X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การโอนที่ดินให้บุตรโดยชอบทางกฎหมาย

 • การโอนที่ดินให้บุตรโดยชอบทางกฎหมาย

            ในกรณีเป็นบ้านพร้อมที่ดินที่เป็นชื่อมารดา,บิดาร่วมกันคุณพ่อและคุณแม่เป็นเจ้าของบ้านพร้อมที่ดิน (หลังโฉนดชื่อพ่อกับแม่) และติดจำนองกับธนาคารอยู่ หลังจากนั้นคุณพ่อเสียชีวิต แม่ผ่อนต่อไม่ไหว ให้ทางผมผ่อนบ้านต่อแทน อยากจะสอบถามว่า ในกรณีดังกล่าว แม่จะทำการโอนบ้านและที่ดินให้ผมได้หรือไม่ โดยการไถ่ถอนจำนองจากธนาคารแล้วมาโอนให้ผม (คุณพ่อที่มีชื่อในโฉนดได้เสียชีวิตแล้ว)

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
           สามารถทำได้ครับ  แต่คุณแม่ของคุณต้องร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของคุณพ่อก่อน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1713

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

            มาตรา 1713 ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการจะร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้ ในกรณีดั่งต่อไปนี้
            (1) เมื่อเจ้ามรดกตาย ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมได้สูญหายไป หรืออยู่นอกราชอาณาเขต หรือเป็นผู้เยาว์
            (2) เมื่อผู้จัดการมรดกหรือทายาทไม่สามารถ หรือไม่เต็มใจที่จะจัดการ หรือมีเหตุขัดข้องในการจัดการ หรือในการแบ่งปันมรดก
            (3) เมื่อข้อกำหนดพินัยกรรมซึ่งตั้งผู้จัดการมรดกไว้ไม่มีผลบังคับได้ด้วยประการใด ๆ
            การตั้งผู้จัดการมรดกนั้น ถ้ามีข้อกำหนดพินัยกรรมก็ให้ศาลตั้งตามข้อกำหนดพินัยกรรม และถ้าไม่มีข้อกำหนดพินัยกรรม ก็ให้ศาลตั้งเพื่อประโยชน์แก่กองมรดกตามพฤติการณ์และโดยคำนึงถึงเจตนาของเจ้ามรดก แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควร

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4  5  6 .. 32   

 • ความคิดเห็นที่ 580

   รบกวนถามค่ะ เราอยู่เมืองนอกเเม่จะโอนที่ดินให้80ตรว เราจำเป็นต้องกลับไทยไปเซ็นต์เอกสารหรือป่าวค่ะส่งบัตรประจำตัวประชาชนเซ็นต์ชื่อ ไปอย่างเดียวได้ไหม (ขอบคุณมากค่ะ)

  โดยคุณ NUCHSARA  (114.189.134.44)     9 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 579

   อยากถามว่าถ้าพ่อยังไม่เสียแต่เซ็นโอนให้เราแล้วเราสามารถไปเซ็นรับคนเดียวได้ไหมหือพ่อต้องไปด้วย

  โดยคุณ   (49.230.215.144)     29 ก.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 579

   หากพ่อท่านจะโอนอสังหาริมทรัพย์ให้โดยเสน่หา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 525 การให้ทรัพย์สินซึ่งถ้าจะซื้อขายกันจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
  ดังนั้น ท่านสามารถไปเซ็นรับการให้คนเดียวได้ครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.9.190)     7 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 578

   รบกวนถามหน่วยคะ  พอดีมีที่ดินที่ดินแปลงหนึ่งมีชื่อของปู่ แต่ปู่เสียแล้ว แต่ย่ายังอยู่แต่มีบุตรอยู่ 3 คน ถ้ามีคนใดคนหนึ่งต้องการที่จะโอนที่ดินเป็นของตัวเองจะต้องทำอย่างไรคะ แล้วพอดีมีทายาทคนหนึ่งไดเสียชีวิตไปแล้วแต่ ทายาทที่เสียชีวิต มีบุตรอยู่ คนที่ต้องการจะโอนที่เป็นของตัวเองคนเดียวจำทำได้ไหมคะ

  โดยคุณ   (119.46.233.134)     14 ก.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 578

   กรณีดังกล่าว หากปู่ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ ที่ดินดังกล่าวย่อมตกเป็นของทายาทโดยธรรมซึ่งก็คือ ย่า และ บุตรของปู่จำนวน 3 คน เป็นส่วน ส่วนละเท่าๆกัน ตามป.พ.พ. มาตรา 1629,1635 กรณีที่ท่านจะทำการโอนมรดกดังกล่าวเป็นของทายาทคนใดคนหนึ่งจึงไม่สามารถทำได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.1.194)     26 ก.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 578

   แล้วถ้าบุตรของปู่ได้เสียชีวิตไปแล้ว 1คนและคนที่เสียชีวิตมีบุตรอยุ่บุตรของคนที่เสียชีวิตจะมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งไหมคะ

  โดยคุณ   (182.232.58.211)     30 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 577

   สามีภรรยายังไม่หย่า แต่ภรรยาต้องการเซ็นต์ยินยอมให้ลูกนำที่ดินไปจำนอง โดยไม่บอกกล่าว คู่สมรสได้หรือ ไม กรณีอยกกันอยู่หลายปีแล้ว แต่คู่สมรสไม่ยอมหย่าให้

  โดยคุณ Puipuioopss  (223.24.52.231)     13 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 576

   พ่อมีลูก9คนที่ดิน26ไร่เศษติดจำนองธกสมีลูกคนหนึ่งรับใช้หนี้พ่อไถ่ถอนโอนให้ลูกเดียวลูกคนอื่นจะมีสิทธิในบ้านที่ดินหรือไม่หลังพ่อได้เสียชีวิตแล้ว แต่น้องชึ่งเปนผู้อาศัยจะมีสิทธิ์อาศัยและใช้ที่ดินทำการเกษตรต่อไปได้หรือไม่ก่อนหน้านั้นน้งผู้ไถ่รับปากกับพ่อก่อนเสียว่าจะมีการแบ่งจนปัจจุบันไม่มีการใดๆ

  โดยคุณ ตะวัน  (125.27.226.70)     23 มิ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 576

   หากมีการโอนที่ดินให้ลูกผู้รับโอนคนหนึ่งโดยสมบูรณ์แล้ว ที่ดินดังกล่าวย่อมเป็นของลูกผู้ที่ได้รับโอนโดยสมบูรณ์ ที่ดินดังกล่าวจึงไม่ใช่มรดกของพ่อซึ่งต้องแบ่งปันแก่ทายาทของพ่อแต่อย่างใด
  แต่กรณีที่น้องผู้ที่รับโอนจากพ่อนั้นได้รับปากกับพ่อว่าจะทำการแบ่งที่ดินให้ลูกทุกคน มีลักษณะเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกตามป.พ.พ. มาตรา 374 คุณในฐานะบุคคลภายนอกผู้รับประโยชน์จากสัญญาดังกล่าวจึงมีสิทธิเรียกให้น้องทำการแบ่งที่ดินดังกล่าวให้แก่คุณได้ ตามป.พ.พ. มาตรา 374วรรคแรก
  ส่วนน้องอีกคนซึ่งเป็นผู้อาศัยอยู่ในที่ดินดังกล่าว หากอยู่โดยความยินยอมของเจ้าของคนปัจจุบันโดยมิได้มีการทำสัญญาเช่า หรือ มิได้มีการก่อสิทธิเหนือพื้นดินให้ หากเจ้าของปัจจุบันไม่ยินยอมให้อยู่บนที่ดินแล้ว ก็อาจถูกขับไช่ให้ออกจากที่ดินดังกล่าวได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.7.217)     8 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 575

   ขอสอบถามด้วยคะว่ากรณีโอนที่ดืนให้ลูกแล้วภายหลังเขาจะขายให้น้าแต่มีบ้านอยู่ด้วยจะโอนบ้านพร้อมที่ดินต้องทำอย่างไรคะและค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรคะขอบคุณคะ

  โดยคุณ พิชญ์พร. รังกลาง  (110.168.4.91)     13 มิ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 575

   การโอนบ้านและที่ดินต้องดำเนินการที่กรมที่ดินครับ ส่วนค่าใช้จ่ายในการซื้อขายบ้าน/ที่ดิน ณ กรมที่ดินมีรายการที่จะต้องเสียดังต่อไปนี้
  1. ค่าธรรมเนียมการโอน 2% ของราคาประเมินหรือราคาขาย ราคาไหนสูงกว่าก็ใช้ราคานั้นคิด
  ค่าอากร 0.5% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน ถ้าต่ำกว่าให้ใช้ราคาประเมินคำนวณ
  2. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ของราคาขาย ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะนี้ จะคิดกับอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อมาแล้ว
  ขายออกไปภายในเวลา ไม่เกิน 5 ปี (หากมีการย้ายทะเบียนบ้านเจ้าบ้านเข้าอยู่ เกินกว่า 1 ปี ได้รับยกเว้นค่าภาษีนี้) ทรัพยสินที่เสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะนี้แล้ว ไม่ต้องเสียค่าอากรในข้อ 2
  3. ค่าภาษีเงินได้ (ภงด.) มีการคิดแบบ ขั้นบันไดภาษี หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามจำนวนปีถือครอง (หลายขั้นตอน)
  4. ค่าจดจำนอง หากบ้าน หรือที่ดิน จำนองต่อกับธนาคาร จะเสียค่าจำนอง 1% ของมูลค่าจำนอง
  5. ค่าอื่นๆ เช่น ค่าคำขอ 20บาท ค่าอากรตาม ป.37 5 บาท ค่าพยาน 20บาท

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.55.2)     22 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 574

   ขอสอบถามคะว่ากรณีโอนที่ให้ลูกแล้วแต่ไม่ได้โอนบ้านด้วยภายหลังลูกจะโอนต่อให้น้าแต่อยากโอนบ้านพร่อมที่ดินด้วยต้องทำอย่างไรคะและค่าใช่จ่ายประมาณเท่าไรคะ

  โดยคุณ   (110.168.4.91)     13 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 573

  ขอความกรุณาให้คำปรึกษาด้วยนะคะ

   
  ในกรณีที่คุณพ่อและคุณแม่ซึ่งมีอายุมากแล้วและไม่สะดวกในการเดินทาง ถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะโอนบ้านพร้อมที่ดินให้ลูกไว้  สามารถมอบอำนาจให้ลูกไปดำเนินการเองได้หรือไม่คะ? และจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องไปกรมที่ดินด้วยตัวเอง?

  โดยคุณ ขนิษฐา   (27.55.29.78)     6 มิ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 573

   การมอบอำนาจให้ทำนิติกรรมซื้อขายที่ดิน สามารถทำได้ครับ แต่ทั้งนี้ ต้องมีเอกสารที่ยืนยันชัดเจน และถูกต้อง เพื่อผลประโยชน์ของท่านและเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ควรให้ทนายความร่างสัญญาหรือดำเนินการให้ครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.101.252)     20 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 572

   สอบถามหน่อยค่ะ.เจ้าของที่ดิน ชื่อปู่.แต่ตอนนี้ปู่ไม่สบายอยู่โรงพยาบาลไม่รับรู้อะไรเป็นอัมพาภไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองและพูดไม่ได้.คือจะขายที่ดินเพื่อนำเงินมารักษาปู่ แต่ที่ดินเป็นชื่อปู่แต่ลูกๆของปู่เซ็นต์ยินยอม ขาย เราสามารถโอนเป็นชื้อของผู้ซื้อได้เลยไหมค่ะ.. หรือต้องมีวิธีไหนบ้างค่ะเพื่อให้สามารถโอนเป็นชื่อคนซื้อ..ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ..รบกวนหน่อยค่ะ

  โดยคุณ กิ่ง  (49.230.238.38)     18 พ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 572

   ผู้ป่วยอัมพาตไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และพูดไม่ได้ ถือเป็นบุคคลที่มีกายพิการ จึงเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ตามป.พ.พ.มาตรา 32 ซึ่งปู่ก็ยังมีอำนาจจัดการจำหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินด้วยตนเองอยู่ แต่สามารถให้ปู่ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้มีสิทธิขายที่ดินดังกล่าวได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.147.24)     7 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 571

   ขอปรึกษา 2 ข้อค่ะ 

  1. พ่อเสียชีวิตแล้วพี่เปนผุ้จัดการมรดกแล้วใส่ชื่อตัวเองเป็นผู้ครอบครอง และมีการติดประกาศไม่มีใครคัดค้่าน ซึ่งตอนนั้นน้องไม่มีใครรุ้เลยค่ะว่าพี่ไปใส่ชื่อตัวเอง มาวันนี้ขอแบ่งที่ดินพี่ชายไม่ยอมแบ่งให้ไปฟ้องศาลเอา พวกน้องจะได้ส่วนแบ่งมั้ยคะ

  2.หนี้นอกระบบตอนนั้นไม่ได้ทำสัญญาแล้วส้่งดอกมาทุกเดือน แล้วพักหลังขอหยุดคิดดอกเจ้าหนี้จะให้ทำสัญญาทีหลัง ถ้าทำไปจะมีปันหาอะไรมั้ยคะเพราะเป็นหนี้นอกระบบเยอะค่ะ

   

   

  โดยคุณ วิศรุตา ทะแวนสาริกิจ  (223.207.244.26)     18 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 570

  ขอโทษน่ะค่ะ... 

  รบกวนขอสอบถามเรื่องที่ดินและหนี้สักนิดน่ะค่ะ

  "ที่ดินของพ่อซึ่งติดหนี้ ธกส แล้วมีลูกทั้งหมด 4 คน ซึ่งมีคนใช้หนี้อยู่คนเดียวหากใช้หนี้เสร็จพ่อต้องการโอนที่ดินให้ลูกคนที่ใช้หนี้

   

  กรณีที่ 1ลูกคนอื่นมีสิทธิที่จะเรียกร้องขอส่วนแบ่งที่ดินได้หรือไม่

  กรณีที่ 2 หากลูกคนที่ใช้หนี้จะทำเป็นสัญญาซื้อขายจะได้หรือไม่(มารดาเสียชีวิตแล้ว)

  ขอบคุณค่ะ

   

   

   

   

   

   

  ()

   

   

  โดยคุณ ศิรินภา มีทอง  (49.230.17.203)     11 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 569

   ขอสอบถามหน่อยค่ะ คือว่าที่ดินของคุณพ่อถูกคนอื่นจำนองค่ะ แต่ว่าที่ดินตรงนั้นคุณพ่อยังไม่ได้ไปโอนเป็นชื่อของคุณพ่อค่ะ อย่างงี้พอมีทางแก้ไขมั้ยคะ

  โดยคุณ ฐิติยา  (1.10.199.77)     10 พ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 569

   ถ้าอยากได้ที่ดินคืน เราต้องดำเนินการปลดจำนองก่อน แล้วไปกรมที่ดิน เพื่อดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เป็นชื่อของพ่อได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.38.234)     16 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 568

   ค่าโอนที่แพงขนาดนี้เลยเหรอค่ะตาโอนให้แม่ ที่เป็นลูกนอกสมรส(เพราะยายเสียชีวิตตาเลยแต่งงานใหม่)เป็นที่โฉนด14ไร่3งาน ค่าโอน26,011บาท ราคาประเมินไร่ละ40,000บาท

  โดยคุณ หทัยรัตน์  (171.5.229.183)     4 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 567

   อยากทราบว่าถ้าแฟนเสียชีวิตแต่ไม่ได้จดทะเบียนแต่มีลูก2คนแต่โฉนดเป็นชื่อแฟนจะโอนได้ไมคะแต่ลูกพึ่งอายุ10=12 จะต้องทำาอย่างไรคะ

   

   

  โดยคุณ   (49.229.50.107)     23 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 566

   รบกวนสอบถามครับ เนื่อด้วยพ่อขอกระผม ได้โอนที่ดิน ให้ลูกชายของลุง และลูกชาย ได้โอนให้บุตรต่อไป ทั้งที่พ่อของผม มีลูก สอง คน ที่ดิน ติดกันกับบ้านปัจจุบัน ต่อมาจ่ะทำการปิดทางเข้าบ้าน ของพ่อ ผม แบบนี้พ่อผมสามารถ ฟ้องร้อง เอาที่ดินคืนมาได้หรือไม่ ตอนที่ให้เพราะสงสารไม่มีที่อยู่ ตอนนี้ พ่อผมทุกข์ใจมากจนป่วย เพราะโดนกระทำแบบนี้

  โดยคุณ patric  (125.27.36.227)     17 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 565

   ขอสอบถามด้วยนะคร้าาา

  คือ คุณพ่อกับคุณแม่ เลิกรากันนานแล้ว ตอนนี้ พ่อต้องการอย่ากับคุณแม่

  คุณแม่ก็เช่นกัน  และพออย่าเสร็จ มีเรื่องที่ต้องเคลียต่อคือที่ดิน ซึ่งผืนแรกเป็น

  สินสมรส อีกผืน เป็นมรดก จากคุณปู่ ที่ให้เป็นชื่อคุณแม่ ผืนแรกก็ชื่อคุณแม่นะค่ะ

  ความประสงค์ ของพ่อ คือ ต้องการ แบ่งที่ดิน ผืนแรกที่เป็นสินสมรส เป็นสามส่วน

  คือ ให้แม่ ให้น้อง และ ดิฉัน  ส่วนผืน มรดก พ่อจะขอคืน แต่คุณแม่อยากให้เป็นของลูก

  อย่างนี้ ต้องให้คุณพ่อกับคุณแม่ตกลงกันยังไงดีค่ะ *พ่อมีครอบครัวใหม่แล้ว*

  ส่วนสินสมรส พ่อต้องเขียน หรือคุณแม่สามารถแบ่งได้เลย

  โดยคุณ นิตยา ศรีโคตร  (49.229.46.236)     13 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 564

   แม่จะแบ่งที่ดินให้ ต้องทำอย่างไรบ้างคะ มีคนแจ้งว่า ตอนที่ทำเรื่องคือ แม่จะต้องแบ่งเป็นสัดส่วน โดยให้เป็นชื่อของแม่ทั้งหมด แล้วก็โอนเป็นชื่อ ลูก ๆ ใช่หรือ ไม่คะ 

      ทำไมแบ่งให้เป็นชื่อลูกเลยไม่ได้คะ ทำไมต้องเป็นชื่อแม่ก่อน แล้วถึงค่อยโอน อยากทราบจริงๆ ค่ะ

  โดยคุณ พัชรา  (110.78.169.252)     24 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 563

  อยากถามว่าพอแม่โอนโฉนดเป็นชื่อเราแล้วสามารถใช้ได้เลยไหมค่ะหรือต้องรอระยะเวลา60วัน พอดีได้ยินเพื่อนพูดให้ฟัง ไม่แน่ใจค่ะ พอดีมีธุระด่วนต้องใช้ค่ะ

  โดยคุณ ICE  (122.155.43.223)     22 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 562

   สวัดดีค่ะ

  สอบถามหน่อยค่ะพี่สาวได้เอาที่ไปจำนองพอเรารู้ก็เลยไปไถ่ถอนเอาโฉนดออกมาแล้วให้พ่อโอนเป็นชื่อเราแต่พ่อกับแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันจึงโอนเป็นมรดกไม่ได้ ก็เลยโอนเป็นการซื้อขาย  แล้วถ้าพ่อหมดอายุไขไปแล้วพี่สาวสามารถฟ้องร้องเอาที่ดินคืนได้ใหมค่ะ แล้วตอนนี้เราเป็นคนสร้างบ้านโดยกู้เงินมาคนเดียวรับผิดชอบค่าใช้จ่ายคนเดียวพี่สาวไม่ได้ช่วยอะไรเลย   ในอนาคตเขาสามารถฟ้องร้องเอาที่ดินคืนได้ใหมค่ะ

   

  บ้านหลังที่สร้างคือสร้างให้พ่อกับแม่อยู่พี่สาวก็อยู่บ้านหลังนั้นด้วยส่วนหนูส่วนใหญ่อยู่ กทม

  โดยคุณ กุ้ง  (122.155.84.252)     17 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 561

  คุณป้าไม่มีสามีเป็นโสดเสียชีวิตมาประมาณ 17 ปีมรดกยังไม่ได้ยหกให้หลานที่เลี้ยงท่านมาเลยอย่างนี้ไปโอนเลยได้หรื่อไม่ หลานเป็นลูกของน้องชาย นามสกุลเดียวกับป้า ขอความกรุณาจากผู้รู้ช่วยตอบกลับด้วย ขอบพระคุณอย่างสูง

  โดยคุณ รจนพร สุธรรม  (171.5.250.33)     3 มี.ค. 2559

 •  1  2  3  4  5  6 .. 32   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด