452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ยกเลิกการเป็นบุคคลค้ำประกัน

 • ยกเลิกการเป็นบุคคลค้ำประกัน

            อยากทราบว่าการที่เราเซ็นค้ำประกันให้คนอื่น แล้วต่อมาไม่ต้องการจะค้ำให้แล้ว  เนื่องจากมีปัญหากันจะมีวิธีการ หรือขั้นตอนอย่างไร  ในการยกเลิก และจะยกเลิกได้หรือไม่ และถ้าไม่ได้ในกรณีที่คนที่เราเค้าให้มีหนี้สินมากมาย เราจะทำธุรการเกี่ยวกับการเงินส่วนตัวได้หรือไม่

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
              หากท่านซึ่งเป็นผู้ค้ำประกัน  ประสงค์ที่จะยกเลิกการเป็นผู้ประกันตามสัญญาค้ำประกัน  ท่านจะติดต่อไปยังเจ้าหนี้ซึ่งเป็นคู่สัญญากับท่านโดยตรง  ซึ่งโดยส่วนแล้วทางเจ้าหนี้มักจะไม่ยกเลิกสัญญาให้  เนื่องจากว่าหนี้ของลูกหนี้ที่มีการทำสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ไว้  ตามกฎหมายตัวผู้ค้ำประกันย่อมต้องผูกพันต่อเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ในเมื่อผิดนัดไม่ชำระหนี้นั้น  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 680  ดังนั้น  เมื่อมีหนี้ประธานระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้แล้ว  เจ้าหนี้มักจะให้ลูกหนี้หาผู้ค้ำประกันมาทำสัญญาค้ำประกันหนี้ประธานไว้ด้วย  ก็เพื่อเป็นการเพิ่มลูกหนี้เข้ามาเป็นผู้รับผิดตามมูลหนี้ประธานเข้ามาอีก  เพื่อเพิ่มโอกาสของเจ้าหนี้ในการที่จะให้ได้รับชำระหนี้นั้นสูงขึ้น  ซึ่งตามกฎหมายแล้ว  ผู้ค้ำประกันย่อมเป็นลูกหนี้ชั้นที่ 2   ในอันที่จะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้  เมื่อลูกหนี้ผิดชำระหนี้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 686  เจ้าหนี้โดยส่วนมากจะไม่ยอมยกเลิกสัญญาค้ำประกันปลดหนี้ให้แก่ผู้ค้ำประกันไปง่าย ๆ  เพราะจะเป็นการทำให้โอกาสที่เจ้าหนี้ได้รับการชำระหนี้ลดน้อยถอยลง  โดยการเรียกเอาชำระหนี้แก่ลูกหนี้ชั้นต้นได้แต่เพียงผู้เดียว  เจ้าหนี้จึงมักไม่ดำเนินการยกเลิกสัญญาค้ำประกันจึงยังไม่เกิดขึ้น  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 686  ท่านก็ย่อมสามารถที่จะทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินของตนเองได้  ไม่มีบทบัญญัติห้ามท่านไว้แต่ประการใด

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  มาตรา 680
    อันว่าค้ำประกันนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ค้ำประกัน ผูกพันตนต่อเจ้าหนี้คนหนึ่ง เพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้น
  อนึ่ง สัญญาค้ำประกันนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่

  มาตรา 686  ลูกหนี้ผิดนัดลงเมื่อใด ท่านว่าเจ้าหนี้ชอบที่จะเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้แต่นั้น

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3   

 • ความคิดเห็นที่ 53

   * ปล่อยเงินกู้นอกระบบ กู้ง่ายได้จริง

          100 เปอร์เซ็นต์ สำหรับชิพอิสระหรือรับจ้าง       
          ทั้วไป  ก็กู้ได้ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ ค่ำประกัน 
         ไม่ต้องดาวน์รถ ไม่ต้องผ่อนสินค้า ก็กู้ได้
         อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5 บาท. 
          ตลอดอายุสัญญา
  * ให้วงเงินกู้สูงสุด 400,000 บาท.
           วงเงินกู้เริ่มต้น 20,000.-/150,000.-
           (สำหรับแบบไม่มีหลังทรัพย์ค่ำประกัน)
           วงเงินกู้เริ่มต้น 100,000.-/400,000.-
           (สำหรับแบบมีหลักทรัพย์ค่ำประกัน)
  * ผ่อนสบายนานสูงสุดถึงไม่เกิน 5 ปี
           ระยะผ่อนชำระขึ้นอยู่กับการพิจารณาใน        
           การปล่อยกู้ของบุคคลนั้นๆ 
  * เอกสารในการสมัคร
         สำเนาทะเบียนบ้าน 
         สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
         สำเนาหน้าแรกบัญชีธนาคาร
  * ชำระหนี้
         ชำระผ่านบัญชีธนาคารโดยตรง
  ติดต่อ :  accessportal@hotmail.com

  โดยคุณ   (49.230.218.204)     31 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 52

   * ปล่อยเงินกู้นอกระบบ กู้ง่ายได้จริง

          100 เปอร์เซ็นต์ สำหรับชิพอิสระหรือรับจ้าง       
          ทั้วไป  ก็กู้ได้ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ ค่ำประกัน 
         ไม่ต้องดาวน์รถ ไม่ต้องผ่อนสินค้า ก็กู้ได้
         อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5 บาท. 
          ตลอดอายุสัญญา
  * ให้วงเงินกู้สูงสุด 400,000 บาท.
           วงเงินกู้เริ่มต้น 20,000.-/150,000.-
           (สำหรับแบบไม่มีหลังทรัพย์ค่ำประกัน)
           วงเงินกู้เริ่มต้น 100,000.-/400,000.-
           (สำหรับแบบมีหลักทรัพย์ค่ำประกัน)
  * ผ่อนสบายนานสูงสุดถึงไม่เกิน 5 ปี
           ระยะผ่อนชำระขึ้นอยู่กับการพิจารณาใน        
           การปล่อยกู้ของบุคคลนั้นๆ 
  * เอกสารในการสมัคร
         สำเนาทะเบียนบ้าน 
         สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
         สำเนาหน้าแรกบัญชีธนาคาร
  * ชำระหนี้
         ชำระผ่านบัญชีธนาคารโดยตรง
  ติดต่อ :  accessportal@hotmail.com

  โดยคุณ   (49.230.218.204)     31 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 51

   MoneyStar™ 

  รับจำไฟแนนซ์รถยนต์ รับจำนำที่เดินว่างเปล่า
  รับจัดเงินกู้นอกระบบบริการทุกจังหวัดทั่วประเทศ
  ติดต่อ 
  Mailbox: MoneyStar.th@gmail.com
  Line: moneystar.
  (รับปรึกษาทุกปัญหา ใครที่โดนหลอกลวงสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินมาปรึกษาเราได้ตลอดคะ โอนได้ก็เอาคืนได้ วิธีแบล็คเมล์โจร)
  ขอบพระคุณมากคะ

  โดยคุณ   (49.237.194.169)     30 ธ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 51

  หลอกลวงทั้งเพ  เห็นคนที่เดือดร้อนเป็นเหยื่อ โกงไปเท่าไหร่ต้องติดหนี้เขาเป็นร้อยเป็นพันเท่า

  โดยคุณ   (49.230.209.131)     21 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 50

     ปล่อยเงินกูนอกระบบร้อยละ 5 บาท.วงเงินตั้งแต่ 30,000-70,000บาท.

  ปล่อยกู้จริง100%  (แรกเอกสารยืนยันตัวตน-เอาความชัวร์) ไม่เอาหัวขโมย!!!

  ผ่อนนานสูงสุด 3 ปี  ดอกเบี้ยไม่มี "ลดต้นลดดอก" ติดต่อ line: 6.1.1991

  ปล่อยกู้ทั้วไป ใครที่เดือดร้อนเรื่องเงินทักเราได้ค่ะ  ดีกว่าไปทักขโมยค่ะ

  บอกตรงๆประกาศกันเหมือน  แมลงวัลตอมกลองขี้  กูเบื่อ!!!

  โดยคุณ   (49.237.130.123)     30 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 49

   คิดดอกเบี้ย ร้อยละ 3 บาท  

  ผ่อนนานสูงสุดไม่เกิน 5 ปี. 
  รับเงินทันที หลัง ผ่านการอนุมัติให้ผ่าน
  ไม่เกิน 1 วัน ให้วงเงินสูงสุด  200,000บาท 
  ท่านใดสนจัยติดต่อขอแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่
   Example-CA@outlook.co.th
  จำเป็น*เอกสารประกอบการสมัคร
  อายุระหว่าง 21 - 59 ปี
   รายได้รวมขั้นตํ่า 6,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
   อายุงาน 3 เดือนขึ้นไป
  เอกสารประกอบการสมัคร
  1.สำเนาบัตรประชาชน 
  2.สลิปเงินเดือน / รับรองเงินเดือน
3.บัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน
4.สำเนาหน้าแรกบัญชีธนาคาร
  5.สำเนาทะเบียนบ้าน
   
  รับทุกอาชีพ  แค่แสดงเอกสารรายได้ของคุณ
  ที่สำคัญ  ไม่มีมัดจำ ไม่ต้องดาวน์รถ ไม่ต้องผ่อน
  ไม่ต้องมีคนค่ำประกัน 
   
  ง่ายกว่า ในการคืนหนี้  เพราะเรามีบริการ
  ออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ 
  ชำระได้ทุกที่ 24 ชั่วโมง ทุกธนาคาร 
  ตรงเวลา ไม่ต้องรอไปรษณีย์ 
  สะดวก พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินใช้ได้ทันที
   
  ง่ายๆสามขั้นตอนเมื่อผ่านการอนุมัติวงเงิน
  1.สัญญาเงินกู้ทั่วไป
  2.สัญญาหนังสือยืนยอมให้เรียกเก็บหนี้ผ่าน
    Mailbox
  3.สัญญาหนังสือยืนยอมให้เปิดเผยข้อมูล
  ผู้ให้บริการติดตามถามท่วงหนี้
  จดแบบฟอร์มการสมัครเรียบร้อย  รับเงินผ่านบัญชี เป็นอันเสร็จสิ้นแล้ว 
  *มีหลักฐานการโอนเงิน ระหว่างเรา-ผู้ใช้บริการ
    ข้อมูลนี้สามารถเปิดเผยให้กับบุคคลที่สามได้ เพื่อขยายการขาย และ หมั่นใจกับเงื่อนไขของเรา
  เช็คโอกาสของคุณกับเราที่  
  Example-CA@outlook.co.th
  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

  โดยคุณ   (49.237.157.123)     12 พ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 49

   มันโกง

  โดยคุณ   (49.230.209.131)     21 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 48

   ▶️ประกาศเงินกู้นอกระบบ 

  รายละเอียด อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น ร้อยละ3บาทระยะเวลาการชำระคืน 12 เดือน 24เดือน 36 เดือน ให้วงเงินกู้ยืมสูงสุดถึง 100.000 บาท.
  •อัตรดอกเบี้ยเงินกู้แบบลดต้นลดดอก 
  •ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
  •รับเงินได้เร็ว ภายใน24 ชั่วโมง ⏰
   
  ▶️จัดเก็บเอกสารประกอบการสมัคร และ จดเซ็น  
    สัญญากันแบบต่อหน้า ถึงที่ท่านอาศัยอยู่
    ต่างจังหวัดทางเราก็รับ ในเขตกรุงเทพ และ
    และจังหวัดที่ไกล้เคียง นัดทำสัญญากู้ยืม
    พร้อมรับเงินสด เต็มจำนวนกันไปเลย
  ▶️คุณสมบัติของผู้สมัคร
  •รับทุกอาชีพ อาชีพอิสระ นักศึกษา พ่อค้า แม่ค้า 
  •อายุ 20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปถึง 50 ปี
  •เป็นพนักงานบริษัท รัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้ต่อ
    เดือนที่แน่นอน เพียงมีเอกสารลองรับเงินเดือน
  •ผู้ที่มีปัญหาภาระหนี้ หรือติดแบล๊คลิสต์ ก็กู้ได้
    เพียงแสดงเอกสาร ยืนยันว่ามีรายได้ประจำ
   ▶️เอกสารประกอบการสมัคร
  •สำเนาบัตรประชาชน
  •สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีชื่อผู้สมัครด้วย
  •สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
  •สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 3เดือนขึ้นไป
  ▶️การชำระคืน
  •สะดวก สบาย ประหยัดเวลา ในการส่งรอบเดือนชำระคืน จ่ายผ่านบัญชีโดยตรง
  •นำรับใบเสร็จ แจ้งหนี้ ชำระผ่านร้านสะดวกซื้อ
    7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศ ไกล้บ้านคุณ ได้เลย    
   
  สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย
  มีค่าใช้จ่าย500บาท.  
  มี รีวิว ลูกค้าที่ได้รับเงินกู้จริงๆ 
  ผู้ใดสนใจสมัครขอเงินกู้ยืม ติดต่อที่อยู่ด่านลง
  Gmail : businessfinancebest@gmail.com  
   
  Inbox :  consultantsfinance@outlook.co.th
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  เงินกู้นอกระบบ 
  รายละเอียด อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น ร้อยละ3บาทระยะเวลาการชำระคืน  12เดือน 24เดือน 36 เดือน ให้วงเงินกู้ยืมสูงสุดถึง 100.000 บาท.
   
  •อัตรดอกเบี้ยเงินกู้แบบลดต้นลดดอก 
  •ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
  •รับเงินได้เร็ว ภายใน24 ชั่วโมง 
   (หลังทำการ ข้อตกลง หรือ เงื่อนไขบริการ)
  •จัดเก็บเอกสารประกอบการสมัคร และ จดเซ็น  
    สัญญากันแบบต่อหน้า ถึงที่ท่านอาศัยอยู่
    ต่างจังหวัดทางเราก็รับ ในเขตกรุงเทพ และ
    และจังหวัดที่ไกล้เคียง นัดทำสัญญากู้ยืม
    พร้อมรับเงินสด เต็มจำนวนกันไปเลย
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  •รับทุกอาชีพ อาชีพอิสระ นักศึกษา พ่อค้า แม่ค้า (วงเงินที่ให้กู้ยืม ขึ้นอยู่กับรายได้ของอาชีพนั้นๆ)
  •อายุ 20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปถึง 50 ปี
  •เป็นพนักงานบริษัท รัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้ต่อ
    เดือนที่แน่นอน เพียงมีเอกสารลองรับเงินเดือน
    ให้วงเงินสูงถึง200.000 บาท
  •ผู้ที่มีปัญหาภาระหนี้ หรือติดแบล๊คลิสต์ ก็กู้ได้
    เพียงแสดงเอกสาร ยืนยันว่ามีรายได้มากกว่า
    8.000 บาท สามารถทำรายการผ่านแน่นอน
    หมั่นใจ จ่ายจริง 100% ของแท้ ชัวร์!!
   
  เอกสารประกอบการสมัคร
  •สำเนาบัตรประชาชน
  •สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีชื่อผู้สมัครด้วย
  •สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
  •สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 3เดือนขึ้นไป
   (สำหรับอาชีพ ที่ไม่มี หนังสือลองรับเงินเดือน
    และ รายได้ สามารถ นำสลิปค่าใช้จ่ายมา
    แสดงรายจ่าย ก็กู้ได้ เพียงมีหลังฐานยืนยัน
    ก็ผ่านการกู้ สบายๆ
   
  การชำระคืน
  •สะดวก สบาย ประหยัดเวลา หลายหลากวิธี 
    ในการส่งรอบเดือน 
  •นำรับใบเสร็จ แจ้งหนี้ ชำระผ่านร้านสะดวกซื้อ
    7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศ ไกล้บ้านคุณ ได้เลยสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย
   
  ผู้ใดสนใจสมัครขอเงินกู้ยืม ติดต่อที่อยู่ด่านลง
   
  Gmail : businessfinancebest@gmail.com  
   
  Inbox :  consultantsfinance@outlook.co.th
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ------------------------------------------
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ------------------------------------------

  โดยคุณ   (27.55.235.219)     24 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 47

   คำ้ประกันเงินกู้ให้เพี่อนแต่เพี่อนไม่ยอมใช้หนี้ติดต่อไม่ได้  ธนาคารออกหมายศาลมาให้ต้องทำยังไงคะ

  โดยคุณ ภัทราวรรณ สุทธินิล  (118.172.198.156)     21 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 46

  ข้าพเจ้าได้ค้ำประกันเช่าชื้อรถไถ ต่อมา 2-3 ปี ผู้เช่าชื้ได้เสียชีวิตลง ข้าพเจ้าจะถอนค้ำประกัน จะทำอย่างไรบ้าง

  โดยคุณ นาย เสกสรร สกุลเพชรทองคำ  (49.49.23.61)     11 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 45

   จะยกเลิกการค้ำประกันเงินกู้ชพค.ที่เคยค้ำให้เพื่อนครูแต่อยากยกเลิกต้องดำนินการอย่่างไรปรึกษาทางกฎหมายกับหน่วยงานไหนคะ

  โดยคุณ ชาริณี  (110.77.221.120)     13 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 44

   ถามเรื่องการเอาโฉนดที่ดินไปค้ำการกู้เงินธนาคาร แต่เป็นของคนอื่น มาออกรถยนต์ กับไฟแนน

  แต่ยังไม่อนุมัติ อยากทราบว่าถอนค้ำได้ไหม  เพราะพ่อโดนเขาหลอกไปค้ำ  ตอนนี้กินไม่ใด้นอนไม่หลับเลย ใครรู้ช่วยตอบด้วยนะค่ะ  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ นู๋แตง  (49.49.251.95)     21 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 43

   ถามเรื่องรถยนต์ครับ คือคนรู้จัก บอกว่าผู้ค้ำประกันถอนค้ำประกัน โดยไม่บอกพอเอารถไปเข้าศูนย์เลยกลายเป็นเรื่องแล้วโดนยึดรถไปมั่งครับ คือมันยังไงผมก้อไม่ค่อยเข้าใจ รถส่งครบทุกงวดจะโดนยึดหรอครับ แล้วจะออกรถใหม่แล้วมาใช้ชื่อผมเพราะของเขาติดแบคลิส 

  โดยคุณ ปาล์ม  (1.47.41.254)     9 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 42

   สอบถามหน่อยครับ
  เรื่องการค้ำประกันรถยนต์ 
  ก่อนหน้านี้กระผมเคยค้ำประกันรถยนต์ ให้แก่ลูกหนี้รายหนึ่ง ในระยะเวลานึง ประมาณ 3-4 ปี
  แต่ด้วยลูกหนี้ที่ผมค้ำประกัน ได้ไปรีไฟแนนซ์ใหม่ จากยอดที่คงเหลือ เป็นจำนวนเท่าใดไม่ทราบแน่ชัด เพื่อให้ผ่อนชำระน้อยลง จากเดือนละ แปดพันกว่า หรือเดือนละ สี่พันกว่า
   วันนี้ ลูกหนี้ ได้ผิดชำระค่างวดหลังจากที่รีไฟแนนซ์   ค้างจ่ายตอนนี้เป็นเดือน ที่ 3 
  ทางไฟแนนซ์ติดต่อทางลูกหนี้ไม่ได้
  และทางไฟแนนซ์ ได้มาทวงถามกระผมซึ่งเป็นคนค้ำประกันเก่า ซึ่งบอกว่าผมยังเป็นคนค้้ำประกันให้อยู่ ทั้งๆที่เปลี่ยนสัญญาใหม่(คือรีไฟแนนซ์ไปแล้ว)  ซึ่งตอนที่รีไฟแนนซ์กระผมก็ไม่ทราบ เพิ่งจะมาทราบตอนที่ ไฟแนนซ์ โทรมาถามเรื่องการชำระหนี้ของลูกหนี้ ซึ่งเค้าบอกผมยังอยู่ในสัญญาคนค้ำประกัน ซึ่งตอนที่ มีการรีไฟแนนซ์ กระผมก็ไม่ทราบเรื่องไม่ได้เซ็นยินยอม หรือโทรมาแจ้งให้ทราบมาก่อน เลยสักครั้ง
  คำถามคือ ผมยังเป็นผู้ค้ำประกันโดยชอบธรรมอยู่หรือไม่  ผมยังต้องรับผิดชอบต่อลูกหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดชำระ อยู่หรือไม่  ขอบคุณครับ
   

   

  โดยคุณ กอล์ฟ  (58.11.112.238)     18 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 41

   เรื่องมีอยู่ว่าหนูไปกู้ธนาคารออมสินกู้ร่วมสามคน  ทางธนาคารอนุมัติวงเงินสองแสนสองแต่ได้แค่2คนซึ่งผู้ค้ำคนที่สามไม่ได้แต่เรายังไม่ได้เงินมา ผู้ค้ำคนที่สามจึงต้องการยกเลิกค้ำประกันได้หรือไม่ค่ะ

  โดยคุณ น้ำเพชร อุ่นขุน  (49.228.224.151)     16 พ.ค. 2558

 •  1  2  3   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด