X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

จะมีความผิดไหมหากไม่แสดงหลักฐานที่ทายาทมีผู้สืบสันดาน

 • จะมีความผิดไหมหากไม่แสดงหลักฐานที่ทายาทมีผู้สืบสันดาน

            ลุงของผมเป็นทหาร เสียชีวิตและภรรยาลุง  ก็เสียแล้วเหมือนกัน ลุงกับป้ามีลูกสองคนเสียชีวิตแล้ว  พ่อผมเป็นน้องชายของลุงที่เกิดจากบิดามารดารเดียวกัน (ปู่กับย่าเสียไปนานแล้ว) แล้วพ่อร้องขอต่อศาลเป็นผู้จัดการมรดกแล้ว  ศาลก็อนุมัติมาให้แล้วแต่มีอยู่ว่าลูกสาวของลุงมีลูกสองคน โดยที่พ่อของผมไม่รู้เลยว่าลูกสาวของลุงมีลูก(เพราะอยู่ไกลกัน)แล้วพ่อของเด็กสองคนนั้นมาร้องคัดค้าน จะทำได้ไหมครับ ถ้าทำได้พ่อของผมจะมีความผิดไหมครับที่ไม่ได้แสดงหลักฐานว่า ลูกสาวของลุงมีทายาท แต่ว่าลูกสาวลุงไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับแฟนของเขานะครับ (แล้วเด็กสองคนนั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยนะครับ)แล้วในใบมรณะบัตร  บอกว่าเป็นนางสาวสถานะภาพโสด

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            ปัญหาของคุณเป็นเรื่องของการจัดการมรดกของลุงซึ่งเป็นเจ้ามรดก  โดยก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจความหมายของคำว่า "ผู้สืบสันดาน" ก่อน  ซึ่งหมายถึง ลูก หลาน เหลน ลื่อ  ซึ่งตามปัญหาของคุณคือ ลูกสาวของลุงซึ่งเป็นผู้สืบสันดานได้ถึงแก่ความตายแล้ว  แล้วปรากฎว่าเขามีลูกสองคน  ซึ่งมีฐานะเป็นหลาน  และตามกฎหมายถือว่าเป็นผู้สืบสันดานและเป็นทายาทโดยธรรมของลุงเจ้าของมรดก  เพราะฉะนั้นบุตรของลูกสาวลุง  ซึ่งเป็นหลานของเจ้ามรดกจึงเป็นผู้สืบสันดานและเป็นทายาทโดยธรรมลำดับที่ 1  มีสิทธิรับมรดกของลุง(เจ้ามรดก) โดยมีสิทธิรับมรดกแทนมารดาได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1629(1),(2), 1631
           ส่วนบุตรของลูกสาวลุงดังกล่าว  ซึ่งได้เกิดจากมารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับบิดา  บิดาดังกล่าวจึงมิใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายของหลานเจ้ามรดกดังกล่าว  แต่หลานเจ้ามรดกย่อมเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาแต่ผู้เดียว  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1546  ฉะนั้น  บิดาของเด็กสองคนดังกล่าว  จึงไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิร้องคัดค้านการเป็นผู้จัดการมรดกของพ่อคุณ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1727
           เพราะฉะนั้น  พ่อคุณซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมลำดับที่ 3  เพราะเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกับลุงเจ้ามรดก  ซึ่งศาลมีคำสั่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกแล้ว  แม้พ่อคุณในฐานะเจ้ามรดกจะไม่ได้แสดงบัญชีเครือญาติว่าลูกสาวของลุงมีทายาท  ก็เป็นเรื่องของการไม่ทราบ  อันจะเกิดขึ้นจากความผลั้งเผลอของตน  ที่ไม่ตรวจสอบให้ดี  จึงเป็นกรณีที่กระทำไปโดยสุจริต จึงไม่เป็นความผิดแต่ประการใด

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  มาตรา 1629 
  ทายาทโดยธรรมมีหกลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา1630 วรรค 2 แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดั่งต่อไปนี้ คือ
  (1)  ผู้สืบสันดาน
  (2)  บิดามารดา
  (3)  พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
  (4)  พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
  (5)  ปู่ ย่า ตา ยาย
  (6)  ลุง ป้า น้า อา
  คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา 1635

  มาตรา 1631  ในระหว่างผู้สืบสันดานต่างชั้นกันนั้น บุตรของเจ้ามรดกอันอยู่ในชั้นสนิทที่สุดเท่านั้นมีสิทธิรับมรดก ผู้สืบสันดานที่อยู่ในชั้นถัดลงไปจะรับมรดกได้ก็แต่โดยอาศัยสิทธิในการรับมรดกแทนที่

  มาตรา 1727  ผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดจะร้องขอให้ศาลสั่งถอนผู้จัดการมรดก เพราะเหตุผู้จัดการมรดกละเลยไม่ทำการตามหน้าที่ หรือเพราะเหตุอย่างอื่นที่สมควรก็ได้ แต่ต้องร้องขอเสียก่อนที่การปันมรดกเสร็จสิ้นลง
  แม้ถึงว่าจะได้เข้ารับตำแหน่งแล้วก็ดี ผู้จัดการมรดกจะลาออกจากตำแหน่งโดยมีเหตุอันสมควรก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากศาล

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด