ยกเลิกการเป็นบุคคลค้ำประกัน | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ยกเลิกการเป็นบุคคลค้ำประกัน

 • ยกเลิกการเป็นบุคคลค้ำประกัน

            อยากทราบว่าการที่เราเซ็นค้ำประกันให้คนอื่น แล้วต่อมาไม่ต้องการจะค้ำให้แล้ว  เนื่องจากมีปัญหากันจะมีวิธีการ หรือขั้นตอนอย่างไร  ในการยกเลิก และจะยกเลิกได้หรือไม่ และถ้าไม่ได้ในกรณีที่คนที่เราเค้าให้มีหนี้สินมากมาย เราจะทำธุรการเกี่ยวกับการเงินส่วนตัวได้หรือไม่

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
              หากท่านซึ่งเป็นผู้ค้ำประกัน  ประสงค์ที่จะยกเลิกการเป็นผู้ประกันตามสัญญาค้ำประกัน  ท่านจะติดต่อไปยังเจ้าหนี้ซึ่งเป็นคู่สัญญากับท่านโดยตรง  ซึ่งโดยส่วนแล้วทางเจ้าหนี้มักจะไม่ยกเลิกสัญญาให้  เนื่องจากว่าหนี้ของลูกหนี้ที่มีการทำสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ไว้  ตามกฎหมายตัวผู้ค้ำประกันย่อมต้องผูกพันต่อเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ในเมื่อผิดนัดไม่ชำระหนี้นั้น  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 680  ดังนั้น  เมื่อมีหนี้ประธานระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้แล้ว  เจ้าหนี้มักจะให้ลูกหนี้หาผู้ค้ำประกันมาทำสัญญาค้ำประกันหนี้ประธานไว้ด้วย  ก็เพื่อเป็นการเพิ่มลูกหนี้เข้ามาเป็นผู้รับผิดตามมูลหนี้ประธานเข้ามาอีก  เพื่อเพิ่มโอกาสของเจ้าหนี้ในการที่จะให้ได้รับชำระหนี้นั้นสูงขึ้น  ซึ่งตามกฎหมายแล้ว  ผู้ค้ำประกันย่อมเป็นลูกหนี้ชั้นที่ 2   ในอันที่จะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้  เมื่อลูกหนี้ผิดชำระหนี้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 686  เจ้าหนี้โดยส่วนมากจะไม่ยอมยกเลิกสัญญาค้ำประกันปลดหนี้ให้แก่ผู้ค้ำประกันไปง่าย ๆ  เพราะจะเป็นการทำให้โอกาสที่เจ้าหนี้ได้รับการชำระหนี้ลดน้อยถอยลง  โดยการเรียกเอาชำระหนี้แก่ลูกหนี้ชั้นต้นได้แต่เพียงผู้เดียว  เจ้าหนี้จึงมักไม่ดำเนินการยกเลิกสัญญาค้ำประกันจึงยังไม่เกิดขึ้น  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 686  ท่านก็ย่อมสามารถที่จะทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินของตนเองได้  ไม่มีบทบัญญัติห้ามท่านไว้แต่ประการใด

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  มาตรา 680
    อันว่าค้ำประกันนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ค้ำประกัน ผูกพันตนต่อเจ้าหนี้คนหนึ่ง เพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้น
  อนึ่ง สัญญาค้ำประกันนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่

  มาตรา 686  ลูกหนี้ผิดนัดลงเมื่อใด ท่านว่าเจ้าหนี้ชอบที่จะเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้แต่นั้น

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3   

 • ความคิดเห็นที่ 47

   คำ้ประกันเงินกู้ให้เพี่อนแต่เพี่อนไม่ยอมใช้หนี้ติดต่อไม่ได้  ธนาคารออกหมายศาลมาให้ต้องทำยังไงคะ

  โดยคุณ ภัทราวรรณ สุทธินิล  (118.172.198.156)     21 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 46

  ข้าพเจ้าได้ค้ำประกันเช่าชื้อรถไถ ต่อมา 2-3 ปี ผู้เช่าชื้ได้เสียชีวิตลง ข้าพเจ้าจะถอนค้ำประกัน จะทำอย่างไรบ้าง

  โดยคุณ นาย เสกสรร สกุลเพชรทองคำ  (49.49.23.61)     11 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 45

   จะยกเลิกการค้ำประกันเงินกู้ชพค.ที่เคยค้ำให้เพื่อนครูแต่อยากยกเลิกต้องดำนินการอย่่างไรปรึกษาทางกฎหมายกับหน่วยงานไหนคะ

  โดยคุณ ชาริณี  (110.77.221.120)     13 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 44

   ถามเรื่องการเอาโฉนดที่ดินไปค้ำการกู้เงินธนาคาร แต่เป็นของคนอื่น มาออกรถยนต์ กับไฟแนน

  แต่ยังไม่อนุมัติ อยากทราบว่าถอนค้ำได้ไหม  เพราะพ่อโดนเขาหลอกไปค้ำ  ตอนนี้กินไม่ใด้นอนไม่หลับเลย ใครรู้ช่วยตอบด้วยนะค่ะ  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ นู๋แตง  (49.49.251.95)     21 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 43

   ถามเรื่องรถยนต์ครับ คือคนรู้จัก บอกว่าผู้ค้ำประกันถอนค้ำประกัน โดยไม่บอกพอเอารถไปเข้าศูนย์เลยกลายเป็นเรื่องแล้วโดนยึดรถไปมั่งครับ คือมันยังไงผมก้อไม่ค่อยเข้าใจ รถส่งครบทุกงวดจะโดนยึดหรอครับ แล้วจะออกรถใหม่แล้วมาใช้ชื่อผมเพราะของเขาติดแบคลิส 

  โดยคุณ ปาล์ม  (1.47.41.254)     9 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 42

   สอบถามหน่อยครับ
  เรื่องการค้ำประกันรถยนต์ 
  ก่อนหน้านี้กระผมเคยค้ำประกันรถยนต์ ให้แก่ลูกหนี้รายหนึ่ง ในระยะเวลานึง ประมาณ 3-4 ปี
  แต่ด้วยลูกหนี้ที่ผมค้ำประกัน ได้ไปรีไฟแนนซ์ใหม่ จากยอดที่คงเหลือ เป็นจำนวนเท่าใดไม่ทราบแน่ชัด เพื่อให้ผ่อนชำระน้อยลง จากเดือนละ แปดพันกว่า หรือเดือนละ สี่พันกว่า
   วันนี้ ลูกหนี้ ได้ผิดชำระค่างวดหลังจากที่รีไฟแนนซ์   ค้างจ่ายตอนนี้เป็นเดือน ที่ 3 
  ทางไฟแนนซ์ติดต่อทางลูกหนี้ไม่ได้
  และทางไฟแนนซ์ ได้มาทวงถามกระผมซึ่งเป็นคนค้ำประกันเก่า ซึ่งบอกว่าผมยังเป็นคนค้้ำประกันให้อยู่ ทั้งๆที่เปลี่ยนสัญญาใหม่(คือรีไฟแนนซ์ไปแล้ว)  ซึ่งตอนที่รีไฟแนนซ์กระผมก็ไม่ทราบ เพิ่งจะมาทราบตอนที่ ไฟแนนซ์ โทรมาถามเรื่องการชำระหนี้ของลูกหนี้ ซึ่งเค้าบอกผมยังอยู่ในสัญญาคนค้ำประกัน ซึ่งตอนที่ มีการรีไฟแนนซ์ กระผมก็ไม่ทราบเรื่องไม่ได้เซ็นยินยอม หรือโทรมาแจ้งให้ทราบมาก่อน เลยสักครั้ง
  คำถามคือ ผมยังเป็นผู้ค้ำประกันโดยชอบธรรมอยู่หรือไม่  ผมยังต้องรับผิดชอบต่อลูกหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดชำระ อยู่หรือไม่  ขอบคุณครับ
   

   

  โดยคุณ กอล์ฟ  (58.11.112.238)     18 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 41

   เรื่องมีอยู่ว่าหนูไปกู้ธนาคารออมสินกู้ร่วมสามคน  ทางธนาคารอนุมัติวงเงินสองแสนสองแต่ได้แค่2คนซึ่งผู้ค้ำคนที่สามไม่ได้แต่เรายังไม่ได้เงินมา ผู้ค้ำคนที่สามจึงต้องการยกเลิกค้ำประกันได้หรือไม่ค่ะ

  โดยคุณ น้ำเพชร อุ่นขุน  (49.228.224.151)     16 พ.ค. 2558

 •  1  2  3   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด