การปลอมวุฒิการศึกษา | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การปลอมวุฒิการศึกษา

 • การปลอมวุฒิการศึกษา

            พอดีที่สำนักงานมีการตรวจสอบเอกสารวุฒิการศึกษาของข้าราชการ  และพนักงานส่วนท้องถิ่นปรากฎว่า  วุฒิการศึกษาของพนักงานจ้างเป็นวุฒิการศึกษาปลอมและปัจจุบันพนักงานท่านนี้ก็ยังทำงานอยู่ที่สำนักงาน  การสอบเข้ามาทำงานในสมัยที่สามีเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่เมื่อไม่นานนี้มีการเลือกตั้งนายกใหม่ก็เลยไม่ได้นายกท่านเดิม  ทำให้มีการตรวจสอบวุฒิการศึกษาในครั้งนี้เนื่องมาจากญาติของคนที่รับจ้างปลอมวุฒิการศึกษาให้เป็นคนมาบอกนายกคนใหม่  อยากเรียนถามว่าสามารถเอาผิดกับใครได้บ้างและมีโทษอย่างไรบ้าง  และพนักงานจ้าง(อดีตภรรยานายกคนเก่า)สามารถต่อสู้คดีให้หยุดรอดได้หรือเปล่าค่ะ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
            การปลอมวุฒิการศึกษา  เป็นความผิดอาญาฐานปลอมแปลงเอกสารราชการ   ตาม ป.อ. มาตรา 265  ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท  และเมื่อได้ใช้วุฒิการศึกษาปลอมในการสมัครงาน  ก็ย่อมมีความผิดฐานใช้หรืออ้างเอกสารราชการปลอมในประการที่ว่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน  ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ตาม มาตรา 265 ตามนัย ป.อ. มาตรา 268  กรณีดังกล่าว  จึงสามารถเอาผิดแก่ผู้ที่ปลอมวุฒิการศึกษาหรือใช้วุฒิปลอม  ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องรับผิดชอบ  แต่ถ้าหากได้มีส่วนในการปลอมวุฒิหรือใช้วุฒิปลอมนั้น  หากโดนฟ้องแนะนำให้คุณเข้ามาที่สำนักงานทนายคลายทุกข์เพราะที่นี่มีทางออกให้คุณเสมอ

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายอาญา
  มาตรา 265 
  ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

  มาตรา268  ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดตามมาตรา 264 มาตรา 265 มาตรา 266 หรือมาตรา 267ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ
  ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคแรกเป็นผู้ปลอมเอกสารนั้น หรือเป็นผู้แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความนั้นเองให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียว

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 34   

 • ความคิดเห็นที่ 665

   

   
   
  หากท่านมีปัญหาเรื่องวุฒิการศึกษา เช่น เรียนไม่จบ ต้องการใช้วุฒิการศึกษาเพื่อสมัครเรียนต่อ สมัครงาน ทำวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ หรือจะใช้เพื่อเลื่อนตำแหน่ง ปรับเงินเดือน ฯลฯ ทุกปัญหาเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาปรึกษาเรา เราช่วยท่านได้ 
   
   
  วุฒิการศึกษาที่นี่เป็นของจริง 100% ไม่มีการปลอมแปลงแต่อย่างใด ที่นี่ทำเป็นขั้นตอน และรับจำนวนจำกัดต่อปี ที่นี่มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี และออกโดยสถาบันการศึกษาจริง ส่งเอกสาร และรับเอกสารที่สถาบันการศึกษาจริง วุฒิการศึกษาของที่นี่เป็นที่ยอมรับของทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเอกชน หรือรัฐบาล และสามารถนำไปสอบรับราชการได้ ซึ่งหากมีการตรวจสอบ เรารับประกัน 100% ว่าสามารถตรวจสอบได้ และไม่ส่งผลกระทบกับการเรียน หรือการทำงานของท่าน เพราะฉะนั้นท่านสบายใจ ไร้กังวล และไว้ใจได้ว่าท่านจะไม่ถูกหลอก ท่านสามารถนำวุฒิการศึกษาไปใช้ได้อย่างไม่มีปัญหาตามมาแน่นอน 
   
   
  เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
   
   
  1.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ 
   
   
  2.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 
   
   
  3.สำเนาวุฒิการศึกษาเดิมที่ท่านจบมา 2 ฉบับ 
   
   
  4.รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป 
   
   
  5.ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 
   
   
  *เอกสารทุกใบเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (ขีดคร่อมใช้เพื่อสมัครเรียนเท่านั้น)โดยไม่ต้องลงวันที่แต่อย่างใด 
   
   
  เอกสารที่ท่านได้รับ 
   
   
  1.บัตรประจำตัวนักศึกษา 
   
   
  2.username และ password ในการตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา 
   
   
  3.ใบทรานสคริป 
   
   
  4.ใบรับรองจบการศึกษา 
   
   
  5.ใบประกาศนียบัตร 
   
   
  6.ใบปริญญาบัตร (เฉพาะระดับ ป.ตรี และ ป.โท) 
   
   
  *ถ้าในกรณีที่ท่านทำเอกสารหายสามารถขอเอกสารใหม่กับทางสถาบันโดยตรงได้เสมอ 
   
   
  การตรวจสอบว่าวุฒิการศึกษาที่ท่านได้รับเป็นของจริง 
   
   
  1. ทางเราอนุญาตให้รับเอกสารทั้งหมดจากสถาบันการศึกษาโดยตรง 
   
   
  2.ใช้ username และ password ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษาจากหน้าเว็บของสถาบันการศึกษาได้ 
   
   
  การชำระเงิน แบ่งเป็น 3 ระบบ 
   
   
  1.ระบบเงินสด สั่งทำชำระเงินเลยทั้งหมด รับส่วนลด 20% 
   
   
  2.ระบบแบ่งจ่าย สั่งทำชำระ 50 % วันรับเอกสาร ชำระงวดที่ 2 อีก 50% กรณีนี้จะได้รับส่วนลด 5% 
   
   
  3.ระบบผ่อนรายเดือน สั่งทำชำระ 50% วันรับเอกสาร ทำสัญญาการชำระค่างวด ชำระงวดที่ 1 (สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด 12 เดือน) 
   
   
  การทำงาน มีขั้นตอนต่อไปนี้ 
   
   
  1.ให้ท่านเตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่ายเสื้อเชิ้ตขาว (ผู้หญิงรวบผมตึง) เอกสารอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ ให้แสกนเอกสารแล้วส่งมาที่อีเมล์เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
   
   
  2.หากทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้อง สามารถดำเนินการได้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไป และต้องชำระเงินก้อนแรก 50 % 
   
   
  3.ชำระเงินแล้วเจ้าหน้าที่จะจัดส่งที่อยู่ให้ท่าน ท่านต้องส่งเอกสารทั้งหมดที่ท่านแสกนมาให้เราทางไปรษณีย์ เข้ามาทางสถาบันการศึกษา หลังจากรับเอกสารเรียบร้อยแล้วจะใช้เวลาดำเนินงาน 30-45 วัน กรณีลูกค้ารีบรับเอกสารให้แจ้งก่อนทำและต้องชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น ได้รับเอกสารภายใน 7 วัน. 
   
   
  4.นัดรับเอกสารที่ฝ่ายทะเบียนของสถาบันการศึกษา ทำสัญญาการชำระค่างวด ชำระเงินส่วนที่เหลือ 
   
   
  ค่าใช้จ่ายในการสมัครแต่ละระดับ 
   
   
  1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ค่าใช้จ่าย 15,000 บาท (กศน.10000) 
   
   
  2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าใช้จ่าย 25,000 บาท (กศน.15000) 
   
   
  3.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ค่าใช้จ่าย 20,000 บาท 
   
   
  4.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ค่าใช้จ่าย 30,000 บาท 
   
   
  5.ระดับปริญญาตรี ค่าใช้จ่าย 55,000 บาท (ยกเว้น ครุศาสตร์, นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, วิศวกรรม ค่าใช้จ่าย 75,000 บาท) 
   
   
  6.ระดับปริญญาโท ค่าใช้จ่าย 95,000 บาท (ยกเว้น ครุศาสตร์, นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, วิศวกรรม ค่าใช้จ่าย 115,000 บาท) 
   
   
  *ทุกระดับมีภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์สำหรับคนวัยทำงาน 
   
   
  ค่าใช้จ่ายวุฒิการศึกษาที่นี่จะจัดให้เป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สามารถเข้ารับปริญญาบัตรได้ ตามกำหนดการของสถาบันการศึกษานั้นๆช่วงนี้ใครสนใจให้รีบติดต่อมา เพราะว่าใกล้เข้าสู่การศึกษาอาเซียนแล้ว การทำเอกสารจะยุ่งยากมากขึ้นและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วยที่นี่ดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นความลับทั้งหมด ท่านจึงมั่นใจว่าไม่มีปัญหาตามมาแน่นอน 
   
   
  วุฒิปลอมมีขายอยู่มากมาย ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่านว่าจะใช้ของจริง หรือของปลอม ทางเราไม่สนับสนุนท่านให้นำวุฒิการศึกษาปลอมไปใช้แต่อย่างใดเพราะนั้นเป็นการเสี่ยงต่อโทษทางกฎหมาย สนใจโปรดติดต่อคุณเกษม โทร 0834471653
   

  โดยคุณ เกษม  (223.24.8.72)     30 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 664

   

   
   
  หากท่านมีปัญหาเรื่องวุฒิการศึกษา เช่น เรียนไม่จบ ต้องการใช้วุฒิการศึกษาเพื่อสมัครเรียนต่อ สมัครงาน ทำวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ หรือจะใช้เพื่อเลื่อนตำแหน่ง ปรับเงินเดือน ฯลฯ ทุกปัญหาเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาปรึกษาเรา เราช่วยท่านได้ 
   
   
  วุฒิการศึกษาที่นี่เป็นของจริง 100% ไม่มีการปลอมแปลงแต่อย่างใด ที่นี่ทำเป็นขั้นตอน และรับจำนวนจำกัดต่อปี ที่นี่มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี และออกโดยสถาบันการศึกษาจริง ส่งเอกสาร และรับเอกสารที่สถาบันการศึกษาจริง วุฒิการศึกษาของที่นี่เป็นที่ยอมรับของทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเอกชน หรือรัฐบาล และสามารถนำไปสอบรับราชการได้ ซึ่งหากมีการตรวจสอบ เรารับประกัน 100% ว่าสามารถตรวจสอบได้ และไม่ส่งผลกระทบกับการเรียน หรือการทำงานของท่าน เพราะฉะนั้นท่านสบายใจ ไร้กังวล และไว้ใจได้ว่าท่านจะไม่ถูกหลอก ท่านสามารถนำวุฒิการศึกษาไปใช้ได้อย่างไม่มีปัญหาตามมาแน่นอน 
   
   
  เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
   
   
  1.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ 
   
   
  2.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 
   
   
  3.สำเนาวุฒิการศึกษาเดิมที่ท่านจบมา 2 ฉบับ 
   
   
  4.รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป 
   
   
  5.ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 
   
   
  *เอกสารทุกใบเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (ขีดคร่อมใช้เพื่อสมัครเรียนเท่านั้น)โดยไม่ต้องลงวันที่แต่อย่างใด 
   
   
  เอกสารที่ท่านได้รับ 
   
   
  1.บัตรประจำตัวนักศึกษา 
   
   
  2.username และ password ในการตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา 
   
   
  3.ใบทรานสคริป 
   
   
  4.ใบรับรองจบการศึกษา 
   
   
  5.ใบประกาศนียบัตร 
   
   
  6.ใบปริญญาบัตร (เฉพาะระดับ ป.ตรี และ ป.โท) 
   
   
  *ถ้าในกรณีที่ท่านทำเอกสารหายสามารถขอเอกสารใหม่กับทางสถาบันโดยตรงได้เสมอ 
   
   
  การตรวจสอบว่าวุฒิการศึกษาที่ท่านได้รับเป็นของจริง 
   
   
  1. ทางเราอนุญาตให้รับเอกสารทั้งหมดจากสถาบันการศึกษาโดยตรง 
   
   
  2.ใช้ username และ password ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษาจากหน้าเว็บของสถาบันการศึกษาได้ 
   
   
  การชำระเงิน แบ่งเป็น 3 ระบบ 
   
   
  1.ระบบเงินสด สั่งทำชำระเงินเลยทั้งหมด รับส่วนลด 20% 
   
   
  2.ระบบแบ่งจ่าย สั่งทำชำระ 50 % วันรับเอกสาร ชำระงวดที่ 2 อีก 50% กรณีนี้จะได้รับส่วนลด 5% 
   
   
  3.ระบบผ่อนรายเดือน สั่งทำชำระ 50% วันรับเอกสาร ทำสัญญาการชำระค่างวด ชำระงวดที่ 1 (สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด 12 เดือน) 
   
   
  การทำงาน มีขั้นตอนต่อไปนี้ 
   
   
  1.ให้ท่านเตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่ายเสื้อเชิ้ตขาว (ผู้หญิงรวบผมตึง) เอกสารอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ ให้แสกนเอกสารแล้วส่งมาที่อีเมล์เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
   
   
  2.หากทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้อง สามารถดำเนินการได้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไป และต้องชำระเงินก้อนแรก 50 % 
   
   
  3.ชำระเงินแล้วเจ้าหน้าที่จะจัดส่งที่อยู่ให้ท่าน ท่านต้องส่งเอกสารทั้งหมดที่ท่านแสกนมาให้เราทางไปรษณีย์ เข้ามาทางสถาบันการศึกษา หลังจากรับเอกสารเรียบร้อยแล้วจะใช้เวลาดำเนินงาน 30-45 วัน กรณีลูกค้ารีบรับเอกสารให้แจ้งก่อนทำและต้องชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น ได้รับเอกสารภายใน 7 วัน. 
   
   
  4.นัดรับเอกสารที่ฝ่ายทะเบียนของสถาบันการศึกษา ทำสัญญาการชำระค่างวด ชำระเงินส่วนที่เหลือ 
   
   
  ค่าใช้จ่ายในการสมัครแต่ละระดับ 
   
   
  1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ค่าใช้จ่าย 15,000 บาท (กศน.10000) 
   
   
  2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าใช้จ่าย 25,000 บาท (กศน.15000) 
   
   
  3.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ค่าใช้จ่าย 20,000 บาท 
   
   
  4.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ค่าใช้จ่าย 30,000 บาท 
   
   
  5.ระดับปริญญาตรี ค่าใช้จ่าย 55,000 บาท (ยกเว้น ครุศาสตร์, นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, วิศวกรรม ค่าใช้จ่าย 75,000 บาท) 
   
   
  6.ระดับปริญญาโท ค่าใช้จ่าย 95,000 บาท (ยกเว้น ครุศาสตร์, นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, วิศวกรรม ค่าใช้จ่าย 115,000 บาท) 
   
   
  *ทุกระดับมีภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์สำหรับคนวัยทำงาน 
   
   
  ค่าใช้จ่ายวุฒิการศึกษาที่นี่จะจัดให้เป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สามารถเข้ารับปริญญาบัตรได้ ตามกำหนดการของสถาบันการศึกษานั้นๆช่วงนี้ใครสนใจให้รีบติดต่อมา เพราะว่าใกล้เข้าสู่การศึกษาอาเซียนแล้ว การทำเอกสารจะยุ่งยากมากขึ้นและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วยที่นี่ดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นความลับทั้งหมด ท่านจึงมั่นใจว่าไม่มีปัญหาตามมาแน่นอน 
   
   
  วุฒิปลอมมีขายอยู่มากมาย ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่านว่าจะใช้ของจริง หรือของปลอม ทางเราไม่สนับสนุนท่านให้นำวุฒิการศึกษาปลอมไปใช้แต่อย่างใดเพราะนั้นเป็นการเสี่ยงต่อโทษทางกฎหมาย สนใจโปรดติดต่อคุณเกษม โทร 0834471653
   

  โดยคุณ เกษม  (223.24.8.72)     30 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 663

   

   
   
  หากท่านมีปัญหาเรื่องวุฒิการศึกษา เช่น เรียนไม่จบ ต้องการใช้วุฒิการศึกษาเพื่อสมัครเรียนต่อ สมัครงาน ทำวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ หรือจะใช้เพื่อเลื่อนตำแหน่ง ปรับเงินเดือน ฯลฯ ทุกปัญหาเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาปรึกษาเรา เราช่วยท่านได้ 
   
   
  วุฒิการศึกษาที่นี่เป็นของจริง 100% ไม่มีการปลอมแปลงแต่อย่างใด ที่นี่ทำเป็นขั้นตอน และรับจำนวนจำกัดต่อปี ที่นี่มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี และออกโดยสถาบันการศึกษาจริง ส่งเอกสาร และรับเอกสารที่สถาบันการศึกษาจริง วุฒิการศึกษาของที่นี่เป็นที่ยอมรับของทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเอกชน หรือรัฐบาล และสามารถนำไปสอบรับราชการได้ ซึ่งหากมีการตรวจสอบ เรารับประกัน 100% ว่าสามารถตรวจสอบได้ และไม่ส่งผลกระทบกับการเรียน หรือการทำงานของท่าน เพราะฉะนั้นท่านสบายใจ ไร้กังวล และไว้ใจได้ว่าท่านจะไม่ถูกหลอก ท่านสามารถนำวุฒิการศึกษาไปใช้ได้อย่างไม่มีปัญหาตามมาแน่นอน 
   
   
  เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
   
   
  1.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ 
   
   
  2.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 
   
   
  3.สำเนาวุฒิการศึกษาเดิมที่ท่านจบมา 2 ฉบับ 
   
   
  4.รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป 
   
   
  5.ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 
   
   
  *เอกสารทุกใบเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (ขีดคร่อมใช้เพื่อสมัครเรียนเท่านั้น)โดยไม่ต้องลงวันที่แต่อย่างใด 
   
   
  เอกสารที่ท่านได้รับ 
   
   
  1.บัตรประจำตัวนักศึกษา 
   
   
  2.username และ password ในการตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา 
   
   
  3.ใบทรานสคริป 
   
   
  4.ใบรับรองจบการศึกษา 
   
   
  5.ใบประกาศนียบัตร 
   
   
  6.ใบปริญญาบัตร (เฉพาะระดับ ป.ตรี และ ป.โท) 
   
   
  *ถ้าในกรณีที่ท่านทำเอกสารหายสามารถขอเอกสารใหม่กับทางสถาบันโดยตรงได้เสมอ 
   
   
  การตรวจสอบว่าวุฒิการศึกษาที่ท่านได้รับเป็นของจริง 
   
   
  1. ทางเราอนุญาตให้รับเอกสารทั้งหมดจากสถาบันการศึกษาโดยตรง 
   
   
  2.ใช้ username และ password ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษาจากหน้าเว็บของสถาบันการศึกษาได้ 
   
   
  การชำระเงิน แบ่งเป็น 3 ระบบ 
   
   
  1.ระบบเงินสด สั่งทำชำระเงินเลยทั้งหมด รับส่วนลด 20% 
   
   
  2.ระบบแบ่งจ่าย สั่งทำชำระ 50 % วันรับเอกสาร ชำระงวดที่ 2 อีก 50% กรณีนี้จะได้รับส่วนลด 5% 
   
   
  3.ระบบผ่อนรายเดือน สั่งทำชำระ 50% วันรับเอกสาร ทำสัญญาการชำระค่างวด ชำระงวดที่ 1 (สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด 12 เดือน) 
   
   
  การทำงาน มีขั้นตอนต่อไปนี้ 
   
   
  1.ให้ท่านเตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่ายเสื้อเชิ้ตขาว (ผู้หญิงรวบผมตึง) เอกสารอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ ให้แสกนเอกสารแล้วส่งมาที่อีเมล์เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
   
   
  2.หากทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้อง สามารถดำเนินการได้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไป และต้องชำระเงินก้อนแรก 50 % 
   
   
  3.ชำระเงินแล้วเจ้าหน้าที่จะจัดส่งที่อยู่ให้ท่าน ท่านต้องส่งเอกสารทั้งหมดที่ท่านแสกนมาให้เราทางไปรษณีย์ เข้ามาทางสถาบันการศึกษา หลังจากรับเอกสารเรียบร้อยแล้วจะใช้เวลาดำเนินงาน 30-45 วัน กรณีลูกค้ารีบรับเอกสารให้แจ้งก่อนทำและต้องชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น ได้รับเอกสารภายใน 7 วัน. 
   
   
  4.นัดรับเอกสารที่ฝ่ายทะเบียนของสถาบันการศึกษา ทำสัญญาการชำระค่างวด ชำระเงินส่วนที่เหลือ 
   
   
  ค่าใช้จ่ายในการสมัครแต่ละระดับ 
   
   
  1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ค่าใช้จ่าย 15,000 บาท (กศน.10000) 
   
   
  2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าใช้จ่าย 25,000 บาท (กศน.15000) 
   
   
  3.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ค่าใช้จ่าย 20,000 บาท 
   
   
  4.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ค่าใช้จ่าย 30,000 บาท 
   
   
  5.ระดับปริญญาตรี ค่าใช้จ่าย 55,000 บาท (ยกเว้น ครุศาสตร์, นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, วิศวกรรม ค่าใช้จ่าย 75,000 บาท) 
   
   
  6.ระดับปริญญาโท ค่าใช้จ่าย 95,000 บาท (ยกเว้น ครุศาสตร์, นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, วิศวกรรม ค่าใช้จ่าย 115,000 บาท) 
   
   
  *ทุกระดับมีภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์สำหรับคนวัยทำงาน 
   
   
  ค่าใช้จ่ายวุฒิการศึกษาที่นี่จะจัดให้เป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สามารถเข้ารับปริญญาบัตรได้ ตามกำหนดการของสถาบันการศึกษานั้นๆช่วงนี้ใครสนใจให้รีบติดต่อมา เพราะว่าใกล้เข้าสู่การศึกษาอาเซียนแล้ว การทำเอกสารจะยุ่งยากมากขึ้นและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วยที่นี่ดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นความลับทั้งหมด ท่านจึงมั่นใจว่าไม่มีปัญหาตามมาแน่นอน 
   
   
  วุฒิปลอมมีขายอยู่มากมาย ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่านว่าจะใช้ของจริง หรือของปลอม ทางเราไม่สนับสนุนท่านให้นำวุฒิการศึกษาปลอมไปใช้แต่อย่างใดเพราะนั้นเป็นการเสี่ยงต่อโทษทางกฎหมาย สนใจโปรดติดต่อคุณเกษม โทร 0834471653
   

  โดยคุณ เกษม  (223.24.8.72)     30 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 662

    รับทำเอกสารวุฒิการ ศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ม 3 ขึ้นไปจนถึงระดับชั้น ป เอก รับทั้งสถาบันในประเทศและ ต่างประเทศ ทั้ง โทอิค โทเฟล ไอเอล ออกแต่เอกสารตัวจริงเท่านั้น เอกสารสามารถใช้งานได้ทั้งในและตค่างประเทศ สนใจแอดไลน์ได้ทีไ่อดี rubtamwut หรือ อีเมล์ rubtamwut.keaw@hotmail.com http://keawrecommend.blogspot.com/

   


  โดยคุณ   (124.122.122.33)     30 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 661

   รับทำวุฒิ ม.6และ ป.ตรี เท่านั้น สามารถนำไปสมัครงานเอกชนและงานอื่นๆได้ ราคาไม่แพง รับเฉพาะคนที่ต้องการจริงๆเท่านั้น นกต่อไม่ต้องทักมาค่ะ ระยะเวลาการทำ 1-2 เดือน เพื่อความสมบูรณ์แบบของงาน ใครรอไม่ไหวเจ้าอื่นค่ะ กลัวโดนหลอก เจ้าอื่นค่ะ   รับทำแค่ 5 คน ตอนนี้ว่างอีก 1 คนค่ะ รับทำอีกทีเดือนกุมภา ปีหน้าค่ะ สอบถามได้ imsuchaa@gmail.com

  โดยคุณ suchaa  (183.89.153.11)     30 ก.ย. 2559

 •  1  2  3 .. 34   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด