X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การโอนที่ดินให้บุตรโดยชอบทางกฎหมาย

 • การโอนที่ดินให้บุตรโดยชอบทางกฎหมาย

            ในกรณีเป็นบ้านพร้อมที่ดินที่เป็นชื่อมารดา,บิดาร่วมกันคุณพ่อและคุณแม่เป็นเจ้าของบ้านพร้อมที่ดิน (หลังโฉนดชื่อพ่อกับแม่) และติดจำนองกับธนาคารอยู่ หลังจากนั้นคุณพ่อเสียชีวิต แม่ผ่อนต่อไม่ไหว ให้ทางผมผ่อนบ้านต่อแทน อยากจะสอบถามว่า ในกรณีดังกล่าว แม่จะทำการโอนบ้านและที่ดินให้ผมได้หรือไม่ โดยการไถ่ถอนจำนองจากธนาคารแล้วมาโอนให้ผม (คุณพ่อที่มีชื่อในโฉนดได้เสียชีวิตแล้ว)

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
           สามารถทำได้ครับ  แต่คุณแม่ของคุณต้องร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของคุณพ่อก่อน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1713

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

            มาตรา 1713 ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการจะร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้ ในกรณีดั่งต่อไปนี้
            (1) เมื่อเจ้ามรดกตาย ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมได้สูญหายไป หรืออยู่นอกราชอาณาเขต หรือเป็นผู้เยาว์
            (2) เมื่อผู้จัดการมรดกหรือทายาทไม่สามารถ หรือไม่เต็มใจที่จะจัดการ หรือมีเหตุขัดข้องในการจัดการ หรือในการแบ่งปันมรดก
            (3) เมื่อข้อกำหนดพินัยกรรมซึ่งตั้งผู้จัดการมรดกไว้ไม่มีผลบังคับได้ด้วยประการใด ๆ
            การตั้งผู้จัดการมรดกนั้น ถ้ามีข้อกำหนดพินัยกรรมก็ให้ศาลตั้งตามข้อกำหนดพินัยกรรม และถ้าไม่มีข้อกำหนดพินัยกรรม ก็ให้ศาลตั้งเพื่อประโยชน์แก่กองมรดกตามพฤติการณ์และโดยคำนึงถึงเจตนาของเจ้ามรดก แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควร

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4  5  6 .. 29   

 • ความคิดเห็นที่ 520

   อยากทราบว่ากรณีพ่อโอนที่ดินเป้นชื่อลูกสองคนร่วมกัน  แต่พ่อและลูกเสียชีวิตแล้วทั้งหมด ที่ดินต้องตกเป็นของแม่ใช่หรือป่าวค่ะ   แต่แม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส....

  โดยคุณ น.ส.ทิพวรรณ ไทยวิบูลย์  (203.146.109.106)     27 ก.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 520

  ที่ดินดังกล่าวย่อมเป็นมรดกตกทอดแก่มารดาในฐานะเป็นทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกตามป.พ.พ.มาตรา 1599, 1629(2)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.113.79)     16 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 519

   กรณีที่ดินเป็นชื่อแม่ แต่แม่เสียแล้ว พ่อเป็นผู้จัดการมรดกแล้วแต่งงานใหม่จดทะเบียนสมรสด้วย ภรรยทใหม่พ่อมีสิทธิ์ในที่ดินนี้หรือเปล่าคะ

  โดยคุณ ปาริชาติ  (101.51.196.37)     19 ก.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 519

  ภรรยาใหม่ของบิดาไม่ใช่ทายาทโดยธรรมของมารดาที่จะมีสิทธิได้รับมรดกของมารดาได้ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1629

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.99.81)     7 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 518

   อยากจะขอคำปรึกษาหน่อยค่ะ ว่าถ้าที่ดินเปนของปู่ แต่ปู่ตายแล้ว แต่ปู่กับย่าได้จดทะเบียนสมรสกัน แล้วใบที่ดินกลับเป็นชื่อของปู่แล้วย่าจะมีสิทธิ์ที่จะโอนใบที่ดินนี้ให้ลูกได้ไหม แล้วต้องใช้เวลานานไหมค่ะ

  โดยคุณ นางสาว วรรณพร เทพวงศ์  (27.55.235.19)     5 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 517

   รบกวนปรึกษาค่ะ
  ย่าได้มอบที่ดินให้อาผู้ชายเพื่อสร้างบ้านและครอบครัวโดยมีลูกชาย 1คนกับอาสะใภ้ อยู่กินกันมา10ปี ได้ทำเรื่องหย่าโดยก่อนหย่าได้ทำบันทึกที่อำเภอว่าที่ดินและบ้านมอบให้ลูกชายแต่เพียงผู้เดียวโดยมีแม่เป็นผู้เลี้ยงดู ในเวลาต่อมาอาชายเอาที่ดินที่เป็นชื่อสลักเป็นชื่อของอาผู้ชายเองไปจำนองกับออมสินได้เงินมาหมุนเวียนกิจการ อาสะใภ้มาทำเรื่องฟ้องแทนลูกโดยที่จะฟ้องเอาบ้านและที่ดินเป็นของลูกและจะอยู่ดูแลลูกโดยจะไล่อาชายและอาสะใภ้คนใหม่ออกจากบ้าน
  มีคำถามดัวนี้ค่ะ
  1.กรณีชื่อสลักหลังยังเป็นชื่ออาผู้ชายสามารถเอาบ้านเข้าจำนองได้ตามกฎหมายใข่ไหมค่ะ
  2.กรณีบุตรชายไม่ลี้ยงดูบิดาสามารถที่จะยึติการมอบได้ใช่ไหมค่ะ
  3.กรณีทำบันทึกไว้แต่ไม่ใช่พินัยกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบที่ดินหรือยกเลิกบันทึกโดยชอบโดยเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ไหมค่ะ
  4.กรณีมอบที่ดินให้บุตรชายแล้วมีสิทธิ์ที่อาสะใภ้คนเก่สจะไล่อาชายออกจ่กบ้านได้ไหม
  ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

  โดยคุณ wachiraporn.b  (171.4.247.95)     6 มิ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 517

  1. ในขณะจำนองเมื่ออาเป็นเจ้าของที่ดิน ย่อมจำนองได้โดยชอบตาม ป.พ.พ.มาตรา 705
  2. ผู้ให้เรียกถอนคืนการให้ได้เมื่อผู้รับประพฤติเนรคุณตามมาตรา 531 เท่านั้น
  3. คู่สัญญาไม่อาจเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธิตามข้อตกลงในบันทึกดังกล่าวตามมาตรา 375
  4. ข้อสงสัยอื่นให้โทรปรึกษาทีมทนายคลายทุกข์ 02-9485700

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.146.63)     5 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 516

  สวัสดีครับ

       ผมอยากจะทราบว่าในกรณีที่อาของผมได้หย่ากับภรรยาแล้วได้ตกลงที่จะมอบบ้านให้แก่ลูกชายซึ่งในโฉนดเป็นชื่อของแม่ของอาและอาของผมได้นำโฉนดนั้นไปจำนองไว้กับธนาคารแต่ภรรยาของอาได้เลี้ยงดูบุตรและต้องการที่จะได้บ้านพร้อมที่ดินแต่ก่อนหน้านั้นได้ทำการตกลงว่าจะมอบให้บุตรชายแต่ไม่ได้กำหนดว่าจะให้เมื่ิอใดแต่ทางภรรยาของอาต้องการที่จะครอบครองฝ่ายเดียวเพราะว่าตนเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรและต้องการที่จะให้อาของผมกับภรรยาใหม่และบุตรออกไปจากบ้านจึงได้ทำการฟ้องอาผม ในกรณีนี้อาของผมควรทำอย่างไรดีครับ

   

  โดยคุณ ธนวัฒน์  (171.4.247.95)     6 มิ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 516

  อาคารไกล่เกลี่ยประนีประนอมกับอดีตภรรยาในข้อที่พิพาท เพราะข้อตกลงตามบันทึกดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลถภายนอก อดีตภรรยามีสิทธิเรียกร้องให้อาปฎิบัติตามข้อตกลงได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 374

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.146.63)     5 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 515

  เรียนปรึกษาด้วยค่ะ

  แม่ดิฉันเลี้ยงพ่อแม่มา30ปี และต่อมาตาได้โอนที่ดินให้แม่ดิฉัน  จนตอนนี้ตาอายุ 94 ปี และ ตาได้ไปขอไปเยียมน้าสาว  2 เดือน  อยู่มาวันหนึ่งน้าสาวก็โทรมาบอกว่าให้แม่ไปไกล่เกี่ยเรื่องที่ดินที่ตายกให้ ณ กรมที่ดิน เพราะตาจะยกให้น้าสาว  อยากถามว่าตามีสิทธิขอฟ้องขอที่ดินคืนจากแม่ได้มั้นค่ะ (มีเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินโทรมาบอกให้ไปไกลาเกลี่ย ขอความกรุณาให้คำแนะนำด้วยค่ะ

   

  โดยคุณ   (27.55.15.9)     5 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 514

  ผมมีเรื่องสอบถามดังนี้ครับ พ่อของผมจะทำการแบ่งที่นาให้ลูกๆทั้งหมด 4คน แต่ว่าผมและน้องสาวคนที่1-2นั้นมาอยู่ที่กรุงเทพฯกันหมด คงมีเพียงน้องชายคนเล็กที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ดูแลพ่ออยู่ที่บ้านเกิด แต่ว่าในเดือนตุลาคม58นี้ พ่อให้ขึ้นไปรับแบ่งที่นา แต่ว่าผมและน้องสาวอีก3คนที่อยู่กรุงเทพฯได้ตกลงกันว่าจะขายที่นาในส่วนที่ได้รับแบ่งมาจากพ่อทั้งหมดคืนให้นัองชายเพียงผู้เดียว เพราะน้องชายเขาจะซื้อคืนทั้งหมดเลย..ขอถามว่าผมต้องทำหนังสือหรือเอกสารอย่างไรครับ เพื่อเป็นหลักถานว่าผมและน้องสาวทั้ง3คนได้รับเงินจากน้องชายคนเล็กแล้ว  ขอสรุปคือผมและน้องสาวจะขอรับแต่เงินจากน้องชายเท่านั้นนะครั

  โดยคุณ   (58.181.205.254)     4 มิ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 514

  กรณีดังกล่าวคู่สัญญาสามารถทำนิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับที่ดินดังกล่าวโดยทำเป็นสัญญาจะซื้อจะขายเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดเป็นสำคัญ จึงฟ้องร้องให้บังคับคดีได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 456 วรรคสอง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.231.171)     30 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 513

  พ่อจะโอนที่ดินให้อยากทราบขั้นตอนว่าต้องทำอย่างไรบ้างแล้วใช้เวลาในการดำเนินการกี่วันจึงจะเสร็จแล้วค่าธรรมเนียมเท่าไร มีเอกสารอะไรบ้าง พ่อจะใส่ชื่อหนูกับน้องสาวนะค่ะ

   

  โดยคุณ   (58.97.35.41)     3 มิ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 513

  หากเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วน บิดาพร้อมท่านและน้องก็ชอบที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ รายละเอียดสอบถามข้อมูลไปยังเจ้าพนักงานที่ดินโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.245.127)     26 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 512

  กรณีบิดามารดาโอนที่ดินพร้อมบ้านให้บุตร จะต้องโอนให้กี่เดือน บุตรถึงจะสามารถนำไปขายหรือจำนองได้เลยหรือเปล่า 

  โดยคุณ เดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง  (118.172.95.197)     28 พ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 512

  บุตรในฐานะเป็นเจ้าที่ดินมีสิทธิจำหน่ายทรัพย์สินของตนได้โดยทันทีอันอาศัยอำนาจตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336 เว้นแต่จะมีนิติกรรมขัดอยู่

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.92.41)     25 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 511

   คืออยากทราบว่า ย่าเสียชีวิตแล้ว แต่ใบที่ิดินบ้านกับไร่นายังเป็นชื่อย่าอยู่ ยังไม่ได้โอนให้พ่อ พ่อมีพี่น้องสามคน คนโตชีวิตแล้ว พ่อเป็นคนสุดท้อง  ย่าแบ่งที่ดินให้เท่ากันแล้ว แต่ยังไม่ได้โอนเป็นชื่อพ่อ  ชื่อเจ้าของที่ดินอยู่นาเป็นชื่อย่าอยุ แต่ชื่อทะเบียนบ้านอยุนาเป็นชื่อพ่อ พ่อมีใบกรรมสิทธิ์ทำประโยชน์ในที่ดินผืนนี้ เพราะย่าทำให้ เก็บภาษีก็พ่อจ่ายทุกปี พอย่าตาย พี่ของพ่อขโมยใบที่ดินไป แต่ตอนนี้ตามเอาคืนมาได้แล้ว แล้วอยากจะโอนเป็นชื่อพ่อให้เรียบร้อย

  อยากทราบว่า เรามีเอกสารเท่านี้ พอจะโอน หรือฟ้องศาล โดนไม่ต้องให้ พี่ของพ่อ กับทายาทของพี่ชายคนโตเซน ด้วยได้มั๊ยค่ะ

  โดยคุณ พิมพ์ผกา  (49.230.122.192)     8 พ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 511

  กรณีตามปัญหาเมื่อมีเหตุขัดข้องในการจัดการที่ดินมรดกของย่า บิดาซึ่งเป็นทายาทอาจยื่นคำร้องขอจัดการมรดกต่อศาลเพื่อมีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดกให้มีสิทธิและหน้าที่จัดการแบ่งปันทรัพย์มรดกนั้นตาม ป.พ.พ.มาตรา 1713, 1719

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     27 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 510

   อยากจะทราบว่าถ้าบ้านยังติดจำนองที่ธนาคาร แล้วไม่สามารถจ่ายไหว จะสามารถโอนโฉนดให้บุตรรับหนี้จ่ายต่อจากธนาคารได้หรือไหม ในกรณีที่จะขอเปลี่ยนชื่อเจ้าของโฉนดจากชื่อแม่ เป็นชื่อของลูก

  ขอบคุณคะ

  โดยคุณ ณัฐรดา  (171.98.102.222)     2 พ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 510

  กรณีดังกล่าวผู้จำนองอาจดำเนินการดังกล่าวได้อันมีลักษณะเป็นการแปลงหนี้ใหม่ด้วยเปลี่ยนตัวลูกหนี้นั้นตาม ป.พ.พ.มาตรา 350

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     26 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 509

   ขอปรึกษาหน่อยครับ

  คือพ่อของผมจะให้เขาเช่าที่ดินแปลงหนึ่ง เวลา 25 ปี และจะจดทะเบียนเช่าด้วย อยากทราบว่า

      ในระหว่างสัญญา พ่อจะโอนที่ดินให้ผมได้หรือไม่  และถ้าสมมติว่าพ่อผมเสียชีวิตก่อนสัญญาจะหมดโดยยังไม่ได้โอนที่ดินให้ผม ผมจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

       ขอคำแนะนำด้วยครับ

   

   

   

  โดยคุณ วิชัย  (1.1.235.47)     1 พ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 509

  กรณีตามปัญหาในระหว่างเวลาเช่า บิดาในฐานะเจ้าของทรัพย์สินชอบที่จะโอนที่ดินที่เช่าให้แก่ท่านได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336 ถ้าและบิดาตายที่ดินดังกล่าวเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท ท่านมีสิทธิร้องขอจัดการที่ดินมรดกต่อศาลได้ตามมาตรา 1713, 1719

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     21 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 508

   เรียนสอบถามค่ะ วันนี้นัดไกล่เกลี่ยโจทย์ยื่นฟ้องทางจำเป็น สรุปการไกลเกลี่ย โจทย์ขายท่ี่ดินให้ในราคานึง มีการเซ็นชื้อขายต่อ จนท.ศาล (ผู้ไกล่เกลี่ย) พอเซ็นเรียบร้อยแล้ว จะต้องหาเงินมาให้โจทย์ภายใน 45 วัน  แล้วถ้าเราหาไม่ทันภาย 45 วัน รึมาตัดสินใจภายหลังว่าไม่เอาแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างค่ะ เค้ามีสิทธิเรียกค่าเสัียหายจากเราเยอะมั่ยค่ะ?? 

  โดยคุณ ศุภิตา  (49.237.139.77)     30 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 507

   ถ้าแม่โอนมรดกให้ลูก ลูกสามารถเอาจำนำ หรือจำนองกับทางธนาคารได้หรือไม่ค่ะ เพราะไม่ใช่เปนการซื้อขายน่ะคะ

  โดยคุณ กรรณิการ์ ศิริเทพ  (1.46.235.154)     26 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 506

   รบกวนถามหน่อยค่ะ ตอนนี้หนูกับแฟนอยากจะกู้เงินสร้างบ้าน แต่ที่ดินเป็นชื่อของแม่แฟน หนูอยากถามว่าระหว่างโอนรับมรดกจากแม่ให้ลูก กับ โอนซื้อขาย แบบไหนดีกว่าค่ะถ้ากรณีที่หนูต้องการยื่นกู้เพื่อสร้างบ้านให้ได้วงเงินสูงคะ

  โดยคุณ ฐิติพร  (27.55.227.130)     22 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 505

  สวัสดีค่ะ

  ดิฉันรบกวนสอบถามค่ะ เมื่อประมาณ 30 ปีกว่าคุณพ่อได้ซื้อที่ดินซึ่งเปนที่บ้านปลูกอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้ 108 ตารางวา แต่คุณพ่อให้โฉนดเป็นชื่อของพี่สาวไว้ คือคุณป้า ให้ท่านเพราะท่านได้ดูแลปู่กับย่า อยู่ที่ตจว. หลังจากนั้นมา 15 ปีคุณป้าท่านนี้เสียชีวิตลง แต่โฉนดก้อยังคงอยู่เป็นชื่อคุณป้ามาตลอดเกือบ 15 ปีหลังจากที่ท่านเสียชีวิตแล้ว ล่าสุดเมื่อปลายเดือนกันยายน ปี 2557 คุณพ่อได้ทำการฟ้องศาล(ได้ยินเขาเรียกกันว่าฟ้องผีค่ะ) และได้ทำการปิดประกาศไว้ ตามกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จนครบกำหนดคุณพ่อ ก็ได้ไปที่กรมที่ดินกับคุณย่าเพื่อให้โฉนดเป็นชื่อคุณพ่อค่ะ เมื่อเดือน ธันวาคม 2557 แต่ในขณะเดียวกัน คุณย่าก็ได้ยกที่ดินอีก 5 ไร่ 2 งาน อยู่ในโฉนด 1 ใบ กับคุณพ่อไว้ด้วย แต่ก่อนที่คุณย่าจะให้ ก้อได้ถามพี่ป้าลุงเรียบร้อยแล้วว่ายินยอมให้เป็นชื่อคุณพ่อรับโฉนดทั้ง 2 ใบนี้ไปค่ะ และล่าสุดคุณย่าได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที 7 เมษายน 2558 ก้อได้เกิดปัญหาขึ้นค่ะ ลุงและป้าที่ยังมีชีวิตอยู่ รวมถึง ลูกของป้าที่เสียชีวิตไปแล้ว ก้อได้ทวงถามหาโฉนดค่ะ และมีการถกเกียงกันว่าที่ดินต้องแบ่งที่บ้านต้องแบ่ง

  คำถามค่ะ

  กรณีที่ 1 คุณพ่อมีิสิทธิในโฉนดตามกฎหมายเพียงผู้เดียวใช่หรือไม่คะ

  กรณีที่ 2 การที่ด้านหลังโฉนดเป็นชื่อคุณพ่อเป็นผู้รับ ส่วนผู้ให้เป็นคุณย่า แต่ด้านหน้าโฉนดที่บ้านยังเป็นชื่อพี่สาวหรือป้าที่เสียชีวิตไปเป็นเจ้าของโฉนดคนเก่า ถือว่าเปนเอกสารที่สมบูรณ์คุณพ่อมีสิทธิชอบทางกฎหมายหรือไม่คะ

  กรณีที่ 3 พี่ป้าลุงญาติๆ สามารถทวงสิทธิ์ตรงนี้ได้หรือไม่คะ หากคุณพ่อไม่ยินยอมให้สิทธิ์เพราะถือโฉนดเป็นของตนแล้วตรงนี้ สมบูรณ์และมีเหตุผลอื่นที่จะเป็นการไม่ถูกต้องที่ครอบครัวดิฉันจะได้ทำขึ้นโดยรู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่คะ

  กรณีที่ 4 ญาติขอดูโฉนดแต่คุณพ่อได้ถ่ายเอกสารไว้ทั้งหน้าและหลังค่ะ แต่จริงๆ เราไม่จำเป็นต้องพกพาโฉนดตัวจริงเพื่อแสดงให้แก่ผู้อื่นทราบเพื่อที่ผู้อื่นให้เหตุผลว่าอยากเห็น เป็นสิทธิชอบธรรมเขาผู้ถือโฉนดหรือไม่คะ

  ทุกข์ใจมากเลยค่ะ เพราะวันที่ 12 อาทิตย์นี้ จะต้องฌาปนกิจศพคุณย่าแล้วค่ะ คงต้องมีคำถามต่างๆนาๆ อย่างแน่นอนค่ะ

  ขอบพระคุณสำหรับคำตอบนะคะ รบกวนท่านเมตตาให้ข้อชีแนะแด่ครอบครัวดิฉันด้วยค่ะ

   

  โดยคุณ น้องหมู  (155.140.255.38)     9 เม.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 505

  ตามพฤติการณ์ ผู้ที่มีชื่อในโฉนดที่ดิน กฎหมายเพียงแต่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แห่งที่ดินตามโฉนดนั้นตาม ป.พ.พ.มาตรา 1373 จึงไม่ใช่บทข้อสันนิษฐานเด็ดขาด พี่ป้าลุงจึงชอบที่จะพิสูจน์นำสืบหักล้างข้อสันนิษฐานดังกล่าวได้ได้ ส่วนข้อสงสัยอื่นให้ท่านโทรปรึกษาทีมทนายคลายทุกข์ที่ 02-9485700

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     13 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 504

   รบกวนปรึกษาคะ เดิมที่ดินเป็นชื่อของยายมีจำนวน 28 ไร่ ยายมีลูก 5 คนเป็นบุตรบุญธรรม 1 คนแล้วยายเซ็นมอบอำนาจให้ลุงซึ้งเป็นลูกคนที่ 2 แล้วลุงก็นำที่ไปจำนองกับธนาคารคะ ผ่านไป 5 ปียายก็ตาย แล้วที่ก็ยังคงติดที่ธนาคาร แต่พี่น้อง6 คนได้ทำการแบ่งที่ดินเพื่อ ทำนา ในสัดส่วน ลูก 5 คนคนละ 5 ไร่ บุตรบุญธรรม 3 ไร่แบ่งกันตอนยาขังไม่ตายคะ หลังจากยายได้ได้ 5 ปี ลุงก็ขายที่ส่วนของลุงให้ดิฉันคะ ซึ้งธนาคารให้นำเงินมาปิดหนี้ทั้งหมด ตอนนี้ได้โฉนดมาแล้ว แต่ป้าที่เป็นลูกบุญธรรมไม่ยอมแบ่งตามส่วนที่เคยถือครอง จะขอให้แบ่งที่ให้เท่ากัน หนี้ที่จ่ายไปทั้งหมด 600000 คะ ตอนนี้ไม่สามารถนำที่ไปแบ่งได้ต้องทำยังไงคะ ถึงจะนำที่มาแบ่งได้คะ 

  โดยคุณ คุณ เจตสุดา  (118.174.83.206)     8 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 503

   แม่มีที่ดินโฉนดอยู่สามแปลง เป็นชื่อแม่และเสียชีวิตแล้ว และจดทะเบียนสมรสกับพ่อ มีบุตร 3คน พ่อต้องการโอนกรรมสิทธิ์ ให้ลูกสามคน ตากับยายก็เสียชีวิตแล้ว เราไม่ต้องร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกได้หรือไม่ ไปที่สำนักงานที่ดินยื่นเรื่องขอโอนได้เลยหรือไม่  ทุกคนเห้นชอบและตกลงกันได้

  โดยคุณ โชคชัย ดวงดี  (115.31.139.3)     26 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 502

  ที่ของเราโฉนดเป็นชื่คนอื่น(ที่สปก)

  (ปู่ได้แบ่งที่ทางให้ลูกของท่านเป็นสัดส่วนเรียบร้อยแล้ว)

  ที่ของปู่ประมาณ7ไร่ น้องสาวของพ่อผมแอบเอาที่ตรงนี้ไปฝากโอนเป็นชื่อพี่ชายของสามีเขา พอปู่รู้ก็โกรธมาก ปู่จึงได้ไปยึดเอาโฉนดใบนี้มาถือครองโดยไม่มีใครกล้าแย้ง  และปู่ก็ได้ทำประโยชน์ในที่ตรงนี้มาตลอดพอปู่เสียชีวิตพ่อของผมก็ได้ทำประโยชน์ต่อเรื่อยมา(ปู่เสียชีวิตได้สามสิบปีแล้วครับ) พ่อเคยบอกผมว่าได้ตกลงกับเขาไว้ว่าเมื่อผมอายุครบยี่สิบปีจะโอนให้ผม ตอนนี้ผมอายุสามสิบปีกว่าแล้วยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ ซึ่งตอนนี้พ่อของผมท่านเสียชีวิตแล้ว ผมอยากให้โฉนดใบนี้เป็นชื่อของผมจะทำได้ใหม มีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้าง ขอคำแนะนำด้วยครับ

  โดยคุณ   (136.8.2.68)     26 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 501

    ขอเรียนปรึกษาด้วยค่ะ

      พ่อแม่โอนโฉนดที่ดินให้มีชื่อลูก 4 คน

      โดยเสน่หามานานนับ 20 ปีแล้ว

      มีบ้าน 1 หลัง ในที่ดินนี้

     โดยทะเบียนบ้าน  มี 2 เล่ม

     ( เพราะเดิมมี 2 หลัง แล้วทุบสร้างใหม่.  

     เป็นหลังเดียว ในที่ดินแปลงนี้)

     ชื่อเจ้าบ้านคือ ลูก 2 คน (จาก 4 คน)

   คำถาม

     ต่อมาพ่อต้องการโอนโฉนดที่ดินและบ้านส่วนที่เป็นของลูก 3 คน ( จาก 4 ชื่อ ให้เหลือชื่อเดียว) ให้เป็นของลูกคนเดียว

  เพราะลูกคนนี้อยู่บ้านหลังนี้กับพ่อแม่

  เลี้ยงดูพ่อแม่เป็นหลัก

  ลูกๆอีก 3 คน ยินยอม เพราะไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้อยู่แล้ว 

  ปัญหาคือ จะโอนจากชื่อลูก 3 คนให้เป็นชื่อของลูกคนเดียวได้อย่างไร จึงจะเสียภาษีน้อยที่สุด  (มีทั้งบ้านและที่ดิน) กลัวภาษีจะสูงมากค่ะ

  (ราคาประเมินที่ดิน คร่าวๆๆ ตรว. ละ 50,000 บ. 200 ตรว. 

   บ้านตีราคาประมาณ 10 ลบ. )

  คำถามค่ะ

  1. ลูก 3 คนโอนที่ดินคืนพ่อแม่ โดยเสน่หาได้ไหมคะ 

  แล้วพ่อไปจัดการแบ่งมรดกใหม่

  ยกให้ลูกคนเดียว โดยเสน่หาอีกครั้ง

  2. บ้านหลังนี้มีเลขที่บ้าน 2 เลขที่

  แล้วจะมีผลเรื่องภาษีกับการโอนเป็นชื่อเดียวไหมคะ

  *****คิดผิดไปที่ให้โฉนดที่ดินเป็น 4 ชื่อ

  ทำให้ยุ่งยาก เพราะถ้าไม่ยกให้ลูกคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่อยู่ ตอนนี้. อนาคต จะมีปัญหายุ่งยากถึงรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะ

  ที่ดินสมัยก่อนไม่แพง แต่ปัจจุบันราคาขยับขึ้นสูงมาก จนมีปัญหา ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเสียภาษีค่ะ

  ขอความกรุณาให้คำแนะนำด้วยค่ะ

  โดยคุณ จินตนา  (1.10.207.119)     13 มี.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 501

  หากบุตรทั้งสามตกลงยินยอมจดทะเบียนโอนที่ดินคืนแก่บิดาก็สามารถกระทำได้โดยยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินได้โดยอาศัยสิทธิตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336 ส่วนค่าธรรมเนียมการโอนจะมีอัตราเท่าใด ให้ท่านสอบถามที่เจ้าพนักงานที่ดินโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     22 เม.ย. 2558

 •  1  2  3  4  5  6 .. 29   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด