การโอนที่ดินให้บุตรโดยชอบทางกฎหมาย | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การโอนที่ดินให้บุตรโดยชอบทางกฎหมาย

 • การโอนที่ดินให้บุตรโดยชอบทางกฎหมาย

            ในกรณีเป็นบ้านพร้อมที่ดินที่เป็นชื่อมารดา,บิดาร่วมกันคุณพ่อและคุณแม่เป็นเจ้าของบ้านพร้อมที่ดิน (หลังโฉนดชื่อพ่อกับแม่) และติดจำนองกับธนาคารอยู่ หลังจากนั้นคุณพ่อเสียชีวิต แม่ผ่อนต่อไม่ไหว ให้ทางผมผ่อนบ้านต่อแทน อยากจะสอบถามว่า ในกรณีดังกล่าว แม่จะทำการโอนบ้านและที่ดินให้ผมได้หรือไม่ โดยการไถ่ถอนจำนองจากธนาคารแล้วมาโอนให้ผม (คุณพ่อที่มีชื่อในโฉนดได้เสียชีวิตแล้ว)

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
           สามารถทำได้ครับ  แต่คุณแม่ของคุณต้องร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของคุณพ่อก่อน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1713

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

            มาตรา 1713 ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการจะร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้ ในกรณีดั่งต่อไปนี้
            (1) เมื่อเจ้ามรดกตาย ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมได้สูญหายไป หรืออยู่นอกราชอาณาเขต หรือเป็นผู้เยาว์
            (2) เมื่อผู้จัดการมรดกหรือทายาทไม่สามารถ หรือไม่เต็มใจที่จะจัดการ หรือมีเหตุขัดข้องในการจัดการ หรือในการแบ่งปันมรดก
            (3) เมื่อข้อกำหนดพินัยกรรมซึ่งตั้งผู้จัดการมรดกไว้ไม่มีผลบังคับได้ด้วยประการใด ๆ
            การตั้งผู้จัดการมรดกนั้น ถ้ามีข้อกำหนดพินัยกรรมก็ให้ศาลตั้งตามข้อกำหนดพินัยกรรม และถ้าไม่มีข้อกำหนดพินัยกรรม ก็ให้ศาลตั้งเพื่อประโยชน์แก่กองมรดกตามพฤติการณ์และโดยคำนึงถึงเจตนาของเจ้ามรดก แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควร

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 31   

 • ความคิดเห็นที่ 612

   ขอปรึกษา...กรณีแม่เลี้ยงของผมจะขายที่ดินให้ผม...แต่อาศัยอยู่ทะเบียนบ้านเดียวกันสามารถทำการซื้อขายได้ไหมครับ

  โดยคุณ สุธา  (124.120.122.194)     4 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 611

   ขอสอบถามเรื่องเกี่ยวกับที่ดินคะคือที่ดินแปลงนี้พ่อได้โอนโฉนดให้เป็นชื่อของลูกแล้วแต่พ่อยังมีชีวิตอยู่อยากทราบว่าพ่อยังมีสิทธิ์ในที่ดินอยู่หรือไม่

  โดยคุณ   (1.2.226.205)     4 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 610

   เรียนคุณทนายค่ะ..คือดิฉันมีเรื่องสอบถามค่ะ..คือโฉนดที่ดินเป็นชื่อของพ่อซึ่งพ่อได้เสียชีวิตไปแล้วและจะไปเปลื่ยนเป็นชื่อของแม่ซึ่งแม่มีใบสมรสกับพ่อแต่ในจำนวนลูกทั้ง5คนมีคนที่1ซึ่งทะเลาะกับแม่เป็นประจำไม่ยินยอมและจะเปลื่ยนได้ไหมค่ะ..และจะต้องทำอย่างไร

  โดยคุณ ณิชาดา  (182.232.47.201)     27 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 610

   กรณีตามปัญหา เมื่อคุณพ่อของท่านเสียชีวิตลง มรดกของคุณพ่อนั้นตกทอดแก่ทายาท ตามปพพ.มาตรา 1599 ได้แก่ ผู้สืบสันดาน และคู่สมรส ตามปพพ.มาตรา 1629(1) และ มาตรา 1629 วรรคท้าย และตามปพพ.มาตรา 1635 บัญญัติว่าคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งมรดกเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตร  และมาตรา 1745 บัญญัติว่า ถ้ามีทายาทหลายคน ทายาทเหล่านั้นมีสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับทรัพย์มรดกร่วมกันจนกว่าจะได้แบ่งมรดกกันเสร็จแล้ว และมาตรา 1746 บัญญัติว่า ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้เป็นทายาทด้วยกันมีส่วนเท่ากันในกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ฉะนั้น ทายาทจึงมีฐานะเป็นเจ้าของรวมกัน มีส่วนเท่ากันตาม ปพพ.มาตรา 1357  และหากต้องการแบ่งทรัพย์สินระหว่างเจ้าของรวมก็เป็นไปตามมาตรา 1364  โดยการตกลงกันว่าจะแบ่งทรัพย์สินอย่างไร ไม่อาจตกลงกันได้ก็นำออกขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งกันต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.102.150)     2 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 609

   มีเรื่องรบกวนสอบถามค่ะ...คือว่าโฉนดที่ดินเป็นชื่อคุณพ่อแต่ตอนนี้พ่อได้เสียชีวิตไปแล้วถ้าต้องการเปลื่ยนเป็นชื่อแม่แต่ถ้ามีลูกคนหนึ่งที่ทะเลาะกับแม่เป็นประจำไม่ยินยอมจะเปลื่ยนโฉดเป็นชื่อแม่ได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ ณิชาดา  (182.232.47.201)     27 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 608

   พ่อจะโอนที่ดิน600ตรวให้ลูก2คนต้องเป็นเงิ่อนไขโอนให้โดยสิเน่หาหรือเงิ่อนไขใดคะ

  โดยคุณ ทราย  (171.5.232.11)     25 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 608

   เป็นการโอนให้โดยเสน่หาครับ ทำเรื่องโอนได้เลยที่สำนักงานที่ดิน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.102.150)     2 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 607

   จะรบกวนถามว่า พ่อกับแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน เมื่อพ่อยกที่ดินมรดกให้ลูก  ต่อมา ลูกขายที่ดินนั้น ขณะที่พ่อยังมีชีวิตอยู่ (พ่อกับแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่แม่ตั้งท้อง)ปู่กับย่าเป็นคนส่งเสียค่าเล่าเรียนจนจบปริญญา เพราะย่าจะทำลายตั้งแต่อยู่ในท้อง แต่แม่ไม่ยอมกินยาที่ย่าให้กิน จนคลอด หย่านม ไล่แม่ออกจากบ้าน จะถามว่าแม่จะได้รับเงินส่วนแบ่งในการขายที่ดินไหมคะ ที่ดินเป็นของปู่กับย่าค่ะ

  โดยคุณ พิมพเพ็ญ   (223.24.1.66)     23 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 607

   กรณีตามปัญหา ที่ดินดังกล่าวถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณพ่อท่าน ส่วนในกรณีของคุณแม่ของท่านไม่มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งในเงินดังกล่าว เพราะมิใช่สินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1474

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.47.55)     7 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 606

   สอบถามหน่อยนะค่ะ_กู้ซื้อบ้าน_แต่กู้สองคน ดิฉันเป็นผู้กู้ร่วมหากดิฉันจะถือกรรมสิทธิ์ครอบครองคนเดียว_สามารถทำได้มั้ยค่ะ_หากทำได้ต้องแจ้งในขั้นตอนไหนๆ

  โดยคุณ Orn  (118.172.255.183)     22 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 606

   สามารถทำได้ โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามวิธีการดำเนินการเรื่องดังกล่าวได้ที่ธนาคารที่ท่านขอกู้โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.102.150)     2 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 605

  ชื้อที่ดินต่อจากน้า .ที่เขาแบ่งสมบัติกัน ตอนชื้อทำแค่สัญญาชื้อขาย อยากจะทำที่ดินให้เป้นโฉนดต้อง ไปทำยังไงก่อน .พอดีโฉนด ที่ดิน หาย 

  โดยคุณ พวง  (182.232.153.9)     17 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 605

   ท่านสามารถขอออกใบแทนได้ที่สำนักงานที่ดินที่ที่ดินของท่านตั้งอยู่ในเขตได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.57.101)     23 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 604

   บิดาโอนที่ดินให้บุตรต่างมารดา เมื่อปี 2556 มารดาไม่ได้คัดค้าน ต่อมาปี 2559 บิดาถึงแก่กรรม หลังเสร็จงานฌาปนกิน มารดาร้องทุกข์ต่อยุติธรรมจังหวัด ต้องการมีสิทธิ์ในส่วนของตน

  คำถามคือ

  1.มารดาสามารถฟ้องศาลได้หรือไม่

  2.หากได้โอกาสชนะคดีมีมากเท่าใด

  3.ในชั้นไกล่เกลี่ยควรให้ข้อมูลกับจนท.มากน้อยเท่าใด

   

   

   

  โดยคุณ มินตรา  (202.29.214.109)     14 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 604

   กรณีตามปัญหา หากที่ดินดังกล่าวเป็นสินสมรส  ปพพ.มาตรา 1476 สามีและภริยาต้องจัดการสินสมรสร่วมกันหรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีดังต่อไปนี้  (5)ให้โดยเสน่หา ซึ่งมาตรา 1480 บัญญัติว่า การจัดการสินสมรสซึ่งต้องจัดการร่วมกันหรือต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรา 1476 ถ้าคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งได้ทำนิติกรรมไปแต่เพียงฝ่ายเดียว หรือโดยปราศจากความยินยอมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งอาจฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้ เว้นแต่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบันแก่นิติกรรมนั้นแล้ว  หรือในขณะที่ทำนิติกรรมนั้นบุคคลภายนอกได้กระทำโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน

  ฉะนั้น หากมารดาของท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่สามีในการโอนที่ดินให้แก่บุตรต่างมารดา สามารถฟ้องให้ศาลเพิกถอนการโอนนั้นได้ ตาม ปพพ.มาตรา 1480  ส่วนโอกาสชนะคดีมีมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่การนำพยานหลักฐานเสนอต่อศาล และควรให้ข้อมูลโดยละเอียดแก่เจ้าหน้าที่

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.57.101)     23 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 603

   โอนที่ดินจากแม่ไปลูก ไม่ทราบว่าเค้าคิดร้อยละเท่าไหร่ของราคาประเมินคะ แล้วต้องชำระค่าอะไรบ้าง

  โดยคุณ วัลลีย์ ฝอยทอง  (27.55.228.194)     4 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 603

   ท่านสามารถติดต่อสอบถามค่าธรรมเนียมการโอนบ้านและที่ดินได้ที่สำนักงานที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.119.21)     18 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 602

  โอนที่   นส3. ประมาณ7ไร่ต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ค่ะพ่อจะโอนให้ลูกค่ะ

  โดยคุณ แจ๋ม  (49.229.113.192)     29 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 601

    ย่าโอนที่ดินในส่วนของพ่อที่เสียชีวิตให้หลานแล้วแต่ลูกอีกคนของย่าไม่พอใจจะคัดค้าน แล้วหลานยังจะได้ที่ดินส่วนนั้นไหม

   

   

  โดยคุณ ชอัญญา  (110.77.206.181)     28 ต.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 601

   หากที่ดินตามปัญหาของท่านเป็นที่ดินของย่า (มีชื่อย่าเป็นเจ้าของในโฉนดที่ดิน) ย่าของท่านย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการที่จะจำหน่ายจ่ายโอนที่ดินนั้นให้แก่ใครก็ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามป.พ.พ. มาตรา 1336 เพราะฉะนั้นลูกคนอื่นของย่าของท่านนั้นไม่สามารถคัดค้านการโอนที่ดินดังกล่าวได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.39.95)     3 พ.ย. 2559

 •  1  2  3 .. 31   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด