ต้องการเปลี่ยนนามสกุลบุตรมาใช้นามสกุลแม่ | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ต้องการเปลี่ยนนามสกุลบุตรมาใช้นามสกุลแม่

 • ต้องการเปลี่ยนนามสกุลบุตรมาใช้นามสกุลแม่

           ดิฉันได้หย่ากับสามีมาแล้วเกือบ 2 ปี แต่ตอนที่หย่ากันได้มีหลักฐานการหย่าจากการประนีประนอมจากศาลว่า  ให้บุตรอยู่ในความดูแลของมารดา และให้บิดามาดูแลได้บางครั้งคราว แต่ตลอดเวลาที่เลิกกันไปทางดิฉันเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรแต่เพียงดูเดียว โดยทางสามีได้เคยมาดูแลหรือมาหาลูกเลยสักครั้งและไม่มีการติดต่ออะไรทั้งสิ้น รวมทั้งไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลืออะไรเลยสักอย่าง อย่างนี้ดิฉันจะสามารถของเปลี่ยนนามสกุลบุตรจากนามสกุลสามีมาใช้นามสุลกของดิฉันได้หรือไม่ และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
           เมื่อท่านได้หย่าขาดกับสามี  โดยศาลมีคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้บุตรอยู่ในความดูแลของมารดา  และให้บิดามาดูแลได้บางครั้ง  เพราะฉะนั้น  ตามคำพิพากษาดังกล่าว  จึงเป็นกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์อยู่กับท่านซึ่งเป็นมารดา  ท่านจึงเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1566 (5)
           และเมื่อปรากฎว่าท่านเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรแต่เพียวผู้เดียว  โดยที่บิดาของบุตรผู้เยาว์ไม่เคยอุปการะเลี้ยงดูบุตรเลย  ท่านมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองที่จะขอเปลี่ยนนามสกุลบุตรมาเป็นนามสกุลของมารดาได้  เพราะท่านได้หย่าขาดจากสามีแล้ว  ย่อมมีสิทธิที่จะกระทำการดังกล่าวได้
         ส่วนเอกสารที่ใช้ในการขอเปลี่ยนนามสกุลบุตร ได้แก่
  1.  สูติบัตรของบุตร
  2.  สำเนาทะเบียนบ้านที่บุตรมีชื่ออยู่
  3.  หลักฐานการจดทะเบียนหย่า

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  มาตรา 1566
    บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา
  อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดาในกรณีดังต่อไปนี้
  (5) ศาลสั่งให้อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดา
   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3   

 • ความคิดเห็นที่ 59

   ตอนนี้อยากสอบถามว่า หย่ากับสามีได้ 3 ปีกว่าแล้วและตอนนี้ก็แต่งงานมีสามีใหม่ และกำลังจะจดทะเบียน เลยอยากถามว่า ลูกเราสามารถใช้นามสกุลสามีใหม่ได้ไหมค่ะ และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ 

  โดยคุณ เพียรนภา สัพโส  (110.164.233.11)     21 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 58

  ดิฉันจดทะเบียนสมรสกับสามีแต่ยังไม่ได้หย่า มีลูกอายุ1ปี และลูกได้ใช้นามสกุลของพ่ออยู่ และตอนนี้พ่อกับแม่ได้แยกกันอยู่แล้ว แต่อยากเปลี่ยนนามสกุลลูกมาใช้นามสกุลของแม่เนื่องจากพ่อไม่มาสนใจรับผิดชอบเลี้ยงดูลูกเลย ถามค่าเลี้ยงดูลูกก็ไม่สนใจและไม่เคยให้เลย ไม่ทราบว่าดิฉันจะทำได้มั้ยคะ 

  โดยคุณ นภาพร  (49.230.195.216)     16 มี.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 58

   คืออยากจะเปลี่ยนนามสกุลบุตรแต่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนกันได้ไหมค่ะ และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ

  โดยคุณ kookkik naka  (223.24.17.213)     18 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 57

   หนูกับแฟนได้หย่ากันตั้งแต่ลูกจะได้1ปี เพราะเค้าไม่เคยช่วยเหลือส่งค่าเลี้ยงดูเลยตั้งแต่เกิด และตอนนี้และในใบหย่าคือหนูไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหาย และ ได้มอบอำนาจการปกครองบุตรให้มารดาแต่เพียงผู้เดียว และก่อนหน้านี้เคยไปเปลี่ยนนามสกุลให้ลูกทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าต้องให้พ่อมาเซนยินยอมด้วย จนตอนนี้ลูกของหนู2ปีกว่าแล้ว แล้วแฟนก็แต่งงานใหม่ เปนแบบนี้จะไปเปลี่ยนได้มั้ยค่ะเพราะนู๋ไม่มีเบอหรือจะจะไปให้ติดต่อ

  โดยคุณ วิริยะกุล จุลวรรณ์  (110.170.162.84)     29 ม.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 57

   การเปลี่ยนชื่อสกุลบุตรตามมารดา จะกระทำได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กฎหมายกำหนด เมื่อบิดาเด็กไม่ให้ความยินยอมก็ไม่อาจกระทำได้ สอบถามข้อมูลกับนายทะเบียนท้องถิ่นโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.56.85)     22 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 56

   หนูกันสามีเลิกกันมา 3ปี แล้ว อยากเปลี่ยนให้ลูกมาใช้นามสกุลจะเปลี่ยนได้ไหมค่ะ เพราะตอนนี้มีแฟนหม่และกำลังจะจดทะเบียนสมรสกับสามีใหม่ค่ะ 

  โดยคุณ สุชาดา  (58.8.157.110)     19 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 55

   อยากทราบสามีหนูเสียชีวิตได้ประมาณ4ปีแร้วลูกใช่นามสกุลของสามีแต่หนูจะเปลี่ยนนามสกุลให้มาใช่ของหนูได้เปร่าคร้าและอยากถามว่าทะเบียนบ้านยูกะปู่กะย่า...เค้าไม่รู้ไปไหนเราเปลี่ยนนามสกุลได้เปร่าค่ะ...

  โดยคุณ ไพจิตรศรีเล็ก  (64.233.173.214)     14 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 54

   อยากทราบว่าหนูอายุ17 ปี คบกับแฟนจนคลอดลูกได้1เดือนพ่อเด้กเป็นคนเดินเรื่องสูตติบัตรอนใช้นานสกุลแฟนลูกแล้วก็เลิกกันตอนลูกได้1เดือนอนใช้นานสกุลแฟน เพราะทนเขาไม่ได้ แล้วก็เลี้ยงลูกเองมาจนลูกจะ2ขวบแล้ว่า สามารถเปลี่ยนนามสกุลโดยไม่ต้องการพ่อเด้กได้ไหมคะ

  โดยคุณ เอิร์ท  (1.47.161.185)     9 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 53

  ได้หย่ากับสามีแล้วและแยกกันอยู่มาได้ประมาณ3ปีแล้ว มีบุตรด้วยกัน1คนโดยที่บิดาไม่เคยมาดูแลหรือช่วยเรื่องค่าเลี้ยงดูเลย ตอนนี้ต่างคนต่างมีครอบครัวใหม่แล้ว อยากจะเปลี่ยนให้ลูกมาใช้นามสกุลของมารดาได้หรือไม่ ต้องให้บิดามาเซ็นรับรองไหมเพราะว่ามีปัญหากันกับครอบครัวสามีไม่สามารถที่จะขอให้สามีมาเซ็นรับรองให้ได้ และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ Kipkae  (1.46.47.9)     5 ต.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 53

  ท่านควรสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบชั้นตอนและวิธีการเปลี่ยนชื่อสกุลบุตรดังกล่าวกับนายทะเบียนแห่งสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.36.224)     5 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 52

  อยากทราบว่า...กำลังจะหย่ากับสามีเพราะสามีไปมีคนอื่นทั้งๆที่ยังไม่ได้หย่ากัน...แต่ตกลงที่จะหย่าแล้วมีบุตร2คน คนแรเป็นผู้หญิงอายุ1ขวบเศษ คนที่2 4เดือนว่าเป็นผู้ชาย ตอนนี้เด็กทั้ง2คนใช่นามสุลสามีอยู่..แต่ถ้าหย่ากันแล้วจะขอเปลี่ยนนามสกุลลูกทั้ง2คนเลยได้ไหมค่ะ...

  โดยคุณ   (182.52.166.2)     16 ส.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 52

  สามารถดำเนินการดังกล่าวได้หรือไม่เพียงใดตามแบบระเบียบ ควรสอบถามนายทะเบียนท้องถิ่นโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.213.189)     3 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 51

  อยากทราบว่า แม่เด็ก ได้ เสียไปแล้ว แต่พ่อเด็กยังอยู่ ทั้งคู่จดทะเบียน แต่พ่อเด็กหลังจากภรรยาเสียไปแล้วไม่เคยมาสนใจดูแล ส่งเสีย ตอนนี้เด็กอายุ8 ปี สามารถเปลี่ยนนามสกุลเด็กมาใช้นามสกุลแม่ไ้ดไหม

  โดยคุณ มล  (58.11.249.46)     27 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 50

   หย่ากับสามีมาตั้งแต่ปี49 แต่ลูกใช้นามสกุลของสามี อยากทราบว่าถ้าเราจะเปลี่ยนนามสกุลของลูกให้เป็นนามสกุลเดียวกับเรา จะเปลี่ยนได้ไหม?ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

  โดยคุณ   (1.47.42.217)     16 เม.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 50

  สอบถามข้อมูลกับนายทะเบียนโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     20 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 49

   ดิฉันได้หย่าจากสามีมา3ปีแล้ว คือเรา2คนไดิจดทะเบียนสมรสกัน  แต่ฉันไม่ได้เปลี่ยนนามสกุล เราได้มีบุตรชายด้วยกัน 1คน  เเต่ลูกได้ใช้ นามสกุล ของบิดา  แต่ตอนที่หย่า  เราได้เขียนสลักหลังใบหย่าว่า  บุตร ขอให้อยู่ในการดูแลของบิดา  มารดา  แต่ ณ  ตอนนี้  ดิฉันอยากจะเปลี่ยนนามสกุลลูก  ให้มาใช้ของดิฉัน  เราสามารถทำได้ไหม  หรือต้องให้บิดาเซ็นยินยอมให้เปลี่ยนนามสกุลคะ  ใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

  โดยคุณ เบญจวรรณ  (124.122.7.75)     30 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 48

  อยากจะทราบว่าเมื่อมีการหย่าขาดกับสามีไปแล้ว  แต่สิทธิในการดูแลลูกได้ลงรายมือไว้ว่าอยู่ในความดูแลของบิดา  แต่เด็กได้อยู่แต่กับปู่และย่าของเด็ก อย่างนี้เราสามารถเปลี่ยนผู้ดูแลเป้นมารดาของเด็กได้ไหมถ้าทำได้ต้องทำอย่างไร  และมารดาสามารถเปลี่ยนนามสกุลลูกและการย้ายทะเบียนบ้านได้หรือไม่   เพื่อที่มารดาจะได้นำเด็กมาดูแลเอง  เพราะทุกวันนี้เด็กก็ร้องขอเพื่อมาอยู่กับมารดาตลอด ต้องทำยังค่ะ ช่วยตอบทีค่ะ

  โดยคุณ กาญจนา วงษ์จันทร์  (101.109.1.95)     26 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 48

  กรณีตามปัญหาอำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ตกอยู่กับบิดาเพราะเป็นกรณีที่บิดาและมารดาตกลงกันตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้ตกลงกันตาม ป.พ.พ.มาตรา 1566 วรรคสอง (6) ประกอบมาตรา 1520 แต่การที่บุตรได้อยู่กับปู่และย่า โดยไม่ปรากฎว่าบิดาซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองประพฤติตนไม่สมควร หรือภายหลังพฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป ท่านจึงยังไม่อาจร้องขอให้ศาลสั่งเปลี่ยนตัวผู้ใช้อำนาจปกครองเป็นมารดาแทนได้ กรณีไม่ต้องด้วย ป.พ.พ.มาตรา 1521 ส่วนเรื่องการเปลี่ยนชื่อสกุลและการย้ายทะเบียนบ้านบุตร จะมีหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการอย่างไร ท่านอาจสอบถามข้อมูลกับนายทะเบียนท้องถิ่นโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.29)     29 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 47

   สวัสดีค่ะ.ได้แยกทางกันกับสามีมา3เดือนแล้วก็ยังไม่ได้หย่ากันจะเปลี่ยนนามสกุลของบุตรมาเป็นของมารดาได้ไหมค่ะ?ตอนนี้บุตรอายุ2ปี7เดือนค่ะเพราะบิดาไม่อยู่ด่วยเลยค่ะ จะเปลี่ยนได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ นางสาวจุฑารัตน์ อุตภู  (49.230.70.187)     24 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 47

  ท่านจะดำเนินการเปลี่ยนชื่อสกุลของบุตร จะดำเนินการได้ต่อเมื่อบิดาได้ให้ความยินยอม ทั้งนี้ท่านอาจสอบถามรายละเอียดการดำเนินการกับนายทะเบียนท้องที่โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     20 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 46

  ต้องการถามว่า ไม่ได้จะทะเบียนสมรสกับสามีแต่สามีเซ็นรับรองบุตรตอนคลอดหลังจากลูกได้6เดือนสามีทิ้งไปไม่มีการติดต่อตอนนี้ได้แต่งงานใหม่จดทะเบียนสมรสเราอยากให้ลูกใช้นามสกุลสามีใหม่จะต้องทำอย่างไร? ต้องตามตัวสามีเก่ามาเซ็นยินยอมหรือไม่?เพราะเนื่องจากไม่ได้ติดต่อกัน13ปีแล้วเท่าอายุลูก ขอความกรุณาตอบด้วยคะขอบคุณมากคะ

  โดยคุณ Wanida  (110.168.158.186)     9 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 46

  ตามพฤติการณ์ บิดาเด็กต้องให้ความยินยอมในการที่บุตรจะใช้ชื่อสกุลของผู้อื่น รายละเอียดท่านควรสอบถามไปยังนายทะเบียนแห่งสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     17 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 45

    ถ้าเราไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับสามีแล้วเลิกกันเกือบ3ปีอยากเปลี่ยนให้ลูกมาใช้นามสกุลเราได้มั้ยต้องให้พ่อเด็กมาเซ็นมั้ยเพราะไม่ได้ติดต่อกันเลยไม่รู้อยู่ที่ไหนอีกอย่างเค้าก้อหนีทหารเอกสารสำคัญบัตรประชาชนเค้าก้อไม่มีขอคำแนะนำหน่อยค่ะรวมถึงเรื่องสามีใหม่จะรับรองบุตรด้วยค่ะ..ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ นริศรา ปรากฏวงศ์  (1.46.37.186)     19 ม.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 45

  กรณีดังกล่าวบิดาเด็กต้องให้ความยินยอม รายละเอียดสอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นโดยตรง สามีใหม่ชอบที่จะดำเนินการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1598/27

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     20 ก.พ. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 44

   ถ้าพ่ออายุ19สามารถเปลี่ยนชื่อลูกอายุ9เดือนได้ไหม 

  โดยคุณ เหมย  (125.27.10.82)     8 ม.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 44

  สามารถกระทำได้ต่อเมื่อบุตรเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1547

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     29 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 43

   ดิฉันกับสามีแยกกันอยู่ได้เกือบ2ปีแล้วเรามีลูกด้วยกัน2คนเขาไม่เคยส่งเสียลูกเลยช่วง2ปีนี้ไมได้ติดต่อกันเลยแล้วเขาก็เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไม่ได้ต้องการหย่ากับเขาจะทำยังไงดีค่ะที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเขายังอยู่ทะเบียนบ้านเดียวกับดิฉันอยู่จะเอาเหตุผลใดมาฟ้องหย่าค่ะ

   

  โดยคุณ ภาวิณี แก้วปัน  (27.55.4.36)     12 พ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 43

  ตามพฤติการณ์ท่านอาจฟ้องหย่าสามีโดยอ้างเหตุสามีจงใจละทิ้งร้างท่านไปเกิน 1 ปี หรือสามีไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูท่านตามสมควรตาม ป.พ.พ.มาตรา 1516(4),(6)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     29 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 42

   หนูกับสามีเราไม่ได้หย่ากันเเตมีปัญหากับทางครอบครัวสามีนิดหน่อย  หนูเลยยากจะเปลียนให้ลูกหนูมาใช่ นาสกุลหนูเเต่หนูก็จะเปลียนมาใช่นาสกุล เดิมของหนู เหมือนกันเเตหนูจะไมาหย่ากับสามีอย่างนี้ได้ไม่คะ

   

   

  โดยคุณ วารุณี  (171.7.20.230)     28 ต.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 42

  ท่านจะสามารถกระทำการดังกล่าวได้หรือไม่เพียงใด ควรสอบถามข้อมูลไปยังนายทะเบียนท้องที่โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     2 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 41

  ให้หลานเปลี่ยนนามสกุลเป็นนามสกุลแม่(พ่อแม่ยังไม่แยกทางกัน)เพื่อจะใช้สิทธิ์ในการทำงานในอนาคตของหลาน ทำไม อำเภอไม่เปลี่ยนให้อ้างพ่อแม่ยังไม่แยกทาง #ต้องทำยังไงถึงจะเปลี่ยนได้

  โดยคุณ ชัยพัฒน์ แมนประโคน  (66.249.84.27)     11 ต.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 41

  กรณีดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากบิดาตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดท่านควรติดต่อสอบถามกับนายทะเบียนท้องที่โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     11 พ.ย. 2557

 •  1  2  3   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด