X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

สัญญากู้ยืมเงิน ต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่

 • สัญญากู้ยืมเงิน ต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่

   

             ดิฉันเป็นสมาชิก รหัส R39903  ค่ะ  จะสอบถามว่า
              1. หากเราจะให้คนอื่นยืมเงิน (หลักแสน)  จะต้องเขียนสัญญากู้ยืมเงินตามที่มีแบบฟอร์มจำหน่ายอยู่ทั่วไป  และผู้ให้กู้จะต้องซื้ออากรแสตมป์ มาติด ตามคำแนะนำที่พิมพ์อยู่บนแบบฟอร์มหรือไม่คะ 
              2.  คุณพ่อของดิฉันมีชื่ออยู่ในโฉนด พ่อมีพี่น้อง 3 คน  แต่ผ่านมาหลายปี  ยังไม่ได้ทำการแบ่งแยก (มากกว่า 4 ปี)    หากอนาคต คุณพ่อของดิฉันหรือใครก็ตามที่มีชื่อ  เสียชีวิตลง   ดิฉันซึ่งเป็นลูกจะได้รับกรรมสิทธิ์หรือไม่คะ  (เป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย) 

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
             1.  สัญญากู้ยืมไม่จำเป็นต้องใช้แบบฟอร์มตามที่มีจำหน่ายทั่วไปก็ได้  และอาจจะเขียนขึ้นมาเองก็ได้  เพราะในการกู้ยืมเงินนั้นเพียงแต่มีหลักฐานเป็นหนังสือ  และมีลายมือชื่อของผู้ยืมเป็นสำคัญ  ก็สามารถฟ้องร้องได้แล้ว  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 653 
            2.  เมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท  ดังนั้น  คุณจะได้รับมรดกก็เฉพาะในกรณีพ่อของคุณเสียชีวิตเท่านั้น  และได้รับเฉพาะส่วนของพ่อคุณ  ส่วนของบุคคลอื่นก็เป็นสิทธิของทายาทของบุคคลเหล่านั้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1599  ส่วนการเป็นทายาทนี้มีสิทธิ์ได้รับมรดก  ต้องดูตาม ป.พ.พ.มาตรา 1629

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

  มาตรา 653  การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่
             ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว

  มาตรา 1599 เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท
             ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น

  มาตรา 1629  ทายาทโดยธรรมมีหกลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา 1630 วรรค 2 แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดั่งต่อไปนี้ คือ
  (1)  ผู้สืบสันดาน
  (2)  บิดามารดา
  (3)  พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
  (4)  พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
  (5)  ปู่ ย่า ตา ยาย
  (6)  ลุง ป้า น้า อา
  คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา 1635

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นที่ 20

  PAUL WILLIAM สินเชื่อ บ้าน

  ชื่อของ เจ้าหนี้ : นายพอล วิลเลียม
  ผู้ให้กู้ E -mail: paul_william_loanhouse@hotmail.com

  เรามี เงินให้สินเชื่อ ภาคเอกชน ในเชิงพาณิชย์และ ส่วนบุคคลที่มี ต่ำมาก อัตราดอกเบี้ย รายปี ที่ต่ำเป็น 3% ในหนึ่งปี กับระยะเวลา การชำระหนี้ 50 ปี ที่ใดก็ได้ใน โลก เรามี การให้กู้ยืมเงิน ตั้งแต่ $ 5,000 ถึง 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

  การให้กู้ยืมเงิน ของเรา เป็นผู้ประกันตน ได้ดีสำหรับ การรักษาความปลอดภัย สูงสุดคือ ความสำคัญของเรา คุณ สูญเสีย การนอนหลับ คืน ที่ กังวล ว่าจะได้รับ ผู้ให้กู้ เงินให้กู้ยืมlegit ? คุณ กัด เล็บของคุณ ไป อย่างรวดเร็ว หรือไม่ แทนที่จะ ตี คุณ พอล วิลเลียม ติดต่อ สินเชื่อ บ้าน ( บริการด้านสินเชื่อ ) ขณะนี้ ผู้เชี่ยวชาญที่ ช่วย หยุด การให้กู้ยืมเงิน
  ประวัติเครดิต ไม่ดี ที่จะ หาทางแก้ปัญหาที่ ประสบความสำเร็จ เป็นภารกิจ ของเรา

  ผู้ที่สนใจควร กรอกแบบฟอร์ม การสมัครขอสินเชื่อ ตะโกน:

  เงินกู้ การใช้งาน รูปแบบ
  ขอ เงินกู้
  ชื่อของคุณ เต็ม *
  * อีเมล์ของคุณ
  โทรศัพท์ ของคุณ *
  ที่อยู่ ของคุณ *
  เมือง ของคุณ *
  รัฐ / จังหวัด *
  ประเทศ *
  เบอร์แฟกซ์
  วันเกิด *
  คุณมี บัญชีผู้ใช้ *
  คุณได้ใช้ มาก่อนหรือไม่ *
  จำนวน เงินกู้ ที่จำเป็น *
  ระยะเวลาของ เงินกู้ *
  วัตถุประสงค์ของการ กู้ยืม *
  ส่งสแกนสำเนา บัตรประจำตัว ของคุณ : *

  ชื่อของ เจ้าหนี้ : นายพอล วิลเลียม
  ผู้ให้กู้ E -mail: paul_william_loanhouse@hotmail.com

  ขอแสดงความนับถือ
  นายพอล วิลเลียม
  paul_william_loanhouse@hotmail.com

  โดยคุณ   (197.210.248.51)     20 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 19

  หวัดดีค่ะ เนื่องจากดิฉันได้เลิกกับแฟนที่มีการอยู่กินกันมา 5ปี โดยที่ไม่ได้แต่งงานหรือจดทะเบียนแต่อย่างใด

  แต่ฝ่ายแฟนได้มีภาระหนี้สินที่ติดค้างกับเราอยู่เป็นในส่วนของ บัตรกดเงินสดของธนาคารต่างๆ ยังผ่อนสินค้าร่วมกันบัตรอิออน  และยังมีในส่วนที่เอาทองของเราไปจำนำด้วยกันเพื่อเอาเงินมาใช้ด้วย

  ในส่วนของข้อมูลที่แจ้งมาทั้งหมด ดิฉันได้มีการทำสัญญาเอาไว้แล้ว ( 1บัตร/1สัญญา )

  ทีนี้อยากจะทราบว่ากรณีแบบของดิฉันนี้ หลังจากมีการเซ็นต์สัญญาเรียบร้อยทุกอย่างแล้ว จะต้องมีการติดอากรแสตป์ด้วยหรือเปล่าคะ  เพราะถ้าหากแฟนดิฉันผิดนัดชำระหรือหนี ดิฉันต้องการให้มีผลทางกฎหมาย สามารถฟ้องร้องเอาผิดเค้าได้ค่ะ รบกวนแนะนำด้วยค่ะ ไม่รุ้ข้อมูลเรื่องพวกนี้เลย

  1. กรณีที่ไม่ติดอากรแสตมป์ จะมีผลทางกฎหมาย สามารถฟ้องร้องเอาผิดแฟนได้ไหม??

  2.กรณีที่ติดจะต้องทำยังไงบ้างคะ ขั้นตอน ค่าใช้จ่าย??

  3.ทราบมาบ้างว่า ถ้าไม่ติดก็ได้ แต่ถ้าหากแฟนหนี หรือผิดนัดชำระ และเราต้องการฟ้องร้องค่อยไปติดทีหลังก็ได้ ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่าคะ??

  4.ต้องทำอย่างไรให้สัญญาที่เราทำขึ้นมาถูกต้องตามกฎหมาย และฟ้องร้องได้อย่างถูกต้อง??

  หากไม่เป็นการรบกวนจนเกินไป รบกวนผู้รุ้ให้ข้อมูลที่ละเอียดด้วยนะคะ จะได้ทำได้อย่างถูกต้องค่ะ

  ขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะ ^^

  โดยคุณ Boom  (124.120.182.104)     29 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 18

   ให้รุ่นพี่ที่ทำงานยืมเงิน(จำนวนเงินมากพอสมควร)แล้วทำสัญญาไว้เป็นหลักฐาน 

  ภายหลังมารุ่นพี่ไม่ยอมจ่ายเงินตามสัญญา จะฟ้องร้องได้หรือไม่อย่างไร

  เนื่องจากสัญญาระบุดอกเบี้ยเกินกว่ากฏหมายกำหนด คื่อกำหนดร้อยละ 3 ต่อสัปดาห์ครับ 

   

   

  โดยคุณ จรุวัฒ  (1.10.133.76)     21 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 17

  สวัสดีครับผมทำสัญญาเงินกู้ติดแสตมป์แล้วผมขีดฆ่าแต่ต้นฉบับครับคู่ฉบับติด 5บาทแต่ผมไม่ได้ขีดฆ่าจะมีผลอะไรรึปล่าวครับขอบคุณครับ

  โดยคุณ พิทักษ์  (183.89.128.45)     10 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 16

   ผู้ให้กู้ขีดฆ่าอากรแสตมป์ในสัญญากู้ยืมเงินได้หรือไม่ และการขีดฆ่าจะต้องลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปี ด้วยหรือเปล่าค่ะ ขอขอบพระคุณมากค่ะ

  โดยคุณ ใบเตย  (223.207.183.90)     29 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 15

  ได้รับเงินกู้วันนี้ในอัตราที่ต่ำสมัครวันนี้สินเชื่อจะได้รับในอัตรา 3% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณให้สูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและผู้คนส่วนบุคคลหากคุณต้องการสินเชื่อที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าใช้จ่ายจะติดต่อเราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ผมจะทำให้ดีที่สุดในการให้บริการสินเชื่อ

  เสนอสินเชื่อที่มีผลบังคับใช้

  โดยคุณ Mr Anderson  (41.203.67.53)     15 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 14

  ที่อยู่ บริษัท : ไม่มี 85 K: 2/3 34015 Zeytinburnu อิสตันบูล, ตุรกี


  เรียนลูกค้ามูลค่า,

  คุณต้องการเงินกู้หรือเงินทุนที่ได้จากเหตุผลต่างๆดังต่อไปนี้ ส่วนตัว
  สินเชื่อธุรกิจเริ่มต้นขึ้นหรือขยายตัว, การศึกษา, การรวมหนี้ยาก
  เงินให้กู้ยืมเงิน ฯลฯ

  เรามีเงินให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ 1% อย่างไรก็ตามวิธีการของเรามี
  คุณมีโอกาสที่จะระบุปริมาณของสินเชื่อที่จำเป็นและยังมีช่วงเวลาที่คุณ
  สามารถจ่ายได้ นี้จะช่วยให้คุณมีโอกาสที่แท้จริงในการได้รับเงินที่คุณต้องการ!

  (ตอบทั้งหมดควรจะส่งไปยังอีเมลนี้: guaranteed2013@admin.in.th สำหรับตอบสนองอย่างรวดเร็ว.)


  ถ้าสนใจกรุณาแก่เราด้วยข้อมูลต่อไปนี้ที่:

  ชื่อ:
  นามสกุล:
  เบอร์โทรศัพท์มือถือ:
  อาชีพ:
  วงเงินกู้:
  ระยะเวลาสินเชื่อ:
  ประเทศ:
  เพศ:
  รหัสไปรษณีย์:
  ที่อยู่:
  จํานวนเงินที่จำเป็น:
  ระยะเวลา:
  ตำแหน่งงาน:
  วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ:
  คุณได้ประยุกต์มาก่อนหรือไม่ -

  ขอแสดงความนับถือที่ดีที่สุด
  คลินตันเจอรี่
  (C.E.O)

  โดยคุณ Jerry Clinton  (41.203.67.53)     7 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 13

  สวัสดี

  เราเป็น บริษัท ที่จัดตั้งองค์การที่จะช่วยให้คนที่อยู่ในความต้องการของช่วยเช่น help.So ทางการเงินถ้าคุณกำลังจะผ่านความยากลำบากทางการเงินหรือคุณอยู่ในระเบียบทางการเงินใด ๆ และคุณจำเป็นต้องเงินเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองหรือคุณต้องการให้เงินกู้ยืมแก่ การจ่ายชำระหนี้ของคุณหรือชำระค่าใช้จ่ายของคุณเริ่มต้นธุรกิจที่ดีหรือคุณกำลังมองหามันยากที่จะได้รับเงินกู้ยืมเงินทุนจากธนาคารในประเทศติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมลสำหรับการ mrbillsmithloanfirm@gmail.com พระคัมภีร์บอกว่า "" ลุค 11:10 ทุกคนที่ ขอก็จะได้; เขาที่แสวงหาพบ; และแก่ผู้ที่เคาะประตูก็จะเปิด "ดังนั้นอย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านคุณโดยเพราะพระเยซูจะเหมือนกันเมื่อวานวันนี้และตลอด more.Please เหล่านี้มีไว้สำหรับร้ายแรงใจกว้างและพระเจ้า. คนกลัว

  ชื่อของคุณ:
  วงเงินกู้:
  ระยะเวลาสินเชื่อ:
  จำนวนเซลล์ที่ถูกต้องโทรศัพท์:

  ขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณไปยังรายชื่อผู้ติดต่อของคุณในขณะที่เรารอ

  ขอแสดงความนับถือ
  การจัดการ
  อีเมล์: mrbillsmithloanfirm@gmail.com

  โดยคุณ mrbrown  (208.98.29.105)     10 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 12

  สวัสดี

  เราเป็น บริษัท ที่จัดตั้งองค์การที่จะช่วยให้คนที่อยู่ในความต้องการของช่วยเช่น help.So ทางการเงินถ้าคุณกำลังจะผ่านความยากลำบากทางการเงินหรือคุณอยู่ในระเบียบทางการเงินใด ๆ และคุณจำเป็นต้องเงินเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองหรือคุณต้องการให้เงินกู้ยืมแก่ การจ่ายชำระหนี้ของคุณหรือชำระค่าใช้จ่ายของคุณเริ่มต้นธุรกิจที่ดีหรือคุณกำลังมองหามันยากที่จะได้รับเงินกู้ยืมเงินทุนจากธนาคารในประเทศติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมลสำหรับการ mrbillsmithloanfirm@gmail.com พระคัมภีร์บอกว่า "" ลุค 11:10 ทุกคนที่ ขอก็จะได้; เขาที่แสวงหาพบ; และแก่ผู้ที่เคาะประตูก็จะเปิด "ดังนั้นอย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านคุณโดยเพราะพระเยซูจะเหมือนกันเมื่อวานวันนี้และตลอด more.Please เหล่านี้มีไว้สำหรับร้ายแรงใจกว้างและพระเจ้า. คนกลัว

  ชื่อของคุณ:
  วงเงินกู้:
  ระยะเวลาสินเชื่อ:
  จำนวนเซลล์ที่ถูกต้องโทรศัพท์:

  ขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณไปยังรายชื่อผู้ติดต่อของคุณในขณะที่เรารอ

  ขอแสดงความนับถือ
  การจัดการ
  อีเมล์: mrbillsmithloanfirm@gmail.com

  โดยคุณ mrbillsmith  (208.98.29.105)     10 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 11

  เรียนคุณต้องจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่ขึ้นทุกฝ่ายที่สนใจคลินต์ของคุณควรยื่นใบสมัครของพวกเขาไปยังอีเมลของ
  บริษัท ของเราผ่านทาง

  ที่คุณจำเป็นต้องกู้เงิน?

  ชื่อ:
  จํานวนเงิน:
  ระยะเวลา:
  Pin โทรศัพท์:
  ประเทศ:
   

  danielsmithinvestment01@yahoo.com
   

  โดยคุณ daniel smith  (41.203.67.51)     2 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 10

  --
  เรียนคุณต้องจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่ขึ้นทุกฝ่ายที่สนใจคลินต์ของคุณควรยื่นใบสมัครของพวกเขาไปยังอีเมลของ
  บริษัท ของเราผ่านทาง

  ที่คุณจำเป็นต้องกู้เงิน?

  ชื่อ:
  จํานวนเงิน:
  ระยะเวลา:
  Pin โทรศัพท์:
  ประเทศ:


  danielsmithinvestment01@yahoo.com 

  โดยคุณ daniel  (41.203.67.54)     9 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 9

  ขอบคุณท่านทนายเดชาค่ะ รอบคอบดีค่ะ

  โดยคุณ may  (101.51.151.6)     18 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 9

  เรียนคุณต้องจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่ขึ้นทุกฝ่ายที่สนใจคลินต์ของคุณควรยื่นใบสมัครของพวกเขาไปยังอีเมลของ
  บริษัท ของเราผ่านทาง

  ที่คุณจำเป็นต้องกู้เงิน?

  ชื่อ:
  จํานวนเงิน:
  ระยะเวลา:
  Pin โทรศัพท์:
  ประเทศ:

  danielsmithinvestment01@yahoo.com
   

  โดยคุณ daniel smith  (41.203.67.51)     2 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 9

  เรียนคุณต้องจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่ขึ้นทุกฝ่ายที่สนใจคลินต์ของคุณควรยื่นใบสมัครของพวกเขาไปยังอีเมลของ
  บริษัท ของเราผ่านทาง

  ที่คุณจำเป็นต้องกู้เงิน?

  ชื่อ:
  จํานวนเงิน:
  ระยะเวลา:
  Pin โทรศัพท์:
  ประเทศ:

  danielsmithinvestment01@yahoo.com
   

  โดยคุณ daniel smith  (41.203.67.51)     2 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 8

  ได้ความรู้มากๆ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ไพทูรย์  (118.172.138.235)     6 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 8

  เรียนคุณต้องจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่ขึ้นทุกฝ่ายที่สนใจคลินต์ของคุณควรยื่นใบสมัครของพวกเขาไปยังอีเมลของ
  บริษัท ของเราผ่านทาง

  ที่คุณจำเป็นต้องกู้เงิน?

  ชื่อ:
  จํานวนเงิน:
  ระยะเวลา:
  Pin โทรศัพท์:
  ประเทศ:
   

  danielsmithinvestment01@yahoo.com
   

  โดยคุณ daniel smith  (41.203.67.51)     2 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 7

  ขออนุญาต ถามต่อจาก สมาชิก รหัส R39903

  กรณี ทำสัญญากู้เงินกันแล้ว ติดอากรสแตมแล้ว

  ผู้กู้ ผู้ให้กู้ พยาน ลงชื่อ ครบ

  จำเป็นจะต้องมีขั้นตอนใดอีกหรือไม่

  เพื่อที่จะถือว่า สัญญากู้ฉบับนี้ ถูกต้องตามกฏหมาย

  โดยคุณ สมาชิกใหม่  (113.53.130.43)     23 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 6

  ขอบคุณสำหรับข้อเห็น  แต่อยากทราบขั้นตอนการฟ้องร้องมีอะไรบ้าง  จะทำทำอะไรเป็นลำดับแรกค่ะ

  โดยคุณ วิไลวรรณ  (118.172.166.46)     31 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 5

  การกู้เิงิน ไมต้องติดอากรก็ได้ แต่เวลานำสือค่อยติด  เพราะสัญญากู้ไม่ติดอกร แต่ผู้กู้ลงลายมือชื่อ และได้รับเงินแล้ว และจะตกลงว่าจะชำระเงินคืนก็เป็นสัญญากู้ที่สมบูรณ์  ส่วนเรื่องการติดอากรเป็นปัญหาการนำสืบที่รัฐต้องการเก็บภาษี ไม่ติดจึงรัับฟังไม่ได้

  โดยคุณ นายความเห็น  (124.120.239.249)     10 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 4

  แล้วถ้ากรณีเป็นหน่วยงานราชการก้อไม่ยกเว้นเหรอค่ะ ถ้าจะฟ้องตามสํญญากู้ยืม

  โดยคุณ   (203.146.206.165)     28 เม.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 3

  เกี่ยวกับสัญญากู้ยืม ที่ทนาย dacha กล่าวแนะนำไว้

  เกือบแพ้ หรือ ยกฟ้องเกี่ยวกับหนี้กู้ยืมเงิน

  เรื่องมีอยู่ว่า ไปฟ้องเขาไม่ติดอากรแสดม์ เพราะคิดว่าเป็นหลักฐาน...ไม่ต้องติดอากรแสตมป์ ตามหลักกฏหมายดังกล่าว  เผอิญจำเลยไม่เข้ามาสู้คดี  ศาลท่าน(กรุณา) ให้ไปติดอากรเสีย มิฉะนั้นจะยกฟ้อง เพราะ ตาม ประมวลรัษฎรกร มาตรา 118  ท่านห้ามมิให้รับฟัง ตราสาร (กู้ยืม) เป็นพยานหลักฐานในการนำสืบ หากไม่ติดอากรแสดมป์ครับ

                       อย่าเสี่ยงเลยครับ เพราะการฟ้องร้องมันฟ้องได้อยู่แล้ว แต่ก่อนศาลท่่านจะตัดสินเราต้องติดอากรแสดมป์ครับ  อย่าไปเสียเวลาสู้ชั้นอุทธรณ์เลยครับ เสียทั้งเวลา และความรู้สึก ยอมเสียเงินไปซะ  ไม่กี่ร้อยบาท ตามอัตราจำนวนเงินที่มีการกู้ยืมกันครับ

                        ด้วยความเครพทนายเดชาครับ  ไม่ได้โต้แย้ง ผมเห็นด้วยกับท่านครับ แต่ศาลหลายท่าน และ ทนายหลายคนเขาทำปฎิบัติติดอากร กัน เสียเวลาทั้งนั้นแหละครับ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ prathan  (118.172.99.92)     18 ก.พ. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 2

  ดีมากครับ อ่านแล้วได้ความรู้ดีครับ  ผมมีปัญหาเรื่องหนึ่งอยากถาทท่านทนายเดชาว่า หากผมได้หย่ากับภรรยาแล้ว แต่สินสมรสยังไม่ได้แบ่ง (บ้าน)  และภรรยาเดิมได้สร้างหนี้เอาไว้  แต่มูลหนี้ยังไม่มาก แต่หลังจากที่ผมหย่าขาด และภายหลังมูลหนี้มีมากกว่าทรัพย์สินที่เดิมมีอยู่  อยากทราบว่าผมต้องยกบ้านที่มีชื่อผมและภรรยาอยู่ครึ่งหนึ่งให้เจ้าหนี้ไหมครับ ? ภรรยาไม่ยอมแบ่งสินสมรส และเวลาไปกู้ธนาคาร (ขณะที่ยังเป็นสามีภรรยาอยู๋ ในอดีต) เขาจะแอบปลอกลายเซ็ตผมเป็นทำการกู้ขอเงินจากธนาคารเองโดยผมไม่ทราบ ผมต้องรับผิดชอบไหมครับ?

  ช่วยตอบให้ทราบข้อกฏหมายด้วยนะครับ +

   

  ขอบคุณมากครับ

  โดยคุณ เคน เชน  (118.173.92.38)     17 ธ.ค. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 2

  บ้านหลังดังกล่าวเจ้าหนี้สามารถยึดได้เฉพาะในส่วนที่เป็นภรรยา  ท่านควรแต่งตั้งทนายเพื่อขอกันส่วนของท่านออกมา  ในอนาตคตหากภรรยาปลอมแปลงลายมือชื่อของท่านไปกู้  ท่านสามารถฟ้องฐานปลอมแปลงเอกสารกับภรรยาและเจ้าหน้าที่ธนาคารได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.18)     17 ธ.ค. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1

  อ่านแล้วได้ความรู้ดีค่ะ

  โดยคุณ ฟิค  (202.149.25.234)     17 ธ.ค. 2552

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด