X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

โทษของการขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

 • โทษของการขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

           ผมขายสินค้าเสื้อผ้าที่มีลิขสิทธิ์แล้วโดนจับ ผมมีสินค้าที่ 50 ตัว ผมขายอยู่ที่ราคา 200 บาท ตามตลาดนัดกลางคืน ถ้าผมไม่ยอมจ่ายเงินพวกที่มาจับ แต่ยอมขึ้นศาสดำเนินคดี ผมจะโดนบทลงโทษ ยังไงมั้งครับ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            กรณีที่ท่านได้ขายสินค้าเสื้อผ้าที่มีลิขสิทธิ์  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์  ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ย่อมถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  ซึ่ง ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  มาตรา 31  ได้กำหนดไว้ว่าผู้ใดรู้อยู่แล้ว หรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น  ถ้าผู้นั้นได้ขาย  มีไว้เพื่อขาย  เสนอขาย ให้เช่า  เสนอให้เช่า  ให้เช่าซื้อ  หรือเสนอให้เช่าซื้อแก่งานนั้น  เพื่อหากำไร  ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำละเมิดลิขสิทธิ์
           ซึ่งการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว  ผู้กระทำต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทแต่ถ้าการกระทำความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวนั้น  เป็นการกระทำเพื่อการค้า (ซึ่งกรณีของท่านที่ขายสินค้าเสื้อผ้าดังกล่าว  ก็เป็นการกระทำเพื่อการค้า)  ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 70
          อนึ่ง  เรื่องของท่านดังกล่าว ที่โดนจับข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าเสื้อผ้านั้น  เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำเรื่องดังกล่าวเข้ามาปรึกษาที่สำนักงานทนายคลายทุกข์  เพราะการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวนั้น  เป็นเรื่องที่สามารถตกลงเจรจากับเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อชดใช้ค่าเสียหายได้  ซึ่งการเข้าเจรจากับทางเจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมทำได้ตลอดเวลา   แต่ท่านควรให้ทนายความเข้าเจรจาแทนท่าน  เพราะขั้นตอนในการเจรจานั้นต้องใช้ผู้ที่ชำนาญการในการเจรจา  แนะนำให้ท่านจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีของท่านเข้ามาที่สำนักงานเพื่อเจรจาต่อไป

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
  มาตรา 31
    ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากำไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
  (1)  ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ
  (2)  เผยแพร่ต่อสาธารณชน
  (3)  แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
  (4)  นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

  มาตรา 70  ผู้ใดกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 31 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อการค้า ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 5  6  7  8  9 .. 12   

 • ความคิดเห็นที่ 120

   ขายกระเป๋าแบรนด์เนม ตั้งหน้าร้านแค่ 2-3 ใบ แต่ไม่ได้ติดราคาไว้ว่าเท่าไร่ตั้งโชว์ไว้เฉยๆถ้าลุกค้าต้องการก็ให้สั่งแบบนี้ถือว่าผิดกฏหมายรึเปล่า ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ลิขสิทสามารถเอาผิดเราได้มั้ย

  โดยคุณ ตาล  (180.180.215.51)     11 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 119

   พิมอยากทราบว่าขายเสื้อผ้าลิขสิทธิ์การืตูนตามตลาดนัดถ้าเกิดโดนจับจะรู้ได้ไงว่าเป็นเจ้าของจริงหรือเปล่าแล้วถ้าดดนจับไปแล้วไม่มีเงินจ่ายจะต้องทำอย่างไร แล้วถ้าชวนไปขึ้นสาลต้องเสียเงินเยอะไหม

  โดยคุณ พิมมม  (110.171.234.127)     10 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 119

  ตรวจสอบหนังสือมอบอำนาจในการแจ้งความร้องทุกข์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ต่อเจ้าพนักงานผู้จับได้ โดยระวางโทษปรับการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวต้องระวางโทษปรับอย่างจ่ำ 10,000 บาท ถ้าไม่ชำระค่าปรับศาลอาจมีคำสั่งให้กักขังแทนค่าปรับได้ตาม ป.อ.มาตรา 29,30

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     22 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 118

   สอบถามหน่อยค่ะ   อยากทราบว่าเสื้อผ้าที่ลิขสิทธิ์สามารถจะจับได้  จะต้องเป็นแบบไหนค่ะ 

  ถ้าเสื้อผ้ามีรูปลายการ์ตูน  อย่างเดียว ไม่มีชื่อพิมพ์หรือปักลายคำว่ามิ๊กกี้เม้าส์ หรือโดเรม่อน จะถือว่าผิดลิขสิขธิ์จะ ถูกจับได้ไหมค่ะ   รบกวนช่วย อธิบายหน่อย ค่ะ     ( ขอบคุณ ล่วงหน้า ค่ะ )

   

  โดยคุณ   (171.4.234.23)     9 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 118

  การทำซ้ำหรือดัดแปลงภาพตัวการ์ตูนอันเป็นงานมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปกรรมบนเสื้อผ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ย่อมเป็นการละเมิดลิขสิทธิของผู้อื่น และเมื่อนำมาขาย มีไว้เพื่อขายหรือเสนอขายซึ่งงานนั้นเพื่อหากำไร จึงถือว่าเป็นการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 15(5), มาตรา 27(1), มาตรา 31

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     22 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 117

  ถ้าติดคดีขายของลิขสิทธิ์ จะไปต่างประเทศได้มัย

   

  โดยคุณ   (49.48.121.79)     8 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 117

  สามารถเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรได้ ไม่มีกฎหมายจำกัดห้าม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     18 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 116

   

  เจ้าหน้าที่ที๋เกี่ยวข้องกับการเข้าจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์มีใครบ้าง ตำรวจท้องที่มีสิทธิ์เข้าจับกุมหรือไม่

  โดยคุณ phichamonch  (124.120.88.20)     7 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 115

  มีพี่คนหนึ่งโดนจับข้อหาเอาหน้ากากโทรศัพท์มาขาย  ตำรวจก็มาจับเขาบอกว่าละเมิดลิขสิทธิ์แต่พี่เขาตั้งใจจะซื้อมาฝากญาติเขาเพราะญาติเขาฝากซื้อ ของมีอยู่ 5ชิ้น แต่ติดอยู่ที่ว่าพี่เขาเปิดร้านขายโทรศัพท์เขาก็เลยโดนข้อหานี้ไปเลย แล้วอย่างนี้เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ป่าวค่ะ

  โดยคุณ ttttttt  (27.55.26.66)     4 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 115

  หากมีไว้เพื่อขายหรือจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ก็เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 2537 มาตรา 31(1)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     16 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 114

  อยากทราบว่าขายหนังสือมือสองผิดกฏหมายไหมครับ

  โดยคุณ sakda  (171.96.103.40)     2 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 114

  ยังไม่เป็นการกระทำผิดกฎหมายใด สามารถจำหน่ายได้ในฐานะเป็นเจ้าของทรัพย์สินตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     15 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 113

   อยากทราบว่าในกรณีที่ขาย'เคส'ตามตลาดนัด แต่เป็นเคสการ์ตูนไม่มีลิขสิทธ์ มีพวกซิลิโคนยางแต่เป็นของจีน แบบนี้จะถือว่าละเมิดลิขสิทธ์รึเปล่าค่ะ เพราะเห็นพวกลิขสิทเดินมาดูที่ร้านเยอะมากทำให้เราระแวงมากเลยค่ะ(เพิ่งลงได้2เดือนเอง)

  โดยคุณ Mama  (111.84.98.235)     22 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 113

  รูปการ์ตูนปรากฏบนเคสดังกล่าวถือว่าเป็นการศิลปกรรมอันเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งการที่ท่านนำมาวางจำหน่ายโดยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานดังกล่าวได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อหากำไร การกระทำของท่านถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 31 แห่งพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 2537

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     3 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 112

  ขอถามว่า หนูขายเสื้อไปรับงานที่ประตูน้ำมา  เป็นเสื้อยืดมันเป็นลายการ์ตูนข้างหน้าเสื้อ รูปการ์ตูน มิ้กกี้ คิตตี้  บางตัวเป็นงานพิมพ์ลายรูปการ์ตูนทั้งตัว  แบบนี้ผิดไหมค่ะ

  โดยคุณ ชิดชนก  (171.6.67.107)     18 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 111

   การที่มีตัวแทนลิขสิทธิ์ของบริษัทกางเกงยี่ห้อ ABC (สมมติ)จะมาจับกางเกงยี่ห้อ ABD(สมมติ) โดยให้เหตุผลว่าคล้ายกางเกงยี่ห้อ ABC (แต่ไม่เหมือน) สามารถจับได้หรือไม่เพราะเหตุใดครับ 

  โดยคุณ ต๊ะครับ  (182.52.38.148)     15 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 111

  สามารถกระทำได้หากตัวแทนซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ABC เป็นผู้เสียหายถ้ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     27 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 110

  แม่ค้าเช่าล็อกขายของบนห้างบิ๊ก   C กำแพงเพชร  ขายของละเมิดลิคสิทธิ์เต็มห้างตำรวจเลือกจับเฉพาะบางล็อก  บางล็อกมีเส้นดีตำรวจเดินเลยมองไม่เห็น   ไม่ยุติธรรมถ้าผู้บริโภคจะถูกหลอกแบบนนี้ไปตลอดชาติ

  โดยคุณ   (125.25.245.231)     15 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 110

  ประชาชนที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการที่เจ้าพนักงานตำรวจเลือกจับผู้กระทำความผิดบางรายอันเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม จึงเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ตาม ป.อ.มาตรา 157 ด้วยการดำเนินคดีกับเจ้าพนักงานตำรวจดังกล่าวได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     27 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 109

  แม่ค้าเช่าล็อกขายของบนบิ๊กC กำแพงเพชรนำกระเป๋าแบรนเนม  เข็มขัด รองเท้า  ก็อบมาขายกันในราคแพง   ถือว่าหลอกลวงไหมคะ   ดิฉันซื้อกระเป๋ามาไบละ  3500  บาท  ตลาดนัดขาย  350  เหมือนกันทุกอย่าง  แม่ค้านั่งขายของก็อบรับเงินหน้าชื่นตาบาน

  โดยคุณ   (125.25.245.231)     15 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 108

   ขายเสื้อยืดสกีน Adidas Nike puma รับมาจากประตูน้ำขายตัวละ100 ไม่ทราบผิดหรือไม่คะ ช่วงนี้มีตำรวจมาจับอยู่บ่อยไไม่รู้ว่าถ้าเค้ามาจับต้องทำยังไงคะเพราะไม่รู้ว่าเป็นพวกรีดไถรึเปล่าารบกวนด้วยค่พ

  โดยคุณ Yui  (171.99.86.66)     12 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 107

   ถ้าเราซื้ออาหารเสริมจากอเมริกามาขายในเวปไซด์ มีความผิดหรือไม่คะ

  โดยคุณ ดีดี้  (101.51.235.221)     9 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 106

  ซื้อเสื้อผ้าลิขสิทธิ์จากโบ๊เบ๊ มาขายต่อตามตลาดนัด ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์มั๊ยค่ะ

   

  ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ เชอร์รี่  (101.109.163.77)     31 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 106

  ไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดลิขสิทธิ์

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     12 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 105

  รบกวนแนะนำความรุ้เพิ่มเติมหน่อยค่ะ ถ้าเราอยากขายสินค้ากิ๊ปช็อบ หรือเครื่องประดับต่างๆที่รับมาจากสำเพ็ง ซึ่งเป็นสินค้าที่ขายยกแผงซึ่งส่วนใหญ่แล้วน่าจะไม่มีแบรนด์ ซื้อในลักษณะขายส่ง คือซื้อทีละเยอะๆเพื่อมาวางขายแผงลอยตามตลาดนัด ในลักษณะอย่างนี้ผู้รับมาขายกระทำผิดกฎหมายหรือปล่าวค่ะ ขอบพระคุณคำแนะนำไว้ล่วงหน้าค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ LAY  (171.100.211.185)     28 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 105

  ถ้าสินค้านั้นเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ก็อาจมีความผิดตา พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ได้ ท่านจึงควรสอบถามข้อมูลต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     9 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 104

   สอบถามหน่อยคะ อยากขายสินค้าคิตตี้ จำพวกเสื้อผ้า กระเป๋า ของใช้ต่างๆ จะต้องไปขออนุญาตที่ไหน กับใครคะ แล้วร้านที่เปิดขายสินค้าคิตตี้ในFacebook หรือตามตลาดแฝงลอยนี่มีความผิดอะไรบ้างคะ

  โดยคุณ รักคิตตี้  (101.51.134.218)     10 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 104

  ต้องขออนุญาตจากเจ้า¬ของลิขสิทธิ์ มิฉะนั้นเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     20 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 103

   รบกวนด้วยค่ะ

  ในกรณีที่เรารับสินค้าจากจีนมา เช่นเคสใส่โทรศัทพ์ iphone แต่เป็นแบบ และลาย ที่โรงงานในจีนผลิตขายออกมาขายเอง โดยที่ไม่เหมื่อนและไม่ได้ลอกเลียนแบบ จากสินค้าที่มีลิขสิทธิ์จาก brands อื่นๆ ไม่ทราบว่าถ้ารับมาขายหน้าร้านเอง จะโดนเรื่องลิขสิทธิ์ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ cake  (115.87.97.50)     1 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 103

  ถ้าไม่ใช่งานที่ทำซ้ำหรือดัดแปลงจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ก็ไม่เป็นการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ที่จะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 แต่อย่างใด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     11 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 102

  กรณีที่ผมได้สั่งซื้อสินค้าในเว็บไซท์ โดยผู้ขายสินค้าระบุว่าเป็นสินค้าจริง แต่พอของส่งมาถึงผม ดันกลายเป็นของก็อปปี้ที่ด้อยคุณภาพ แบบนี้ผมสามารถแจ้งความที่สถานีตำรวจได้ไหมครับ ตำรวจเค้าจะรับแจ้งความไหมครับ กรณีอย่างนี้?

  โดยคุณ เจต  (27.130.218.250)     17 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 102

  หากพฤติการณ์การกระทำของผู้ขายเข้าข่ายเป็นการโดยทุจริตหลอกลวงผู้ซื้อด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จเพื่อให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ซื้อและต่อประชาชนแล้ว เป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ท่านมีสิทธิแจ้งความร้องทุกข์และพนักงานสอบสวนต้องดำเนินคดีเพราะความผิดนั้นเป็นความผิดอาญา

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     25 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 101

   ซื่อหูฟังไปโฟน 5แท้ แต่มาเทียบดูไม่มีปั้มตัวหนังสือที่สาย เหมือนของแท้ที่เอามาเทียบ โดยอ้างว่าทำมาแต่ละล็อตไม่เหมือนกัน ขอเงินคืนก็ไม่ได้ อย่างนี้เราแจ้งความ ได้มั้ยครับ 

  โดยคุณ ต้อม (สมาชิก)  (49.231.118.68)     17 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 101

  ถ้าพฤติกรรมของผู้ชายเป็นการหลอกลวงผู้บริโภค ท่านซึ่งเป็นผู้บริโภคชอบที่จะแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้ขาย หรือร้องต่อสคบ. อันเป็นการดำเนินการทางแพ่งก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     25 ก.ค. 2556

 •  1 .. 5  6  7  8  9 .. 12   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด