การปลอมวุฒิการศึกษา | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การปลอมวุฒิการศึกษา

 • การปลอมวุฒิการศึกษา

            พอดีที่สำนักงานมีการตรวจสอบเอกสารวุฒิการศึกษาของข้าราชการ  และพนักงานส่วนท้องถิ่นปรากฎว่า  วุฒิการศึกษาของพนักงานจ้างเป็นวุฒิการศึกษาปลอมและปัจจุบันพนักงานท่านนี้ก็ยังทำงานอยู่ที่สำนักงาน  การสอบเข้ามาทำงานในสมัยที่สามีเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่เมื่อไม่นานนี้มีการเลือกตั้งนายกใหม่ก็เลยไม่ได้นายกท่านเดิม  ทำให้มีการตรวจสอบวุฒิการศึกษาในครั้งนี้เนื่องมาจากญาติของคนที่รับจ้างปลอมวุฒิการศึกษาให้เป็นคนมาบอกนายกคนใหม่  อยากเรียนถามว่าสามารถเอาผิดกับใครได้บ้างและมีโทษอย่างไรบ้าง  และพนักงานจ้าง(อดีตภรรยานายกคนเก่า)สามารถต่อสู้คดีให้หยุดรอดได้หรือเปล่าค่ะ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            การปลอมวุฒิการศึกษา  เป็นความผิดอาญาฐานปลอมแปลงเอกสารราชการ   ตาม ป.อ. มาตรา 265  ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท  และเมื่อได้ใช้วุฒิการศึกษาปลอมในการสมัครงาน  ก็ย่อมมีความผิดฐานใช้หรืออ้างเอกสารราชการปลอมในประการที่ว่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน  ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ตาม มาตรา 265 ตามนัย ป.อ. มาตรา 268  กรณีดังกล่าว  จึงสามารถเอาผิดแก่ผู้ที่ปลอมวุฒิการศึกษาหรือใช้วุฒิปลอม  ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องรับผิดชอบ  แต่ถ้าหากได้มีส่วนในการปลอมวุฒิหรือใช้วุฒิปลอมนั้น  หากโดนฟ้องแนะนำให้คุณเข้ามาที่สำนักงานทนายคลายทุกข์เพราะที่นี่มีทางออกให้คุณเสมอ

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายอาญา
  มาตรา 265 
  ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

  มาตรา268  ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดตามมาตรา 264 มาตรา 265 มาตรา 266 หรือมาตรา 267ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ
  ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคแรกเป็นผู้ปลอมเอกสารนั้น หรือเป็นผู้แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความนั้นเองให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียว

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 21  22  23   

 • ความคิดเห็นที่ 20

  อยากสอบว่าทำวุฒิม 6 สมัครงานที่ไม่ใช่งานราชการเท่าไร  และเขาจะสามารถตรวจสอบเราได้เปล่าอะ

  โดยคุณ ซีน  (124.121.218.83)     26 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 19

  อยาดได้วุฒิ ม.6ไปสมัครงานจะมีปัญหาไหม

   

  0873534304

  โดยคุณ มิวสิก  (223.205.172.88)     12 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 18

  รับทำวุฒิการศึกษาของจริง เน้นตรวจสอบได้จริง นำไปใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหา

  รับทำวุฒิการศึกษาเพื่อนำไปสมัครศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

  รับทำวุฒิการศึกษาเพื่อนำไปสมัครงานบริษัทเอกชนต่างๆ

  รับทำวุฒิการศึกษาเพื่อนำไปสมัครสอบเป็นข้าราชการ ก.พ.

  รับทำวุฒิการศึกษาเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ

  รับทำวุฒิการศึกษาเพื่อปรับตำแหน่ง หรือเลื่อนขั้นเงินเดือน

  สั่งทำวุฒิการศึกษาที่นี่ ท่านมั่นใจได้ 100% ว่าเป็นของจริงออกโดยสถาบันการศึกษา

  สามารถตรวจสอบรายชื่อ และมีใบ certificate ด้านที่จบมาอย่างถูกต้อง

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 )

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 )

  ระดับ ปวช.

  สาขาวิชาที่รับ

  - ช่างยนต์
  - ช่างไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)
  - ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  - บัญชี
  - การขาย
  - คอมพิวเตอร์
  - การโรงแรมและการท่องเที่ยว
  - การจัดการร้านค้าปลีก

  ระดับ ปวส.

  สาขาวิชาที่รับ - ช่างยนต์
  - ช่างไฟฟ้า ( ไฟฟ้ากำลัง )
  - ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  - บัญชี
  - การขาย
  - คอมพิวเตอร์
  - การโรงแรมและการท่องเที่ยว
  - การจัดการร้านค้าปลีก

  ระดับปริญญาตรี

  ( หลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้ที่จบมัธยมปลาย และระดับ ปวช. )
  ( หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี สำหรับผู้ที่จบระดับ ปวส. )

  - คณะบัญชี
  - คณะบริหารธุรกิจ
  - คณะนิเทศศาสตร์
  - คณะศิลปศาสตร์
  - คณะนิติศาสตร์
  - คณะรัฐศาสตร์
  - คณะแพทย์ศาสตร์
  - คณะมนุษย์ศาสตร์
  - คณะวิทยาศาสตร์
  - คณะครุศาสตร์ ( ค.บ. 5 ปี )
  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( วศ.บ. )
  สาขาแพทย์แผนจีน ได้รับการับรองจากกระทรวงแล้ว *

  ระดับปริญาโท ( หลักสูตร M.B.A )

  เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาวุฒิการศึกษาที่จบมา ถ้าไม่มี ไม่เป็นไร
  4. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ( หน้าตรง ไม่สวมหมวก )

  เอกสารที่จะได้รับจากสถาบัน

  1. ใบแสดงผลการเรียน
  2. หนังสือรับรองวุฒิการศึกษา
  3. บัตรประจำตัวนักศึกษา
  4. certificate ด้านที่จบ
  5. ประกาศนียบัตร
  6. ใบรับรองการฝึกงาน

  หากนักศึกษา หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน กรุณาปรึกษาเป็นกรณีพิเศษ เช่น

  เรียนไม่จบตามหลักสูตร *

  ขั้นตอนในการสั่งทำ

  1.จ่ายมัดจำ 50% ( สามารถตรวจสอบการดำเนินการได้เป็นระยะๆ )

  2.ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS หรือส่งเอกสารทางอีเมล์

  3.รอระยะเวลาดำเนินการประมาณ 7-30 วัน ( ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา )

  4.เมื่อวุฒิการศึกษาเสร็จ สามารถมารับได้ด้วยตนเอง พร้อมชำระเงินส่วนที่เหลือ

  ค่าใช้จ่ายในการสั่งทำ กรุณาสอบถามเป็นการส่วนตัวทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล์

  เอกสารที่ได้รับจากทางเราไม่มีการปลอมแปลงแต่อย่างใดทั้งสิ้น เน้นการนำไปใช้ได้จริง

  ติดต่อ zeemorter@hotmail.com

  โดยคุณ ระวีวรรณ พัฒนพานิช  (118.172.244.2)     8 มิ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 18

  จิงหราครับผมอยากได้วุฒิ ปวช คอมพิวเตอร์

  เท่ารัยครับ

  รบกวนโทรกับหน่อยนะครับ 0899045023

  โดยคุณ วรากร   (101.109.44.51)     7 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 17

  -จะมีวิธีตรวจว่าวุฒิ ป.6 ของ กศน.ใบนี้ปลอมหรือไม่จะตรวจสอบอย่างไรครับ

  โดยคุณ รัศมี  (125.25.94.174)     16 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 16

  ท่าผม ทำ เอา วุฒิการศึกษา ม.6 เท่าไหร่หรอ คับบ

  โดยคุณ นอนุ  (115.87.51.33)     5 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 15

  ใช้ว. ม.6ปลอมสมัคงานแฟรนไช(สาขาของ7-11จะมีปัญหาหรือเปล่า

  โดยคุณ   (125.27.11.251)     4 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 14

  เรียนเหลืออีกครึ่งเทอมก็จะจบ

  แต่เรียนไม่จบทำไง

  โดยคุณ   (125.27.11.251)     4 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 13

  น่าจะมีการตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาอื่นๆบ้าง เช่น ปริญญาที่สูงกว่า ป.บัณฑิต  เพราะเห็นว่าบางที่ได้มากันง่ายดายเหลือเกิน  บางที่เรียนแสนยากเข็ญกว่าจะได้วุฒิมา

  โดยคุณ ปพิชญา  (223.205.166.63)     27 เม.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 12

  เพื่อนผมเคยซื้อวุฒิ ปวช.ปลอมไปสมัครสอบราชการแต่ติดแค่ภาค ก.ของท้องถิ่น ตอนนี้ภาค ก.ของท้องถิ่นหมดอายุแล้ว แต่ตอนนี้เขาจบ ปวส.แล้ว  คือปวส.คือวุฒิจริงนะครับ เพราะเขาจบ ม.3 แล้วเอาวุฒ ม.3 ต่อ ม.6 กศน.แล้วเอา วุฒิ กศน. ไปเรียนจริงของ ปวส. สรุปคือตอนนี้ไม่เอาวุฒิปวช.ปลอมมาเกี่ยวแล้ว แต่เขาเคยยื่นสอบภาค ก.ของท้องถิ่น นะครับ อยากทราบว่าถ้าเราได้เป็นข้าราชการเขาจะตรวจสอบวุฒิที่เราเคยเอาไปสมัคร ภาค ก.ของท้องถิ่นไหมหรือว่าจะตรวจสอบเฉพาะ ปวส.ครับ

  โดยคุณ ยุ่ง   (125.26.214.169)     21 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 12

  หากผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการแล้ว ทางราชการย่อมมีสิทธิตรวจสอบคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาย้อนหลังได้เสมอ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.15)     28 เม.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 11

  ทำกันไปได้ไม่อายแก่ใจบ้างเลย  เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวพวกนี้ถือว่าเป็นกบฏต่อแผ่นดินเชียว  อยู่ไปทำไมทั้งคนซื้อคนขายบอกลาโลกไปเลย

  โดยคุณ ปพิชญา รีกษาศรี  (223.206.244.19)     20 เม.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 10

  วิธีตรวจว่าวุตปลอมหรือจริง พอเราตรวจไปที่สถานศึกษาแล้วมีจริง ถือว่าเป็นวุตจริงใช่ไหมครับ

  โดยคุณ พรศิริ  (124.121.180.239)     25 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 9

  การซื้อขายวุฒิการศึกษาทำได้จริงหรือ  วุฒิที่ซื้อมาเป็นวุฒิจริงหรือวุฒิปลอม

  โดยคุณ พอล  (118.173.59.11)     15 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 9

  ผู้ที่ได้วุฒิการศึกษาทำได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.61)     21 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 8

  ถ้าหากเขาได้ใช้วุตินั้นสมัครแต่ไม่ได้ทำงานในที่นั้นแต่เขาไม่ได้เอาวุติปลอมกลับคือมีคนมาทักก็เลยไม่ทำตรงนั้นผิดถ้าผิดๆผิดแค่ไหน

  โดยคุณ มล  (125.27.105.105)     7 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 7

  ผมทราบว่ารุ่นน้องคนหนึ่ง สมมุติว่าชื่อ  นางสาวแดง   เรียนจบ ม.3 แต่ปลอมวุฒิการศึกษาเป็น ม.6 เพื่อนำไปทำวีซ่าออกต่างประเทศ  หากมีการจับได้ว่าเป็นวุฒิปลอม  นางสาวแดง  จะมีความผิดอาญาและได้รับการลงโทษออย่างไรบ้าง  เมื่อนางสาวแดงไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน

  โดยคุณ มารวย (สมาชิก)  (118.172.121.205)     27 ก.พ. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 7

  การกระทำของนางสาวแดง ย่อมเข้าข่ายเป็นการทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับ โดยมีเจตนาพิเศษเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าวุฒิการศึกษา ม.6 เป็นเอกสารที่แท้จริง อันเป็นหลักฐานยืนยันว่านางสาวแดงจบการศึกษาระดับ ม.6 และกระทำของนางสาวแดง เป็นประการที่น่าจะเกิดความเสียกายแก่สถานฑูตหน่วยงานที่ทำวีซ่าให้ โดยไม่จำต้องให้เกิดความเสียหายขึ้นจริง ๆ เพียงแต่กฎหมายเห็นว่าน่าจะเกิดความเสียหายขึ้นแล้ว ก็เข้าองค์ประกอบที่นางสาวแดงกระทำผิดฐานปลอมเอกสาร และใช้เอกสารปลอม ตาม ป.อ.มาตรา 264,268 แล้ว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.29)     1 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 6

  พอดีเพื่อนของผม เขาใด้ใช้วุฒปลอมไปสมัคงานอะคัฟ

  เเล้วได้ทามงาน

  ผมอยากรู้ว่าจามีวิธี ตรวจสอบไหมอะคัฟ

  ไม่ไช่งานราชการนะคัฟ

  โดยคุณ beam  (180.183.235.115)     4 ก.พ. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 6

  - ตรวจสอบไปยังสถานศึกษา
  - มีความผิดตาม ป.อ.มาตรา 264

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.53)     16 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 5

  ต้องการเช็กรายชื่อในกระทรงว่ามีชื่ออยูจิงหรือป่าว เช็กได้ทางไหนบ้างคะ  และวุฒิปลอมที่ประกาศขายในเน็กสามารถเรียนต่อได้จิงหรือป่าว ทางมหาลัยไม่มีการเช็กเลยหรอคะ

  โดยคุณ คุนวรรรพร  (125.27.156.244)     31 ม.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 5

  ไม่สามารถตอบได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.37)     8 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 4

  เช็ควุฒิปลอมทำยังงัย

  โดยคุณ แอน  (124.122.157.200)     7 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 3

  สมมุติถ้าคนนั้นไปสมัครงานโดยใช้วุฒิการศึกษาปลอม  แม้จะได้รับว่าผ่านการสัมภาษณ์แล้วแต่ยังไม่ได้เข้าไปทำงาน  ทางบริษัทมีสิทธิจะแจ้งความดำเนินคดีได้หรือไม่  ถ้ามีโทษเท่าไหร่  (ยังไม่ได้ตอบรับว่าจะทำงานและยังไม่ได้มีการเซ็นต์เอกสารหรือสัญญาใดๆ)

  โดยคุณ เอ  (124.121.156.189)     27 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 2

  ถ้ารู้ว่าคนที่รู้จักใช้วุฒิปลอมเข้าเรียนต่อที่มหาลัยหนึ่ง จนปัจจุบันนี้เค้าจบปริญญาตรีและใกล้รับปริญญา เราจะแจ้งได้ที่ไหนคะ  (เค้าประกอบอาชีพที่ผิดกฏหมายด้วย เลยไม่อยากให้เค้าใช้วิธีผิดๆอีก)

  โดยคุณ pat  (61.90.110.111)     6 ก.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 2

  แจ้งยังสถาบันที่เขาจะเข้ารับปริญญาบัตรให้ตรวจสอบ แต่ท่านต้องมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรในการที่เขาให้วุฒิการศึกษาปลอม ไม่ใช่มีสาเหตุโกรธเคืองเป็นส่วนตัวกับบุคคลอื่น แล้วกลั่นแกล้งกัน มิฉะนั้น ผู้แจ้งก็มีความผิด และอาจถูกดำเนินคดีทางอาญาและแพ่งต่อไปได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.62)     13 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1

  สอบถามว่าหากคนที่ปลอมแค่เกรดเฉลี่ยในใบวุฒิการศึกษามีความผิดหรือไม่

  และหากทางมหาวิทยาลัยจะฟ้องจะมีผลอย่างไรบ้างค่ะ

  โดยคุณ อรอุมา  (124.120.109.53)     21 มิ.ย. 2553

 •  1 .. 21  22  23   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด