X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

กฏหมายแรงงาน (นายจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้าง)

 • กฏหมายแรงงาน (นายจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้าง)

            ทางผมและพนักงานอีก 2 คน  โดนนายจ้างหักเงิน  โดยไม่แจ้งล่วงหน้าและไม่มีการคุยชี้แจง  ผมเลยอยากถามว่าทางบริษัทฯ ทำได้หรือไม่  เพราะบริษัทฯ ก็ไม่มีสวัสดิการอะไรให้พนักงานอยู่แล้ว และทำงานไม่มีวันหยุด ไม่มี ค่าล่วงเวลา ไม่เคยมีกฏระเบียบของบริษัทฯให้อ่าน ในสลิปเงินเดือนลงไว้แค่ว่า เงินเดือน เท่าไหร่ และ หักประกันสังคมเท่าไหร่ แล้วก็ไม่อะไรเลย ลางานก็ไม่ได้ รบกวนสอบถามด้วยครับ (บริษัท ชื่อ F.K AVIATION CO.,LTD)  ชื่อบริษัท จะเปลี่ยนบ่อยมาก

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
  1.  บริษัทไม่มีสิทธิที่จะหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างโดยพลการ  และโดยที่พนักงานหรือลูกจ้างไม่ยินยอมในการหักเงินด้วยนั้น
  2. ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้กำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวัตถุประสงค์โดยสัปดาห์หนึ่งไม่น้อยกว่า 1 วัน  โดยวันหยุดประจำสัปดาห์ต้องมีระยะเวลาห่างกันไม่เกิน 6 วัน  ซึ่งนายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้ากำหนดให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์วันใดก็ได้    ตามความแห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  มาตรา 28  ดังนั้น  ท่านจึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานดังกล่าว  ที่จะมีสิทธิเรียกวันหยุดประจำสัปดาห์จากนายจ้างได้ตามกฎหมาย
  3.  และหากท่านได้ทำงานล่วงเวลาในวันทำงานให้แก่บริษัทนายจ้าง  ท่านก็ย่อมมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเรียกค่าล่วงเวลาจากบริษัทได้ในอัตราไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ  ตามความแห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 61
  4.  ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานดังกล่าว  ได้กำหนดให้ท่านซึ่งเป็นลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  ตามมาตรา 39  แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว  ดังนั้น  ท่านย่อมมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ตามกฎหมาย  นายจ้างไม่มีสิทธิปฏิเสธบอกปัดไม่ให้ท่านลา

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541
  มาตรา 28
    ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำสัปดาห์ สัปดาห์หนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน โดยวันหยุดประจำสัปดาห์ต้องมีระยะห่างกันไม่เกินหกวัน นายจ้างและลูกจ้างอาจ
  ตกลงกันล่วงหน้ากำหนดให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์วันใดก็ได้
  ในกรณีที่ลูกจ้างทำงานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในที่ทุรกันดาร หรืองานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าสะสมวันหยุดประจำสัปดาห์และเลื่อนไปหยุดเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องอยู่ในระยะเวลาสี่สัปดาห์ติดต่อกัน

  มาตรา 39 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ทำงานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
  (1) งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน
  (2) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ
  (3) งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบห้ากิโลกรัม
  (4) งานที่ทำในเรือ
  (5) งานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

  มาตรา 61 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงานให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2   

 • ความคิดเห็นที่ 35

   หนูไม่สบายโทรลาป่วยแล้ว

  มีใบรับรองแพทย์ แพทย์ให้หยุด2วัน

  แต่บริษัทเช็คขาดงาน แล้วให้ใบเตือน 

  หนูต้องทำไงต่อค่ะ  

   

   

  โดยคุณ   (27.55.116.26)     14 ม.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 34

   ผมได้ทำงานเต็มเดือนแต่ มีอุปกรณ์ในที่ทำงานหายไปซึ่งผมไม่ได้ดูแลคนเดียว

  ซึ่งบริษัทไม่ยอมออกเงินเดือนให้ ผมฟ้องได้ไหมคับ

  โดยคุณ มานพ  (1.46.4.232)     2 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 33

   ยากรู้ว่าเป็นลูกน้องของผู้รับเหมาในไซงานก่อส้างแต่ผมออกครึ่งวันเขาไมจ่ายค่าแรงเขาบอกว่าหักค่าเสียเวลาจะฟ้องร้องได้ไหมคับผมยากจะรู้คับ  อีกหนึ่งคับค่าแรง300บาทแค่พนักงานรายวันแต่ถูกหักภาษีถูกไหมคับ

  โดยคุณ   (182.232.58.239)     5 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 32

   ผมเป็นพนักงานรายวันอยากรุ้ว่า ไม่จ่ายค่าจ้างวันหยุด มีความผิดหรือไม โทรศัพท์ไปสอบถามแร้ว3ครั้ง

   

  แต่ยังเพิกเสย 

  โดยคุณ จัตุพล  (183.88.2.16)     16 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 31

   รบกวนถามเรื่องล่าออกจากงานแลัวโดนหักตังไปหมดแลัวจะไปเรียกร้องอะไรได้บ้างคับ

  โดยคุณ Nattapong Pongudom  (49.237.167.113)     4 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 30

   กรณีที่เราออกงานแต่เปนหนี้พนักงานด้วยกันบริษัทมีสิทรหักเงินเราไปไห้พนักงานคนนั้นได้เหรอ

  โดยคุณ สุภัชชา  (171.96.183.103)     21 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 29

   งงไงครับ555+ ศึกษาเรียนรู่ก็ไม่เป้น

  โดยคุณ กันสาว  (113.53.51.99)     9 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 28

   "ปริมาณเรซูเม่เข้ามาเยอะ ทำให้มีโอกาส เลือกคนได้มากขึ้น ชอบ Super Resume ที่ให้ข้อมูลได้ละเอียด และมีการบริการที่รวดเร็วทันใจ" 

  Canon Hi-Tech (Thailand) Ltd., Ayuthaya
   
   

  โดยคุณ นายจ้าง  (113.53.51.99)     9 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 27

   กฎที่ดีครับ159

  โดยคุณ รานส  (113.53.51.99)     9 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 26

   111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

  โดยคุณ 64354  (113.53.51.99)     9 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 25

   ผมกับพนักงานรวม 20 กว่าคน นายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง ได้ไปร้องคุ้มครองแรงงาน  คุ้มครองแรงงานได้ออกคำสั่งแล้ว แต่นายจ้างยังเพิกเฉย  คุ้มครองแรงงานจะเป็นผู้พ้องศาลแรงงานต่อใช่หรือไม่

  โดยคุณ นายฐนกร สุธัมรส  (223.205.185.84)     22 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 24

   ผมทำงานบริษัท  ซันหลุยห์ ฟูดส์ ทำได้หนึ่งเดือนกับยี่สิบห้าวัน เดือนแรกได้รับเงินเต็มจำนวน15000 บาท ค่าจ้างสูงเพราะต้องวิ่งสองสาขา เงินโอนเข้าบัญชีล่าช้าบ้างกำหนด เงินออกทุกวันที่ 1 ตอนเย็นแต่กว่าจะได้ก้อวันที่4 ไม่มีสลิปมีมีบัตรตอก...พอถึงวันที่25 บริษัทเลิกจ้างเพราะยอดขายไม่ค่อยดี ยุบสาขาเลิกขายในห้างสรรพสินค้านี้ แต่เขายังมีอีกหลายสาขา แจ้งว่าจะเคลียเงินให้ ผมโทรสอบถามรับสายแล้วตัดสายทิ้ง..คือง่ายๆไม่จ่ายเงินให้ผมมีสิทธิ์เรียกร้องเงินเดือน ได้หรือไม่ครับ

  โดยคุณ ครรชิต  (171.99.45.194)     5 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 23

   ขอรบกวนหน่อยนะคะคือดิฉันกับสามีได้ไปทำงานรับจ้อบชั่วคราวกับบริษัทซับคอนแทรคแห่งหนึ่งในชลบุรีระหว่างวันที่28ตุลาคม-7พฤศจิกายน58ได้เสร็จจ้อบไปเรียบร้อยแล้วและนัดคุยกันแต่แรกว่าจะจ่ายเงินให้วันที่9หรือ10พฤศจิกายน58แต่ณ.เวลานี้ก้อไม่มีทีท่าว่าจะจ่ายเงินดังกล่าวสอบถามแล้วก้อไม่ให้คำตอบจะทำอย่างไรเีคะคือกรณีนี้เราไม่มีสัญญาการทำงานเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะเป็นงานที่ว่าจ้างทำชั่วคราวไม่ได้เซ็นสัญยาไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรดีคะแต่มีพนักงานของบริษัทที่ดิฉันไปทำอยู่เขารู้เห็นอยู่คะ732

  โดยคุณ เพลินจิต คงมั่น  (171.98.224.212)     10 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 22

  อยากทราบว่า ถ้าเราทำงานแค่ 3 , 4 วัน หรือกี่วันก็ตาม มีข้อกำหนดไหมว่า จะได้ค่าจ้างไหม ต้องทำกี่วัน หรือไม่กำหนด จะกี่วันก็ได้ มาตราไหนค่ะ อยากรู้ไว้ค่ะ

  โดยคุณ ขวัญ  (124.122.79.207)     14 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 21

  หนูทำงานที่เซเว่นค่ะ หนูออกงานตั้งแต่วันที่10 เดือนพฤษภาคม มาจนถึงวันนี้ยังไม่ได้เงินเดือน เดือนเมษายนเลยค่ะ.ตอนนี้หนูติดต่อเค้าไม่ได้เลย ไลน์ไปก็ไม่ตอบ โทรไปก็ไม่ติด เคยโทรไปติด แต่เค้าก็ไม่รับ ก่อนหน้านี้เคยคุยกันเรื่องเงินเดือน เค้าก็บอกว่าจะโอนมาให้วันนั้นวันนี้ พอถึงวัน เค้าก็เบี้ยวตลอด มาจนถึงวันนี้ เค้าเงียบหายไปเลยค่ะ อยากรู้ว่าจะฟ้องเค้าได้รึเปล่าคะ

  โดยคุณ fha tiyada  (49.230.73.231)     26 ก.ค. 2558

 •  1  2   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด