 คน  ลงชื่อในสัญญากู้  ก็ใช้ได้แล้วสำหรับเป็นพยานหลักฐานแห่งการกู้ยืม
           4. หากญาติจะนำที่ดินมาจำนองเป็นประกันหนี้เงินกู้แก่ท่าน  ก็เป็นการที่ท่านมีหลักประกันในการบังคับชำระหนี้กู้ยืมนั้นเป็นเรื่องที่ดี  แต่ที่ดินของญาตินั้น จะต้องนำโฉนดที่ดินไปจดทะเบียนจำนองไว้กับท่านให้ถูกต้องตามแบบ  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 714  มิฉะนั้น  จะตกเป็นโมฆะ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 152  ดังนั้น  หากญาตินำโฉนดที่ดินมาวางให้ท่านเก็บไว้โดยไม่ได้จดทะเบียนจำนอง  ย่อมไม่ใช่การจำนองที่ดิน  แต่เป็นเพียงการนำตัวกระดาษมาให้ท่านยึดถือไว้เท่านั้น  ท่านย่อมมีสิทธิที่จะยึดหน่วงตัวโฉนดที่ดินไว้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้เท่านั้น
           5. หากญาติไม่คืนเงิน  และท่านมีหลักฐานการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือลงลายมือชื่อญาติเป็นสำคัญ  ถ้าเขาผิดนัดไม่ชำระหนี้เงินกู้  ท่านก็ย่อมมีสิทธินำหลักฐานนั้นมาฟ้องเรียกบังคับชำระหนี้เงินกู้จากญาติได้

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  มาตรา 152
    การใดมิได้ทำให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้ การนั้นเป็นโมฆะ

  มาตรา 653 การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่
  ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว

  มาตรา 654  ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี ถ้าในสัญญากำหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละสิบห้าต่อปี

  มาตรา 714  อันสัญญาจำนองนั้น ท่านว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นที่ 20

   

   

  บริการสินเชื่อ-เงินกู้นอกระบบ ผ่อนชำระเป็นรายเดือน ดอกเบี้ย 5 ต่อเดือน (ชำระแบบลดต้นลดดอก)

  รู้ผลและอนุมัติภายใน 2ชม./ อนุมัติรับเงินสดทันที

  ตรวจสอบเช็คข้อมูลที่บ้าน-ที่ทำงาน นัดทำสัญญารับเงินได้เลย

  เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก เอกสารไม่ยุ่งยาก

  *บริการกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด(บางพื้นที่)*

  #คุณสมบัติ
  1. ต้องมีอายุ ระหว่าง 21 ขึ้นไป
  2. ประกอบอาชีพที่สามารถตรวจสอบได้ และรายได้ประจำ
  3. ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวอาจจะต้องมีทะเบียนการค้า หรือหน้าร้าน
  4. ต้องมีเบอร์บ้าน หรือเบอร์ที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้

  #เอกสาร
  1. สำเนาทะเบียนบ้าน
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3.สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
  4.ทะเบียนการค้า และรูปถ่ายกิจการ

  สนใจติดต่อ k. แทน / โทร: 0959033149


   

  บริการสินเชื่อ-เงินกู้นอกระบบ ผ่อนชำระเป็นรายเดือน ดอกเบี้ย 5 ต่อเดือน (ชำระแบบลดต้นลดดอก)

  รู้ผลและอนุมัติภายใน 2ชม./ อนุมัติรับเงินสดทันที

  ตรวจสอบเช็คข้อมูลที่บ้าน-ที่ทำงาน นัดทำสัญญารับเงินได้เลย

  เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก เอกสารไม่ยุ่งยาก

  *บริการกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด(บางพื้นที่)*

  #คุณสมบัติ
  1. ต้องมีอายุ ระหว่าง 21 ขึ้นไป
  2. ประกอบอาชีพที่สามารถตรวจสอบได้ และรายได้ประจำ
  3. ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวอาจจะต้องมีทะเบียนการค้า หรือหน้าร้าน
  4. ต้องมีเบอร์บ้าน หรือเบอร์ที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้

  #เอกสาร
  1. สำเนาทะเบียนบ้าน
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3.สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
  4.ทะเบียนการค้า และรูปถ่ายกิจการ

  สนใจติดต่อ k. แทน / โทร: 0959033149


   

  บริการสินเชื่อ-เงินกู้นอกระบบ ผ่อนชำระเป็นรายเดือน ดอกเบี้ย 5 ต่อเดือน (ชำระแบบลดต้นลดดอก)

  รู้ผลและอนุมัติภายใน 2ชม./ อนุมัติรับเงินสดทันที

  ตรวจสอบเช็คข้อมูลที่บ้าน-ที่ทำงาน นัดทำสัญญารับเงินได้เลย

  เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก เอกสารไม่ยุ่งยาก

  *บริการกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด(บางพื้นที่)*

  #คุณสมบัติ
  1. ต้องมีอายุ ระหว่าง 21 ขึ้นไป
  2. ประกอบอาชีพที่สามารถตรวจสอบได้ และรายได้ประจำ
  3. ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวอาจจะต้องมีทะเบียนการค้า หรือหน้าร้าน
  4. ต้องมีเบอร์บ้าน หรือเบอร์ที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้

  #เอกสาร
  1. สำเนาทะเบียนบ้าน
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3.สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
  4.ทะเบียนการค้า และรูปถ่ายกิจการ

  สนใจติดต่อ k. แทน / โทร: 0959033149
   
   

  โดยคุณ คุณแทน  (1.1.176.140)     18 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 19

  ***บริการเงินกู้และสินเชื่อนอกระบบ-รายเดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 5% (แบบลดต้นลดดอก)***
  สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการเงิน การลงทุน หนี้สิน ขอสินเชื่อไม่ผ่าน ติดเครดิตบูโร-แบล็คลิสต์

  ปล่อยกู้จริง บริการซื่อสัตย์ ไม่ยุ่งยาก อนุมัติไวภายใน2ชม. รับเป็นเงินสดทันที
  กรุงเทพ และปริมณฑล / ต่างจังหวัด(บางพื้นที่)
  (ทุกสาขาอาชีพ ธุรกิจหรือกิจการส่วนตัว พ่อค้าแม่ค้า ทำงานอิสระ ฯลฯ)

  #ติดต่อสอบถาม โทร: 093-8919650 คุณพิทวัส
  ++คุณสมบัติ++
  1. อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป / เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป / อายุงานไม่ต่ำกว่า 6เดือน
  2. มีอาชีพ หรือรายได้ประจำ ที่สามารถตรวจสอบได้

  ++เอกสารประกอบ++
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน(ตัวจริง)
  4. รายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 3-6 เดือน
  5. รูปถ่าย
  6. ที่อยู่-หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ(บ้าน-ที่ทำงาน) และแผนที่

  ..ยินดีให้คำปรึกษาด้านการเงิน และสินเชื่อทุกประเภท (08:30 - 19:00) ทุกวัน..
   

  โดยคุณ PPP  (171.100.15.194)     4 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 18

  บริการเงินกู้นอกระบบ เงินด่วน - สินเชื่อนอกระบบ
  ลดต้นลดดอก ผ่อนชำระแบบรายเดือน ดอกเบี้ยถูกร้อยละ 5%ต่อเดือน(แล้วแต่วงเงินที่ขอกู้)

  ปล่อยกู้ทุกอาชีพเช่น ธุรกิจส่วนตัว,ทำงานประจำ,พนักงานออฟฟิศ,ค้าขายทั่วไป,
  ทำงานอิสระ,พนักงาน Part-Time,นักศึกษา,แม่บ้าน และอื่นๆ
  ไม่ดาวน์รถ ไม่ยึดบัตร ไม่ต้องผ่อนสินค้า ไม่ต้องทำบัตร เอกสารไม่ยุ่งยาก อนุมัติฉับไว ไม่ยุ่งยาก
  ติดแบล็คลิสต์ เครดิตบูโร ขอสินเชื่อธนาคารไม่ผ่าน ปรึกษาได้ฟรี!!

  คุณสมบัติ และเอกสารในการขอกู้
  1.ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  2.สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
  3.สลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือน (ถ้ารับเป็นเงินสดต้องตรวจสอบได้)
  4.บัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน
  5.พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพปริมณฑล หรือต่างจังหวัด (ต้องตรวจสอบได้)
  6.สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถยื่นขอกู้กับเราได้ (รับนัดล่วงหน้า)

  ขั้นตอนการขอยื่นกู้กับทางเราไม่ยุ่งยาก เอกสารพร้อมและครบถ้วนอนุมัติเลยทันที
  ตามวงเงินที่ต้องการรับเป็นเงินสดเท่านั้น

  ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติม โทร 096-2653293

  ถ้าท่านกำลังเดือดร้อนและจำเป็นต้องใช้เงินด่วนหรือไม่มีทางออกมาปรึกษากับเราได้
  เรายินดีรับฟังทุกปัญหาพร้อมกับแนะนำ และแก้ไขปัญหาให้กับทุกๆท่านที่กำลังประสบปัญหาทางด้านการเงินอยู่
  โทรปรึกษาพูดคุยกับเราได้ตลอดเวลา เรายินดี จริงใจ และรับใช้บริการให้กับทุกๆท่าน

   

  โดยคุณ บดินทร์  (1.1.176.183)     30 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 17

  Hello, I am นางซาร่าห์ Crave กาเบรียลลาจากสหรัฐอเมริกาบางครั้งที่ผ่านมาผมเป็นอย่างมากในความต้องการของเงินให้กู้ยืมที่ฉันเดินเข้ามาใกล้ธนาคารของฉัน แต่ไม่สามารถได้รับเงินกู้จากพวกเขาเพราะคะแนนเครดิตของฉันดังนั้นฉันตัดสินใจที่จะใช้กับคำตอบของสายผม ได้คำตอบจากคนที่ดูฉันกับนายปีเตอร์สันวิลเลียมแล้วฉันให้พวกเขาทดสอบความประหลาดใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันฉันได้รับเงินกู้ยืมจากพวกเขาดังนั้นหากคุณต้องการสินเชื่อที่มีความปลอดภัยและไม่มีหลักประกันใด ๆ ของเราสินเชื่อที่คุณต้องการคุณจะได้รับจาก พวกเขาในเวลาที่ไม่เกิน 1 สัปดาห์ฉันจริงมีน็อตติ้งที่จะพูดเกี่ยวกับพวกเขา แต่ถ้าคุณต้องการทางการเงินของ บริษัท ที่จดทะเบียนตามกฎหมายและฉันคิดว่าคุณควรจะติดต่อกับพวกเขาและดูตัวเองของคุณและคุณจะมีฉันจะขอบคุณให้มัน พยายามและคุณจะเห็น defrense ผมจะแนะนำให้คุณที่จะติดต่อพวกเขาผ่านทางอีเมล์ตอนนี้ที่นี่เป็นอีเมล์: links_finance.srv01@outlook.com ถ้าคุณจำเป็นต้องกู้เงินที่ถูกต้องและคุณกำลัง tayered จะถูกโกง

  โดยคุณ Mrs Sarah Crave Gabriel  (41.220.68.49)     17 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 16

  Hello, I am นางซาร่าห์ Crave กาเบรียลลาจากสหรัฐอเมริกาบางครั้งที่ผ่านมาผมเป็นอย่างมากในความต้องการของเงินให้กู้ยืมที่ฉันเดินเข้ามาใกล้ธนาคารของฉัน แต่ไม่สามารถได้รับเงินกู้จากพวกเขาเพราะคะแนนเครดิตของฉันดังนั้นฉันตัดสินใจที่จะใช้กับคำตอบของสายผม ได้คำตอบจากคนที่ดูฉันกับนายปีเตอร์สันวิลเลียมแล้วฉันให้พวกเขาทดสอบความประหลาดใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันฉันได้รับเงินกู้ยืมจากพวกเขาดังนั้นหากคุณต้องการสินเชื่อที่มีความปลอดภัยและไม่มีหลักประกันใด ๆ ของเราสินเชื่อที่คุณต้องการคุณจะได้รับจาก พวกเขาในเวลาที่ไม่เกิน 1 สัปดาห์ฉันจริงมีน็อตติ้งที่จะพูดเกี่ยวกับพวกเขา แต่ถ้าคุณต้องการทางการเงินของ บริษัท ที่จดทะเบียนตามกฎหมายและฉันคิดว่าคุณควรจะติดต่อกับพวกเขาและดูตัวเองของคุณและคุณจะมีฉันจะขอบคุณให้มัน พยายามและคุณจะเห็น defrense ผมจะแนะนำให้คุณที่จะติดต่อพวกเขาผ่านทางอีเมล์ตอนนี้ที่นี่เป็นอีเมล์: links_finance.srv01@outlook.com ถ้าคุณจำเป็นต้องกู้เงินที่ถูกต้องและคุณกำลัง tayered จะถูกโกง

  โดยคุณ Mrs Sarah Crave Gabriel  (41.220.68.49)     17 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 15

  บริการเงินกู้ เงินด่วน ให้กู้เงินนอกระบบ เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

  วงเงิน 10,000 เป็นต้นไป (ไม่จำกัดวงเงิน)

  ตรงไปตรงมา บริการรวดเร็ว ทันใจ

  ไม่เช็คแบล็คลิส ไม่เช็คภาระหนี้ ไม่ต้องใช้ statement

  รับเงินเดือนเป็นเงินสด เจ้าของกิจการไม่ได้จดทะเบียน

  หรือปัญหาด้านการเงิน ต้องการหาแหล่งเงินทุน

  โทรมาคุยกันได้ครับ ยินดีบริการทุกจังหวัด ทุกอาชีพ


  ไม่รับผ่อนสินค้าใดๆ
  ไม่ยึดATM ไม่ต้องมีบัตรเครดิต
  ไม่ต้องดาวน์รถรถ

   

  *คุณสมบัติ*

  อายุ 20 ปีขึ้นไป
  รายได้ขั้นต่ำ 9,000 บาท-ขึ้นไป

  เวลา8.00-21.00น.
  ทุกวันจันทร์-เสาร์


  สนใจติดต่อ k.เก้า

  โทร: 095-8798169
   

  โดยคุณ คุณเก้า  (58.8.137.120)     6 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 14

   ปรึกษาปัญหาทางด้านการเงิน ติดต่อ http://creditmycash.com

  โดยคุณ MR Cash  (171.6.150.169)     23 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 13

  **บริการเงินกู้นอกระบบ เงินด่วนนอกระบบ**
  ไม่ตรวจสอบเครดิตบูโรขแบล็คลิสต์ ทั้งสิ้น
  เดือดร้อนอยากกู้เงินนอกระบบ ดอกเบี้ย5% ต่อเดือน
  ถ้าคุณมีปัญหาด้านการเงินหมุนเงินไม่ทัน ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าบ้าน
  สนใจอยากทราบรายละเอียด หรือต้องการปรึกษาปัญหาด้านการเงิน เรายินดีให้คำปรึกษา

  เพียงคุณมีงานทำเป็นหลักแหล่งอายุงาน6เดือนขึ้นไป
  หลักฐานที่ต้องใช้
  -สลิปเงินเดือน
  -บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนา ,  -สำเนาทะเบียนบ้าน
  พนักงานประจำของบริษัทเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ เจ้าของกิจการ
  (พนักงานฯต้องรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร)
  สำหรับคนที่อายุงานไม่ถึง 6เดือน แต่ที่ทำงานมีความมั่นคงก็สามารถกู้ได้
  หลักฐานที่ต้องใช้
  -บัตรประชาชน หน้าที่มีเลขที่บ้าน และหน้าที่มีชื่อผู้สมัคร (อ่านได้ชัดเจน)
  -สำเนาทะเบียนบ้าน
  -สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) หรือ ใบรับรองเงินเดือน
  -สมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Statement)
  ไม่ต้องยึดบัตร ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน อนุมัติด่วน รับเงินสด วงเงินแล้วแต่คุณสมบัติของผู้กู้
  เจ้าของกิจการ / ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
  อายุ 20 - 50 ปี
  อายุกิจการตั้งแต่ 1ปีขึ้นไป
  เอกสารการสมัคร
  -สำเนาบัตรประชาชน
  -สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
  -สำเนาแสดงรายชื่อผู้ถือหุ่น
  -สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือรับรองความถูกต้อง
  สนใจอยากทราบรายละเอียด ติดต่อโทร 097-1799902 (K.สันติ)
   

  โดยคุณ คุณสันติ  (180.183.50.31)     10 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 12

   เงินกู้ กู้เงินสด เปิดรับผู้ต้องการกู้เงินสดเท่านั้น ขอย้ำกู้เงินสด เเบบอื่นไม่ต้องโทรมา พวกที่มีปัญหาเงินสดต้องการด่วนโทรมา คนที่เดือดร้อนเงินสดเท่านั้นพอ เเม่ค้า นักศึกษา ตกงาน ว่างงานทั่วไทย โทรมาปรึกษาได้ทุกท่าน กู้ง่าย กู้ไว วงเงิน สูงสุด400,000บาท จ่ายคืนรายเดือนใช้สำเนาบัตร+ทะเบียนบ้านสองอย่าง ทำสัญญาทันทีโทร09-1541-2709 คุณเต้

  โดยคุณ เต้  (49.0.116.252)     19 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 11

   

  ความคิดเห็นที่ 2304 แจ้งลบ
    รับปรึกษาปัญหาการเงิน ไม่ว่างจะใหญ่ เรื่องเล็ก. เราช่วยคุณหาทางออกให้ได้ง่ายๆ ไม่มีค่าดำเนินการ ไม่หลอกลวง คุยปรึกษาตัวต่อตัว โทรมาน่ะค่ะ 08-5566-5677
   
   
  โดย พิม IP: 49.230.129.186 - 49.230.129.186 , วันที่ 30 ต.ค. 56 เวลา 09:32:25
   
   

  โดยคุณ Pim  (49.230.129.186)     30 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 10

   

  ความคิดเห็นที่ 2304 แจ้งลบ
    รับปรึกษาปัญหาการเงิน ไม่ว่างจะใหญ่ เรื่องเล็ก. เราช่วยคุณหาทางออกให้ได้ง่ายๆ ไม่มีค่าดำเนินการ ไม่หลอกลวง คุยปรึกษาตัวต่อตัว โทรมาน่ะค่ะ 08-5566-5677
   
   
  โดย พิม IP: 49.230.129.186 - 49.230.129.186 , วันที่ 30 ต.ค. 56 เวลา 09:32:25
   
   

  โดยคุณ Pim  (49.230.129.186)     30 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 9

   

  ความคิดเห็นที่ 2304 แจ้งลบ
    รับปรึกษาปัญหาการเงิน ไม่ว่างจะใหญ่ เรื่องเล็ก. เราช่วยคุณหาทางออกให้ได้ง่ายๆ ไม่มีค่าดำเนินการ ไม่หลอกลวง คุยปรึกษาตัวต่อตัว โทรมาน่ะค่ะ 08-5566-5677
   
   
  โดย พิม IP: 49.230.129.186 - 49.230.129.186 , วันที่ 30 ต.ค. 56 เวลา 09:32:25
   
   

  โดยคุณ พิม  (49.230.129.186)     30 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 8

   ปล่อยเงินกู้นอกระบบ แบบรายเดือน ดอกเบี้ย 5%(ลดต้นลดดอก) ต่อเดือน ปล่อยตั้งแต่50000-500000 รับทุกจังหวัด **** อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนโทรมาสอบถาม**** ***ไม่ใช่ดาวน์รถ ไม่ผ่อนของ ไม่มีการโอนเงินก่อนล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้น**** ( ไม่ยึดบัตร ไม่เช็คแบล็คลิส ไม่เช็คประวัติทางการเงิน ) คุณสมบัติ 1. พนักงานประจำ เจ้าของกิจการ นักศึกษาต้องมีรายได้จากทางบ้านผ่านบัญชี 2.มีอาชีพ หรือรายได้ประจำ ไม่ต่ำกว่า 10000 ที่สามารถตรวจสอบได้ 3.ที่อยู่ และสถานที่ทำงาน มีเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ 4.พนักงานอิสระมีรายได้เป็นเงินสดลองโทรมาปรึกษาก่อนได้ครับ ****เอกสารประกอบการพิจารณา**** 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ขีดค่อม) 2.สำเนาทะเบียนบ้าน (ขีดค่อม) 3.สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน 4.รายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย3เดือน 5.กรณีเป็นเจ้าของกิจการใช้ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/หจก หรือสัญญาเช่าร้าน 6.สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก 7.แผนที่ที่อยู่ปัจจุบัน+ที่ทำงาน+ตามทะเบียนบ้าน ติดต่อ เบอร์โทร 0837005251 9.00-20.00 น. *****ไม่ได้รับสาย รบกวนฝากข้อความรายละเอียดไว้ *****

  โดยคุณ นก  (180.183.47.23)     17 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 7

   เงินกู้นอกระบบดอกเบี้ย 5% ต่อเดือน (วงเงินห้ามต่ำกว่า 50000) ****อ่านรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนที่จะโทรมาสอบถาม*** **** ทางเราไม่เช็คแบล็คลิสไม่มีการโอนเงินก่อนยื่นเอกสารเท่านั้นไม่รับ แฟกซ์ อีเมล ใดๆทั้งสิ้น ไม่ใช่เป็นการผ่อนของ ดาว์นมอเตอรฺไซค์**** (ไม่ได้รับสายกรุณาฝากข้อความไว้) ***กรณีเป็นผู้ประกอบกิจการอาจจะต้องมีทะเบียนการค้าด้วยถ้าจดไว้**** **กรณีนักศึกษาต้องมีรายได้จากทางบ้านห้ามต่ำกว่า10000/เดือน** ทำเรื่องกู้ห้ามต่ำกว่า30000แต่ไม่เกิน50000 *** กรณี รายได้รับเป็นเงินสดลองโทรมาปรึกษา **** เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่น 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน 4. ประวัติของผู้ยื่นเอกสารที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน 5. แผนที่บ้านและที่ทำงานโดยละเอียด 6. statementย้อนหลัง3-6เดือน ยินดีให้คำปรึกษา ต่างจังหวัดทางเราก็รับ โทร. 0954653422 8.00 - 20.00

  โดยคุณ รัตน์  (180.183.42.68)     2 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 6

  สำหรับคนที่สนใจเงินกู้นอกระบบ ต้องการเงินกู้ด่วน อนุมัติเงินเป็นล้าน ติดต่อไปหาคุณ เก๋ ที่เมลล์ cash_money_foryou@hotmail.co.th tel. 0817741185 ส่งข้อมูลไปที่เมลล์ของเขาก่อนนะค่ะ แล้วจะมีพนักงานติดต่อมาภายใน 2 ชัวโมง ที่นี่ไม่หลอกลอง ไม่ทวงโหด ไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้า ดอกเบี้ยคิดแค่ 1.25 ต่อเดือน เท่านั้น อนุมัติยอดสูงสุดตามที่เราขอกู้ ที่ดิฉันบอกว่าที่นี่ไม่หลอกลวง ที่นี่ไม่ใช่มิจฉาชีพ เพราะฉันกู้มาแล้ว 500,000 บาท ผ่อนเดือนระ 10,000 บาทต่อเดือน ทั้งหมด 60 งวด เงื่อนไขนี้รวมต้นรวมดอกแล้วนะค่ะ ดอกเบี้ยถูกมากและเงื่อนไขก็ดีมาก ถ้าคุณต้องการเงินกู้ด่วนและไม่อยากถูกหลอกติดต่อไปหาคุณเก๋ได้เลย ดิฉันมีเงินเดือนแค่ 18000 เขายังอนุมัติยอดให้ถึง 500,000 บาท ดิฉันเป็นคนต่างจัหวัดมีทะเบียนบ้านบ้านอยู่ต่างจังหวัด แต่เข้ามาทำงานในกรุงเทพ ตอนนี้อายุได้ 28 ปี ดิฉันทำงานในตำแหน่ง pr ในโรงแรมแถวสีลม ตอนแรกฉันก็คิดเหมือนทุกคนว่าหาเงินกู้ในเน็ตกลัวจะโดนหลอก มีจริงเหรอเงินกู้ในเน็ตที่ให้กู้จริง เพราะฉันได้ยินเพื่อนที่ทำงานเล่าให้ฟังว่านี่ฉันกู้เงินมาปิดบัตรเครดิตได้แล้วนะ ฉันกู้มา 350,000 บาท ฉันกู้ได้จริง รับเงินทำสัญญามาแล้ว เอกสารก็ไม่ยุ่งยาก มีแค่สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตร ปปช. และสลิปเงินเดือน ตอนแรกฉันก็ไม่สนใน จนเวลาผ่านไปเกือบ 3 เดือน ตอนนี้ฉันเดือนร้อนเพราะทางบ้านต้องการเงิน พ่อดิฉันเป็นมะเร็งค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็มากมายไมารู้จะทำยังไง ฉันเล่าปัญหาให้เพื่อนฟัง แต่ฉันไม่กล้าบอกทางบ้านเพราะที่บ้านเขาคิดว่าดิฉันมีเงินเก็บมาก เพื่อนฉันเลยแนะนำมาให้ว่าคุณเก๋เขาปล่อยจริง ลองติดต่อไปหาเลยถ้าเราทำเรื่องจะมีพนักงานมาหาถึงที่เลยนะ ตอนแรกฉันก็อ่าน ข้อมูลดูก่อน เพราะยังไม่กล้าตัดสินใจทำ เพื่อนก็เลยบอกว่าได้จริง ฉันเอาสัญญาให้ดูก็ได้ พอฉันเห็นสัญญาจากเพื่อน และเพื่อนก็มีเงินใช้หนี้ต่างๆ เขาก็ไม่เดือดร้อน ฉันเลยตัดสินใจยื่นกู้ได้เงินจริง ทางเขาก็ให้พนักงานติดต่อมานัดเจอกันทำสัญญา เขาก็จ่ายเงินสดฉัน ที่นี่แหละที่ดิฉันอยากแนะนำ ไม่ต้องกลัวโดนหลอกอีกต่อไป ติดต่อไปได้เลยค่ะรับรองได้เงินจริง
   

  โดยคุณ จุรีพร มั่งสุวรรณ  (180.183.55.107)     18 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 6

   สนใจกู้ 50,000-100,000 บาทค่ะ ตอนนี้เดือนร้อนสุดๆๆค่ะรบกวนช่วยหน่อยนะค่ะ เบอร์โทรค่ะ 088-3368586 แอนค่ะ

  โดยคุณ แอน  (125.25.2.254)     4 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 5

  สำหรับคนที่สนใจเงินกู้นอกระบบ ต้องการเงินกู้ด่วน อนุมัติเงินเป็นล้าน ติดต่อไปหาคุณ เก๋ ที่เมลล์ cash_money_foryou@hotmail.co.th tel. 0817741185 ส่งข้อมูลไปที่เมลล์ของเขาก่อนนะค่ะ แล้วจะมีพนักงานติดต่อมาภายใน 2 ชัวโมง ที่นี่ไม่หลอกลอง ไม่ทวงโหด ไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้า ดอกเบี้ยคิดแค่ 1.25 ต่อเดือน เท่านั้น อนุมัติยอดสูงสุดตามที่เราขอกู้ ที่ดิฉันบอกว่าที่นี่ไม่หลอกลวง ที่นี่ไม่ใช่มิจฉาชีพ เพราะฉันกู้มาแล้ว 500,000 บาท ผ่อนเดือนระ 10,000 บาทต่อเดือน ทั้งหมด 60 งวด เงื่อนไขนี้รวมต้นรวมดอกแล้วนะค่ะ ดอกเบี้ยถูกมากและเงื่อนไขก็ดีมาก ถ้าคุณต้องการเงินกู้ด่วนและไม่อยากถูกหลอกติดต่อไปหาคุณเก๋ได้เลย ดิฉันมีเงินเดือนแค่ 18000 เขายังอนุมัติยอดให้ถึง 500,000 บาท ดิฉันเป็นคนต่างจัหวัดมีทะเบียนบ้านบ้านอยู่ต่างจังหวัด แต่เข้ามาทำงานในกรุงเทพ ตอนนี้อายุได้ 28 ปี ดิฉันทำงานในตำแหน่ง pr ในโรงแรมแถวสีลม ตอนแรกฉันก็คิดเหมือนทุกคนว่าหาเงินกู้ในเน็ตกลัวจะโดนหลอก มีจริงเหรอเงินกู้ในเน็ตที่ให้กู้จริง เพราะฉันได้ยินเพื่อนที่ทำงานเล่าให้ฟังว่านี่ฉันกู้เงินมาปิดบัตรเครดิตได้แล้วนะ ฉันกู้มา 350,000 บาท ฉันกู้ได้จริง รับเงินทำสัญญามาแล้ว เอกสารก็ไม่ยุ่งยาก มีแค่สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตร ปปช. และสลิปเงินเดือน ตอนแรกฉันก็ไม่สนใน จนเวลาผ่านไปเกือบ 3 เดือน ตอนนี้ฉันเดือนร้อนเพราะทางบ้านต้องการเงิน พ่อดิฉันเป็นมะเร็งค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็มากมายไมารู้จะทำยังไง ฉันเล่าปัญหาให้เพื่อนฟัง แต่ฉันไม่กล้าบอกทางบ้านเพราะที่บ้านเขาคิดว่าดิฉันมีเงินเก็บมาก เพื่อนฉันเลยแนะนำมาให้ว่าคุณเก๋เขาปล่อยจริง ลองติดต่อไปหาเลยถ้าเราทำเรื่องจะมีพนักงานมาหาถึงที่เลยนะ ตอนแรกฉันก็อ่าน ข้อมูลดูก่อน เพราะยังไม่กล้าตัดสินใจทำ เพื่อนก็เลยบอกว่าได้จริง ฉันเอาสัญญาให้ดูก็ได้ พอฉันเห็นสัญญาจากเพื่อน และเพื่อนก็มีเงินใช้หนี้ต่างๆ เขาก็ไม่เดือดร้อน ฉันเลยตัดสินใจยื่นกู้ได้เงินจริง ทางเขาก็ให้พนักงานติดต่อมานัดเจอกันทำสัญญา เขาก็จ่ายเงินสดฉัน ที่นี่แหละที่ดิฉันอยากแนะนำ ไม่ต้องกลัวโดนหลอกอีกต่อไป ติดต่อไปได้เลยค่ะรับรองได้เงินจริง

  โดยคุณ จุรีพร มั่งสุวรรณ  (110.49.240.65)     9 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 4

  บริการเงินกู้นอกระบบ
  บริการเงินกู้นอกระบบ  ดอกเบี้ย 3.5%  - 10%  ต่อเดือน (แล้วแต่กรณี)
  เริ่มต้นการปล่อยกู้ ตั้งแต่ 15,000 – 500,000 บาท/คน
  สำหรับบุคคลทั่วไป พนักงานบริษัท เจ้าของกิจการ ตั้งแต่อายุ 21 บริบูรณ์
  ให้บริการทั้งใน  กรุงเทพฯ/ปริมณฑล – ต่างจังหวัด (ตามที่กำหนด)
  * หลักฐานที่ใช่ประกอบการกู้ กรณีบุคคลทั่วไป  (พนักงานบริษัท,ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ)
  1. บัตรประจำตัวประชาชน
  2. ทะเบียนบ้าน
  3. หลักฐานแสดงรายได้ (สลิปเงินเดือน,รายการเดินบัญชี,หนังสือรับรองเงินเดือน)อย่างใดอย่างหนึ่ง
  4. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 ใบ
  * หลักฐานที่ใช่ประกอบการกู้ กรณีเจ้าของกิจการ,ร้านค้า
  1. บัตรประจำตัวประชาชน
  2. ทะเบียนบ้าน
  3. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 ใบ
  4.รูปถ่ายกิจการ,ร้านค้า ของผู้ขอกู้
  5. หลักฐานแสดงรายได้ ในกิจการ,ร้านค้า
  • ยินดีให้กู้เงินด่วนดอกเบี้ยถูกสำหรับผู้ที่กู้ไปทำงานต่างประเทศ (กรณีที่หลักฐานครบถ้วน)
  สนใจติดต่อ : คุณแพร โทร : 086-1068037 ตามเวลาทำการ ทุกวัน 08.00 – 20.00 น.
  • ถ้าติดต่อนอกช่วงเวลาที่กำหนดอาจมีการปิดเครื่องหรืออาจไม่สะดวกรับสาย เพราะเป็นเวลาส่วนตัว
  • ติดต่อไม่ได้กรุณาฝากข้อความหรือรายละเอียดไว้ จะติดต่อกลับภายหลังในเวลาทำการ  หรือ ภายใน 24 ชม.
  (เป็นเงินส่วนตัวที่ได้มาอย่างชอบธรรม ไม่ใช่นายหน้าหรือบริษัท และถูกกฎหมาย 100 % ทุกขั้นตอนดำเนินการ)
  ปล. ดิฉันสามารถให้กู้ได้จริงต่อเมื่อผู้กู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและทำตามข้อตกที่กำหนดได้เท่านั้นและผู้กู้ต้องมีความประสงค์ในการใช้เงินจริงๆไม่รับบุคคลที่หลอกลวง หวังหลอกกู้และหายไปนะค่ะ เพราะไม่อยากเสียเวลาตามเรื่องให้ยุ่งยาก ดังนั้นกรุณาใตร่ตรองให้ดีก่อนตัดสินขอกู้
   

  โดยคุณ คุณแพร  (124.122.65.16)     26 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 3

  ใช่เลยคับ!!!! หากใครที่ต้องการกู้เงินสักก้อน ผมแนะนำให้โทรไปเบอร์ 087-083-6904 เพราะผมได้กู้ไป 300000บาท ผมได้เงินมาเมื่อวานนี้คับ ได้เงินสดเลยนะ ไม่ใช่รับเป็นเช็ค ผมรับรองได้ว่าได้เงินชัวร์ ผมทำงานที่ บริษัทในเครื่อของชัลพลายกรุ๊ป เงินเดือน 16000 บาท ผ่อนชำระเป็นเดือน เงินต้น 5000 เงินดอก500/เดือน รวมเป็น 5500 บาท/เดือน ดีมากๆ สัญญาก็ถูกต้องตามประมวนกฎหมายใหม่ โทรไปเลย087-083-6904
   

  โดยคุณ อัค  (180.183.137.66)     9 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 2

  ดิฉันให้เพื่อนกู้ยืมเงินไป  65000 บาท  และไม่รู้จะได้คืนเมื่ไร  ดิฉันจะดำเนินการฟ้องร้องได้ตามกฏหมายอย่างไร

  โดยคุณ Somjit Krutsuwan  (125.26.18.239)     27 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1

  เป็นผู้จัดการฃองบริษัทพี พี เอ็น วินเนอร์การ์ด

  อยู่หมู่บ้านกลางเมืองโชคชัยสี่ กทม.

  มีหลักฐาน สลิปเงินเดือน สเตทเม้น สมุดบัญชีย้อนหลัง เลขที่บริษัท และเอกสารอื่นๆครบ พร้อมตรวจสอบได้ทั้งเอกสารและสถานที่

  ต้องการกู้เงิน3แสนบาท ด่วน!!!

  หากท่านใดสามารถปล่อยได้ กรุณาติดต่อ คุณอ๊อฟ 02-5396729

  ตั้งแต่เวลา 10.00น.-20.00น.ทุกวัน
   

  โดยคุณ คุณอ๊อฟ  (125.25.17.184)     2 ส.ค. 2553

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด