X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

โทษของการขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

 • โทษของการขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

           ผมขายสินค้าเสื้อผ้าที่มีลิขสิทธิ์แล้วโดนจับ ผมมีสินค้าที่ 50 ตัว ผมขายอยู่ที่ราคา 200 บาท ตามตลาดนัดกลางคืน ถ้าผมไม่ยอมจ่ายเงินพวกที่มาจับ แต่ยอมขึ้นศาสดำเนินคดี ผมจะโดนบทลงโทษ ยังไงมั้งครับ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            กรณีที่ท่านได้ขายสินค้าเสื้อผ้าที่มีลิขสิทธิ์  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์  ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ย่อมถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  ซึ่ง ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  มาตรา 31  ได้กำหนดไว้ว่าผู้ใดรู้อยู่แล้ว หรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น  ถ้าผู้นั้นได้ขาย  มีไว้เพื่อขาย  เสนอขาย ให้เช่า  เสนอให้เช่า  ให้เช่าซื้อ  หรือเสนอให้เช่าซื้อแก่งานนั้น  เพื่อหากำไร  ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำละเมิดลิขสิทธิ์
           ซึ่งการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว  ผู้กระทำต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทแต่ถ้าการกระทำความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวนั้น  เป็นการกระทำเพื่อการค้า (ซึ่งกรณีของท่านที่ขายสินค้าเสื้อผ้าดังกล่าว  ก็เป็นการกระทำเพื่อการค้า)  ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 70
          อนึ่ง  เรื่องของท่านดังกล่าว ที่โดนจับข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าเสื้อผ้านั้น  เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำเรื่องดังกล่าวเข้ามาปรึกษาที่สำนักงานทนายคลายทุกข์  เพราะการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวนั้น  เป็นเรื่องที่สามารถตกลงเจรจากับเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อชดใช้ค่าเสียหายได้  ซึ่งการเข้าเจรจากับทางเจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมทำได้ตลอดเวลา   แต่ท่านควรให้ทนายความเข้าเจรจาแทนท่าน  เพราะขั้นตอนในการเจรจานั้นต้องใช้ผู้ที่ชำนาญการในการเจรจา  แนะนำให้ท่านจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีของท่านเข้ามาที่สำนักงานเพื่อเจรจาต่อไป

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
  มาตรา 31
    ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากำไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
  (1)  ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ
  (2)  เผยแพร่ต่อสาธารณชน
  (3)  แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
  (4)  นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

  มาตรา 70  ผู้ใดกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 31 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อการค้า ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 5  6  7  8  9  10   

 • ความคิดเห็นที่ 80

  อยากทราบว่าถ้าเราถักตุ๊กตาไหมพรมเป็นจำพวกสินค้าลิขสิทธิ์และไปจำหน่ายตามตลาดนัด จะผิดกฎหมายหรือเปล่า และจะละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ แต่เป็นสินค้างานแฮนเมด ซึ่งถักด้วยมือและทำแพทเทิร์นขึ้นมาเอง

  โดยคุณ กานต์  (203.144.177.26)     28 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 80

  ท่านเป็นผู้สร้างสรรค์ให้เกิดซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวขึ้นเอง จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นดังกล่าว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     28 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 79

  กรณีที่เราทำงานเพลงแล้วจดลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แต่มีบริษัทหนึ่งเอางานเพลงของเราไปถ่ายทำเป็นซีดีแล้ววางจำหน่าย ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่

  โดยคุณ ลำ  (101.51.39.165)     17 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 79

  การกระทำของบริษัทดังกล่าว ย่อมเป็นการทำซ้ำซึ่งสิ่งบันทึกเสียงอันเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์และนำออกจำหน่ายอันเป็นการแสวงหาประโยชน์เพื่อการค้าหากำไรด้วย จึงเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ 2537 มาตรา 28(1), 31(1)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     4 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 78

  ตาม พรบ ลิขสิทธิ์ ปี 37 มาตรา 6 ผมว่า การขายเสื้อผ้าไม่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์นะ แต่ถ้าเป็นของ brand name อาจจะเข้าข่ายเรื่องตราสินค้า แต่เจ้าหน้าที่ มันพยามทำให้เข้าข่าย กฏหมายนี้มีช่องโหว่เป็นช่องทางหากิน ให้พวกมิจฉาชีพ โดยทำทีอ้างตัวเข้ามาจับกุม โดยมีตำรวจร่วมอยู่ด้วย แล้วหาทางปรับป่า เป็นเงินจำนวนพอสมควร เราควรตรวจสอบว่าเขาเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของสิทธิ์อย่างถูกต้องหรือไม่ ขอดูเอกสาร ขอดูบัตร และไม่ยอมให้ปรับป่า ไม่ยอมให้ยึดหลักฐาน ไม่ไปโรงพัก ถ่ายคลิป ไว้ด้วย ตามพวกมาเยอะๆ มันเป็นแก็งรีดไถ หาเงินจากคน 

  โดยคุณ พวกเดียวกัน  (223.206.7.214)     11 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 77

   รับเสื้อผ้าเด็กชุดลิขสิทธิ์ พวกพูห์ โดราเอม่อน เบ็นเท็น เป็นของแท้มีป้ายห้อยตามโบ๊เบ๊มาขายต่อตามตลาดนัด ต้องมีใบอนุญาตขายไหมคะ (ขายของแท้อยู่แล้วค่ะ) บางทีขายๆอยู่มีพวกมาถ่ายรูป เราก็ใจเสีย เอ๊ะเราขายของแท้นี่น่า กลัวพวกมิฉาชีพมาแอบอ้างจับเราน่ะค่ะ (พวกนี้เยอะมาก) ไขความกระจ่างให้หน่อยค่ะ ขอบคุณมั๊กมากค่ะ

  โดยคุณ PloY  (58.9.71.79)     11 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 76

  อยากทราบว่าผมซื้อโทรศัพท์จากเสือป่าเพราะแผงวงจร แล้วสั่งทำ Body พิเศษ เพื่อให้ใส่ case ทั่วไปได้  มาขายตลาดนัด โดยรูปร่างภายนอกคล้ายของแท้ แต่ขนาดต่างกันเล็กน้อย ต่างกันที่สี วัสดุการผลิต แต่ข้างในแผงวงจรคนละ spec คนละอย่างกันสิ้นเชิง ไม่มี logo brand ซื้อมาแล้วลงโปรแกรมของผมเอง ซึ่งหน้าโปรแกรมก็ไม่เหมือนของแท้ ผมเอาติดชื่อร้าน/brand ผมเองได้ไหม ไม่ทราบว่าละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่า ถ้าไม่โดนเรื่องลิขสิทธิ์

  แล้วตำรวจมาจับข้อหาไม่มีใบกำกับภาษีซื้อ ได้ไหมครับ ผมไม่แน่ใจครับ ตำรวจพูดเร็วมาก อ้างมาตรา อะไรก็ไม่รู้

  โดยคุณ คนอยากรู้  (171.7.207.117)     23 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 75

   ขายหมวกมือสองpolo  adidas ลิขสิทธ์ ผิดกฏหมายหรือป่าวคะตามตลาดนัด

  โดยคุณ Nicha  (27.55.153.151)     21 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 74

  กรณีจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จำเป็นจะต้องให้เจ้าของลิขสิทธิ์สินค้าดังกล่าวมาชี้ยืนยันหรือไม่

  ผมขายกางเกงยีนส์ที่มีลิขสิทธิ์เจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับกุมโดยไม่มีเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้ามาชี้ยืนยันนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผมได้หรือไม่

  โดยคุณ ชายชาญ สมานศักดิ์  (125.27.118.228)     18 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 74

  การดำเนินคดีจับกุมผู้กระทำผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กฎหมายไม่ได้บังคับให้เจ้าของลิขสิทธิ์มาชี้ยืนยันแต่ประการใด เจ้าพนักงานตำรวจมีอำนาจเข้าจับกุมได้เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ใดได้กระทำความผิด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     29 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 73

   สอบถามผู้รู้ครับ

  ทางบริษัทผมได้ทำการสั่งซื้อเครื่องจักรที่ผลิตภายในประเทศซึ่งผู้ผลิตคิดค้น ทำต้นแบบและพัฒนาขึ้นมา และยังมีเซอรืวิสคอนแทรคอยู่ แล้วนำไปขายให้ลูกค้าอีกทอดหนึ่งแต่ได้ทำการ ลบหรือตัดเอา โลโก้และเครื่องหมายที่แสดงว่า บริษัทที่1เป็นผู้ผลิต ออก แล้วติดตราแบรนด์หรือโลโก้ตัวเองเข้าไปแทน ทุกอย่างทั้งที่เครื่องจักรและคู่มือการใช้งาน ผิดกฎหมายมั้ยครับ

  โดยคุณ ์Narongdech  (171.7.63.237)     11 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 73

  การกระทำของบริษัทของท่านดังกล่าว เข้าข่ายเป็นผู้กระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยการละเมิดสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของผู้อื่น
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     23 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 72

   พวงกุญแจยาง รูปการ์ตูนต่างๆ ผิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าครับ

  โดยคุณ   (101.51.115.203)     6 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 71

   จำนวนของสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์มีผลต่อการจับกุมหรือป่าว คือ กระเป๋า10ใบ กับกระเป๋า100ใบ อันไหนปรับมากกว่ากัน

  โดยคุณ แม่ค้า  (125.26.155.90)     31 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 71

  มีผลต่อการจับกุม มีจำนวนมาก ปรับมากกว่า เหมือนต่างกรรมต่างวาระ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     7 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 71

   อยากได้คำตอบของบทลงโทษ

  โดยคุณ kamolwan chanphanich  (49.48.105.163)     7 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 70

  1.หนูขายกระเป๋าแบรนเนมแท้ 100% ซื้อจากcoah kipling โดยตรง ผ่านการเสียภาษีศุลกากรในไทย เรียบร้อยคะ แบบนี้ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์หรือป่าวคะ

  2.การจำหน่ายกระเป๋าcopyแบรนต่างๆถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์หรือป่าวคะ และมีบทลงโทษอย่างไรคะ

   

  โดยคุณ กลทิพย์  (27.55.10.153)     28 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 70

  1. หากการมีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือขายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ก็ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้
  2. เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น มีโทษตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 69 และเมื่อเป็นการกระทำเพื่อการค้าต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 6 เดือน
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     10 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 69

  หาก ผลิตกระเป๋าขึ้นมาเอง มีรูปร่างลักษณะ คล้ายกับยี่ห้อ นึง ในรูปแบบของการกระเป๋า แต่วัสดุ โลโก้ต่างๆ ไม่เหมือน   เพื่อผลิตไว้แจกแก่ลูกค้าเป็นของขวัญ  แบบนี้ผิดกฏหมายลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรหรือป่าวคะ อยากให้ตอบอ้างหลักกม.ด้วยค่ะ 

  โดยคุณ ญี่ปุ่น  (203.148.239.204)     25 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 68

  หนูไม่รู้ว่าร้านหนูมีลิขสิทธิ์โดนตำรวจจับลิขสิทธ์เสื้อผ้าประมาร3แบบรวมทั้งหมดประมาร230ตัวประกันตัวไม่ได30,000บาทไปรายงานตัวเสร็จแล้วตำรวจบอกหนูว่ารอประมารสองอาทิตเจ้าหน้าที่ติดต่อมาเพื่อรอขึ้นศาลหนูรอมาประมาน7เดือนแล้วยังไม่มีใครหรือเจ้าหน้าที่ติดต่อมาเลยค่ะหนูควรทำอย่างไรค่ะตอนนี้หนูอายุ20ค่ะหนูไม่รู้คดีสิ้นสุดกี่ปีรอขึ้นศาลนานแค้ไนถ้าขึ้นศาลจะดีกับตัวหนูไมค่ะแต่ถ้าไม่มีเจ้าทุกมาฟ้องร้องต้องขึ้นศาลไมค่ะหนูไม่รู้กรุณาช่วยตอบหนูหด้วยนะค่ะขอบคุณอย่างยิ้ง

  โดยคุณ รินดา  (61.90.69.186)     18 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 67

   เสื้อยืดตราสมอใช่ลิขสิทธ์หรือเปล่าครับ

  โดยคุณ ปิยะพนธ์ สิมประสงค์  (115.67.162.41)     16 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 66

  ถ้ามีสินค้าที่มีลักษณ์ บางส่วนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่คล้าย แต่ไม่มีโลโก้ ไม่มียี่ห้อ ถือว่าละเมิดลิขสิทธฺ์หรือป่าว

  โดยคุณ aun  (119.46.184.2)     6 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 66

  อาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นได้ หากเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่องานอันมีลิขสิทธิ์ โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.30)     24 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 65

  รบกวนช่วยตอบด้วยค่ะ

  อยากทราบว่า ถ้าขาย Body และปุ่มกด โทรศัพท์  Blackberry ที่ตลาดนัดกลางคืน จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือเปล่าคะ

  โดยคุณ noohnid  (223.27.243.62)     4 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 65

  หากสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือดังกล่าว เป็นสินค้าที่ทำขึ้นโดยเป็นการทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ จึงถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ และการที่ขาย มีไว้เพื่อขายหรือเสนอขายแก่สินค้าเพื่อหากำไรโดยรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่าสินค้าไวน์ ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์เป็นผู้อื่น จึงถือว่าท่านได้กระทำละเมิดลิขสิทธิ์ ตาม มาตรา 27(1) , 31(1) แห่ง พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.30)     24 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 64

   ถ้าเราขายแว่นตายี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งทางเพจของเฟสบุ๊ค แต่เป็นของแท้100% โดยใช้ชื่อคล้ายของเค้าเป็นชื่อเพจ แบบนี้ถือว่าผิดรึไม่ทั้งๆที่เป็นของแท้100%. รบกวนหน่อยนะครับ

  โดยคุณ เอ็ม  (171.4.22.165)     24 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 64

  แม้เป็นของแท้จริง แต่หากไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ก็อาจมีความผิดฐานละเมิดเครื่องหมายการค้าได้ ท่านจึงควรสอบถามข้อมูลกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาถึงการประกอบธุรกิจดังกล่าว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     7 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 63

  ผมจะขายของพรีเมี่ยม พวกของแจก หรือแถม จากเหล้า เบียร์ หรือสินค้าอื่นๆ จะผิดกฏหมายหรือป่าวคับแล้วจะโดนลิขสิทจับหรือป่าวคับช่วยรบกวนตอบทีคับ

  โดยคุณ โย  (182.52.62.139)     9 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 63

  หากท่านขายซึ่งสินค้าดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ท่านอาจมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     25 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 62

  ถ้าเป็นเสื้อผ้าเด็กที่นำเข้าจากจีน แบรนด์ก้อเป็นภาษาจีน แต่แบบเราไม่รู้ว่ามันไปชนแบรนด์อะไรรึเปล่า เราจะตรวจสอบได้จากไหนหล่ะคะ เพราะเราไม่อยากยุ่งกับไอ้พวกลิขสิทธิ์อยู่แล้ว ทุกวันนี้ก้อไม่รู้ลิขสิทธิ์จริงหรือลิขสิทธิ์ปลอม รีดไถมั่วซั่วไปหมด ตำรวจท้องที่ก้อแสนจะเลวทราม ก้อเลยไม่รู้ว่าจะทำมาหากินยังไง มานั่งหวาดระแวงเปล่า เพราะบางคนเค้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรตัวไหนกันที่เป็นลิขสิธิ์ ยังไงก้อขอรบกวนช่วยแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ จินตนา  (171.99.13.228)     7 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 62

   แล้วไอ้ที่คุณละเมิดลิขสิทธิ์เค้านี่ไม่ชั่วกว่าเหรอ ทำให้ธุรกิจเขาเสียหายน่ะ

  โดยคุณ รับไม่ได้ พวกเอาดีเข้าตัว  (49.231.103.199)     6 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 61

  อยากรู้ว่าถ้าขายเสื้อผ้าแบนดังทั้งนั้นแต่เราซื้อจากโรงเกลือไม่รู้ว่าของจริงของปลอมขายได้ไหมค่ะตอบด้วยค่ะ

  โดยคุณ นุ่นนิ่ม  (110.49.234.167)     1 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 61

  ผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าประเภทเสื้อผ้าดังกล่าวควรได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าก่อน มิฉะนั้น อาจจะถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     16 พ.ย. 2555

 •  1 .. 5  6  7  8  9  10   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด