452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การโอนที่ดินให้บุตรโดยชอบทางกฎหมาย

 • การโอนที่ดินให้บุตรโดยชอบทางกฎหมาย

            ในกรณีเป็นบ้านพร้อมที่ดินที่เป็นชื่อมารดา,บิดาร่วมกันคุณพ่อและคุณแม่เป็นเจ้าของบ้านพร้อมที่ดิน (หลังโฉนดชื่อพ่อกับแม่) และติดจำนองกับธนาคารอยู่ หลังจากนั้นคุณพ่อเสียชีวิต แม่ผ่อนต่อไม่ไหว ให้ทางผมผ่อนบ้านต่อแทน อยากจะสอบถามว่า ในกรณีดังกล่าว แม่จะทำการโอนบ้านและที่ดินให้ผมได้หรือไม่ โดยการไถ่ถอนจำนองจากธนาคารแล้วมาโอนให้ผม (คุณพ่อที่มีชื่อในโฉนดได้เสียชีวิตแล้ว)

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
           สามารถทำได้ครับ  แต่คุณแม่ของคุณต้องร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของคุณพ่อก่อน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1713

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

            มาตรา 1713 ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการจะร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้ ในกรณีดั่งต่อไปนี้
            (1) เมื่อเจ้ามรดกตาย ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมได้สูญหายไป หรืออยู่นอกราชอาณาเขต หรือเป็นผู้เยาว์
            (2) เมื่อผู้จัดการมรดกหรือทายาทไม่สามารถ หรือไม่เต็มใจที่จะจัดการ หรือมีเหตุขัดข้องในการจัดการ หรือในการแบ่งปันมรดก
            (3) เมื่อข้อกำหนดพินัยกรรมซึ่งตั้งผู้จัดการมรดกไว้ไม่มีผลบังคับได้ด้วยประการใด ๆ
            การตั้งผู้จัดการมรดกนั้น ถ้ามีข้อกำหนดพินัยกรรมก็ให้ศาลตั้งตามข้อกำหนดพินัยกรรม และถ้าไม่มีข้อกำหนดพินัยกรรม ก็ให้ศาลตั้งเพื่อประโยชน์แก่กองมรดกตามพฤติการณ์และโดยคำนึงถึงเจตนาของเจ้ามรดก แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควร

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4  5  6 .. 28   

 • ความคิดเห็นที่ 500

  อยากทราบว่า กรณีของกระผม คือ พ่อของกระผมมีภรรยา 2 คน กระผมเป็นลูกภรรยาน้อยครับ พ่อของกระผมจะโอนที่ดินให้กระผม จะมีปัญหาไหมครับ แล้วทางภรรยาอีกฝั่งจะมาฟ้องร้องเอาคืนไปได้ไหมครับ (แต่พ่อของกระผมไม่ได้อยู่กับภรรยาหลวงมาเกือบ 20 ปี แล้วครับ ทรัพย์สมบัติพ่อของกระผมก็ได้ทำการแบ่งไปทางฝั่งนั้นแล้ว) รบกวนตอบคำถามด้วยครับ ขอบพระคุณมากๆ ครับ

  โดยคุณ บัญชา  (1.2.222.241)     10 มี.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 500

  ที่ดินในส่วนที่เป็นของบิดา บิดาชอบที่จะโอนให้แก่ท่านได้โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากภรรยาหลวงก่อน อันเป็นการที่บิดาเจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของตนตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336,1361 วรรคหนึ่ง โดยภรรยาไม่อาจอาศัยสิทธิใดที่จะฟ้องเรียกเอาคืนซึ่งที่ดินนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     10 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 499

   กรณีโอนบ้านให้่พี่ชายไปแล้วแต่พี่ชายเอาไปจำนำถ้าน้องเป็นคนไถ่จำนองมาจะสามารถเรียกคืนกรรมสิทไม่ให้พี่ชายเป็นเจ้าบ้านอีกได้ไหม

  โดยคุณ สรายุธ  (119.76.14.99)     8 มี.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 499

  หากไม่มีข้อตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ก็ไม่มีบทกฎหมายใดให้สิทธิน้องที่จะเรียกคืนซึ่งกรรมสิทธิ์แห่งบ้านจากพี่ชายได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     10 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 498

   อยากถามว่าเราซื้อที่ดินมาเปน นส 3ก แต่อาอยู่บนที่ดินเราเปนเวลานานอยากทราบว่าเขามีสิทธิ์เอาที่ดินเราได้มั้ย

  โดยคุณ อุทุมพร  (49.230.152.56)     6 มี.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 498

  หากอาครอบครองที่ดินของท่านโดยยอมรับความเป็นเจ้าของ ยังไม่ได้บอกกล่าวเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือครอบครองแทนท่าน อันถือว่าเป็นการแย่งการครอบครองที่ดินจากท่านตาม ป.พ.พ.มาตรา 1375, 1381 แต่อย่างใดแล้ว ไม่ว่าอาจะอยู่บนที่ดินท่านมานานเท่าใด ก็ไม่อาจอาศัยสิทธิใดที่จะเรียกร้องเอาที่ดินของท่านได้แต่อย่างใด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.30)     9 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 497

   ของผมคล้ายกรณีนี้ครับ คือ จากหลังโฉนดมีชื่อพ่อกับแม่ แต่แม่อยากให้หลังโฉนดเป็นของแม่คนเดียว โดยที่ยังค้างชำระกับธนาคารอยู่ ไม่ทราบว่าสามารถทำให้เป็นชื่อแม่คนเดียวโดยที่ยังส่งธนาคารต่อได้รึเปล่าครับ ขอบคุณมากครับ

  โดยคุณ อนุสรณ์   (202.28.24.130)     28 ก.พ. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 496

  สอบถามถึงกรณีโอนที่ดินค่ะ  แม่เป็นเจ้าของที่ดินซึ่งตัวโฉนดระบุเป็นชื่อแม่ผู้เดียว ปัจจุบันแม่เสียชีวิตไปแล้ว และพ่อยังมีชีวิตอยู่จดทะเบียนสมรสแล้วสิทธิในเจ้าของที่ดินจะตกเป็นของพ่อมั้ยค่ะ แม่เสียชีวิตมาได้ประมาณ 9 ปีแล้วค่ะยังไม่ได้ทำเรื่ิองที่ดินเลยเพราะอาศัยอยู่คนละที่กับที่ดิน ถ้าอย่างนี้จะทำยังไงดีค่ะ พอดีจะโอนที่ดินเป็นของดิฉันเองจะต้องให้พ่อมายื่นเรื่องด้วยมั้ยค่ะเพราะที่ดินตอนซื้อนั้นเป็นหลังจากที่พ่อกับแม่จดทะเบียนสมรสกันอันนี้เค้าเรียกว่าสินสมรสมั้ยค่ะ ถ้ายื่นเรื่องโอนที่ดินนี้จะเสียค่าใช้จ่ายส่วนใดบ้าง  แล้วมีกรณีที่ดินนี้มีญาติ (น้องแม่) มาอาศัยอยู่ด้วยเค้าต้องการแบ่งที่ดิน เพราะอ้างสิทธิว่าเป็นที่ดินมรดก เค้าจะมีสิทธิในที่ดินมั้ยค่ะแล้วถ้ามีสิทธิต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรบ้างแล้วใครเป็นคนจ่ายค่าธรรมเนียมค่ะ

  โดยคุณ บุณยานุช  (101.109.226.153)     26 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 496

  ตามพฤติการณ์ฟังว่าที่ดินตามโฉนดเป็นทรัพย์สินที่บิดามารดาได้มาระหว่างสมรส จึงเป็นสินสมรสตาม ป.พ.พ.มาตรา 1474(1) เมื่อมารดาตายกึ่งของที่ดินจึงเป็นมรดกตกแก่ทายาทโดยธรรมคือบุตรและบิดา มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งมรดกเท่ากันโดยบิดามีสิทธิในส่วนเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตร ตามมาตรา 1629(1) , วรรคสอง และมาตรา 1635 (1) ส่วนข้อสงสัยอื่นควรปรึกษาทีมทนายคลายทุกข์ 02-9485700

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.29)     29 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 495

   ขอสอบถามค่ะ คือคุณพ่อป่วยเป็นอัมพาต มา 11 ปีแล้ว มีลูกทั้งหมด 3 คน และก็มีโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นชื่อของคุณพ่อและคุณแม่ เมื่อ 2 อาทิตย์ก่อน คุณพ่อและคุณแม่จะไปโอนให้เป็นชื่อดิฉันเพียงคนเดียว แต่เจ้าหน้าที่ที่ดิน ไม่ยอมให้ในส่วนของคุณพ่อ เนื่องจากคุณพ่อพูดไม่ได้ เขียนไม่ได้ ก็เลยได้ในส่วนของคุณแม่ไป ได้เฉพาะส่วนเท่านั้น เป็นที่ดินอย่างเดียวบ้านไม่ได้ค่ะ ทางที่ดินก็พยายามจะสื่อสารกับคุณพ่อ คุณพ่อแกก็ไม่พยายามตอบอะไรสักอย่าง เจ้าหน้าที่ที่ดินก็เลยไม่ให้ผ่านในส่วนของคุณพ่อ ก็เลยจะถามคุณทนายว่า จะต้องดำเนินการอย่างไรดีคะ อ้อลืมบอกไป แต่คุณพ่อไปยกโฉนดอีก 2 ฉบับให้กับพี่ชายเรียบร้อย แต่จะอยู่ที่ฉะเชิงเทรา ดิฉันงง ว่าทำไมที่ฉะเชิงเทราเขาให้ผ่านคะ ส่วนดิฉันอยู่ในเขตสมุทรปราการทำไมไม่ให้ผ่าน ทั้ง ๆ ที่ กรมที่ดินเหมือนกัน คุณแม่ก็งงเหมือนกันค่ะ ขอคำปรึกษาหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ พิจิตร   (171.96.248.105)     23 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 495

  ตามพฤติการณ์ที่ดินในส่วนของบิดาต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งบิดาเป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาลเพื่อจัดการทรัพย์สินของบิดาต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     20 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 494

  อยากจะถามว่า พ่อผมเป็นคนสร้างบ้านขึ้นมาหลังนึงคับ แต่ปลูกบนที่ดินของตุณปู่คับ แต่ตอนนี้คุณปู่กับคุณย่าได้เสียชีวิตไปแล้ว อยากจะถามว่าแล้วผมจะได้บ้านพร้อมที่ดินไหมคับ 

  โดยคุณ ธวัชชัย  (1.47.225.50)     13 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 494

  บ้านถือว่ายังเป็นของบิดาผู้ใช้สิทธิปลูกสร้างลงในที่ดินของผู้อื่น จึงไม่เป็นส่วนควบกับที่ดินตาม ป.พ.พ.มาตรา 146 ส่วนบิดาหรือท่านจะมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งที่ดินที่ปลูกสร้างบ้านได้เพียงใดก็ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง ป.พ.พ. ว่าด้วยการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     17 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 493

  อยากจะถามว่า พ่อผมเป็นคนสร้างบ้านขึ้นมาหลังนึงคับ แต่ปลูกบนที่ดินของตุณปู่คับ แต่ตอนนี้คุณปู่กับคุณย่าได้เสียชีวิตไปแล้ว อยากจะถามว่าแล้วผมจะได้บ้านพร้อมที่ดินไหมคับ 

  โดยคุณ ธวัชชัย  (1.47.225.50)     13 ก.พ. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 492

  โฉนดที่ดินเป็นชื่อแม่แต่แม่ได้เสียชีวิตแล้วดิฉันเป็นบุตรชอบด้วยกฏหมายสามารถเปลี่ยนช่ือในโฉนดเป็นจากชื่อแม่เป็นชื่อดิฉันและบุตรที่ชอบด้วยกฏหมายที่มีอยู่ทั้งหมดได้เลยหรือไม่ และถ้าได้ต้องมีกำหนดวันเวลาหรือไม่ว่าต้องดำเนินการภายในระยะเวลาเท่าไหร่

  โดยคุณ แต๋ว  (49.230.144.59)     12 ก.พ. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 491

   อยากสอบถาม เกี่ยวกับ เรื่องที่ดิน ค่ะ มี เจ้าของ ที่ดิน สองคน อีกคน โดย ลุง ได้ ทำการแบ่งให้ หลาน แค่ 1งาน แต่ ว่า ไม่ได้ ระบุ ไว้ ในโฉนด หลานได้ ทำการปลูกบ้ายเรือนเพื่อ อยู่ อาศัย มาเกือบ สิบปี ต่อ มา หลาน มาขอ แบ่ง ที่เพิ่ม อยากได้ เพิ่ม อีก แบบนี้ ควร ทำอย่าฃ ไร ค่ะ

  โดยคุณ Jitaree  (1.46.206.82)     10 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 491

  การที่บุคคลดังกล่าวมีชื่ออยู่ในโฉนดที่ดิน กฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าทั้งสอง เป็นเจ้าของกรรมสิทธิรวมกัน จึงมีส่วนเท่าากันแห่งที่ดินตามโฉนดนั้นตาม ป.พ.พ.มาตรา 1357, 1373 แต่หากเจ้าของร่วมคนหนึ่งเห็นอีกคนหนึ่งไม่ได้มีส่วนเป็นเจ้าของเป็นจำนวนถึงครึ่ง ก็ชอบที่จะปฎิเสธโต้แย่งการขอแบ่งครึ่งด้วยการแสดงพยานหลักฐานในชั้นศาลเพื่อหักล้างข้อสันนิษฐานแห่งกฎหมายดังกล่าวได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     17 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 490

   อยากทราบว่า น้องสาวไปแต่งงานกับคนเกาหลี และได้จดทะเบียนกันเรียบร้อย ต้องการโอนเอาที่ดินจากน้องสาวที่แม่แบ่งเอาไว้ให้ และทุกวันนี้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ไทย ถามว่า

  1.จะมาเช๊นรับโอนได้เลยหรือไม่

  2.เอกสารที่จะนำไป  ในวันไปทำเรื่องโอนมีอะไรบ้าง

   

   

   

   

  โดยคุณ พันธิน   (171.100.188.180)     9 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 490

  หากเอกสารหลักฐานพร้อม น้องสาวก็สามารถดำเนินการจดทะเบียนโอนหรือรับโอนได้ตามขั้นตอน ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินการและเอกสารหลักฐานควรสอบถามเจ้าพนักงานที่ดินโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     17 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 489

   มีบ้านหลังนึงใช้ชื่อร่วม4คน 3คนต้องการขายอีกคนไม่ยอมจะทำไงได้บ้างค่ะ

  โดยคุณ วริสา แซ่โงว้  (171.99.183.193)     1 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 489

  หากเจ้าของรวมทั้งสามจะจำหน่ายเฉพาะส่วนของตน ก็สามารถกระทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมแห่งเจ้าของรวมทุกคนตาม ป.พ.พ. มาตรา 1361 วรรคหนึ่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.15)     11 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 488

   เรียนทนายผมอยากขอคำปรึกษา พอดีผมซื้อที่ดินเปล่าไว้แปลงหนึ่ง

    จากนั้นไม่นานคุณพ่อได้มาสร้างบนไว้บนที่ดิน คุณพ่อเป็นคนไปขอทะเบียนบ้าน เป็นเจ้าของบ้าน แต่ที่ดินเป็นชื่อผม

    อยากทราบว่าถ้าจะโอนบ้านจากชื่อคุณพ่อเป็นชื่อผมจะต้องเสียค้าใช้จ่ายเท่าไรครับ บ้านสร้างเองยังไม่ได้ประเมินราคา ถ้าจะโอนจะต้องให้กรมที่ดินมาประเมินราคาบ้านหรือไม่ เพราะอยากทราบว่าถ้าไปที่กรมที่ดินจะใช้เวลากี่วันจึงเสร็จเรื่อง เพาะจำต้องลางานไป

  โดยคุณ สราวุธ  (27.254.12.50)     28 ม.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 488

  เกี่ยวกับรายละเอียดการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแห่งบ้านดังกล่าวจะมีหลักเกณฑ์ วิธีการและค่าธรรมเนียมการโอนอย่างไร ท่านควร ติดต่อสอบถามกับเจ้าพนักงานที่ดินได้โดยตรงทั้งนี้ หากเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมครบถ้วน สามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นในวันทำการวันเดียว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     25 ก.พ. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 487

   ขอสอบถามค่ะ : หนูแต่งงานกะสามีแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ตอนนี้หนูอยากซื้อบ้านค่ะแต่อยากซื้อเป็นชื่อลูก ลูก อายุ 2 ขวบ จะซื้อได้มั้ยคะ? หนูกะสามีมีปัญหากันบ่อยมาก เลยอยากซื้อเป็นชื่อลูกไว้ค่ะ กลัวมีปัญหาทีหลัง คือซื้อแล้วจะช่วยกันผ่อน แต่จะเป็นชื่อเค้า เราทะเลาะกันบ่อยหนูเลยอยากได้เป็นชื่อลูกค่ะ อยากซื้อเป็นชื่อหนู แต่หนูอายุแค่ 18 แต่เค้าอายุ32 ค่ะ เรารักกันดี แต่ชอบมีปัญหากันเพราะเรื่องที่บ้านผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายไม่ถูกกัน เลยมีปัญหากันประจำ เลยจะซื้อเป็นชื่อลูกอ่ะค่ะ จะทำได้มั้ยคะ

  โดยคุณ ปู  (49.230.108.44)     20 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 486

   อยากทราบค่าใช้จ่ายการโอนที่ดินมรกด จากแม่ แต่แม่เสียแล้ว จะมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ค่ะ

  โดยคุณ น้ำผน  (110.169.134.246)     12 ม.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 486

  ท่านอาจสอบถามค่าธรรมเนียมการโอนดังกล่าวกับเจ้าพนักงานที่ดินโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     19 ก.พ. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 485

   เรียนคณะทนายความดิฉันมีเรื่องปรึกษาดังนั้นนี้ค่ะ

  คุณยายได้โอนที่ดินให้กับแม่ดิฉันตั้งแต่ปี2548แต่เมื่อไม่นานมานี้แม่ได้ทะเลาะกับคุณยายค่ะแล้วคุณยายบอกว่าจะฟ้องเอาที่ดินคืนให้หมดแต่ต้องบอกก่อนว่าคุณแม่ได้อยู่และเลี้ยงดูคุณยายและคุณตามาตลอดจนทุกวันนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ค่ะแล้วคุณแม่ก็เลยตัดสินใจโอนที่ดินให้ดิฉันอีกทีในกรณีแบบนี้คุณยายจะสามารถฟ้องร้องเอาที่ดินคืนได้ไหมค่ะ

   

  โดยคุณ ธิดารัตน์ สุดชอบ  (101.51.56.181)     31 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 484

   มีที่ดินหลายแปลง บางแปลงจำนองที่ ธกส. บางแปลงเป็นนส3 ซึ่งเป็นชื่อคุณพ่อ คุณพ่อเสียชีวิตแล้วเหลือแต่คุณแม่ คุณแม่ต้องการแบ่งให้ลูกทุกๆคน ไม่ทราบว่าจะทำได้ไหมค่ะ แล้วต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างค่ะ

  โดยคุณ คุณเพ็ญ  (1.46.12.6)     17 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 483

   อยากทราบว่าถ้าโฉนดที่ดินอยู่ที่ศาลเราสามารถที่จะโอนกรรมสิทธิ์เป็นของเราได้ไหมค่ะ

  และโฉนดที่ดินเป็นของพ่อ(ซึ่งมีคดี)เราได้นำที่ดินไปเป็นประกันแทนตัวพ่อชื่อการถือครองเป็นของพ่อไม่ไช่ของเราและถ้าพ่อเสียโดยที่ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์เป็นของเราที่ดินนั้นศาลจะยึงไว้เป็นที่ครอบครองไว้ไหมค่ะ

   

   

   

   

  โดยคุณ   (110.78.180.137)     4 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 482

   อยากทราบว่า ถ้าที่ดินติดผ่อนธนาคารอยู่ แล้วเป็นที่ดินที่เป็นชื่อของพ่อ แล้วพ่อจะเอาชื่อของเราใส่เพิ่มลงในที่ดิน จะสามารถทำได้รึป่าวคะ เพราะตอนนี้คุณพ่อ หย่ากับคุณแม่แล้วมีปัญหากัน กลัวคุณพ่อผิดสัญญาที่บอกจะยก ที่ดินและบ้านนี้ให้คะ และกลัวพ่อถูกหลอก อ่าคะ มีวิธีไหน แนะนำบ้างคะ

  โดยคุณ น้องเมย์  (223.204.88.234)     2 ธ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 482

  บิดาสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยใส่ชื่อท่านเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในโฉนดได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336 รายละเอียดท่านควรสอบถามเจ้าพนักงานที่ดินในการดำเนินการโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     14 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 481

   อยากสอบถามว่า ที่ดินโฉนดเป็นชื่อเเม่ เเต่เเม่เสียชีวิตตอนอายุ 41 ปี ส่วนตัวบ้านติดจำนองในชื่อพ่อ ( กู้ร่วม เดิมชื่อเเม่ เเต่เเม่เสียชีวิต ) เเต่เราอยากโอนบ้านเเละเปลี่ยนชื่อโฉนดเป็นชื่อเรา เพื่อรีไฟเเนนซ์ เเต่ติดต่อทางที่ดินเเจ้งว่าโอนเป็นชื่อเราไม่ได้ เพราะเเม่เสียตอนอายุน้อย ที่ดินต้องเป็นของตายาย 

  รบกวนค่ะ เราควรทำยังไงคะ เพราะโฉนดชื่อเเม่ บ้านติดจำนองชื่อพ่อเป็นเจ้าบ้าน ควรดำเนินการตมลำดับยังไงดีคะ 

   

   

  โดยคุณ พิมพ์พร  (182.53.158.238)     29 พ.ย. 2557

 •  1  2  3  4  5  6 .. 28   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด