X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การถอนชื่อผู้กู้ร่วม

 • การถอนชื่อผู้กู้ร่วม

   

            ดิฉันมีปัญหาจะปรึกษาค่ะ  คือดิฉันได้ซื้อบ้านไว้  ผ่อนมาประมาณ 10 ปี โดยมีผู้กู้ร่วมคือสามี โดยในโฉนดมีบันทึกสลักหลังเป็นเจ้าของร่วมกัน    ดิฉันไม่ได้จดทะเบียนสมรส มีลูกด้วยกัน 1 คน  และปัจจุบันได้แยกทางกันแล้ว โดยสามีมีภรรยาใหม่ และการผ่อนบ้านทั้งหมดดิฉันก็ผ่อนมาคนเดียว สามีไม่ได้ช่วยเลย ดิฉันมีหลักฐานในการหักบัญชีธนาคารทุกเดือน
            ตอนนี้ดิฉันต้องการให้สามีมาเซ็นต์ถอนชื่อออกจากการเป็นผู้กู้ร่วม ซึ่งสามีได้เซ็นต์ในเอกสารไว้ให้แล้ว เพราะตัวเขาเองก็รู้ตัวดีว่าไม่ได้มีส่วนช่วยในการผ่อนบ้าน  แต่ทางธนาคารแจ้งว่าต้องมาเซ็นต์ยืนยันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ธนาคารเท่านั้น  ดิฉันไม่สามารถจะติดต่อทางสามีได้ เพราะไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ไหน และนิสัยส่วนตัวของสามีเป็นคนเกเร ไม่ซื่อสัตย์เรื่องเงินทอง  และเล่นการพนัน  ดิฉันกลัวว่าจะมีปัญหาตามมา  ดิฉันขอปรึกษาคือ
            1.   ดิฉันจะมีวิธีไหนบ้างคะที่จะเอาชื่อของสามีออกไปได้ เพราะกลัวว่าถ้าหากเขาเล่นการพนันอีก จะเกิดปัญหากับการมีชื่อเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่า
            2.   สามีเคยโทรติดต่อมา โดยไม่ได้ทิ้งเบอร์ติดต่อกลับไว้ให้ว่าจะเข้ามาเอาของที่บ้าน (มีของส่วนตัวของสามีเหลืออยู่)  ถ้าหากเขามาที่บ้านตอนกลางคืนหรือเวลาที่ดิฉันไม่สามารถนำตัวเขาไปเซ็นต์ที่ธนาคารได้  ดิฉันสามารถแจ้งตำรวจได้หรือเปล่าคะ  เขาจะอ้างได้หรือเปล่าว่าเขาก็เป็นเจ้าของบ้านเหมือนกัน  แต่เราแยกทางกันแล้ว 1 ปี พอดี (และแยกทางกันไม่ดีด้วย เพราะดิฉันก็เกือบจะถูกทำร้ายร่างกาย)
             3.   ไม่ทราบว่าดิฉันพอจะมีทางไหนที่จะปกป้องทรัพย์สินให้เป็นของลูกได้บ้างคะ  มีบางคนบอกว่าถ้าดิฉันเสียชีวิตไป  บ้านก็เป็นของสามีทั้งหมด  ดิฉันสามารถทำพินัยกรรมเอาไว้ก่อนได้มั๊ย   หรือมีวิธีอื่นที่จะทำได้บ้างหรือเปล่า

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
             การที่คุณได้ซื้อบ้าน  โดยมีผู้กู้ร่วมคือสามี  โดยที่ในโฉนดได้มีบันทึกสลักหลังเป็นเจ้าของร่วมกัน  ตามที่คุณกล่าวอ้างมานั้น  โดยหลักตาม ป.พ.พ. มาตรา 1373  ถ้าทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดไว้ในทะเบียนที่ดิน  ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลผู้มีชื่อในทะเบียนเป็นผู้มีอิทธิพลครอบครอง  เพราะฉะนั้นการที่คุณกับสามีมีชื่อเป็นเจ้าของร่วมกันในโฉนดที่ดิน  กฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า  คุณกับสามี  เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันในบ้านนั้น  ส่วนการที่คุณได้กล่าวอ้างว่า  การผ่อนชำระบ้างทั้งหมด  คุณผ่อนมาคนเดียว  ซึ่งมีหลักฐานในการหักบัญชีของธนาคารทุกเดือน  หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวด้วยความเป็นเจ้าของบ้านที่ซื้อนั้น  คุณก็ย่อมมีสิทธิที่จะนำสืบถึงการผ่อนชำระราคาบ้านโดยลำพังของคุณต่อศาลได้  แม้กฎหมายจะสันนิษฐานว่า  อดีตสามีคุณเป็นเจ้าของกรรมร่วมในบ้านหลังนั้นก็ตาม  แต่ก็ไม่ใช่บทสันนิษฐานเด็ดขาด  ซึ่งสามารถนำสืบกันได้  ถึงความเป็นมาของความเป็นเจ้าของบ้านนั้นได้
             หากคุณต้องการที่จะเอาชื่อของสามีออกไปจากโฉนดที่ดิน  เพื่อป้องกันกรณีที่มีเจ้าหนี้ของสามีคุณ  มายึดบ้านในฐานัที่สามีคุณเป็นเจ้าของเพื่อชำระหนี้  คุณชอบที่จะใช้สิทธิทางศาล ตาม ป.วิ.แพ่ง มาตรา 55  เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนชื่อสามีคุณออกจากโฉนดได้
            ส่วนการที่สามีคุณเขามีชื่อในโฉนดว่าเป็นเจ้าของร่วม  ซึ่งตามกฎหมายสันนิษบานว่าสามีคุณเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วย  ดังนี้  ตราบใดศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนซึ่งสามีคุณออกจากโฉนด  เขาก็ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของบ้านร่วมอยู่ด้วยเขาจึงอ้างได้ว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านเหมือนกัน
             อนึ่ง  การที่คุณจะปกป้องทรัพย์สินของคุณให้เป็นลูกนั้นคุณก็สามารถทำพินัยกรรมมอบให้ลูกของคุณแต่ผู้เดียวได้  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1646 ว่าบุคคลจะแสดงเจตนาโดยพินัยกรรมกำหนดการเผื่อตาย  ในเรื่องทรัพย์สินของตนเอง หรือในการต่างๆ  อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนตายก็ได้  ตามสิทธิของตนอยู่แล้ว 
            ส่วนที่มีบางคนบอกว่า  ถ้าคุณเสียชีวิตไป  บ้านก็เป็นของสามีทั้งหมด  ซึ่งเป็นคำบอกกล่าวที่ไม่ถูกต้อง  แม้สามีคุณมีชื่อในโฉนดเป็นเจ้าของร่วม  แต่ก็เป็นการสันนิษฐานของกฎหมาย
             ซึ่งโดยหลักแล้ว หากไม่ได้มีคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้เพิกถอนชื่อของสามีคุณออกจากโฉนด  สามีคุณก็มีส่วนเป็นเจ้าของบ้านเพียงกึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่ง  ดังนั้นหากคุณเสียชีวิตไป  ส่วนของคุณที่คุณมีส่วนเป็นเจ้าของอยู่ครึ่งหนึ่ง  จึงตกทอดให้แก่ลูกของคุณ  ซึ่งตามกฎหมาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1629(1) เป็นผู้สืบสันดาน  และเป็นทายาทโดยธรรม  ลูกคุณจึงมีสิทธิได้รับมรดกในบ้านครึ่งหนึ่งในส่วนที่เป็นของคุณ  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1599  และมาตรา 1600

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  มาตรา 1377 
  ถ้าผู้ครอบครองสละเจตนาครอบครอง หรือไม่ยึดถือทรัพย์สินต่อไปไซร้ การครอบครองย่อมสุดสิ้นลง
              ถ้าเหตุอันมีสภาพเป็นเหตุชั่วคราวมีมาขัดขวางมิให้ผู้ครอบครองยึดถือทรัพย์สินไซร้ ท่านว่าการครอบครองไม่สุดสิ้นลง

  มาตรา 1599 เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท
            ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น

  มาตรา 1600  ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆ เว้นแต่ ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้

  มาตรา 1629 ทายาทโดยธรรมมีหกลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา 1630 วรรค 2 แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดั่งต่อไปนี้ คือ
            (1)  ผู้สืบสันดาน
           คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา 1635

  มาตรา 1646  บุคคลใดจะแสดงเจตนาโดยพินัยกรรมกำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตนเอง หรือในการต่างๆ อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนตายก็ได้

  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  มาตรา 55 
  เมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น เกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่ง หรือบุคคลใดจะต้องใช้สิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งที่มีเขตอำนาจได้ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2   

 • ความคิดเห็นที่ 37

   คือผมไปทำเรื่องกู้บ้าน เป็นทรัพย์ของแบงค์ แล้วผมส่งหลักฐานไป ทางแบงเอาประวัติคีย์เข้าคอมฯแล้วประเมินออกมาให้ผม ได้Bกู้ได้แค่80%จากราคาบ้าน ต้องหาส่วนต่างอีก 20%มาจ่ายที่เหลือ ก็จะกู้ผ่าน แต่ผมไม่มี ทางแบงค์ก็บอกไปหาผู้กู้ร่วมมา เพราะว่า รายได้ผมกับหนี้สินผมไม่มีปัญาหา (เพราะผมรับผิดชอบเรื่องค่าผ่อนบ้านทั้งหมด)แค่หาผู้กู้ร่วม มาเพื่อปรับอัพเกรดให้ได้B+ จะได้90%ของราคาบ้าน ถ้าได้B+ผมมีความสามารถทำสัญญาซื้อได้ครับ คือ ผมงง ทางแบงค์บอกว่าผู้กู้ซื้อร่วมสามารถ ขอถอดชื่อออกจากผู้กู้ร่วมได้ ในระยะเวลาที่แบงค์อนุมัติและสามารถถอนชื่อภายในตั้งแต่หกเดือนหรือหนึ่งปี ได้หรือครับ

   

  โดยคุณ ผู้กู้ร่วมสามารถยื่นขอถอนชื่อออกจากผู้กู้ร่วมที่กู้อยู่ได้ไหมครับ  (49.48.245.135)     30 ม.ค. 2560

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 37

   การยื่นขอถอนชื่อผู้กู้ร่วมต้องได้รับความยินยอมจากผู้กู้ร่วมและธนาคารครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.90.38)     8 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 36

   รบกวนสอบถามคะ

  การถอนผู้ร่วมกู้ออกจากธนาคารและต้องไปถอนชื่อออกจากโฉนดที่กรมที่ดิน ในกรณีมีผู้ร่วมกู้3คนต้องการถอนผู้ร่วมออก2คนเราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายยังไง ไม่เข้าใจที่บอกว่าหาร3 หาร3ยังไง..?? และคืออะไรคะ...?? ไม่เข้าใจคะ..??

   

  โดยคุณ วันเพ็ญ   (27.55.8.247)     6 ต.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 36

   หากคุณท่านต้องการที่จะเอาชื่อผู้กู้ร่วมออกไปจากโฉนดที่ดิน ท่านชอบที่จะใช้สิทธิทางศาล ตาม ป.วิ.แพ่ง มาตรา 55 เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนชื่อผู้กู้ร่วมออกจากโฉนดได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.96.95)     31 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 35

   สวัสดีค่ะ คุณทนาย มีเรื่องสอบถามค่ะ 

  กู้ซื้อบ้านร่วมกับแฟนเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว ไม่ได้จดทะเบียนคะ ตอนนี้เลิกรากันแล้วคะ ดิฉันออกมาอยู่ข้างนอกได้เกือบ 6 เดือน บ้านแฟนเป็นคนอยู่ค่ะ แต่เค้าค่อนข้างมีปัญหาทางการเงิน จะติดค้างส่งค่าบ้าน 1 งวดบ้าง 2 งวดบ้าง ค่าบ้านดิฉันหักผ่านบัญชีเงินเดือนเนื่องจากใช้สวัสดิการที่ทำงานคะ ตอนเลิกกันตกลงว่าจะขาย แต่ตอนนี้เค้าไม่ยอมขายคะ และจะเอาบ้านไปจัดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนิติบุคคล ดิฉันจะทำอย่างไรดีค่ะ อยากถอนชื่อออกจากการกู้ร่วม ซึ่งเค้าเองอายุ 60 ี แล้วค่ะ กลัวถ้าธนาคารจะไม่อนุมัติผ่านถ้าเป็นชื่อเค้าคนเดียว ทุกข์ใจมากคะ เพราะเราเองก็ต่องใช้เงิน แต่เค้าเป็นเอาเปรียบเรา โดนที่ให้เราถูกหักเงินเดือนไปเรื่อย แต่ตัวเองอยู่บ้าน

   

  โดยคุณ Chayapo  (182.232.129.228)     11 ส.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 35

   แนะนำให้ท่านเข้าพบธนาคารผู้ให้กู้เพื่อเจรจาไกล่เกลี่ย หรือ ยกเลิกสัญญาครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.32.57)     24 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 34

  รบกวนสอบถามค่ะ

  ดิฉันตกลงซื้อบ้านและมีกรรมสิทธิ์ร่วมกับสามีก่อนการจดทะเบียนสมรสซื้อได้ประมาณ 3 เดือน สามีตกงานไม่มีรายได้ ดิฉันเป็นฝ่ายผ่อนเองมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันประมาณ 3 ปีกว่า จึงได้ไปจดทะเบียนกัน แต่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสามีมีหมายศาลมาฟ้องร้องเรื่องบัตรเครดิต

  1. หากคดีความตกลงกันว่าให้ผ่อนชำระเป็นรายงวดแต่สามีไม่สามารถผ่อนชำระได้และถูกบังคับยึดทรัพย์ บ้านหลังนี้จะถูกยึดด้วยไหมค่ะ เนื่องจากว่าไม่ได้ทำงานต้องดูแลพ่อที่ป่วยเป็นมะเร็ง

  2. หากต้องการไถ่ถอนชื่อสามีออกจากกรรมสิทธิ์ในตัวบ้านสามารถทำได้หรือไม่ เนื่องจากต้องการนำบ้านไปรีไฟแนนแต่ไม่สามารถทำได้เพราะสามีติดแบลคลิสและไม่มีรายได้ค่ะ

   

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ พชรพร  (110.77.248.196)     11 พ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 34

   หากสามีท่านมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมในบ้านดังกล่าว เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาสามารถบังคับคดียึดขายทอดตลาดได้ครับ ท่านและสามีควรดำเนินการชำระหนี้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือไกล่เกลี่ยหนี้ เพื่อให้เจ้าหนี้ถอนการยึดบ้านครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.32.57)     24 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 33

   อยากจะทราบว่าจะถอนชื่อผู้กู้หลักออกจากบ้านหลังที่ชื่อด้วยกันทำได้ไหมค่ะและมีวิธีใดมากแนะนำด้วยค่ะเพราะตอนนี้ผ่อนบ้านคนเดียวแต่เราเป็นแค่ผู้กู้ร่วมอยากได้กรรมสิทธิบ้านหลังนี้ไว้ให้กับลูกค่ะเพราะเราผ่อนไปเราไม่รู้เลยวันข้างหน้ามันจะมีปัญหาเราอยากจะชื้อบ้านหลังนี้เป็นของเราเองจะทำได้ไหมค่ะเพราะตอนนี้เราไม่สามารถติดต่ออดีตสามีไม่ได้เลยค่ะ

  โดยคุณ   (202.176.109.211)     12 พ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 33

  ท่านจะสามารถทำการดังกล่าวได้ต่อเมื่อธนาคารเจ้าหนี้ได้ตกลงยินยอมด้วยเพราะมีลักษณะเป็นการปลดหนี้ที่เจ้าหนี้แสดงเจตนาปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้คนหนึ่งคนใดตาม ป.พ.พ.มาตรา 340

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.1.220)     8 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 32

  มีเรื่องสอบถามค่ะ แฟนดิฉันซื้อบ้านแต่มีผู้กู้ร่วมเป็นแฟนเก่าแต่ไม่ได้สมรส ไม่ได้จดทะเบียน ตอนนี้จ่ายไปแล้วเกือบ 3 ปี แฟนชำระเงินค่าบ้านเพียงคนเดียว ต้องการจะถอนผู้กู้ร่วม แต่กะว่าจะทำการให้แฟนเก่าเซ็นต์ใบกรรมสิทธิ์โอนลอยไว้จะมีผลอะไรมั้ยคะ ในตอนสิ้นสุดการซื้อบ้านอ่ะค่ะ

  โดยคุณ nam  (49.230.76.199)     2 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 31

   กู้บ้านร่วมกับสามี โดยใช้สวัสดีการโรงงานสามี  สามีเป็นคนกู้หลัก ตอนกู้ไม่ได้จดทะเบียน ความสัมพันธ์เป็นสมรสไม่จดทะเบียน  บ้านส่งมาได้7ปีแล้ว  แต่ตอนนี้ดิฉันกับสามีตกลงจะเลิกลากัน  โดยแบ่งทรัพย์สินกัยดังนี้

  1.บ้านดิฉันจะเป็นคนส่งต่อ  โดยจะจ่ายเงินเป็นเงินสดให้สามี  แทนเงินที่หักจากบัญชีเขา

  แต่ดิฉันต้องการที่จะ  เอาชื่อสามีออก  อยากที่จะให้ดิฉันเป็นคนกู้คนเดียว  ไม่ทราบว่าสามารถทำได้รึเปล่าค่ะ  

  แล้ววันที่เราไปหย่ากัน  สามารถเขียนลงว่าดิฉันเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านแต่เพียงผู้เดียวได้ไหมค่ะ  

  อยากทำให้เป็นสิทธิของดิฉันคนเดียวค่ะ  กลัวจะมีปัญหาตามมาทีหลังค่ะ  เพราะเลิกกันเพราะสามีมีแฟนใหม่

  **ลืมบอกไปค่ะ  ดิฉันกับสามีได้มาจดทะเบียนกันภายหลัง  รบกวนผู้รู้ช่วยตอบ ดิฉันทีค่ะ  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ มยุรฉัตร  (49.230.185.135)     25 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 30

   ผมได้กู้ร่วมซื้อบ้านกับพี่เขย แต่ผมเป็นผู้ส่งจนครบกำหนดคนเดียว แต่ชื่อที่สลักหลังโฉนดเป็น2คนทำอย่างไรครับที่จะได้ชื่อเป็นโฉนดคนเดียวมีวิธีการใดบ้างครับ

  โดยคุณ ชัยรัตน์  (171.96.174.143)     6 พ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 30

  การที่ท่านกับพี่เขยมีชื่อในโฉนดที่ดิน จึงต้องด้วยข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมแห่งที่ดินและบ้านตาม ป.พ.พ.มาตรา 1373 กรณีตามปัญหา การที่ท่านเป็นผู้ผ่อนชำระหนี้กู้ยืม ก็ไม่มีบทกฎหมายใดให้สิทธิแก่เจ้าของรวมผู้ชำระหนี้นั้นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แห่งที่ดินและจดทะเบียนเป็นชื่อตนแต่เพียงผู้เดียวในโฉนดที่ดินนั้น เว้นแต่จะมีข้อตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     26 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 29

  สวัวดีค่ะ รบกวนสอบถามค่ะ กู้ซื้อบ้านร่วมกับพี่สาว ถือกรรมสิทธิคนละครึ่ง ต่อมาพี่สาวแต่งงาน

  ถ้าพี่สาวจดทะเบียนสมรส บ้านจะถืือเป็นสินสมรสไหมค่ะ บ้านอยู่ระหว่างผ่อนค่ะ

  โดยคุณ ปทิตตา  (203.146.242.146)     22 ต.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 29

  บ้านที่เป็นกรรมสิทธิ์ส่วนของพี่สาวไม่ใช่ทรัพย์สินที่พี่สาวและสามีได้มาในระหว่างสมรส จึงไม่ใช่สินสมรสตาม ป.พ.พ.มาตรา 1474 (1)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     21 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 28

   จะขอปรึกษาหน่อยครับ ผมได้ทำเรื่องกู้ร่วมพร้อมแฟน ยังไม่จดทะเบียนกัน ซึ่งแฟนขอให้สลักหลังใบกรรมสิทธิชื่อเขาคนเดียว ถามหน่อยนะครับ แบงค์จะหักเงินจากบัญชีผมตลอกเพราะผมเป็นผู้กู้หลัก. หากผมกับแฟนเลิกกัน ผมก็ต้องเป็นหนี้ต่อไป จะถามว่าถ้าผมผ่อนต่อไปโดยเขาไม่จ่ายอะไรเลย ผมมีสิทธิเปลี่ยนกรรมสิทธิเป็นของผมไมครับ. 

  โดยคุณ Nick  (49.230.113.130)     11 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 27

  หลานต้องการซื้อบ้าน ทางธนาคารแจ้งว่าจะต้องหาผู้กู้ร่วมด้วย 1 คน จึงให้ดิฉันเป็นผู้กู้ร่วม อยากถามว่า การเป็นผู้กู้ร่วมจะมีความเสียงหรือไม่ หากผู้กู้หลักไม่จ่ายเงิน

  โดยคุณ ภัทร  (27.254.29.18)     13 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 26

   ดิฉันซื้อบ้านกับแฟนเก่าดิฉันเป็นผู้กู้หลักแฟนเป็นผู้กู้ร่วมแต่ดิฉันกับแฟนเลิกกันแล้วดิฉันจะส่งบ้านเองและจะเอาชื่อผู้กู้ร่วมออกจะดำเนินการอย่างไรค่ะ

  โดยคุณ สุพรรณี ป้องแดง  (49.230.167.185)     20 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 26

  ท่านควรติดต่อกับธนาคารเจ้าหนี้เพื่อดำเนินการดังกล่าว แต่ธนาคารคงจะไม่ดำเนินการยกเลิกสัญญาของสามีในฐานะลูกหนี้ร่วมได้โดยง่ายเพราะเป็นการละจำนวนลูกหนี้ให้ลดน้อยลงไปเว้นแต่ท่านจะมีหลักประกันที่น่าเชื่อถือให้ไว้แก่ธนาคารนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     20 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 25

   สอบถามค่ะ คือสามีของดิฉันได้ซื้อบ้านร่วมกับภรรยาเก่า โดยสามีของดิฉันเป็นผู้กู้หลักและภรรยาเก่าเป็นผู้กู้ร่วม และได้เลิกลากลับภรรยาเก่าและไม่ได้ติดต่อกันมา 4ปีแล้วตอนนี้อยากจะถอนชื้อผู้กู้ร่วม แต่ติดตรงที่ว่าสามีของดิฉันติดเครดิตบูโรเกี่ยวกับบัตรเครดิตแต้่ไม่เคยผิดนัดชำระการส่งบ้านีหรือล่าช้า จะสามารถถอนชื่อผู้กู้ร่วมและเป็นเจ้าของคนเดียวได้หรือไม่ หริอจะทำรีไฟแนนท์บ้านได้หรือไม่

  โดยคุณ   (125.26.227.82)     28 พ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 25

  การที่จะถอนชื่อผู้กู้ร่วมหรือปลดหนี้ผู้กู้อีกคนออกจากการเป็นลูกหนี้ร่วมๆ ผู้กู้คนใดคนหนึ่งไม่สามารถกระทำได้โดยพลการ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี้ ส่วนการรีไฟแนนซ์จะกระทำได้เพียงใด ท่านควรสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ละแห่งโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     30 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 24

   สวัสดีค่ะท่ายทนายคลายทุกข์ คืออยากจะถามว่า ถ้าพ่อดลี้ยงกับแม่ของดิฉันที่ยังไม่ได้จดทะเบียนกัน แต่ได้ทำการกู้ร่วมกันในการซื้อบ้าน ใยทะเบียนบ้านก็ยังไม่มีชื่อเจ้าบ้าน อยากจะทราบว่า เราสามารถเอาชื่อพ่อเลี้ยงออกได้ไหมค่ะ แต่เขาเป้นคนผ่อนบ้าน หากจะเอาบ้านมาเป้นของเราต้องให้พ่อเลี้ยงทำอย่างไรค่ะ แค่ไปใส่ชื่อในทะเบียนบ้านพอหรือเปล่า แต่บ้านหลังนี้ก็ยังไม่ผ่อนไม่หมด เราจะต้องทำไงค่ะถึงจะได้บ้านมาแม่ของดิฉันเครียดมากเรื่องกฎหมายก็ไม่รุ้อะไรเลย ช่วยทีค่ะของคุณล่วงหน้าค่ะ

  โดยคุณ เมธาวี บุญยกิตติพันธ์  (27.130.82.32)     5 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 24

  พฤติการณ์แห่งข้อเท็จจริงฟังว่าบิดาเลี้ยงและมารดาเป็นเจ้าของรวมแห่งที่ดินและบ้านที่ร่วมกันทำมาหาได้ในระหว่างอยู่กินกันฉันสามีภรรยาจึงเป็นเจ้าของรวมมีส่วนเท่ากันตามป.พ.พ.มาตรา 1356, 1357 ท่านจึงไม่อาจดำเนินการหรือเรียกร้องสิทธิใดเพื่อให้ถอนชื่อบิดาเลี้ยงออกจากทะเบียนเอกสารสิทธิหรือใส่ชื่อในทะเบียนบ้าน หากบิดาไม่ยินยอมภายตั้งบังคับแห่งกฎหมาย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     31 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 23

   กรรมสิทธิ์รวม คือ มีสิทธิ์ในทรัพสินคนละครึ่งรึเปล่าคะ แล้วท่าเป็นสินสมรสก็มีสิทธิ์คนละครึ่งเหมือนกันรึเปล่าคะ แต่สินสมรส ลูกของเขามีสิทธิ์ในสินสมรสรึเปล่าคะ แล้ว กรรมสิทธิ์รวม หรือ สินสมรสที่ลูกของเขาจะมีสิทธิ์ในรับมรดกครึ่งนึงของพ่อเขา

  โดยคุณ รุณี  (49.230.157.48)     25 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 23

  การมีกรรมสิทธิ์รวมแห่งทรัพย์สิน กฎหมายเพียงบัญญัติให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เป็นเจ้าของรวมกันมีส่วนเท่ากันตาม ป.พ.พ.มาตรา 1357 อันไม่ใช่บทสันนิษฐานเด็ดขาด เจ้าของรวมจึงชอบที่จะนำสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่นได้ไม่เหมือนกับสินสมรสที่กฎหมายกำหนดว่าเมื่อหย่ากันให้แบ่งแก่ชายและหญิงได้ส่วนเท่ากันตามมาตรา 1533

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     21 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 22

  สวัสดีค่ะ มีเรื่องจะเรียนถามค่ะ คือว่าได้กู้ร่วมซื้อบ้านกับทางคุณพ่อและคุณแม่ แล้วต่อมาคุณพ่อเสียชีวิตค่ะ จึงจะไปปิดบัญชี ไถ่ถอน แล้วทีนี้ในโฉนดที่ดินมีชื่อทั้งสามคน ทางธนาคารบอกว่าต้องมีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก จึงเรียนถามว่า จำเป็นต้องตั้งผู้จัดการมรดกมั๊ยคะ หรือว่าสามาถไปโอนได้เลย เพราะในชื่อเจ้าของโฉนดก็คือ ชื่อของคุณพ่อ คุณแม่และตัวดิฉันค่ะ

  โดยคุณ อาทิตยา  (122.154.230.162)     14 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 22

  ในส่วนการจัดการทรัพย์มรดกของบิดาที่มีชื่อเป็นเจ้าของร่วมแห่งบ้านและที่ดินจำนองกรณีดังกล่าวถือเป็นเหตุขัดข้องซึ่งท่านและมารดาทายาทโดยธรรมของบิดาจำต้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกของบิดาเพื่อให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการมรดกที่เป็นส่วนของบิดานั้นได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1713, 1719

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     22 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 21

  สวัสดีค่ะท่านทนายคลายทุกข์   ดิฉันมีข้อคำถามอยากถาม  กรณีดิฉันกับแฟน(ยังไม่แต่งงานกัน)ตกลงจะซื้อบ้านร่วมกันเพื่อเป็นเรือนหอ  โดยการกู้ร่วม  ขณะนี้ได้วางมัดจำกับบ้านจัดสรรแล้ว  ขอเรียนถามว่า

  1.  แฟนดิฉันเป็นพ่อหม้ายมีลูกติด 1 คน  ถ้าสมมุตว่าแฟนเสียชีวิตไปก่อนที่จะชำระค่าบ้านหมด  ลูกเขามีสิทธิในบ้านหลังนี้หรือไม่ (กรณีไม่จดทะเบียน)

  2. จากข้อ 1 ถ้าจดทะเบียนจะเป็นอย่างไร

  3. เผื่อเลิกรา  จะต้องเริ่มต้นในการทำสัญญา  หรือดำเนินการอย่างไร  ดิฉันถึงจะมีสิทธิเป็นเจ้าของบ้านคนเดียว

  โดยคุณ กรรฐ์ชรัตน์  (202.29.186.93)     22 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 21

  1. บ้านหลังดังกล่าวถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ท่านกับสามีทำมาหาได้ร่วมกันในระหว่างอยู่กินกันฉันสามีภริยา จึงเป็นเจ้าของรวมมีส่วนเท่ากัน เฉพาะส่วนของสามีจึงตกทอดได้แก่บุตรของสามีเมื่อสามีตาย
  2. หากจดทะเบียนสมรสกันภายหลัง บ้านนี้ก็ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์รวมไม่ใช่สินสมรส
  3. ตกลงทำสัญญากับสามียกกรรมสิทธิ์รวมในส่วนของสามีให้ท่านหากมีการเลิกราแยกทางกัน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     30 ก.ค. 2556

 •  1  2   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด