ยกเลิกการเป็นบุคคลค้ำประกัน | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ยกเลิกการเป็นบุคคลค้ำประกัน

 • ยกเลิกการเป็นบุคคลค้ำประกัน

            อยากทราบว่าการที่เราเซ็นค้ำประกันให้คนอื่น แล้วต่อมาไม่ต้องการจะค้ำให้แล้ว  เนื่องจากมีปัญหากันจะมีวิธีการ หรือขั้นตอนอย่างไร  ในการยกเลิก และจะยกเลิกได้หรือไม่ และถ้าไม่ได้ในกรณีที่คนที่เราเค้าให้มีหนี้สินมากมาย เราจะทำธุรการเกี่ยวกับการเงินส่วนตัวได้หรือไม่

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
              หากท่านซึ่งเป็นผู้ค้ำประกัน  ประสงค์ที่จะยกเลิกการเป็นผู้ประกันตามสัญญาค้ำประกัน  ท่านจะติดต่อไปยังเจ้าหนี้ซึ่งเป็นคู่สัญญากับท่านโดยตรง  ซึ่งโดยส่วนแล้วทางเจ้าหนี้มักจะไม่ยกเลิกสัญญาให้  เนื่องจากว่าหนี้ของลูกหนี้ที่มีการทำสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ไว้  ตามกฎหมายตัวผู้ค้ำประกันย่อมต้องผูกพันต่อเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ในเมื่อผิดนัดไม่ชำระหนี้นั้น  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 680  ดังนั้น  เมื่อมีหนี้ประธานระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้แล้ว  เจ้าหนี้มักจะให้ลูกหนี้หาผู้ค้ำประกันมาทำสัญญาค้ำประกันหนี้ประธานไว้ด้วย  ก็เพื่อเป็นการเพิ่มลูกหนี้เข้ามาเป็นผู้รับผิดตามมูลหนี้ประธานเข้ามาอีก  เพื่อเพิ่มโอกาสของเจ้าหนี้ในการที่จะให้ได้รับชำระหนี้นั้นสูงขึ้น  ซึ่งตามกฎหมายแล้ว  ผู้ค้ำประกันย่อมเป็นลูกหนี้ชั้นที่ 2   ในอันที่จะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้  เมื่อลูกหนี้ผิดชำระหนี้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 686  เจ้าหนี้โดยส่วนมากจะไม่ยอมยกเลิกสัญญาค้ำประกันปลดหนี้ให้แก่ผู้ค้ำประกันไปง่าย ๆ  เพราะจะเป็นการทำให้โอกาสที่เจ้าหนี้ได้รับการชำระหนี้ลดน้อยถอยลง  โดยการเรียกเอาชำระหนี้แก่ลูกหนี้ชั้นต้นได้แต่เพียงผู้เดียว  เจ้าหนี้จึงมักไม่ดำเนินการยกเลิกสัญญาค้ำประกันจึงยังไม่เกิดขึ้น  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 686  ท่านก็ย่อมสามารถที่จะทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินของตนเองได้  ไม่มีบทบัญญัติห้ามท่านไว้แต่ประการใด

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  มาตรา 680
    อันว่าค้ำประกันนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ค้ำประกัน ผูกพันตนต่อเจ้าหนี้คนหนึ่ง เพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้น
  อนึ่ง สัญญาค้ำประกันนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่

  มาตรา 686  ลูกหนี้ผิดนัดลงเมื่อใด ท่านว่าเจ้าหนี้ชอบที่จะเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้แต่นั้น

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นที่ 20

   แม่ผมไปค้ำประกันรถยนต์ให้เพื่อนโดยใช้โฉนดที่ดินค้ำ และต้องการจะถอนค้ำประกัน ทางเพื่อนก็หาคนค้ำใหม่ได้แล้ว

  เค้าบอกเราว่าเค้าไปเปลี่ยนคนค้ำใหม่ให้แล้ว เราไม่ต้องไปเซ็นถอนประกัน ส่วนเอกสารเค้าจะคืนให้เราภายหลัง

  อย่างนี้ถูกต้องแล้วใช่ใหมครับที่เราไม่ต้องไปเซ็นถอนค้ำประกัน

  โดยคุณ จำนงค์  (1.47.65.239)     20 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 19

   รัฐบาลประกาศพิเศษ! นี้คือการแจ้งให้ทุกคนธุรกิจและผู้หญิงธุรกิจที่เรารัฐบาลขณะนี้มีการซื้อเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขาถูกจัดตั้งขึ้น โปรดจำไว้ว่าเราไม่ได้ใช้ค่าลงทะเบียนใด ๆ สำหรับการประมวลผลของเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยของเราอยู่ในระดับต่ำ ลงทะเบียนกับเราโดย contatcting เราผ่านทางที่อยู่อีเมลนี้ businessloanforall@gmail.com

  โดยคุณ businessloanforall  (197.210.248.27)     11 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 18

   รัฐบาลประกาศพิเศษ! นี้คือการแจ้งให้ทุกคนธุรกิจและผู้หญิงธุรกิจที่เรารัฐบาลขณะนี้มีการซื้อเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขาถูกจัดตั้งขึ้น โปรดจำไว้ว่าเราไม่ได้ใช้ค่าลงทะเบียนใด ๆ สำหรับการประมวลผลของเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยของเราอยู่ในระดับต่ำ ลงทะเบียนกับเราโดย contatcting เราผ่านทางที่อยู่อีเมลนี้ businessloanforall@gmail.com

  โดยคุณ businessloanforall  (197.210.248.27)     11 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 17

   รัฐบาลประกาศพิเศษ! นี้คือการแจ้งให้ทุกคนธุรกิจและผู้หญิงธุรกิจที่เรารัฐบาลขณะนี้มีการซื้อเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขาถูกจัดตั้งขึ้น โปรดจำไว้ว่าเราไม่ได้ใช้ค่าลงทะเบียนใด ๆ สำหรับการประมวลผลของเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยของเราอยู่ในระดับต่ำ ลงทะเบียนกับเราโดย contatcting เราผ่านทางที่อยู่อีเมลนี้ businessloanforall@gmail.com

  โดยคุณ businessloanforall  (197.210.248.27)     11 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 16

   รัฐบาลประกาศพิเศษ! นี้คือการแจ้งให้ทุกคนธุรกิจและผู้หญิงธุรกิจที่เรารัฐบาลขณะนี้มีการซื้อเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขาถูกจัดตั้งขึ้น โปรดจำไว้ว่าเราไม่ได้ใช้ค่าลงทะเบียนใด ๆ สำหรับการประมวลผลของเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยของเราอยู่ในระดับต่ำ ลงทะเบียนกับเราโดย contatcting เราผ่านทางที่อยู่อีเมลนี้ businessloanforall@gmail.com

  โดยคุณ businessloanforall  (197.210.248.27)     11 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 15

  ผมเป็นผู้ค้ำประกันรถมอเตอร์ไซด์ ๑ คันให้เพื่อน ผ่านมาแค่ ๑ งวด ไม่ได้ส่ง และเราได้ทะเลาะกันเรื่องส่วนตัว ดดยที่ไม่ได้ติดต่อกัน แต่รถยังอยู่กับเรา เราสามารถที่จะนำรถไปคืน ร้าน และ ถอนประกัน ได้หรือไม่ครับ ( ขณะนี้ เลยเวลาในการผ่อนชำระมา ๗ วันแล้วครับ ) ขอคำแนะนำด้วยครับ

  โดยคุณ ไพฑูรย์ อมรกุลาจารย์   (110.164.32.169)     28 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 14

  ขอบพระคุณแด่พระเจ้า ยิ่งใหญ่ สำหรับความมีน้ำใจ และความดีงาม ของเขาเมื่อ ชีวิตของฉัน สิ่งที่จะ ฉันได้ทำ ถ้าไม่ให้ นาง แมรี่ ลิซ่า ที่ ฉัน มักจะ เห็นว่าเป็น พระเจ้า ที่ส่ง ผู้หญิงคนหนึ่งที่ พระเจ้า ได้เลือกที่จะ ช่วยให้ผู้คน ที่อยู่ใน ความต้องการทางการเงิน อย่างผม ที่ไม่ดี ม่าย ที่ ถูกระบุว่าเป็น ระยะสั้น และระยะสั้นของ เงินทุนที่ มีผู้หญิงคนหนึ่ง ที่มี ลูกสองคน และมี ความรับผิดชอบ จำนวนมาก ผู้หญิงคนหนึ่งที่ สูญเสียสามี ของเธอ และมี ค่าใช้จ่าย ที่จะต้องจ่าย ประกอบด้วย ทั้ง ค่าเช่า บ้าน และไฟฟ้า ค่าใช้จ่าย และได้รับการ โกง ผลรวมของ $ 450,000 เหรียญสหรัฐ ฉันไม่เคย เชื่อว่า ว่ายังมี บริษัท เงินกู้legit ออนไลน์ ที่ยังคง เชื่อว่า คนที่อยู่ใน ปัญหา ทางการเงินและ มีความ พร้อมที่จะช่วย หลังจาก ถูก scammed $ 450,000 เหรียญสหรัฐ ฉันไม่เคย เชื่อ ว่ายังมี บริษัท เงินกู้legit จน i มาใน โพสต์ที่ ถูกโพสต์ โดยหนึ่ง นาง แอนนา ใน ฟอรั่ม เดียวกัน นี้ เธอ อธิบายว่า เธอได้รับ เงินกู้ยืม ของเธอจาก นาง แมรี่ ลิซ่า ที่เป็น ซีอีโอของ นาง แมรี่ ลิซ่า สินเชื่อ บ้าน แล้ว ผม ได้มี ตัวเลือกไม่ มากเกินกว่า ที่จะลองโชค ของฉัน เป็นครั้งที่สาม เพื่อหลีกเลี่ยงการ สูญเสีย บ้านของฉัน ( ที่พัก ) ดังนั้นฉัน คิดเกี่ยวกับมัน ฉัน มาสรุปว่า ฉันควรจะ ลองอีกครั้งดังนั้นผมจึง ติดต่อ นาง แมรี่ ลิซ่า ผ่านทางอีเมล์ ที่พวกเขา เข้าร่วม กับผมใน น้อยกว่า 10mins ฉัน ใช้สำหรับ เงิน ให้กู้ยืม ของ $ 995,000,00 usd สินเชื่อ ได้รับการอนุมัติ ด้วย ดอกเบี้ยต่ำ อัตรา การประมวลผล และ หลังจาก ผมได้รับ เงินกู้ยืม ใน บัญชีธนาคารของฉัน เมื่อวานนี้ ดังนั้นฉัน ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ใช้สื่อ นี้ในการ ให้คำแนะนำแก่ ผู้สมัคร สินเชื่อ ที่ออกมี ที่จะติดต่อกับ นาง แมรี่ ลิซ่า อีเมล์: { mrsmarylisaloanhome@gmail.com } เธอ แน่นอนจะ ให้ เงินกู้ ที่คุณต้องการ โดยไม่ต้อง ความเครียด ใด ๆ อีกครั้ง ขอบคุณ พระเจ้าเพราะ ความเมตตาของพระองค์ เมื่อ ชีวิตของฉัน ฉันจะ ได้รับการ รอคอยที่จะ ได้ยิน คำเบิกความ ของคุณเอง เช่นเดียวกับ ฉัน

  นาง แอนนา

  โดยคุณ นาง แอนนา  (41.203.69.1)     10 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 13

   เรียนคุณต้องจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่ขึ้นทุกฝ่ายที่สนใจคลินต์ของคุณควรยื่นใบสมัครของพวกเขาไปยังอีเมลของ
  บริษัท ของเราผ่านทาง
  ที่คุณจำเป็นต้องกู้เงิน?
  ชื่อ:
  จํานวนเงิน:
  ระยะเวลา:
  Pin โทรศัพท์:
  ประเทศ:

  danielsmithinvestment01@yahoo.com

  โดยคุณ daniel smith  (196.46.246.65)     7 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 12

  ขอบพระคุณแด่พระเจ้ายิ่งใหญ่สำหรับความมีน้ำใจและความดีงามของเขาเมื่อชีวิตของฉันสิ่งที่จะฉันได้ทำถ้าไม่ได้สำหรับนางสภาวะช่างเหล็กผู้ที่ฉันมักจะเห็นว่าเป็นพระเจ้าที่ส่งผู้หญิงคนหนึ่งที่พระเจ้าได้เลือกที่จะช่วยให้ผู้คนที่อยู่ในความต้องการทางการเงินอย่างผมที่ไม่ดี ม่ายที่ถูกระบุว่าเป็นระยะสั้นและระยะสั้นของเงินทุนที่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีลูกสองคนและมีความรับผิดชอบจำนวนมากผู้หญิงคนหนึ่งที่สูญเสียสามีของเธอและมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายประกอบด้วยทั้งค่าเช่าบ้านและไฟฟ้าค่าใช้จ่ายและได้รับการโกงผลรวมของ $ 450,000 เหรียญสหรัฐฉันไม่เคยเชื่อว่า ว่ายังมี บริษัท เงินกู้ legit ออนไลน์ที่ยังคงเชื่อว่าคนที่อยู่ในปัญหาทางการเงินและมีความพร้อมที่จะช่วยหลังจากถูก scammed $ 450,000 เหรียญสหรัฐฉันไม่เคยเชื่อว่ายังมี บริษัท เงินกู้ legit จน i มาในโพสต์ที่ถูกโพสต์โดยหนึ่ง นาง marta รามิเรซในฟอรั่มเดียวกันนี้เธออธิบายว่าเ​​ธอได้รับเงินกู้ยืมของเธอจากนางสภาวะ smith ที่เป็นซีอีโอนางสภาวะ smith สินเชื่อบ้านแล้วผมได้มีตัวเลือกไม่มากเกินกว่าที่จะลองโชคของฉันเป็นครั้งที่สามเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียบ้านของฉัน (ที่พัก) ดังนั้นฉันคิดเกี่ยวกับมันฉันมาสรุปว่าฉันควรจะลองอีกครั้งดังนั้นผมจึงติดต่อนางแมรี่ลิซ่าผ่านทางอีเมล์ที่พวกเขาเข้าร่วมกับผมในน้อยกว่า 10mins ฉันใช้สำหรับเงินให้กู้ยืมของ $ 995,000,00 usd สินเชื่อได้รับการอนุมัติต่ำ อัตราดอกเบี้ยและการประมวลผลหลังจากผมได้รับเงินกู้ยืมในบัญชีธนาคารของฉันเมื่อวานนี้ดังนั้นฉันต้องการได้อย่างรวดเร็วใช้สื่อนี้ในการให้คำแนะนำแก่ผู้สมัครสินเชื่อที่ออกมีที่จะติดต่อทางอีเมล์นางสภาวะ smith: { mrsmarissmithloanhome@gmail.com } เธอแน่นอนจะทำให้คุณมี เงินกู้ที่คุณต้องการโดยไม่ต้องความเครียดใด ๆ อีกครั้งขอบคุณพระเจ้าเพราะความเมตตาของพระองค์เมื่อชีวิตของฉัน ฉันจะได้รับการรอคอยที่จะได้ยินคำเบิกความของคุณเองเช่นเดียวกับฉัน

  นาง marta รามิเรซ

  โดยคุณ นาง marta รามิเรซ  (41.203.69.6)     5 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 11

   ข้าพเจ้าเป็นผู้ค้ำประกันการกู้เงินของสถาบันการเกษตร ผู้กู้ไม่จ่ายเงินจำนวน 40000 บาท จำต้องเป็นภาระของผุ้ค้ำประกันเมื่อข้าพเจ้าจ่ายเงิน 40000บาทไปแล้วทำอย่างไร ข้่าพเจ้าจะได้เงินที่ข้าพเจ้าชำระไปกลับคืนกับผู้เป็นหนี้ครับ มีช่องทางใดบ้างครับ

   

   

   

   

  โดยคุณ นายมงคล พนิรัมย์  (101.51.64.212)     27 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 11

   เรียนคุณต้องจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่ขึ้นทุกฝ่ายที่สนใจคลินต์ของคุณควรยื่นใบสมัครของพวกเขาไปยังอีเมลของ
  บริษัท ของเราผ่านทาง
  ที่คุณจำเป็นต้องกู้เงิน?
  ชื่อ:
  จํานวนเงิน:
  ระยะเวลา:
  Pin โทรศัพท์:
  ประเทศ:

  danielsmithinvestment01@yahoo.com

  โดยคุณ daniel smith  (196.46.246.66)     7 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 11

   ความคิดเห็นที่ 13

  เรียนคุณต้องจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่ขึ้นทุกฝ่ายที่สนใจคลินต์ของคุณควรยื่นใบสมัครของพวกเขาไปยังอีเมลของ
  บริษัท ของเราผ่านทาง
  ที่คุณจำเป็นต้องกู้เงิน?
  ชื่อ:
  จํานวนเงิน:
  ระยะเวลา:
  Pin โทรศัพท์:
  ประเทศ:
  danielsmithinvestment01@yahoo.com

  โดยคุณ daniel smith  (196.46.246.51)     10 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 10

   คุณตาของฉันได้ไปค้ำประกันเงินกู้เพื่อชำระหนี้นอกระบบให้กับญาติ แต่ว่าญาติไม่ได้ชำระหนี้ของธกส.ตามที่กำหนด อยากทราบว่าทางธกส.จะดำเนินการอย่างไร

  โดยคุณ ศิวนาถ ศิรินัย  (125.27.70.157)     19 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 9

  เรียนสอบถามหน่อยคะ พอดีคํ้าประกันให้แฟน แต่เราจะเลิกรากันคะ รถยังไม่มีการผ่อนเพราะรถเพิ่งทำสัญญาคะมีวิธีดังต่อไปนี้ไหม

  1. ยกเลิกการถินคํ้าประกันโดยให้แฟนไปหาผู้คํ้าคนใหม่มาแทนเราได้ไหม

  2.หรือไม่ ก็เปลี่ยนสัญญาจากรถทีี่ผ่อนเป็นชื่อแฟนเรามาเป็นชื่อเราแทน ซึ่งเราเป็นคนคํ้าอยู่ได้หรือไม่คะ

    ขอบคุณคะ

   

  โดยคุณ นรีรัตน์  (180.183.251.226)     15 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 8

  เนื่องจากผมไปค้ำประกันรถให้เพื่อนแล้วเขาไม่จ่ายงวดมาแล้ว 11 งวด ทางศาลได้ส่งหนังสืมฟ้องมา

  ผมต้องทำไงค่ะ ผมจะถอนจากการเป็นผู้ค้ำประกันได้ไหมครับ

  ขอคำแนะนำด้วยครับ

  โดยคุณ ขวัญชัย  (49.230.176.202)     14 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 8

   เรียนคุณต้องจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่ขึ้นทุกฝ่ายที่สนใจคลินต์ของคุณควรยื่นใบสมัครของพวกเขาไปยังอีเมลของ
  บริษัท ของเราผ่านทาง
  ที่คุณจำเป็นต้องกู้เงิน?
  ชื่อ:
  จํานวนเงิน:
  ระยะเวลา:
  Pin โทรศัพท์:
  ประเทศ:
  danielsmithinvestment01@yahoo.com

  โดยคุณ daniel smith  (196.46.246.67)     7 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 7

  ผมได้ค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฎว่าผู้กู้ได้เสียชีวิต และญาติที่เป็นผู้รับมรดก ไม่ได้มาชำระหนี้สินที่มีกับทางสหกรณ์ฯ ขณะนี้ทางสหกรณ์ฯ ได้ให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการแล้ว โดยสัญญากู้นี้มีผู้ค้ำประกัน 3 ราย ขอเรียนสอบถามดังนี้ครับ

  1. ผู้ค้ำประกันแต่ละราย จะต้องรับภาระในฐานะผู้ค้ำเฉลี่ยเท่ากันหรือไม่

  2. หากผมจะชำระหนี้ในส่วนของผมเองให้ก่อน เพื่อปลดภาระส่วนของผมเองจะได้หรือไม่

  3. สหกรณ์ฯ สามารถสั่งระงับการทำธุรกรรมกับทางสหกรณ์ของผู้ค้ำฯ ก่อนการรับชำระหนี้ได้หรือไม่

  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ บัณฑิต ฤทธาภัย  (203.158.132.163)     31 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 7

   เรียนคุณต้องจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่ขึ้นทุกฝ่ายที่สนใจคลินต์ของคุณควรยื่นใบสมัครของพวกเขาไปยังอีเมลของ
  บริษัท ของเราผ่านทาง
  ที่คุณจำเป็นต้องกู้เงิน?
  ชื่อ:
  จํานวนเงิน:
  ระยะเวลา:
  Pin โทรศัพท์:
  ประเทศ:
  danielsmithinvestment01@yahoo.com

  โดยคุณ daniel smith  (196.46.246.65)     7 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 6

  --
  เรียนคุณต้องจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่ขึ้นทุกฝ่ายที่สนใจคลินต์ของคุณควรยื่นใบสมัครของพวกเขาไปยังอีเมลของ
  บริษัท ของเราผ่านทาง

  ที่คุณจำเป็นต้องกู้เงิน?

  ชื่อ:
  จํานวนเงิน:
  ระยะเวลา:
  Pin โทรศัพท์:
  ประเทศ:


  danielsmithinvestment01@yahoo.com

  โดยคุณ daniel smith  (41.203.67.54)     9 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 5

   ผมเป็นข้าราชการครู รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย ได้ทำสัญญาค่ำประกันชพค.ให้กับพนักงานราชการคนหนึ่ง ปรากฏว่าเค้าไม่ได้ชำระเงินรายเดือนตามปกติ ธนาคารออมสินจังได้หักเงินในบัญชีของผม ซึ่งผมมีความเดือดร้อนมากเลย สัญญาผูกพัน30ปี ถ้าหากเป็นอย่างนี้ต่อไปผมแย่แน่ครับ ตอนนี้ก็แย่แล้วครับ ผมมีทางออกอะไรไหมครับ เพราะธนาคารหักเงินเดือนผมได้ แต่หักเงินผู้กู้ไม่ได้เพราะเขามีสองบัญชี ผมพลาดครับ ผมมีทางออกไหมครับ 

  ท่านผู้รู้ช่วยตอบผมทีนะคับ ....ไม่รู็จริง....

  จักขอบพระคุณมากเลยคับ

  โดยคุณ นายทรงศักดิ์ คำโฮง  (183.89.74.211)     3 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 4

   อยากทราบค่ะ  คือตอนนี้เป็นเจ้าของรถอยู่ค่ะ แต่มีธวามประสงค์ที่จะเปลี่ยนคนค้ำได้มั้ย

  โดยคุณ อยากรู้  (115.67.228.165)     24 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 4

    เรียนคุณต้องจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่ขึ้นทุกฝ่ายที่สนใจคลินต์ของคุณควรยื่นใบสมัครของพวกเขาไปยังอีเมลของ
  บริษัท ของเราผ่านทาง
  ที่คุณจำเป็นต้องกู้เงิน?
  ชื่อ:
  จํานวนเงิน:
  ระยะเวลา:
  Pin โทรศัพท์:
  ประเทศ:
  danielsmithinvestment01@yahoo.com

  โดยคุณ daniel smith  (196.46.246.67)     7 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 3

  โดยหลักแล้วไม่สามารถบอกเลิกได้ครับ

  โดยคุณ เตรียมสอบเน  (203.149.4.38)     26 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 3

    เรียนคุณต้องจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่ขึ้นทุกฝ่ายที่สนใจคลินต์ของคุณควรยื่นใบสมัครของพวกเขาไปยังอีเมลของ
  บริษัท ของเราผ่านทาง
  ที่คุณจำเป็นต้องกู้เงิน?
  ชื่อ:
  จํานวนเงิน:
  ระยะเวลา:
  Pin โทรศัพท์:
  ประเทศ:
  danielsmithinvestment01@yahoo.com

  โดยคุณ daniel smith  (196.46.246.66)     7 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 2

  อยากทราบว่าโดยหลักแล้วผู้ค้ำประกันสามารถบอกเลิกสัญญาค้ำประกันได้หรือไม่  หากบอกเลิกได้มีกรณีใดบ้าง ช่วยหน่อยนะค่ะ หนูเป็นนักศึกษานิติศาสตร์

  โดยคุณ สุพัตรา  (101.109.85.61)     24 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1

  อยากทราบว่าโดยหลักแล้วผู้ค้ำประกันสามารถบอกเลิกสัญญาค้ำประกันได้หรือไม่  หากบอกเลิกได้มีกรณีใดบ้าง ช่วยหน่อยนะค่ะ หนูเป็นนักศึกษานิติศาสตร์

  โดยคุณ สุพัตรา  (101.109.85.61)     24 ก.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1

   ผมเป็นผู้ค้ำเงินกู้เงินต้น20000บาทเมื่อ2ปีที่ผ่านมามาวันนี้ผู้กู้ไม่จ่ายเงินมา2งวดเจ้าหนี้มาทวงที่ผมบอกว่าจะฟ้องผมผมควรทำอย่างไรดีครับ

  โดยคุณ นายอัครพงษ์ เพชรเรืองศักดิ์  (110.49.232.43)     6 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1

    เรียนคุณต้องจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่ขึ้นทุกฝ่ายที่สนใจคลินต์ของคุณควรยื่นใบสมัครของพวกเขาไปยังอีเมลของ
  บริษัท ของเราผ่านทาง
  ที่คุณจำเป็นต้องกู้เงิน?
  ชื่อ:
  จํานวนเงิน:
  ระยะเวลา:
  Pin โทรศัพท์:
  ประเทศ:
  danielsmithinvestment01@yahoo.com

  โดยคุณ daniel smith  (196.46.246.66)     7 ม.ค. 2557

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด