X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

คดีละเมิดเรียกค่าเสียหายกรณีรถชน

 • คดีละเมิดเรียกค่าเสียหายกรณีรถชน

            เมื่อประมาณ 2 เดือนที่แล้ว  น้าผมขับรถวินมอเตอร์ไซร์รับจ้างแล้วเกิดเหตุชนรถเก๋งเข้า  แต่น้าผมมาทางตรง  ส่วนรถเก๋งออกรถขวางถนนหรือออกตัดหน้ามาเลย  แบบไม่ตั้งตัว  แต่รถน้าผมหักหลบชนที่ประตูหลังจนน้าผมได้รับบาดเจ็บ  กามหัก 2 ข้าง  ขาหักข้างขวา  ขนาดกระดูกรุดหักติดที่ประตูรถเก๋งประมาณนิ้วครึ่ง
            ตอนนั้นก็มีร้อยเวรมาดูเหตุการณ์  ได้ถ่ายรูปเก็บไว้เขียนบันทึกประจำวันตามปกติ  ก็รีบนำคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล  ขณะที่คู่กรณีประตูรถเก๋งข้างหลังบุบไป  กระจกแตก  แต่เข้าสามารถนำรถออกมาได้เลย  ซึ่งคดียังไม่เส็จเลยเส้นใหญ่จริงๆ  ต่อมาคู่กรณีก็มาคุย  บอกว่าจะรับผิดชอบให้ค่ารักษาช่วยทุกอย่าง  รถที่พังก็จะซ่อมให้  ญาติคนเจ็บก็เลยเอาตัวคนเจ็บกลับไปรักษาที่ต่างจังหวัด  พอคนเจ็บดีขึ้นมาหน่อยก็เลยกลับมาหาคู่กรณี  แต่คู่กรณีหลบไม่ยอมรับโทรศัพท์  ก็เลยไปแจ้งตำรวจ  เพื่อให้เรียกตัวมาคุยกันแล้วไปดูที่บ้าน  เจอเมียคู่กรณีก็พูดคุยกันเขาพูดมาว่า  คดียังไม่จบอีกหรอ  เขาบอกว่ารถมอเตอร์ไซร์วินผิด  พูดแบบหน้าตาเฉยอ้างอีกว่า  รองผู้ว่าก็บอกว่ามอไซร์ผิด  เบ่งอีกว่ามีเส้นใหญ่  ตอนนี้ก็รอนัดคุยกันถ้าคุยไม่รู้เรื่องไม่ยอมให้ค่าเสียหายก็ต้องขึ้นศาลแล้วต้องทำอะไรบ้าง  ซึ่งทางคนเจ็บตอนนี้ก็ยังเดินไม่ได้เลย  เงินก็ไม่ค่อยมีแล้วจะไปจ้างทนายที่ไหนมาสู้คดีคับ..ถ้าสู้กันจะมีสิทธ์ชนะบ้างไหม

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
             การที่อุบัติเหตุที่รถชนกันนั้น  เป็นเรื่องที่ทางคู่กรณี  ซึ่งขับรถเก๋งตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของน้าของท่านอย่างกระชั้นชิด  จึงเป็นเรื่องที่คู่กรณีที่เป็นรถเก๋งนั้นได้กระทำละเมิดต่อคุณน้า  เป็นเหตุให้เขาได้รับความเสียหายถึงแก่ร่างกายและอนามัย  คู่กรณีจึงได้ละเมิดต่อคุณน้า  จึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่คุณน้าเพื่อรักษาพยาบาล  อันเป็นค่าใช้จ่ายที่ตนต้องเสียไป  เนื่องจากการละเมิดของคู่กรณีฝ่ายรถเก๋ง  และค่าเสียหายเพื่อการที่คุณน้าต้องเสียความสามารถในการประกอบกิจการงานสิ้นเชิง  หรือแต่บางส่วนทั้งในเวลาปัจจุบันและในเวลาอนาคตนั้นด้วย  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 420 และมาตรา 444
            เพราะฉะนั้น  หากคู่กรณีฝ่านรถเก๋งปฏิเสธความรับผิดหรือไม่ยอมเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่คุณน้าผู้เสียหาย  จึงย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิของคุณน้า  คุณน้าจึงสามารถที่จะใช้สิทธิทางศาลในอันที่จะฟ้องคดีละเมิดต่อคู่กรณีเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวได้ภายในกำหนดอายุ  1  ปี  นับแต่วันที่คุณน้ารู้ถึงการละเมิด  และรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือภายใน 10 ปี  นับแต่วันทำละเมิด  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 448
            อนึ่ง  เหตุละเมิดที่ได้เกิดขึ้นกับคุณน้า  หากยังไม่ได้รับความเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือคู่กรณีปฏิเสธความรับผิด   ตามกฎหมายแล้วเขาย่อมไม่อาจหลุดพ้นจากความรับผิดด้วยเหตุละเมิดที่ตนได้ก่อไว้  กรณีจึงจะมีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งที่คุณน้าจะต้องเข้ามาพบและปรึกษาทนายคลายทุกข์  โดยนำเอกสารภาพถ่ายที่เกิดเหตุ  และบันทึกประจำวัน  และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดี  เพื่อพิจารณาการฟ้องร้องดำเนินคดีกับคู่กรณีต่อไป

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  มาตรา 420
    ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

   มาตรา 444  ในกรณีทำให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยนั้น ผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้ชดใช้ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไป และค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วน ทั้งในเวลาปัจจุบันนั้นและในเวลาอนาคตด้วย
  ถ้าในเวลาที่พิพากษาคดี เป็นพ้นวิสัยจะหยั่งรู้ได้แน่ว่าความเสียหายนั้นได้มีแท้จริงเพียงใด ศาลจะกล่าวในคำพิพากษาว่ายังสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขคำพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม่เกินสองปีก็ได้

  มาตรา 448 สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้น ท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิด
  แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา และมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าที่กล่าวมานั้นไซร้ ท่านให้เอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับ


   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นที่ 7

   อยากทราบว่า ตร.ส่งศาลวันแรกคู่กรณีรับผิดแล้ว แล้วฝ่ายเราจะได้ค่าสินใหมทดแทนหรือป่าว

  โดยคุณ   (113.53.66.227)     18 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 6

   ในกรณีที่ดิฉันขับรถทางตรงไปซึ่งมีรถเก๋งและรถบัสจอดอยู่ตรงยูเทิน ซึ่งรถเก๋งจอดรอยูเทินแต่รถบัสจออยู่อีกเลน ดิฉันขับรถไปทางตรงเลนซ้ายซึ่งมีรถขับผ่านไปก่อนหน้านี้แล้ว ดิฉันจึงไม่ใด้ชะลอรถแต่จู่ๆก็มีรถปิ๊กอัพขับตัดหน้ามาด้วยความเร็วในระยะกระชั้นชิดจึง้กืดการชนค่ะ รถดิฉันชนช่วงท้ายรถของคู่กรณี เพราะพยายามเบรกและหักหลบ รถดิฉันซึ่งเป็นมอร์เตอร์ไซค์ ไฟหน้าแตกบังโคลนหน้าแตก

  ส่วนดิฉันคนขับไม่ใด้เจ็บมากค่ะเจ็บข้อ

  เท้าเพราะถูกรถทับ หัวแตกนิดนึง ทางเจ้าหน้าที่ประกันใด้นัดไปคุยที่โรงพัก เค้าบอดว่าตำรวจจะให้เป็นคดีประมาทร่วม ต้องจ่ายค่ะปรับและต่างคนต่างซ่อมรถเองนะ

  แต่พอร้อยเวรมาคุยท่านก็บอกว่าต่างก็ประมาททั้งสองฝ่าย ถามดิฉันว่าจะเอาอย่างไร ดิฉันจึงบอกว่าไม่ต้องการอะไรมากแค่ซ่อมรถให้ก็พอค่ะแต่คู่กรณีไม่ยอม ดิฉันจึงต้องรอให้ร้อยเวรนัดใหม่อีกทีค่ะ ในกรณีฟ้องแพ่งดิฉันจะเสียเปรียบมั้ยค่ะ

   

  โดยคุณ สาวิตรี  (223.205.248.120)     27 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 5

   ดิฉัน ขับรถ สาย 4118 เป็นทางหลวง 2เลน ขับมา ความเร็วไม่เกินกฎหมายกำหนด (เพราะเป็นทางหลวงที่สภาพ80%) มีรถมอเตอร์ไซ ย้อนศรทางเลนขาว แล้วพยายามบิดรถข้ามมาทางเลนซ้าย (ทางเดียวกับรถของดิฉัน) แต่ไม่พ้นทำให้ชนเข้าล้อหน้าด้านขาว ทำให้คนขับได้รับบาดเจ็บ 

  กรณีนี้ ใครผิด 

   

   

   

  โดยคุณ   (223.24.101.91)     23 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 4

  ถ้าเค้าชนเราๆจะเรียกค่าเสียหายได้เท่าไรค่ะ

  น้องสาวกระดูกขาร้าว

  โดยคุณ กาฟิว  (223.205.32.68)     20 พ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 4

   ค่ารักษาพยาบาลกับค่าขาดรายได้ครับ

  โดยคุณ ทนายกิตติพงษ์0822142246  (182.232.46.134)     6 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 3

  ถ้าเค้าชนเราๆจะเรียกค่าเสียหายได้เท่าไรค่ะ

  น้องสาวกระดูกขาร้าว

  โดยคุณ กาฟิว  (223.205.32.68)     20 พ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 3

   ขึ้นอยู่ว่าจะเรียกเท่าไหร่ ฟ้องศาลได้ครับ

  โดยคุณ ทนายกิตติพงษ์0822142246  (49.230.247.141)     26 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 2

   ค่าเสียเวลาเนื่องจากเอารถไปซ่อมจากการโดนเฉี่ยวแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ สามารถเรียกร้องค่าเสียเวลาได้หรือไม่คะ

  โดยคุณ เมย์  (180.183.94.121)     17 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1

   ดิฉันได้ขับรถเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ทำให้คู่กรณีรถล้มทับขาข้างซ้ายกระดูกแตกต้องได้รับการผ่าตัด ในขณะเกิดเหตุดิฉันก็ได้แสดงตนว่าเป็นคนผิดและช่้วยเหลือคู่กรณี โดยการออกค่าห้องให้วันละ 1000 บาท 6 วัน ต่อจากนั้น ดิฉันได้ขอให้ทางคู่กรณีออกค่าใช้จ่ายค่าห้องเองไปก่อนและเก็บใบเสร็จไว้จนกว่าจะออกจากโรงพยาบาล เนื่องจากดิฉันไม่มีเงินที่จะออกค่าห้องให้ ทุกวัน เพระาทางโรงพยาบาลเก็บเงินเป็นเงินสด แต่ได้ไปคุยกับคู่กรณีว่าขอให้ออกไปก่อนและเก็บใบเสร็จไว้แล้วพอออกจากโรงพยาบาลให้ไปคุยกันที่โรงพัก และ ทางญาตของคู่กรณีไม่ยอม และ ได้ยื่นข้อเสนอให้กับทางดิฉันว่า ถ้าอยากให้เรื่องมันคลี่คลายและจบ โดยมีให้เลือก 2 ทางเลือก คือ 1.ขอให้นำเงิน 50000 บาท จ่ายมาให้เขาและทำบันทึกต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจและเรื่องก็จะจบ และอย่างที่สอง ให้จ่ายค่าห้อง ให้ วันละ 1000 จนกว่าคนไข้จะออกจากโรงพยาบาล และจะขอเรียกเก็บค่าเสียเวลา อีก 3 เดือน แต่ยังไม่ได้บอกจำนวนเงิน และให้ทางดิฉันเป็นเวลา 2 วัน ถ้ายังไม่ได้คำตอบ จะแจ้งความขับรถโดยประมาท ดิฉันควรทำยังไงดีค่ะ

  โดยคุณ วรรณศิณี  (118.172.44.250)     31 ม.ค. 2556

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด