X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การทวงหนี้ค่าบัตรเครดิตของสำนักงานกฎหมาย

 • การทวงหนี้ค่าบัตรเครดิตของสำนักงานกฎหมาย

            สวัสดีค่ะ ดิฉันมีเรื่องรบกวนขอทราบข้อมูลทางกฏหมายในการชำระหนี้จากบัตรเครดิต  เนื่องจากมีน้องคนรู้จักกันได้ทำบัตรเครดิต และเป็นหนี้อยู่ประมาณ 28,000 บาท เมื่อประมาณ 2 ปี  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางบริษัท ไม่ได้มีใบแจ้งหนี้เรียกเก็บจนถึงปัจจุบัน จนกระทั่งเมื่อ  2 เดือนที่ผ่านมาได้มีจดหมายจากสำนักงานทนายความแห่งหนื่งได้มีจดหมายแจ้งเพื่ออดำเนินคดี และข่มขู่อายัดเงินในบัญชีของลูกค้าทุกธนาคาร ถ้าลูกค้าไม่ทำการติดต่อเพื่อขอใช้หนี้ หลังจากนั้นลูกค้าได้มีการติดต่อกลับไปที่สำนักงานแห่งนั้น  เพื่อแจ้งขอชำระเงินโดยขอเอกสารการชำระและใบเสร็จจากทางบริษัท  แต่ทางบริษัทที่ได้อ้างตัวว่าเป็นสำนักงานกฏหมายแห่งนี้กลับแจ้งกลับลูกค้าว่า  ไม่มีเอกสารอะไรให้ การชำระเงินให้นำใบแจ้งหนี้ของเดิมชำระผ่านไปที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส   และเก็บใบเสร็จไว้โดยงวดแรกให้จ่ายก่อน จำนวน  2.800 บาท  ซึ่งลูกค้าได้มีการชำระงวดแรก จนถึงขณะนี้เข้าเดือนที่สอง ทางสำนักงานกฏหมายแห่งนี้ได้มีการโทรติดต่อเพื่อให้ชำระเงินอีก จำนวน  2800 บาท โดยที่ผ่านมาได้มีพนักงานโดยอ้างว่ามาจากบริษัท แห่งนี้ผลัดเปลี่ยนกันโทรหาลูกค้า  เพื่อให้ชำระหนี้วันละหลายๆ รอบ พอลูกค้าไม่ได้รับ  ได้มีการส่งข้อความข่มขู่แจ้งจะยึดเงินที่ได้มีการส่งไปแล้วข้างต้น  ดิฉันจึงใคร่จะขอรับคำแนะนำและปรึกษา ในกรณีเช่นเป็น ข้อๆ ดังนี้ค่ะ
             1.เป็นไปได้หรือไม่ที่สำนักกฏหมายแห่งนี้ได้มีการรับโอนหนี้หรือซื้อหนี้จากสถาบันการเงินแห่งนี้ และถ้ามีการโอนลูกหนี้จะต้องมีการทำสัญญาใหม่ระหว่างสำนักงานแห่งนี้และลูกหนี้หรือไม่
             2. ทำไมทางสำนักงานแห่งนี้ไม่มีเอกสารใบเสร็จหลังจากที่ได้มีการชำระแล้ว และใบแจ้งหนี้ว่าเงินต้นเหลือเท่าไร่
             3. การทำจดหมาย โทรศัพท์ และส่งข้อความ แจ้งลูกค้าเพื่อข่มขู่ ลักษณะนี้ มีความผิดหรือไม่ และควรมีวิธีการจัดการอย่างไรค่ะ ในเมื่อเค้าบอกว่าเป็นทนายแต่ทำไม อาการข่มขู่ลักษณะเหมือนไม่ใช่เลย
            4. ในกรณีนี้เราสามารถเอาเอกสารที่มีอยู่แจ้งการตรวจสอบว่าสำนักงานกฏหมายแห่งนี้มีตัวตนหรือไม่ และจะต้องแจ้งไปที่ใด ขอทราบรายละเอียดด้วยค่ะ


  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
  1.  การโอนสิทธิเรียกร้อง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 306  ต้องมีการบอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้  หรือลูกหนี้จะได้ยินยอมด้วยในการโอนนั้น  คำบอกกล่าวหรือความยินยอมเช่นว่านี้ต้องทำเป็นหนังสือ โดยที่ไม่ต้องไปทำสัญญากับลูกหนี้ฉบับใหม่  และเมื่อไดรับโอนหนี้มาแล้ว  ผู้รับโอนก็ต้องรีบไปทั้งสิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมาย
  2.  บริษัทหรือสำนักงานกฎหมายอาจจะไม่ได้ซื้อหนี้มาจากสถาบันการเงินก็ได้  บริษัทหรือสำนักงานกฎหมาย เพียงแต่รับจ้างทวงหนี้ให้กับสถาบันการเงินเพียงอย่างเดียว  ดังนั้นจึงไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้คุณได้
  3.  การข่มขู่หรือดูหมิ่นเหยียดหยามหรือทวงหนี้ไม่สุภาพคุณสามารถร้องไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้  หรืออาจนำคดีมาฟ้องศาลก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน  แต่หากเป็นการข่มขู่ที่เป็นการใช้สิทธิตามปกติ    ในการที่จะขอลูกหนี้ชำระหนี้  เจ้าหนี้ก็สามารถทำได้  ไม่ผิดกฎหมาย  เช่น  ข่มขู่ว่าหากไม่จ่ายจะไปฟ้องศาล  เพื่อให้ศาลมีคำสั่งยึดทรัพย์
  4.  สำนักงานกฎหมายจะจดทะเบียนที่สภาทนายความ  ถนนราชดำเนิน  คุณสามารถตรวจสอบได้

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  มาตรา 306
  การโอนหนี้อันจะพึงต้องชำระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนั้นถ้าไม่ทำเป็นหนังสือ ท่านว่าไม่สมบูรณ์ อนึ่งการโอนหนี้นั้นท่านว่าจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้แต่เมื่อได้บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้จะได้ยินยอมด้วยในการโอนนั้น คำบอกกล่าวหรือความยินยอมเช่นว่านี้ท่านว่าต้องทำเป็นหนังสือ

  ถ้าลูกหนี้ทำให้พอแก่ใจผู้โอนด้วยการใช้เงิน หรือด้วยประการอื่นเสียแต่ก่อนได้รับบอกกล่าว หรือก่อนได้ตกลงให้โอนไซร้ ลูกหนี้นั้นก็เป็นอันหลุดพ้นจากหนี้

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2   

 • ความคิดเห็นที่ 33

  เมื่อ 2 อาทิตย์ก่อนโดนสำนักงานกฎหมายตามเรื่องหนี้บัตรเครดิตคะ เป็นหนี้ 47000 แต่ใช้ไปบางส่วนแล้ว เหลือ 37000  เขาบอกจะลดให้เหลือ 20000 แล้วปิดบัญชีเลย ดิฉันบอกเขาว่าช่วงนี้ยังไม่มี สำนักงานกฎหมายให้ไปหายืมคนอื่นมาจ่ายก่อน ไม่งั้นจะส่งฟ้องศาลคะ และทางสำนักงานกฎหมายสยามวารินทร์ ยังโทรไปหาคนในหมู่บ้าน โทรไปรบกวนให้เกิดความเสียหายคะ ทางพ่อกับแม่ของ

  ดิฉันก็ไม่สบายใจ คนแก่นะคะ พอได้รับเรื่องกระทบจิตใจก็ยิ่งหนักเข้าไปอีก คุณแม่ไม่สบายมากคะ

  ดิฉันอยากจะรบกวนสอบถามว่าต้องทำอย่างไรคะ รู้คะ ว่าเป็นหนี้ต้องจ่าย แต่ช่วงนี้ไม่มีจริงๆ

  และตอนนี้สามีก้อตกงาน งานเงินคนเดียวคะ (ตอนนี้สำนักกฎหมายโทรหา พอบอกเขาว่าไม่มี เขาก้อตื้อให้เราจ่ายจนได้ เอาข้อกฎหมายมาอ้างให้เรากลัว ดิฉันก้อเลยหลุดปากว่าจะจ่ายคะ )

  โดยคุณ naritkorn  (27.55.5.61)     27 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 32

   ความคิดเห็นที่ 21

  ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นครับ 

   

  โดยคุณ nid  (223.207.244.109)     11 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 31

   วันนี้ค่ะ...สดๆร้อนๆ ถ้าไม่จ่ายภายในสิ้นเดือน เค้าจะระงับเงินเดือน ถ้าผ่อนจ่าย 30%ของ้ินเดีอนก็ไม่เอา บอกว่ามันน้อย เกินไป ตาม พรบ.ใหม่ บริษัททวงหนี้ ใีสิทธิ์ ระงับเงินเดือนเราไหมคะ โดนเค้าขู่มาแบบนี้ค่ะ

  โดยคุณ นาตาลี  (1.46.47.86)     12 ก.พ. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 30

  อยากทราบว่าถ้าเราไม่ได้ส่งเงินบัตรกี่ปีค่ะเจ้าหนี้ถึงจะฟ้องศาลได้

  มีใบแจ้งว่าฟ้องศาลแล้วไม่สามรถที่จะออกนอกประเทศได้(กำลังจะไปทำงานต่างประเทศค่ะ)

  เงินที่บอกว่าฟ้องคือ12000บาทค่ะสามารฟ้องได้มัยค่ะ

   

  โดยคุณ รุ่งรัตน์ เพลิดกระโทก  (49.230.187.122)     24 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 29

  การเข้าไปอายัดเงินเดือนนั้น เป็นคำสั่งจากศาล ไม่ใข่ จาก โจท  เป็นการบังคับคดีเนื่องจากลูกหนี้ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย (ถามเอาแต่ได้นะ)พวกลูกหนี้ 

  โดยคุณ maxximas  (110.170.197.163)     23 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 28

  สวัสดีครับ.

  รบกวนสอบถามดังนี้ครับ

  ไปปตรวจสอบข้อมูลบูดรมาแล้วสถานะบัญชีเป็นศูนย์ ทั้ง 2 บัญชีครับ

  นั่นหมายดวามว่า ผมไม่มีอะไรค้างชำระแล้วก็มีแค่ 2 บัญชีนี้ใช่ไหมครับ

  และมีวิธีบอกกับพวกหลอกลวงซึงเขาโทรไปหาแม่ที่ต่างจังหวัดว่าผมติดหนี้

  จะเอาหมายศาลมารื้อบ้านครับ...แนะนำหน่อยครับ

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ หน้าเหมือนโจร  (183.89.45.66)     19 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 27

   ดิฉันโดนขู่ว่าจะอายัดบัญชีเงินเดือนบริษัทค่ะ อายัดได้หรือเปบ่าค่ะ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

  โดยคุณ สุดรัก  (49.230.69.227)     25 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 26

  โดนเหมือนกันคะสดๆร้อนๆ บอกว่าหากไม่จ่ายและต้องปิดบัญชีในสิ้นเดือนจะฟ้องที่ทำงานให้พิจารณาเราและฟ้องศาลด้วย และจะต้องปิดบัญชีเท่านั้น โดนเมื่ออาทิตย์ก่อนนี้เอง

  โดยคุณ มีน้อยจ่ายน้อย  (171.5.224.248)     25 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 25

   สวัสดีครับ  ผมอยากถามนิดหนึ่งว่า  

  ผมเคยใช้บัตรผ่อนสินค้าให้เพื่อน  ตั้งแต่  ปี2549

  และต่อมาปีนี้2557  มีบริษัท ทนายมาตามหาผมที่

  ทำงานบอกว่าผมมีคดีถ่ายเท  พรัพย์สินของบริษัท

  ผมได้โทรกลับไป ได้รู้ว่า  เพื่อนไม่ได้จ่ายเงินค่างวดเลย

  และบริษัท  เจ้าของบัตร บอกว่าได้โอนขายหนี้ให้กับบริษัททนายแล้ว  ตั้งแต่  เดือน7 ปี2556

  อยากทราบว่า  เขาฟ้องผมคดีอะไร  6ปี  ยังฟ้องได้หรือครับ

  จำเป็นต้องจ่ายมั้ย   45,830บาท

  โดยคุณ หนุ้ย  (49.230.97.231)     25 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 24

   รู้จักที่อยู่ของคนหนีหนี้บัตร

  โดยคุณ   (110.171.32.142)     6 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 23

  เรียน คุณปลอดหนี้

                  ผมขอแนะนำให้เสนอจ่ายที่ประมาณ  50  %  ของหนี้ ณ วันเจรจา เช่น ของท่านลองขอความช่วยเหลือจ่ายอยู่ที่ประมาณ 41000 บาท โดยเจรจากับเขาพร้อมเสนอปัญหาหนี้สินในช่วงย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน เป็นหนังสือตามแบบของฝ่ายกฎหมาย แล้วรอหนังสือยืนยันจากทางฝ่ายกฎหมาย จึงจะนำหลักฐานไปชำระเงินตามที่ได้รับการอนุมัติ หากมีปัญหาโปรดโทรมาที่ 0922817181 ปลัดศรชัย  ค้ามีผล ยินดีให้คำแนะนำและความช่วยเหลือเป็นวิทยาทาน หากสนใจมีรายได้เสริมเพื่อไปเจรจาชำระหนี้ มาสมัครสมาชิกทำประกันภัยรถกฎหมายบังคับรายได้จากประกัน     พรบ. 33 %  ส่วน ประเภท 1 , 2,  3 ประมาณ 12 %  ของเบี้ยสุทธิครับ หากแนะนำสมาชิกมาสมัครภายใต้รหัสสมาชิกเราติดตัวจะได้ค่าแนะนำ 1 %

                                                                  ปลัดศรชัย  ค้ามีผล   

                                                      ศูนย์อำนวยความเป็นธรรมอำเภอหนองนาคำ

                                           ที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ  จังหวัดขอนแก่น โทร. 043217099

                                                               

   

                                              

  โดยคุณ ปลัดศรชัย ค้ามีผล  (171.5.211.170)     4 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 22

  ไม่รับข้อความแล้วนะคะ

  โดยคุณ 11  (203.156.142.194)     23 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 21

  ดิฉันเลิกใช้บัตรเครดิตมาประมาณ 8 เดือนไม่มียอดค้างชำระ แต่ถูกเรียกเก็บเงินว่ามีค่าบริการรายปี+ค่าติดตามทวงถาม ทั้งๆที่ไม่มีจดหมายมา มีแต่ข้อความส่งมาในโทรศัพท์มือถือ อย่างนี้ต้องทำอย่างไรคะ ใครรู้บ้างช่วยตอบหน่อยค่ะ

  โดยคุณ พิชชากานต์  (171.99.216.212)     9 พ.ย. 2556

 •  1  2   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด