กฏหมายแรงงาน (นายจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้าง) | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

กฏหมายแรงงาน (นายจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้าง)

 • กฏหมายแรงงาน (นายจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้าง)

            ทางผมและพนักงานอีก 2 คน  โดนนายจ้างหักเงิน  โดยไม่แจ้งล่วงหน้าและไม่มีการคุยชี้แจง  ผมเลยอยากถามว่าทางบริษัทฯ ทำได้หรือไม่  เพราะบริษัทฯ ก็ไม่มีสวัสดิการอะไรให้พนักงานอยู่แล้ว และทำงานไม่มีวันหยุด ไม่มี ค่าล่วงเวลา ไม่เคยมีกฏระเบียบของบริษัทฯให้อ่าน ในสลิปเงินเดือนลงไว้แค่ว่า เงินเดือน เท่าไหร่ และ หักประกันสังคมเท่าไหร่ แล้วก็ไม่อะไรเลย ลางานก็ไม่ได้ รบกวนสอบถามด้วยครับ (บริษัท ชื่อ F.K AVIATION CO.,LTD)  ชื่อบริษัท จะเปลี่ยนบ่อยมาก

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
  1.  บริษัทไม่มีสิทธิที่จะหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างโดยพลการ  และโดยที่พนักงานหรือลูกจ้างไม่ยินยอมในการหักเงินด้วยนั้น
  2. ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้กำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวัตถุประสงค์โดยสัปดาห์หนึ่งไม่น้อยกว่า 1 วัน  โดยวันหยุดประจำสัปดาห์ต้องมีระยะเวลาห่างกันไม่เกิน 6 วัน  ซึ่งนายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้ากำหนดให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์วันใดก็ได้    ตามความแห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  มาตรา 28  ดังนั้น  ท่านจึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานดังกล่าว  ที่จะมีสิทธิเรียกวันหยุดประจำสัปดาห์จากนายจ้างได้ตามกฎหมาย
  3.  และหากท่านได้ทำงานล่วงเวลาในวันทำงานให้แก่บริษัทนายจ้าง  ท่านก็ย่อมมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเรียกค่าล่วงเวลาจากบริษัทได้ในอัตราไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ  ตามความแห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 61
  4.  ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานดังกล่าว  ได้กำหนดให้ท่านซึ่งเป็นลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  ตามมาตรา 39  แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว  ดังนั้น  ท่านย่อมมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ตามกฎหมาย  นายจ้างไม่มีสิทธิปฏิเสธบอกปัดไม่ให้ท่านลา

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541
  มาตรา 28
    ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำสัปดาห์ สัปดาห์หนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน โดยวันหยุดประจำสัปดาห์ต้องมีระยะห่างกันไม่เกินหกวัน นายจ้างและลูกจ้างอาจ
  ตกลงกันล่วงหน้ากำหนดให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์วันใดก็ได้
  ในกรณีที่ลูกจ้างทำงานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในที่ทุรกันดาร หรืองานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าสะสมวันหยุดประจำสัปดาห์และเลื่อนไปหยุดเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องอยู่ในระยะเวลาสี่สัปดาห์ติดต่อกัน

  มาตรา 39 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ทำงานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
  (1) งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน
  (2) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ
  (3) งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบห้ากิโลกรัม
  (4) งานที่ทำในเรือ
  (5) งานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

  มาตรา 61 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงานให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นที่ 20

  ผมเป็นพนักงานขาย..!??? หากบริษัทแจ้งว่าขาดทุน จึงจะขอหักเงินเดือน เดือนละ25% โดยไม่มีเอกสารยินยอมในการหักเงินผมอยากรู้ว่าบริษัททำถูกหรือผิดครับ

  แล้วถ้าบริษัทผิด ผมควรทำอย่างไรครับ

   

  โดยคุณ นายสุธารักษ์ เพ็งพุ่ม  (124.121.83.67)     29 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 19

  อยากทราบว่าโดนกลาวหาว่าขโมยของแต่ไม่มีหลักฐานมีแต่พยานปากแต่พยานปากอัมๆๆอึงๆๆไม่ยอมบอกความจริงพอโทรถามก้อบอกว่าขโมยจิงแต่พอเจอกันพร้อมๆๆกันพยานกลับบอกว่าไม่รู้เรื่องเจ้านายก้อเลยไปแจ้งความเอาผิดคนที่โดนกลาวหาอยากทราบว่าเขาสามารถเอาผิดกะคนที่โดนกล่าวหาได้ไม่คะ

  โดยคุณ สุภารัตน  (182.53.110.92)     21 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 18

  อยากทราบว่าออกจากงานที่เก่าแล้ว แต่ทำงานค้างไว้หลายบริษัทไม่จ่ายค่าแรง เพราะสาเหตุไม่ได้ลาออก เป็นได้ไหมค่ะที่บริษัทไม่จ่ายค่แรงให้

   

  โดยคุณ ดวง  (171.97.165.101)     28 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 17

   อยากทราบว่า อยู่ๆนายจ้างให้เราออกโดยพลการ นายจ้างอ้างว่าไม่มีเงินจ่าย  เราเรียกร้องหรือฟ้องอะไรได้บ้างคะ่  ทำงานเกี่ยวกับวิศวกรรม   ระบบภายใน มันจะให้ออก ตอนจะสิ้นปีพอดี แล้วไม่จ่ายเงิน

  โดยคุณ ลับๆ  (134.196.9.3)     23 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 16

  เป็นพนักงานประจำได้รับเงินเดือนเป็นรายเดือนค่ะ แต่บริษัทแจ้งหยุดงานวันพ่อ แล้วหักเงินพนักงานได้หรือไม่ค่ะ ได้หรือไม่ได้ อยากทราบมาตรากฎหมายด้วยค่ะ รบกวนด้วยค่ะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ

  โดยคุณ อารียา  (125.24.146.97)     17 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 15

  ขอโทษ ผมอยากรู้วานายจ้างทำถูกมั้ย เพราะตอนนี้แฟนผมเป็นหนี้บริษัทสามหมื่นกว่าบาท  สาเหตุสินค้าหาย ชึ่งแฟผมไม่ได้เป็นคนเอาไป  แล้วหาคนมารับผิดชอบไม่ได้  นายจ้างเลย โยนความผิดมาให้แฟนผม เพราะคำว่าหน้าที่ เพราะเเฟนผมทำงานเป็นหน่วยตรวจสอบอยู่บริษัทเเห่งหนึ่งในสกลนคร พอเราไม่ยอม นายจ้างก็เอาคำว่าหน้าที่มาอ่าง ยังไงนายจ้างก็จะเอาอยางเดียว ตอนนี้เเฟนผมก็ทำงานใช้หนี้บริษัทนี้อยุ่ครับ

  โดยคุณ นฤเบส  (180.183.231.166)     26 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 14

  นายจ้างทำผิด พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 61 โดยไม่ว่าลูกจ้างประจำคนใดมีชื่ออยู่ในอ๊อฟฟิซ จะจ่ายค่าโอทีชั่วโมงละ30 บาท อย่างนี้ร้องเรียนได้ที่ไหนและขั้นตอนดำเนินการอย่างไร โรงงานเปิดมา 10 กว่าปี เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เริ่มเปิดโรงงานแล้วครับ แล้วเค้ามีสิทธื์ไล่เราออกมั๊ยในกรณีเราร้องเรียน

  โดยคุณ คุณวันเฉลิม  (223.204.3.125)     7 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 13

   นายจ้างทำหนังสืยินยอมให้หักเงินเดือน เดือนละ6วันโดยอ้างว่าขาดทุน แล้วบังคับใหัเซ็นหนังสือยินยอม และบอกว่าใครไม่เซ็นไม่จ่ายงานให้และก์เซ็นนังสือยินยยอมกันหมดแล้วอย่างนี้นายจ้างทำได้ด้วยหรือค่ะแล้วพนักงานควรทำอย่างไรค่ะ

   

   

  โดยคุณ เขมมิกา  (171.5.25.158)     15 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 12

   กรณีที่นายจ้างไม่เอาชื่อเข้าบริษัทแต่ใช้แรงงานเป็นเวลา 1 เดือนแล้วไล่ลูกจ้างออกด้วยกรณีที่ลูกชายไม่ชอบออกเพราะลูกชายไล่ออกลูกจ้างมีสิทธิเรียกค่าแรงที่ทำไปแล้วได้หรืไม่

  โดยคุณ นางรุ่งทิพย์ บุญส่ง  (1.47.167.73)     23 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 11

  ถ้าเราจะขอลาหยุดในวันทำงานที่ต่อเนื่องกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ต่อเนื่อง 5 วัน เป็นวันหยุดบริษัท 3 วัน วันทำการอีก 2 วัน และบริษัทจะหักเงินในวันที่เป็นวันทำการ 2 เท่าของค้าจ้าง 2 วัน ทำอย่างนี้ได้ไหมค๊ะ ถ้าพนักงานตกลงให้หักได้ โดยเซ็นต์รับทราบในกฎระเบียบแล้ว จะทำได้ไหมค๊ะ ?

  โดยคุณ Sineenart Chaimunin  (210.213.58.216)     8 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 10

  สวัสดี, ฉันต้องการที่จะให้คำแนะนำทั้งน้องชายและน้องสาวของฉันประเทศไทยถ้าคุณต้องการที่จะยืมเงินให้กู้ยืมผมจะแนะนำให้คุณติดต่อเงินกู้ให้ยืมพรีเมียร์ (premierlendingagents@gmail.com) กู้เงินพวกเขากับฉันเมื่อฉันต้องการเงิน ฉันได้พยายามที่จะได้รับเงินกู้จากผู้ให้กู้อื่น แต่พวกเขาจะมีการหลอกลวงและการฉ้อโกงเขาเก็บเงินจากฉัน แต่ไม่ได้ขอให้ฉันยืมเงินใด ๆ แต่จะขอยืมเงินให้กู้ยืมของ Premier และฉันจะทำให้เสร็จเงินกู้ที่จะจ่ายกลับไปให้กับผม ในตอนท้ายของเดือนถัดไปพวกเขาเป็นคนดี ถ้าคุณต้องการที่จะขอยืมเงินกู้ยืมผมจะแนะนำให้คุณติดต่อกับพวกเขาตามที่อยู่อีเมลของพวกเขาอย่างเป็นทางการเมื่อ: (premierlendingagents@gmail.com) พวกเขาเป็นผู้ให้กู้ที่ดีและเชื่อถือได้ว่าพวกเขาสามารถให้กู้ยืมเงินของคุณเพื่อคุณ เงินให้กู้ยืมของคุณในเวลาน้อยกว่าสามวัน ติดต่อกับพวกเขาในวันนี้หากคุณต้องการเงินกู้, อีเมลของพวกเขาคือ premierlendingagents@gmail.com ขอบคุณ

  ตกหลุมรัก

  โดยคุณ ปฏิพัทธ์  (82.98.137.24)     26 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 9

   กรณีขึ้นเวรเช้า7.00น-15.30น  แต่ต้องต่อเวร  ot  อีกตั้งแต่16.00-20.00นแต่แจ้งหัวหน้าแล้วว่าขึ้นไม่ได้มีเหตุจำเป็นไม่มีคนดูลูกแม่สามีป่วยลูกอายุ8ขวบ แต่เจ้านายกับมาต่อว่าขึ้นไม่ได้ก็ออกไป  ให้ลงทันบนละทิ้งหน้าที่อีก6เดือนตั้งแต่ทำงานมาไม่เคยลาไม่เคยมาสายแม้แต่นาทีเดียง นี้คือสิ่งพนักได้รับต้องทำงานวันละ8ชม.30นาที เเดือนละเทราไรปีเท่าที่พนักต้องทำให่รพ.อยู่ที่เขาทำงานกันวัน8ชม.มีที่นึ้8ชม30นาที่จะเข้างานต้องสแกนนิ้วไปทานข้าวต ้องสแกนนิ้วทั้งออกและเข้าที่รับไม่ได้คือถ้าขึ้นไม่ได้ก็ออกไปทั้งแจ้งแล้วมีธุระจำเป็น หัวหน้าแผนกชอบใช้คำไม่สุภาพกับพนักงาน ใช้อะไรคิดกินข้าวหรือกินหญ่าบางทีมันก็สุดจะทนหนูควรจะทำอย่างไรดีคะช่วยแนะนำหน่อยคะขอบคุณนะคะที่เข้าใจพนัก

  โดยคุณ kitsana pumkeaw  (171.99.215.78)     24 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 8

   ผมทํางานเป็น ร ป ภ ที่ บริษัท แป้งมันร้อยเอ็ด จํากัด แล้ว ห จ ก ร้อยเอ็ดอินเตอร์การ์ด ประมูลได้ แล้วผมทํางานตั้งแต่ 1-21พ ค 56 นายจ้างบอกไม่จ่ายค่าแรง และ คนที่ทําอยู่ปัจจุบัน ไม่มีใครได้รับค่าแรง ในวันแรงงานเลยปกติจะได้2เท่า แต่ จ่ายแค่ 1 แรง 0903520813

  โดยคุณ เกรียงไกร ตาลกุล  (182.52.52.216)     9 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 7

  อยากทราบข้อกฎหมายที่ระบุว่า....ห้ามมิให้นายจ้างหักเงินลูกจ้าง กรณีที่ลูกจ้างมาสายเป็นจำนวน  แต่ให้หักได้ตามจริงที่เกิดขึ้น เช่นลูกจ้าง รายได้ 300 บาท ต่อวัน มาสาย 20 นาที??...1.)บริษัทฯ สามารถหักเงินการมาสาย ได้เลยหรือไม่ ที่ 50 บาท หรือ 2.)หักได้เพียง 300หาร8 คูณด้วย 20นาที หารด้วย 60 นาที ซึ่งจะเท่ากับว่า บริษัทฯหักได้เพียง 12.50 บาท เท่านั้น"""

  โดยคุณ ไนยธรณ์ สุรินทรากุลธรณ์  (180.183.246.177)     13 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 6

  1.เป็นลูกจ้างรายวันคะ ได้ไปทำงานในวันหยุดประสัปดาห์ที่บริษัทกำหนดให้หยุด แต่ว่าวันหยุดนี้ตรงกับวันหยุดประจำปีด้วย คือ (วันวิสาขบูชา),(วันพ่อ) และไม่มีวันหยุดชดเชยให้ ค่าแรงบริษัทจ่าย2แรงเหมือนเดิมถูกหรือป่าวคะ

  2.เป็นลูกจ้างรายวันคะ วันหยุดที่บริษัทกำหนดให้หยุดในหนึ่งสัปดาห์ทางบริษัทจะไม่จ่ายค่าแรงให้คะ แต่ถ้าไปทำเขาก็จ่าย2แรง และจะนำค่าแรงวันหยุดที่เราไปทำมาคิดหักประกันสังคมด้วย1แรงถูกต้องไหมคะ

  ยากรู้ว่าบริษัททำถูกหรือป่าวคะ

  โดยคุณ ฝน  (124.120.196.223)     27 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 5

  ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้จะต้องทำอย่างไรค่ะ

  1. มาทำงานสายเกินเวลาเข้างาน  คือ เวลาเข้างาน 08.00-17.00น. ถ้าเรามาทำงานสาย 2-5 นาทีคือ สแกนนิ้ว 08.5 นาทีแล้ว โดนหัก 30 นาที.

  2. สแกนนิ้วตอนเข้างาน 08.00 น. แต่ลืมสแกนออก 17.00 น. แต่บริษัทหักทั้งวัน ถือว่าผิดกฎหมายแรงงานหรือไม่

  โดยคุณ piyawan  (110.77.229.92)     21 ม.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 4

  มีปัญหาเรื่องไม่ใด้รับค่าจ้างมาสองเดือนครึ่ง (15/12/54)หากถึง วันที่ 30/12/54 ครบ สามเดือนพอดี ปัจจุบันอยู่ในตำแหน่ง  ครูอัตราจ้างโรงเรียนรัฐบาล (สพม 34) จะทำอย่างไรดีคะ เป็นหนี้ยืมเงินมากินมาใช้  ไม่รู้ว่าหัวหน้าเขตไปไหน  ครูอัตราจ้างเดือดร้อนมากที่สุด

  โดยคุณ เอ  (118.174.39.86)     15 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 3

  มีเพื่อนทำงานอยู่ที่รามอินทรา

  โดยนายจ้างได้หักค่าประกัน เดือนละ 500 บาท ช่วงแรกที่ทำงาน ได้แจ้งแก่ลูกจ้างว่าจะทำประกันสังคมให้ แต่ผ่านไปได้ระยะหนึ่ง กลับทำประกันอุบัติกลุ่มให้แทน ค่าแรงเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ๆ ละ 15,000 บาท 1 เดือน ให้หยุด วันอาทิตย์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน ถ้าหยุดวันอาทิตย์ ที่ไม่ใช่วันหยุดของร้าน จะถูกหัก วันละ 1000 บาท และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ช่วงสงกรานต์ ทางร้านประกาศให้หยุด 5 วัน คือ 13 - 17 เมษายน ทางร้านก็ไม่จ่ายค่าแรงให้ เมื่อพนักงานลาออก ก็ไม่คืนเงินประกันให้ อ้างว่า ทำงานไม่ครบ 1 ปี อย่างนี้ ควรจะทำยังไงดีคะ

  โดยคุณ กัญญา  (202.149.117.186)     3 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 2

  ดิฉันอยากทราบว่า ลูกจ้างทำงาน 1 วัน แล้วออก นายจ้างมีสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินรึเปล่า

  แล้วกำหนดกี่วันที่ลูกจ้างต้องทำงาน แล้วนายจ้างจึงจะต้องจ่ายเงินให้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

  โดยคุณ Admin  (182.52.61.194)     4 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1

  อยากทราบว่านายจ้างมีสิทธิ์หักเงินเดือนพนักงานโดยไม่ชี้แจง หรือแจ้งล่วงหน้าได้หรือไม่

  และถ้าผิดกฎหมาย มาตราที่เท่าไหร่ค่ะ รบกวนด้วยค่ะ เดือดร้อนมากๆ

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ธนัชพร  (124.121.33.19)     29 ม.ค. 2554

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด