X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การทวงหนี้ค่าบัตรเครดิตของสำนักงานกฎหมาย

 • การทวงหนี้ค่าบัตรเครดิตของสำนักงานกฎหมาย

            สวัสดีค่ะ ดิฉันมีเรื่องรบกวนขอทราบข้อมูลทางกฏหมายในการชำระหนี้จากบัตรเครดิต  เนื่องจากมีน้องคนรู้จักกันได้ทำบัตรเครดิต และเป็นหนี้อยู่ประมาณ 28,000 บาท เมื่อประมาณ 2 ปี  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางบริษัท ไม่ได้มีใบแจ้งหนี้เรียกเก็บจนถึงปัจจุบัน จนกระทั่งเมื่อ  2 เดือนที่ผ่านมาได้มีจดหมายจากสำนักงานทนายความแห่งหนื่งได้มีจดหมายแจ้งเพื่ออดำเนินคดี และข่มขู่อายัดเงินในบัญชีของลูกค้าทุกธนาคาร ถ้าลูกค้าไม่ทำการติดต่อเพื่อขอใช้หนี้ หลังจากนั้นลูกค้าได้มีการติดต่อกลับไปที่สำนักงานแห่งนั้น  เพื่อแจ้งขอชำระเงินโดยขอเอกสารการชำระและใบเสร็จจากทางบริษัท  แต่ทางบริษัทที่ได้อ้างตัวว่าเป็นสำนักงานกฏหมายแห่งนี้กลับแจ้งกลับลูกค้าว่า  ไม่มีเอกสารอะไรให้ การชำระเงินให้นำใบแจ้งหนี้ของเดิมชำระผ่านไปที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส   และเก็บใบเสร็จไว้โดยงวดแรกให้จ่ายก่อน จำนวน  2.800 บาท  ซึ่งลูกค้าได้มีการชำระงวดแรก จนถึงขณะนี้เข้าเดือนที่สอง ทางสำนักงานกฏหมายแห่งนี้ได้มีการโทรติดต่อเพื่อให้ชำระเงินอีก จำนวน  2800 บาท โดยที่ผ่านมาได้มีพนักงานโดยอ้างว่ามาจากบริษัท แห่งนี้ผลัดเปลี่ยนกันโทรหาลูกค้า  เพื่อให้ชำระหนี้วันละหลายๆ รอบ พอลูกค้าไม่ได้รับ  ได้มีการส่งข้อความข่มขู่แจ้งจะยึดเงินที่ได้มีการส่งไปแล้วข้างต้น  ดิฉันจึงใคร่จะขอรับคำแนะนำและปรึกษา ในกรณีเช่นเป็น ข้อๆ ดังนี้ค่ะ
             1.เป็นไปได้หรือไม่ที่สำนักกฏหมายแห่งนี้ได้มีการรับโอนหนี้หรือซื้อหนี้จากสถาบันการเงินแห่งนี้ และถ้ามีการโอนลูกหนี้จะต้องมีการทำสัญญาใหม่ระหว่างสำนักงานแห่งนี้และลูกหนี้หรือไม่
             2. ทำไมทางสำนักงานแห่งนี้ไม่มีเอกสารใบเสร็จหลังจากที่ได้มีการชำระแล้ว และใบแจ้งหนี้ว่าเงินต้นเหลือเท่าไร่
             3. การทำจดหมาย โทรศัพท์ และส่งข้อความ แจ้งลูกค้าเพื่อข่มขู่ ลักษณะนี้ มีความผิดหรือไม่ และควรมีวิธีการจัดการอย่างไรค่ะ ในเมื่อเค้าบอกว่าเป็นทนายแต่ทำไม อาการข่มขู่ลักษณะเหมือนไม่ใช่เลย
            4. ในกรณีนี้เราสามารถเอาเอกสารที่มีอยู่แจ้งการตรวจสอบว่าสำนักงานกฏหมายแห่งนี้มีตัวตนหรือไม่ และจะต้องแจ้งไปที่ใด ขอทราบรายละเอียดด้วยค่ะ


  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
  1.  การโอนสิทธิเรียกร้อง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 306  ต้องมีการบอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้  หรือลูกหนี้จะได้ยินยอมด้วยในการโอนนั้น  คำบอกกล่าวหรือความยินยอมเช่นว่านี้ต้องทำเป็นหนังสือ โดยที่ไม่ต้องไปทำสัญญากับลูกหนี้ฉบับใหม่  และเมื่อไดรับโอนหนี้มาแล้ว  ผู้รับโอนก็ต้องรีบไปทั้งสิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมาย
  2.  บริษัทหรือสำนักงานกฎหมายอาจจะไม่ได้ซื้อหนี้มาจากสถาบันการเงินก็ได้  บริษัทหรือสำนักงานกฎหมาย เพียงแต่รับจ้างทวงหนี้ให้กับสถาบันการเงินเพียงอย่างเดียว  ดังนั้นจึงไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้คุณได้
  3.  การข่มขู่หรือดูหมิ่นเหยียดหยามหรือทวงหนี้ไม่สุภาพคุณสามารถร้องไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้  หรืออาจนำคดีมาฟ้องศาลก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน  แต่หากเป็นการข่มขู่ที่เป็นการใช้สิทธิตามปกติ    ในการที่จะขอลูกหนี้ชำระหนี้  เจ้าหนี้ก็สามารถทำได้  ไม่ผิดกฎหมาย  เช่น  ข่มขู่ว่าหากไม่จ่ายจะไปฟ้องศาล  เพื่อให้ศาลมีคำสั่งยึดทรัพย์
  4.  สำนักงานกฎหมายจะจดทะเบียนที่สภาทนายความ  ถนนราชดำเนิน  คุณสามารถตรวจสอบได้

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  มาตรา 306
  การโอนหนี้อันจะพึงต้องชำระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนั้นถ้าไม่ทำเป็นหนังสือ ท่านว่าไม่สมบูรณ์ อนึ่งการโอนหนี้นั้นท่านว่าจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้แต่เมื่อได้บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้จะได้ยินยอมด้วยในการโอนนั้น คำบอกกล่าวหรือความยินยอมเช่นว่านี้ท่านว่าต้องทำเป็นหนังสือ

  ถ้าลูกหนี้ทำให้พอแก่ใจผู้โอนด้วยการใช้เงิน หรือด้วยประการอื่นเสียแต่ก่อนได้รับบอกกล่าว หรือก่อนได้ตกลงให้โอนไซร้ ลูกหนี้นั้นก็เป็นอันหลุดพ้นจากหนี้

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2   

 • ความคิดเห็นที่ 24

   รู้จักที่อยู่ของคนหนีหนี้บัตร

  โดยคุณ   (110.171.32.142)     6 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 23

  เรียน คุณปลอดหนี้

                  ผมขอแนะนำให้เสนอจ่ายที่ประมาณ  50  %  ของหนี้ ณ วันเจรจา เช่น ของท่านลองขอความช่วยเหลือจ่ายอยู่ที่ประมาณ 41000 บาท โดยเจรจากับเขาพร้อมเสนอปัญหาหนี้สินในช่วงย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน เป็นหนังสือตามแบบของฝ่ายกฎหมาย แล้วรอหนังสือยืนยันจากทางฝ่ายกฎหมาย จึงจะนำหลักฐานไปชำระเงินตามที่ได้รับการอนุมัติ หากมีปัญหาโปรดโทรมาที่ 0922817181 ปลัดศรชัย  ค้ามีผล ยินดีให้คำแนะนำและความช่วยเหลือเป็นวิทยาทาน หากสนใจมีรายได้เสริมเพื่อไปเจรจาชำระหนี้ มาสมัครสมาชิกทำประกันภัยรถกฎหมายบังคับรายได้จากประกัน     พรบ. 33 %  ส่วน ประเภท 1 , 2,  3 ประมาณ 12 %  ของเบี้ยสุทธิครับ หากแนะนำสมาชิกมาสมัครภายใต้รหัสสมาชิกเราติดตัวจะได้ค่าแนะนำ 1 %

                                                                  ปลัดศรชัย  ค้ามีผล   

                                                      ศูนย์อำนวยความเป็นธรรมอำเภอหนองนาคำ

                                           ที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ  จังหวัดขอนแก่น โทร. 043217099

                                                               

   

                                              

  โดยคุณ ปลัดศรชัย ค้ามีผล  (171.5.211.170)     4 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 22

  ไม่รับข้อความแล้วนะคะ

  โดยคุณ 11  (203.156.142.194)     23 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 21

  ดิฉันเลิกใช้บัตรเครดิตมาประมาณ 8 เดือนไม่มียอดค้างชำระ แต่ถูกเรียกเก็บเงินว่ามีค่าบริการรายปี+ค่าติดตามทวงถาม ทั้งๆที่ไม่มีจดหมายมา มีแต่ข้อความส่งมาในโทรศัพท์มือถือ อย่างนี้ต้องทำอย่างไรคะ ใครรู้บ้างช่วยตอบหน่อยค่ะ

  โดยคุณ พิชชากานต์  (171.99.216.212)     9 พ.ย. 2556

 •  1  2   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด