X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

โทษของการขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

 • โทษของการขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

           ผมขายสินค้าเสื้อผ้าที่มีลิขสิทธิ์แล้วโดนจับ ผมมีสินค้าที่ 50 ตัว ผมขายอยู่ที่ราคา 200 บาท ตามตลาดนัดกลางคืน ถ้าผมไม่ยอมจ่ายเงินพวกที่มาจับ แต่ยอมขึ้นศาสดำเนินคดี ผมจะโดนบทลงโทษ ยังไงมั้งครับ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            กรณีที่ท่านได้ขายสินค้าเสื้อผ้าที่มีลิขสิทธิ์  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์  ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ย่อมถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  ซึ่ง ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  มาตรา 31  ได้กำหนดไว้ว่าผู้ใดรู้อยู่แล้ว หรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น  ถ้าผู้นั้นได้ขาย  มีไว้เพื่อขาย  เสนอขาย ให้เช่า  เสนอให้เช่า  ให้เช่าซื้อ  หรือเสนอให้เช่าซื้อแก่งานนั้น  เพื่อหากำไร  ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำละเมิดลิขสิทธิ์
           ซึ่งการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว  ผู้กระทำต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทแต่ถ้าการกระทำความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวนั้น  เป็นการกระทำเพื่อการค้า (ซึ่งกรณีของท่านที่ขายสินค้าเสื้อผ้าดังกล่าว  ก็เป็นการกระทำเพื่อการค้า)  ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 70
          อนึ่ง  เรื่องของท่านดังกล่าว ที่โดนจับข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าเสื้อผ้านั้น  เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำเรื่องดังกล่าวเข้ามาปรึกษาที่สำนักงานทนายคลายทุกข์  เพราะการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวนั้น  เป็นเรื่องที่สามารถตกลงเจรจากับเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อชดใช้ค่าเสียหายได้  ซึ่งการเข้าเจรจากับทางเจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมทำได้ตลอดเวลา   แต่ท่านควรให้ทนายความเข้าเจรจาแทนท่าน  เพราะขั้นตอนในการเจรจานั้นต้องใช้ผู้ที่ชำนาญการในการเจรจา  แนะนำให้ท่านจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีของท่านเข้ามาที่สำนักงานเพื่อเจรจาต่อไป

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
  มาตรา 31
    ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากำไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
  (1)  ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ
  (2)  เผยแพร่ต่อสาธารณชน
  (3)  แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
  (4)  นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

  มาตรา 70  ผู้ใดกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 31 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อการค้า ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 5  6  7  8  9 .. 11   

 • ความคิดเห็นที่ 100

   ขอสอบถามหน่อยครับว่าการที่ผมนำเอาแพทเทินร์ตุ๊กตาโครเซต์ ตาม web site ต่างๆมาถักขาย แต่ก็มีตุ๊กตาถังที่มีรูปร่างคล้ายหมีพูห์ กัยคิตตี่ ถือว่าผมละเมิดลิขสิทธิ์ไหมครับ แต่ตัวหมีพูห์ ที่หน้าอกของตุ๊กตาผมไม่มีคำว่า Pooh นั้นถือว่าผิดไหมครับ มันเป็นงานที่ใช้มือถักนะครับ

  โดยคุณ คนขายตุ๊กตาถักโครเซต์  (115.87.83.190)     16 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 99

  อยากทราบว่าการจดลิขสิธิ์ โดยการนำเอาของหลวงมาจดเป็นของตัวเองผิดหรือเปล่าครับ

  เพราะตอนนี้โดนแจ้งข้อหานี้อยู่ครับ   

  โดยคุณ นาย วสันต์ จ๋าพิมาย  (1.1.157.11)     12 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 99

  การมีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสวรรค์ขึ้น ย่อมได้รับความคุ้มครองโดยผลของกฎหมาย ไม่จำต้องจดทะเบียน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     18 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 98

  ผมจัดพิมพ์หนังสือเล่มหนึ่ง แต่ได้นำหนังสือหลายเล่มมาใช้เป็นแหล่งอ้างอิง ดึงข้อมูลมาใช้ มากบ้าง น้อยบ้าง ทำเพื่อการศึกษา และที่เหลือก็นำไปจำหน่ายแก่ผู้ที่สนใจ จะมีความผิดใหมครับ

  โดยคุณ mad  (113.53.164.112)     28 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 98

  การกระทำของท่านถือว่าเป็นการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 32 แห่ง พรบ.ลิขสิทธิ์ 2537

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     3 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 97

  เรียน สอบถามครับ

  กรณีผมนำกระเป๋ามาขาย ซึ่งผมไม่ทราบว่าเป็นของละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ ผมจะต้องตรวจสอบอย่างไรครับ

  และถ้ากรณีชื่อคล้าย แบบเหมือนถือว่าละ้เมิดไหมครับ แล้วผมจะตรวจสอบยังไงดีครับ   ถ้ากรณีเป็นของก็อปต้องมีแบบเหมือนและชื่อเหมือนเสมอไปหรือไม่ครับ ผมรบกวนช่วยตอบคำถามให้ผมหน่อยนะครับ

  โดยคุณ รบกวน  (223.205.188.93)     25 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 97

  ท่านควรสอบถามปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     3 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 96

  คือผมดาวส์โหลดเพลงและภาพยนต์จากเวบไซต่างๆมาแล้วไรท์ลงแผ่นดิสเก็บไว้เพื่อประหยัดพื้นที่ฮาร์ดดิส แบบนี้จะมีความผิดใหมครับ รวมถึงวิดีโอแนะนำการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และการเรียนต่างๆ

  โดยคุณ วี  (49.48.216.130)     16 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 96

  การทำซ้ำ หรือดัดแปลงบางส่วนของงานหรือตัดทอนหรือทำบทสรุปโดยผู้สอนเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน อันไม่ใช่การกระทำเพื่อหากำไร ย่อมไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ 2537 มาตรา 32 วรรคสอง(6)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     28 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 95

  หนูอยากทราบว่าร้านที่ขายในแว็บ ละครไทย ซี่รี่ย์เกาหลี ใต้หวัน จะต้องโดนลิขสิทธิ์จับ หรือเปล่าค่ะ ผิดกฎหมายหรือเปล่าค่ะ ถ้าผิดจะต้องโดนจับหรือเปล่าค่ะ แล้วถ้าอยากขายอยากถูกต้องจะต้องทำยังไงบ้างค่ะ ช่วยตอบหน่อยค่ะ อยากรู้มากๆเลยค่ะ

   

  โดยคุณ nutty  (124.121.150.159)     15 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 94

   อยากทราบว่าถ้าเราสั่งปุ๋ยจากต่างประเทศเข้ามามีใบนำเข้าถูกต้อง แล้วมาเติมส่วนผสมเพิ่มนิดหน่อยแล้วทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่แล้วตรงผู้ผลิตกับผู้จัดจำหน่ายเราใส่เป็นของเราเองได้มั้ยค่ะ จะผิดหรือไม่ถ้าไม่ใส่ผู้ผลิตเป็นต่างประเทศเพราะเราถือว่าเราเอามาผสมใหม่ได้มั้ยค่ะ รบกวนด้วยค่ะ

  โดยคุณ Noo  (49.231.112.241)     30 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 94

  การกระทำดังกล่าวมีลักษณะเป็นการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อหากำไร ถือว่าเป็นการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฯ ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     11 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 93

  ผมขาย สายชาร์ตโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริมต่างๆๆ ไม่มีโลโก้ iphone หรือ samsung แม้แต่น้อย  แต่มีเขียนว่าสามารถใช้ได้กับ โทรศัพท์ iphone 4 ,iphone4s อะไรประมาณนี้ จะเรียกว่าละเมิดลิขสิทธ์หรือเปล่าครับ

  และสายชารต์ ต่างๆๆมีลักษณะคล้ายๆๆกับของแท้ แต่ไม่มีโลโก้ และชื่อยี่ห้อเลย จะโดนลิขสิทธ์หรือเปล่าครับ และถ้ามีสินค้าเพียงแค่ 3 ชิ้นจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับ

  หรือกฏหมาย ต้องมีไว้ครอบครองไว้ขายได้กี่ชิ้นครับ

  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ คุณอ้วน  (110.168.235.163)     21 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 93

  การมีไว้เพื่อขาย หรือเสนอขายซึ่งงาน สินค้าดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้ากำไรได้ โดยไม่จำต้องพิจารณาจำนวนชิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     29 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 92

  เอาของจากโรงเกลือไปขาย พวก กระเป๋าเกรดA รองเท้าเกรดA ถ่ายรูปลงเฟรสบุ๊คด้วย ผิดกฏหมาย ไหมครับ

  โดยคุณ โออยากขายของทางเน็ต  (27.116.62.75)     11 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 92

  อาจเป็นความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     21 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 91

  ผมมีไอเดียที่จะผลิตกระเป๋าครับ แต่รูปแบบและลายกระเป๋าผมจะผลิตคล้ายแต่ไม่เหมือนกับกระเป๋าอันนี้มีสิขสิทธิ์ในต่างประเทศยี่ห้อหนึ่งสักทีเดียว และผมจัดตั้ง logo Brand ขึ้นมาเป็นของตัวเอง

  ตามกฏหมายแล้ว ผมสามารถทำได้หรือเปล่าครับ

  (ผมไม่แน่ใจว่า คำว่า สิขสิทธิ์ แบบนี้ครอบคลุมไปถึงไหนครับ)

   

  โดยคุณ เทอร์โบ  (58.9.96.174)     2 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 91

   อยากทราบเหมือนกันค่ะ

  โดยคุณ กุล  (115.67.133.173)     22 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 90

   หนูซื้อของแบรนเนมแล้วโดนโกง โอนเงินให้้แล้วแต่ไม่ส่งของหนูจะแจ้งความเอาผิดแม่ค้าได้มั้ยค่ะ ฐานฉ้อโกง แต่เราเองก็ผิดซื้อของปลอมด้วย จะมีความผิดไปด้วยมั้ยค่ะ จะเอาผิดยังไงได้บ้างที่เค้าโกงเรา....ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ

  โดยคุณ ลูกค้าตาดำๆ  (115.67.39.228)     25 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 90

  เมื่อท่านเป็นผู้เสียหายจากการที่มีผู้กระทำการผิดฐานฉ้อโกงดังกล่าว ก็มีสิทธิแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีแก่บุคคลนั้นได้ เว้นกรณีที่ท่านซื้อสินค้าปลอมจะเป็นความผิดฐานใดหรือไม่ ข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏชัดที่จะวินิจฉัยว่าเป็นความผิดตามบทกฎหมายใด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     8 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 89

  การจับกุมสินค้าที่อยู่ภายในรถแท้จริงแล้วควรจะมีหมายค้นหรือไม่ แต่ตำรวจก็อ้างว่ามีไว้เพื่อจำหน่ายพูดแบบว่าเค้ามีอำนาจไม่ต้องมีหมายค้น(กองปราบสาทร)

  โดยคุณ   (115.87.100.61)     20 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 89

  เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้อาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความได้ อยู่ในที่รโหฐานนั้น ตำรวจสามารถทำการค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น เข้าข้อยกเว้นตาม ป.วิ.อ. มาตรา 92 (4)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     3 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 88

  ขายของแบรนแนมที่ซื้อจากโรงเกลือ โดนข้อหาละเมิดตราสินค้า ถ้าสินค้านั้นผิดกฎหมาย แล้วเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยให้สินค้าเข้ามา ควรมีความผิดด้วยหรือไม่ แต่ความผิดมาตกอยู่ที่พ่อค้า แม่ค้า ตำรวจอ้างว่า ถ้าซื้อสินค้าจากโรงเกลือจะเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาว่าไม่เสียภาษี ซื้อประตูนำ้กับโรงเกลือมันต่างกันยังไงก็เราซื้อบนแผ่นดินไทย อย่างนี้เป็นการใช้ช่องว่างกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเอง(ผู้มีอำนาจ)รึเปล่า

  โดยคุณ   (115.87.100.61)     20 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 88

  หากท่านพบเห็นว่าเจ้าพนักงานผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเป็นประการใด ก็ชอบที่ท่านจะร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ ป.ป.ท. เพื่อดำเนินการกับเจ้าพนักงานนั้นตามกฎหมายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     3 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 87

  ขายกระเป๋าแบรนเนมไม่มีลิขสิทธิ์ เข้าข่ายการฟอกทรัพย์ไหมคะ แล้วมูลค่าของที่ขายมากกว่า 5 แสนจะมีโทษอย่างไรคะ

  โดยคุณ Tasta  (110.170.19.234)     18 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 87

  งานประดิษฐ์กระเป๋าดังกล่าว ถือเป็นงานสร้างสรรค์รูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับต้องได้โดยนำไปใช้ประโยชน์เป็นเครื่องใช้ หรือนำไปใช้หรือประโยชน์ทางการค้าอื่นเป็นงานศิลปประยุกต์ จึงเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์รูปแบบงานสร้างสรรค์ประเภทศิลปกรรมตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ 9 มาตรา 4, 6, 15 ทั้งนี้จะเข้าข่ายเป็นการฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรือไม่ ข้อเท็จจริงเท่านี้ยังไม่เพียงพอให้วินิจฉัยเป็นยุติได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     3 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 86

  ขายสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าเสียค้าปรับเท่ารัยครับ

   

  โดยคุณ   (49.48.113.87)     7 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 86

  ความผิดฐานจำหน่าย เสนอจำหน่าย หรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พรบ.เครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 110

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     19 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 85

       ผมขอเรียนถามว่า ผมไปซื้อของจากโรงงานที่ผลิตของลิขสิทธิ์แท้มาขาย และสินค้าทุกช้ินจะมีบาร์โค๊ต มีที่อยู่ของ บ.ผู้ผลิตติดอยู่ทุกช้ิน จะโดนจับหรือไม่

  โดยคุณ สมชาย  (223.205.78.251)     29 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 84

   อยากขายเสื้อผ้าของh&mต้องทำยังไงบ้างคะแล้วถ้าไปซื้อที่ช้อปฮ่องกงแล้วเอามาขายได้รึป่าวใครทราบรบกวนแนะนำทีอยากขายมากหารายได้คะจะขายทางเฟสกับเปิดร้านที่ตลาดยังไงใครทราบแนะนำหน่อบนะคะ

  โดยคุณ สาวิตรี  (171.7.52.112)     22 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 83

   ถ้าเป็นกระเป๋าhand made แต่นำเข้ามาจากต่างประเทศเยอะๆ จะโดนปรับมั้ยค่ะ ช่วยตอบหน่อยค่ะ

  โดยคุณ ปปปปป  (180.183.68.176)     16 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 82

   ซื้อเสื้อผ้าจากประตูน้ำมาขายต่อแต่เป็นสืนค้าที่นำเข้ามาจากจีนผิดกฎหมายไหมค่ะมีพวกที่เก็บเงินให้ตำรวจมาขู่บอกให้จ่ายเงินรายเดือนแต่เราไม่ได้ขายของที่ละเมิดลิขสิทธิ์จะทำอย่างไรดีค่ะ

  โดยคุณ แม่ค้า  (110.49.232.195)     12 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 82

  ร้องทุกข์ดำเนินคดีแก่เจ้าพนักงานตำรวจหากปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     4 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 81

  ตกลงแคชเชียร์คิดเงินสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ถือว่าเป็นตัวการร่วมกับผู้ขายด้วยหรือเปล่าครับ 

  โดยคุณ สงสัยจากคลิป  (118.172.20.25)     6 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 81

  พฤติการณ์ดังกล่าวแห่งการกระทำของแคชเชียร์หรือผู้เก็บเงินนั้น ยังไม่ถือว่ามีเจตนาร่วมกระทำความผิดกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ในลักษณะที่เป็นการแบ่งหน้าที่กันทำ จึงไม่เป็นตัวการร่วมกับผู้ขายในการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.29)     1 เม.ย. 2556

 •  1 .. 5  6  7  8  9 .. 11   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด